Sådan brødføder vi verdens stigende befolkning

Verdens befolkning vil vokse med tre milliarder mennesker til over ni milliarder i løbet af de næste 40 år. Hvordan brødføder vi så mange mennesker? Det spørgsmål svarer Ingeniørens Visionarium, der består af fire eksperter, her på. De er for det første ikke i tvivl om, at der skal handles nu.

»Vi kan ikke vente 40 år, før vi går i gang, for antallet af sultne mennesker er allerede i dag rekordstort. Vi bliver nødt til at tackle det nu og sikre, at de svage økonomier kan brødføde sig selv. Det her er for alvorligt til at det kan overlades til markedskræfterne,« siger Jørgen E. Olesen, der er forskningsprofessor ved Aarhus Universitet.

Christian Friis Bach, international chef ved Folkekirkens Nødhjælp, er enig i, at markedet ikke kan løse problemet:

»Der er brug for markant politisk handling, for det løser sig ikke af sig selv. En milliard mennesker burde være nok til at få verdens opmærksomhed, men vi er ikke kommet ud af starthullerne endnu.«

Verden burde vågne op

Han erkender, at de mennesker, der sulter, ikke har politisk indflydelse, men de høje fødevarepriser, manglen på mad og hvad det fører til af frustrationer, fanatisme osv. burde få verden til at vågne op.

It-milliardæren Bill Gates har allerede gennem Bill & Melinda Gates Foundation givet fødevareproduktion den allerhøjeste prioritet, påpeger John R. Porter, professor ved Københavns Universitet.

»Vi skal have en ny grøn revolution, og vi skal huske, hvordan det var under den første - da var det primært en offentlig indsats, der drev det, og der blev tænkt både i gener, management og miljø. I ulande er det især management, der kan skaffe mad på kort sigt, mens det i ilandene er generne - altså effektivisering af afgrøderne. Hvis ikke vi handler, bliver det naturen, der afgør, hvad der sker.«

Mindre areal til rådighed

I fremtiden vil vi have et mindre areal til fødevareproduktion, end der er i dag, fordi der også skal bruges arealer til biobrændstof, og der er et konstant tab til byudvikling, erosion og salt samtidig med, at der skal tages hensyn til drivhusgasser og biodiversitet, så der skal helst ikke opdyrkes nye områder. Der vil også være helt op til 9,2 milliarder mennesker i 2050, og der er især en voksende middelklasse og dermed øget efterspørgsel på det meget ressourcekrævende kød.

Løsningen må derfor være, at udbyttet pr. areal øges, er eksperterne enige om. Og skal udbyttet øges, er det nødvendigt at lære for eksempel landmændene i Afrika at effektivisere. Danmark kan gøre sin del - både vha. overføring af erfaring og forskning.

Afgifter efter ressourceforbrug

Selv om landbruget skal øge udbyttet, skal det gøres bæredygtigt, så jorden ikke udpines. Derfor bør der indføres afgifter efter ressourceforbrug:

»Det handler om at gå fra et ressourceforbrugende samfund til et ressourcevedligeholdende. Vi har talt om bæredygtighed i 20 år, men der er ikke sket noget som helst,« siger Jørgen E. Olesen.

Ligesom de andre mener Per Pinstrup-Andersen, professor ved Cornell Universitet i USA, at sådanne afgifter skal indføres internationalt under WTO. Et eksempel er kødproduktionen - afgifter skal sikre, at der bliver betalt for den skade, den gør.

Forkortet - læs hele artiklen i den trykte udgave af Ingeniøren.

Emner : Fødevarer
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Fødselsbegrænsning af enhver art må have første prioritet. En modificeret variant af den kinesiske så piger ikke bliver fravalgt. Jeg mener at have læst at dette tiltag skulle have begrænset den kinesiske tilvækst med 400 millioner individer.

Reagensbørn og andre former for fødselsfremmende tiltag ophører.....der er rigeligt med uforsørgede børn i denne verden der kunne have brug for en tryg opvækst.

De religiøse regler mod børnebegrænsning bør ophøre.

og abortmodstandere begrænses i deres opfattelser.

Når vi har fået styr på dette, Kan vi begynde at opdyrke ørkener, hvilket relativt let kan gøres med kendt teknologi.

 • 0
 • 0

1) Modernisering af landbrug medfører højere forbrug af fosfat (i handelsgødning). Det er ikke bæredygtigt; en dag er det slut med fosfat og der er ingen erstatning.

