Sådan generer trafik støj

Vejtrafik generer mange mennesker i og ved deres bolig og i rekreative områder. Trafikstøj er normalt ikke så høj, at den giver høreskader, men den kan ved de højeste niveauer være årsag til stress og søvnforstyrrelser. Støj ved lavere nivauer forringer trivsel og livskvalitet hos mange mennesker, vurderer Vejdirektoratet.