2) I Afrika betyder mere mad/medicin flere mennesker. I de sidste 40 år er levestandarden i Afrika faldet fordi befolkningerne er vokset.

3) Ud med markedskræfter og ind med central global styring og skubben rundt med skatteydernes penge? Naivt og afmægtigt forslag.

 • 0
 • 0

Ud med markedskræfter og ind med central global styring og skubben rundt med skatteydernes penge? Naivt og afmægtigt forslag

 • ja, men åbenbart p.t. næsten universel patentløsning (på alt) blandt 'eksperter'! :)
 • 0
 • 0

Jeg skulle lige til at kritisere opslaget fra i går - om økologi - for, at det var et enkeltstående forslag til løsningen af verdensbefolkningens ernæring i fremtiden. - Så vise det sig, at det var et af flere.

Der er mange gode forslag. - Selv om mange dog bærer præg af "skrivebordseksperter", og andre synes at ligge svært mange år ud i fremtiden.

En fejl gør de dog, som kan vise sig at gøre forslagene helt værdiløse: Som det f.eks. vises i forslaget om en global miljø/resursskat på fødevarer, så tror man på en helt urealistisk mulighed for at indføre globale regler, der derefter skal styre udviklingen.

Som fiaskoerne med Kyoto og COP15 viser, så er det helt urealistisk - især med en ting som landbrug, der berører op mod 90% af indbyggerne netop i de lande, hvor en indsats er vigtigst, men hvor fattigdommen er så stor, at intet styre har politiske eller økonomiske midler til at gøre noget.

Jeg kender mest til Rwanda, da min kone kommer derfra. Selv om det er Afrikas tættest befolkede land, så kan de brødføde sig selv, da 90% er (subsistens)bønder - der bl.a. gør, som scientariet foreslår, og dyrker deres bananer og andre grøntsager næsten helt inde på hovedgaden i Kigali.

Hvis der ikke om 20 år skal være dobbelt så mange indbyggere (fra 9 til 18 mio.) på disse 26.000 km2, så må man lægge forholdene til rette i hele samfundet, så ligningen for at stoppe befolkningsvæksten (materiel og social sikkerhed kombineret med uddannelse og arbejde til alle - især kvinderne) kan etableres. - Da må man være smart og give bønderne bibeskæftigelser, så deres børn ledes til andre erhverv.

 • Det er altså lige så vigtigt at få serviceerhverv og småproduktion ud på landet, som at få landbruget ind i byerne.

Når dette mål er nået, vil regeringen i Rwanda selv være interesseret i at indføre resurs/miljøskat - indtil da er der ingen mulighed for at tvinge den.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Du glemmer helt enkelt at Afrika (syd for Sahara) er aldeles tyndt befolket. Der er masser af plads og masser af uopdyrket areal. Bantuerne befolkede det først for godt 1000 år siden, og har simpelt hen ikke fyldt landet ud endnu. F.eks. da Boerne indvandrede i Sydafrika, var det et tomt land (buskmænd undtagen) de kom til.

 • 0
 • 0

@ Søren Stig Abildgaard

.I den officielle... HVIDE... sydafrikanske historie blev det tidligere hævdet, at Sydafrika (Azania) nærmest var folketomt, da den europæiske indvandringen satte ind i 1600 tallet.

Imidlertid fandtes der allerede på den tid en betydelig og sammensat afrikansk befolkning. Både af den oprindelige lokalbefolkning - khoikhoi og sart (af europæere senere kaldt for «hottentotter» og «buskmænd») - samt af bantutalende indvandrere nordfra.

Bemærk venligst "Hvide"

http://www.leksikon.org/art.php?n=3099

 • 0
 • 0

Men hverken hottentotter/khoikhoi eller buskmen/san(m.m.) dyrkede jorden, men var henholdsvis hyrder og jæger/samlerer. De var ikke bundet til bestemt jord og måske bla. der var de let fordrevet. Bantuer var der rigtigt nok i det der i dag er det nordlige Sydafrika, men ikke i Cape Town hvor Boernes indvandring (så vidt jeg ved) begyndte.

Men bortset fra det, så er der stadig tyndt befolket i Afrika. Kig engang på et kort over befolkningstætheder omring i verden (Ørkenerne kan man selvfølgeligt se bort fra)

 • 0
 • 0

@ Søren Stig Abildgaard

.I den officielle... HVIDE... sydafrikanske historie blev det tidligere hævdet, at Sydafrika (Azania) nærmest var folketomt, da den europæiske indvandringen satte ind i 1600 tallet.

Imidlertid fandtes der allerede på den tid en betydelig og sammensat afrikansk befolkning. Både af den oprindelige lokalbefolkning - khoikhoi og sart (af europæere senere kaldt for «hottentotter» og «buskmænd») - samt af bantutalende indvandrere nordfra.

Bemærk venligst "Hvide"

http://www.leksikon.org/art.php?n=3099

Det undrer mig at du, Bjarke, - af alle - bruger et så subjektivt organ som dette maoistiske leksikon. - De kan ikke beskrive noget lands historie uden at gøre negative ting til et resultat af hvid kolonialisme og kapitalistisk udbytning.

Kontinentet Afrikas historie er desværre meget uudforsket, og hvad man end finder ud, så er der mange variationer af det. (Min rwandiske families udgave indeholder mange overraskelser i forhold til den grundviden, jeg har efter især at have læst den fremragende engelske historiker Basil Davidson.

Om stammerne i Sydafrika kan du jo begynde her : http://en.wikipedia.org/wiki/Bushmen - og så følge forskellige tråde. - Det vil nok gøre dig så forvirret, at du ikke mere tør udtale dig kategoriskt :-)

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Stig:

Du glemmer helt enkelt at Afrika (syd for Sahara) er aldeles tyndt befolket. Der er masser af plads og masser af uopdyrket areal. Bantuerne befolkede det først for godt 1000 år siden, og har simpelt hen ikke fyldt landet ud endnu. F.eks. da Boerne indvandrede i Sydafrika, var det et tomt land (buskmænd undtagen) de kom til.

Der er meget rigtigt i det, du skriver - især kvantitativt. - Det lider dog af den fejl, næsten alle europæiske udsagn om Afrika lider af - nemlig en grov generelisering.

De sidste 1000 års hovedlinier i folkevandringerne i Afrika syd for Sahara er den, at Bantunegre har vandret syd og øst fra Vestafrika og indført agerdyrkningen. Nilohamitterne har vandret fra områderne rundt Den Blå Nil og ned i Østafrika og Sahel - og har indført kvægnomadismen.

Alle steder var der dog "aboriginals". - I Rwanda/Burundu og Kongo f.eks. pygmæerne - kaldt watwa eller twa i Rwanda - og i det sydlige Afrika mange andre, der i dag er samlet under betegnelsen "khoikhoi" (dem udefra) - om dette paradoks se ovenstående link til Bjarke.

Genetisk kortlægning af disse stammer har vist, at de har en større genetisk variation end nogen andre stammer på jorden - selv europæerne. Dette viser, at der må have været flere bølger af folkevandringer gennem historien - der også har indbefattet udvandring og genindvandring fra og til Afrika.

At "aboriginals" aldrig har været særligt talrige, kan skyldes mange ting - bl.a. at jægere og samlere kræver et stort område pr. person. At de agrale bantuområder kun er tætbefolket et sted - nemlig Rwanda/Burundi - skyldes i høj grad, at de der levede i en slags symbiose med krigerfolket tutsierne, der forhindrede, at der blev solgt så meget som et eneste menneske som slaver - hverken mod øst til araberne eller mod vest til europæerne.

Desuden har alle disse urgamle stammekulturer traditioner, der holdt befolkningen på et "bæredygtigt" niveau. Hos tutsierne kunne man f.eks. ikke stifte familie, hvis man ikke havde dræbt mindst to løver med håndvåben. - Forsøget på det afskaffede nok en del giftelystne, og paradoksalt nok blev bestanden af løver proportionel med befolkningstætheden.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Erik:

Som for eksempel http://www.verticalfarm.com/

Hvor man har sine planter indenfor.

Andre metoder, som f.eks. Hydroponics giver efter sigende (google) 5 gange så højt et udbytte som marker, og kan dyrkes hjemme i pulterkammeret.

Både dette og mange andre teknologiske metoder som dyrkning af organisk materiale i havet - eller i bassiner med havvand, industrielt fremstilling af kød osv. gør, at vi aldrig vil få en generel mangel på mad - heller ikke i form af kød.

Det store problem er - og vil længe være det, måske tilmed forværres en tid - at selv om mad bliver billigere og billigere, så bliver det i højere og højere grad også noget, man skal købe - ikke bare kan dyrke selv. Derfor er fattigdom blandt enkeltmennesker og grupper grunden til sult - ikke manglende muligheder for at fremstille mad.

Tænk bare nu f.eks. på, at man ved enzymer i dag kan omsætte stivelse direkte til sukker og gære korn til øl. Da kan man også brygge øl af træ - og ved ølbrygning danner gæret proteiner. Altså er der allerede mulighed for at lave kunstige bøffer af træ - bare der bliver brug for det.

"Eksperter" har altid forudsagt fremtidige katastrofer pga. mangel, der aldrig kommer. Uddannelse fortæller, hvordan tingene VAR - også statistisk. - Da de folk ikke arbejder med noget praktisk, oplever de heller ikke, hvor hurtigt man kan løse et "uløseligt" problem, hvis man må.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Er det INGEN der tør at forslå øget prævention/oplysning. Altså som Kina at nedsætte verdens befolkning.

Hold nu op med det der. For det første har stort set alle folkegrupper gennem historien kendt til børnebegrænsning - og det område er vel det, europæere har spildt mest tid på i Afrika, Asien og Sydamerika. Ligeledes kæmper man mod nogle tåbelige udsagn fra Paven om forbud mod brug af prævention.

Folk begrænser deres børnetal, når der er grund til det, ved at man har social sikkerhed i alderdommen, ikke skal bruge børn til at hævde familiens rettigheder, og - ikke mindst - at kvinderne har noget mere interessant at bruge deres liv på, end at føde børn.

Bevis: De katolske områder i Europa er også de områder, hvor fødselsraten er mindst, og selv i muslimske lande, fødes der ikke flere børn i rige familier end i rige familier i Vesten.

Med venlig hilsen

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Fødselsbegrænsning af enhver art må have første prioritet. En modificeret variant af den kinesiske så piger ikke bliver fravalgt.

Hvorfor ikke KUN begrænse piger, og ikke drenge? Drenge, som ikke får børn, giver jo ikke anledning til øget fødselsrate. Derimod, kan de hjælpe familien, og de gamle, til højere velstand.

Jeg tror, at det bedste middel til at begrænse fødselsraten, vil være en pille, så man med stor sikkerhed får en dreng, og ikke en pige. Så længe, at kvinderne i gennemsnit højst får éen pige, så vil fødselsraten ikke være et problem. Antages, at pillen giver en sandsynlighed på 20 drenge, for 1 pige, så vil kvinderne skulle have 21 børn, for at forhindre at fødselsraten går ned.

At løse problemet, er kun et spørgsmål om, at finde de rette pestisider, til at øge udbyttet med.

Her i vesten, anvender vi pestisider, der begrænser fødselsraten - men hvor der sker ens begrænsning af kvinder og mænd. Det betyder, at kvinder der spiser industrielt forarbejdet mad, idag får færre børn end man fik førhen. Hvis pestisiderne kan modificeres, så de ikke går ud over drengebørn, så vil det sandsynligvis kunne rede fødselsproblemerne i verden.

 • 0
 • 0

At løse problemet, er kun et spørgsmål om, at finde de rette pestisider, til at øge udbyttet med.

For h... for noget p...

Jeg ser frem til, at moderator forstår, at man må slette noget sådant, hvis man ikke skal drive seriøse debattører væk og overlade debatten til det rene pjat!

 • 0
 • 0

Peder, du har mange guldkorn i denne tråd. Ligger der i dit næstsidste indlæg en del af forklaringen på, at "man" åbenbart regner med en halvering i befolkningstilvæksten de næste 40 år i.f.t. de forrige ?

Den nuværende globale tilvækst er på 2% = en fordoblingstid på 35 år -> 12+ milliarder mennesker i 2045 ! For "kun" at ende med godt 9 milliarder mennesker om 40 år skal der altså ske noget seriøst !?!

 • 0
 • 0

Peder, du har mange guldkorn i denne tråd. Ligger der i dit næstsidste indlæg en del af forklaringen på, at "man" åbenbart regner med en halvering i befolkningstilvæksten de næste 40 år i.f.t. de forrige ?

Den nuværende globale tilvækst er på 2% = en fordoblingstid på 35 år -> 12+ milliarder mennesker i 2045 ! For "kun" at ende med godt 9 milliarder mennesker om 40 år skal der altså ske noget seriøst !?!

Der har været en jævnt faldende befolkningstilvækst i verden - fortrinsvis grundet en økonomisk og materiel vækst - gennem mange år. Jeg er ikke ekspert, så jeg forholder mig til den analyse, der forlænger denne kurve til at ville vende på godt 9 mia. mennesker i år 2050.

Det er imidlertid ikke så afgørende for indsatsen for at skaffe mad nok. - Incl. at begrænse befolkningstilvæksten. Der findes ikke andre realistiske effektive måder at begrænse befolkningstilvæksten på end den vestlige - altså velstand, tryghed, uddannelse og ligestilling. - Den kinesiske metode er ikke nødvendig i Vesten, og i lande, hvor den synes nødvendig er man ikke i nærheden af en politisk styringskraft, der er nødvendig. - "Etbarnspolitikken" er en undtagelse - heldigvis for bivirkningerne er vel ikke ønskelige?

Som innovativ praktiker ved du sikkert også, at det er utroligt, så hurtigt man kan løse et problem, hvis man må - og kreativiteten får lov at udfolde sig, så vækstraten er nok ikke så afgørende. Selvfølgeligt er der en grænse for, hvor mange vi kan være på jorden - ikke mindst for, hvad der er "triveligt". Selv det er imidlertid kulturafhængigt (noget man kan lære) - og der er faktisk flere nordmænd, der føler, folk bor for tæt på dem, end der er danskere, der føler det. - Også selv om vi har 10 gange så meget plads som jer :-)

Mvh Peder Wirstad

 • Ellers tak for roserne.
 • 0
 • 0

[ At løse problemet, er kun et spørgsmål om, at finde de rette pestisider, til at øge udbyttet med.

For h... for noget p...

Jeg ser frem til, at moderator forstår, at man må slette noget sådant, hvis man ikke skal drive seriøse debattører væk og overlade debatten til det rene pjat!.

Det er almindeligt kendt, at den måde vi behandler fødevarerne på i vesten, medfører mindre lyst til børn. Plastikindpakning har hormonlignende effekter, der påvirker lysten til børn, pestisider og gifte, har hormonlignende effekter osv. Vi fik langt flere børn, før man begyndte den industrielle forarbejdning af mad.

Selvfølgeligt, vil det hjælpe, hvis alle landet skifter til et mere industrialiseret landbrug. Men er det etisk? Jeg tror, at det mest etiske er, man holder op med at udvikle sprøjtemidlerne, så det reducerer børneantallet - men, hvis børneantallet skal reduceres, så nøjes med, at udvikle det så antal af piger reduceres. Derved får familierne ikke problemer med forsørgelse, fordi de ikke har drengebørn nok. Og samtidigt, vil der ikke mere være problemer med fødselsraten. Måske er det kun ganske lidt, vi skal skubbe mellem drengebørn/kvindebørn, for at løse problemet. At skulle justere på samme måde som vi har gjort i vesten, ved at anvende materialer der har hormonlignende effekter, og som påvirker både antal drenge og pigebørn negativt, vil have mange flere negative sociale konsekvenser.

 • 0
 • 0

Jeg googlede og fandt en indgang der passede med min viden om Sydafrika og et afsnit jeg var enig med....og selv om du ikke bryder om stedet, så er din undren underlig, hvilket du også udtrykker.

Du antyder, at jeg ikke kan læse og sondre og ikke ved hvor jeg er. Jo Peder, det er jeg helt bevidst om. Men selv Mogens Lykketoft er det lykkedes for at sige noget, der er sandt ind imellem :0)

Og du kan ikke kritisere uden, at læse hvad de personer du ikke er enige med skriver.

 • 0
 • 0

Hvorfor ikke KUN begrænse piger, og ikke drenge?

Hej Jens: Det gør man skam allerede rundt omkring. Der mangler angivelig 100 millioner piger som enten er aborteret på kønsindikation eller dræbt efter fødslen.

Hvis du vil vide noget om de problemer dette kan medføre kan du få en indføring i stoffet her: http://www.economist.com/node/15636231 (Gendercide: The worldwide war on baby girls). Artiklen kræver abonnement. Her er et lille uddrag:

In January 2010 the Chinese Academy of Social Sciences (CASS) showed what can happen to a country when girl babies don’t count. Within ten years, the academy said, one in five young men would be unable to find a bride because of the dearth of young women—a figure unprecedented in a country at peace.

The number is based on the sexual discrepancy among people aged 19 and below. According to CASS, China in 2020 will have 30m-40m more men of this age than young women. For comparison, there are 23m boys below the age of 20 in Germany, France and Britain combined and around 40m American boys and young men. So within ten years, China faces the prospect of having the equivalent of the whole young male population of America, or almost twice that of Europe’s three largest countries, with little prospect of marriage, untethered to a home of their own and without the stake in society that marriage and children provide.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Jeg ser frem til, at moderator forstår, at man må slette noget sådant, hvis man ikke skal drive seriøse debattører væk og overlade debatten til det rene pjat!

Jeg er sådan set enig - men forslaget er jo faktisk virkelighed. Børnebegrænsning og kønsdiskrimination kan være to sider af samme sag. Se ovenfor. Bedre at få disse synspunkter ud i lyset end cencureret væk.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Årsagen til sult er overbefolkning. Årsagen til overbefolkning er arbejdsløshed blandt kvinderne. Enden er kvinderne nødtil at lave mange børn så at de kan forsørge forældrene med børnearbejde. Eller kun mænd kan få arbejde og kvinderne er derfor nødtil at gifte sig så at kan blive forsørget, og for at holde på manden så er de nødtil at få en masse børn som skal passes.

Men hvordan giver vi kvinderne et arbejde?

 • 0
 • 0

Årsagen til sult er overbefolkning

Og overbefolkning har man når folk er sultne? Nej, sult har man på grund af fattigdom. Endnu er der ikke problemer med at producere mad nok, problemet er at en gruppe mennesker ikke har købekraft. Har du penge kan du få, har du ingen må du gå. Det lærte vi allerede som børn - og det gælder stadig.

Så hvad skal der til for at bryde fattigdommen:

 • Uddannelse
 • Sundhed
 • Ligestilling - herunder ligestilling mellem kønnene
 • Infrastruktur

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Det finns fler människor på jorden som lider av övervikt än som lider av undervikt.

Inget rikt land ligger i topp... det är fattiga länder som leder fettligan... USA ligger fetast till av de rika länderna, de har över 25miljoner med vikt över 280kg... av 306miljoner.... Frankrike ligger bäst till av oss så kallade rika länder.

För länge sedan gjordes en energistudie på stuveriarbetare i det som då hette Calcutta. De klarade hårda kroppsarbeten 12tim/dag med 800kc...

Jag lovar att den föda som tillverkas globalt idag, skulle räcka till 20miljarder friska välmående människor..

Men såklart kan vi tiodubbla produktionen...

Om centralafrika odlades med nordeuropeisk effektivitet, kan all annan brödsäd i hela världen upphöra sin odling.

Så har vi haven... vilken gigantisk odlingspotential..

Vidare kommer vi få toriumreaktorer som ger elkraft, drivmedel och konstgödsel till en försumbar kostnad.

Vi kan ha odlingar under alla städer....

Jag vill helst se att alla hus har ett växthus som översta våning, där ska dessutom alla närsalter och andra restämnen från de boende recirkuleras...

Så alla väggar mot söder ska vara fulla av grönsaker och frukt.

Vilken livskvalitet, öppna köksfönstret och plocka tomater.....

Mat är inget praktiskt problem, bara ett politiskt.

 • 0
 • 0

Årsagen til sult i verden er vores måde at fordele jorden på og den måde vi behandler hinanden på.

Det er vel ikke svært på en ligeværdig måde at give hinanden et stykke jord i fødselsgave, hvorpå vi kan dyrke vor egen føde.

Når vi behandler hinanden som værende "ikke mennesker", men derimod som værende politiske, religiøse og økonomiske karakterrollefigurer, ser vi hinanden som fjendebilleder og vil hinanden til livs, fordi de andres politiske, religiøse og økonomiske ståsted er en fare for vort eget politiske, religiøse og økonomiske ståsted også selv om vi som menneske ikke er i fare.

Kunne vi nøjes med at se på hinanden som mennesker og ikke som politiske, religiøse og økonomiske karakterrollefigurer, ville vi formentlig kunne opleve et globalt menneskesamfund, hvor mennesket som menneske kommer i første række.

Sådan er det ikke i dagens verden. Her er det det politiske, det religiøse og det økonomiske der har første prioritet. De døde ideologier.

Det er kun mennesket og Jordens naturs livsvæsner der er levende, livgivende og livsbekræftende og begge dele slår vi ihjel for de politiske, religiøse og økonomiske døde ideologiers skyld.

Hvornår mon vi mennesker lærer at lade være med at være så tåbelige i vor måde at være mennesker på?

Forhåbentlig inden alt for mange årtier, med terror, vold, død og ødelæggelser.

Med venlig hilsen Lars Kristensen

 • 0
 • 0

Mennesket er som mennesket altid har været. Vi kan ikke bare lige ændres, der skal rigtig mange år til inden evolutionen har ændret vores selvopfattelse. Hvis nu at vi alle sammen, 99,98% var gode ved hinanden, så ville den sidste 2 promille ødelægge det hele for alle de andre. Nogle mennesker er destruktive af natur og ynder at leve og sprede kaos omkring sig.

Jeg ville med "hjertensfryd" gerne støtte ulandene, og det gør jeg også en gang imellem - for at afsone min skyldsfølelse. Men står det derimellem til at give alt hvad jeg ejer til de fattige for at vi skal leve som kommunister, så må folk sulte. Jeg er ked af at sige det, og jeg ser på hvad jeg har skrevet med nærmest afsky, men realiteten af det, at alle mennesker er sig selv nærmest! Man kunne godt hjælpe med at lave afgrøder som var tilpasset andre landes miljø, men siden der ikke er nogen til at betale for det - jamen så sker der ikke noget. Markedskrafterne spiller en altafgørende rolle her.

Men din opfattelse er rigtig! Hvis vi kunne finde ud af at opføre os ordentlig overfor vores medmennesker, udøve næstekærlighed, så kunne vi sagtens få flere mennesker over sultegrænsen. Men som sagt, mennesket er som mennesket altid har været - sig selv nærmest!

 • 0
 • 0

Du skriver Kim

<<<<Men din opfattelse er rigtig! Hvis vi kunne finde ud af at opføre os ordentlig overfor vores medmennesker, udøve næstekærlighed, så kunne vi sagtens få flere mennesker over sultegrænsen. Men som sagt, mennesket er som mennesket altid har været - sig selv nærmest<<<

Hvad vil det sige at opføre sig ordentligt???

 • 0
 • 0

Man kan ikke brødføde verdens fremtidige befolkning på en bæredygtig måde uden at indføre verdensomspændende befolkningsbegrænsning også for klimaets og miljøets skyld.

At krybe i flyverskjul og undlade at sætte emnet på listen devaluerer eksperternes anseelse.

En 1-barnspolitik skal dog bl.a. sikre at mange børn kan vokse op med en søskende i familien ved at der ligesom med co2-udledninger udstedes børnetilladelser, og at denne tilladelse kan handles, såfremt man ikke selv anvender sin ret. Så kan husholdninger med lyst til flere børn købe denne ret uden at børnetallet går ud af kontrol fra folk uden børn. Danmarks miljø kan ikke engang klare den nuværende befolkning. Der skal givetvis tages højde for singleforældre, skilsmisser, smartness osv.

 • 0
 • 0

Der er stadig en masser indestængt og uudnyttet forskning og viden her i Europa. I Danmark er trenden mere natur, gold natur, i en verden af i morgen er det et kætters synspunkt. Vi skal passe på de landbrugsarealer vi har og søge at fastholde dygtige landmænd på et passende niveau. Fødevaresikkerhed skal ikke reguleres af markedskræfter og afgifter, det skal styres med en afbalanceret produktion af biomasse. Hvor svært kan det være. Sult er i sidste instans en blanding af uformåenhed og en korrupt magtstruktur. Der skal ikke meget til for at få føden, men der skal arbejdes på ”forskud” og hvis ikke de der har gjort det, får frugten af det, så ender det i mismod og elendighed Storbyerne er ofte hensynsløse og utålmodige, hvor landbrugsproduktionen kunne vokse frem, så undergraver de den med billig import eller tvangsforanstaltninger af den ene eller anden art. Det er ikke mange år siden 40.000 fattige indiske bønder begik selvmord, fordi de blev trængt for hårdt. Der tales meget om Afrika, infrastrukturen er mangelfuld, men der er lige så meget velegnet jord pr. indbygger som i Europa. Fremtiden kræver forskning, genmodificerede afgrøder osv, og det bør selvfølgelig ske, hvor der er viden og overskud til det, men bemærk blot på hvor politisk befængt landbrugspolitikken er her i landet. Der går ikke en uge uden forargelse overskygger fornuften.

 • 0
 • 0

Der tales meget om Afrika, infrastrukturen er mangelfuld, men der er lige så meget velegnet jord pr. indbygger som i Europa.

Vi kan jo ikke forsvare at udrydde Afrikas vilde og eneståedne dyreliv, det omtrent eneste tilbage af betydning i verden.

Svaret på sultens bønner er ikke mere landbrugsjord og forurening, vanding, landbrugsvaretransport osv men færre mennesker.

 • 0
 • 0

Henrik:

Man kan ikke brødføde verdens fremtidige befolkning på en bæredygtig måde uden at indføre verdensomspændende befolkningsbegrænsning også for klimaets og miljøets skyld.

At krybe i flyverskjul og undlade at sætte emnet på listen devaluerer eksperternes anseelse.

En 1-barnspolitik skal dog bl.a. sikre at mange børn kan vokse op med en søskende i familien ved at der ligesom med co2-udledninger udstedes børnetilladelser, og at denne tilladelse kan handles, såfremt man ikke selv anvender sin ret. Så kan husholdninger med lyst til flere børn købe denne ret uden at børnetallet går ud af kontrol fra folk uden børn. Danmarks miljø kan ikke engang klare den nuværende befolkning. Der skal givetvis tages højde for singleforældre, skilsmisser, smartness osv.

Når du nu er så overmåde kategorisk, da kan du vel også fortælle os, hvordan man "brat" får gennemført - og overholdt denne politik i lande som Afghanistan, Gaza, Somalia, Niger og resten af de folkerige afrikanske lande, der har en fødselsrate mellem 4 og 5 gange det danske?

Når nu alle er så ivrige efter at fremhæve "etbarnspolitikken", så virker det da mærkeligt, at Kina har 50% større fødselsrate end Taiwan, der også er kinesisk, men uden børnebegrænsning. - Eller de kinesiske byområder, Hong Kong og Maccau, der har verdens laveste fødselsrate - ca. haldvdelen af Kinas - til trods for, at de er undtaget fødselsbegrænsning.?

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_count...

Jeg venter spændt på svar - vh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

[quote] Der tales meget om Afrika, infrastrukturen er mangelfuld, men der er lige så meget velegnet jord pr. indbygger som i Europa.

Vi kan jo ikke forsvare at udrydde Afrikas vilde og eneståedne dyreliv, det omtrent eneste tilbage af betydning i verden.

Svaret på sultens bønner er ikke mere landbrugsjord og forurening, vanding, landbrugsvaretransport osv men færre mennesker.[/quote]

Når du nu igen er så kategorisk - og det jo må være begrundet i en stor og omfattende viden - så kan du måske fortælle mig, hvordan Afrikas tættest befolkede land, Rwanda (ca. som Holland og Belgien), både kan brødføde sig selv, henlægge over 25% af sit areal til naturparker - og har bevaret næsten alle afrikanske dyrearter i sit område - mest kendt er selvfølgelig Bjerggorillaerne, men de har bevaret verdens eneste genværende store tempererede ækvatorilale regnskov, Nyungwe, hvor der næsten hver dag f.eks. opdages nye sommerfuglearter?

Hvis man fik infrastruktur og kapital, ville man - ligesom Holland - kunne dyrke det flerdobbelte af eget forbrug. - Ja i Rwanda kan man dyrke det 3 til 4 avlinger om året.

Jeg venter spændt på dit svar - vh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Det är sant att fler lider av övervikt än undervikt i världen.

Skillnaden ökar mycket fort, av att så många nyrika i Indien och Kina går över till amerikansk kost. 8% av alla i USA väger mer än 200Kg (280 var ett felslag).

Det intressanta då man ser hur stor andel av befolkningen som har sjuklig fettma, så ligger USA i topp bland västerländska länder men en bra bit ner på listan globalt. Det är fattiga bl.a. önationer som leder fettligan.

Därför ska myten att vi saknar förmåga att föda dagens knappa 7miljarder avfärdas.

Den föds av samma domedagsprofeter som skriker om en global klimatkatastrof (trots att ingen kunnat mäta någon negativ global klimatändring under den tid vi långsamt gått ur den lilla istiden).

Samma som skriker att vi överutnyttjar jordens resurser.

Visst vi är sjukt klantiga med förvaltning av världshaven, det är djupt tragiskt, men leder inte till någon katastrof för människan i form av resursbrist.

Att vi fiskar haven tomma på matfisk ökar bestånden av deras föda, vilket skapar nya möjligheter för andra arter.

Så lär er alla att mänskligheten enbart har ett enda problem att övervinna.

Lära sig att hålla sams och hjälpas åt.

Egentligen borde det vara enkelt, ty då vi inte lider nöd, får vi ju stor njutning i att hjälpa andra, gärna spontant till främlingar eller anonymt via stöd till läkare utan gränser.

Vi vet att det är skönt att hjälpa andra, så av ren egoism borde det gå att sprida beteendet globalt.

Vi kan slänga alla korkade domedagsprofetior i sopptunnan och koncentrera oss på vårt enda problem.

 • 0
 • 0

Udgangspunktet, at vi centralt kan styre verdens gang, er forkert. Jo mere vi sparer på Co2, desto mere fyrer kineserne af. Verden er styret af det enkelte menneskes lyst til at formere sig, spise, køre i firhjulstrækker, rejse langt væk på ferie osv.

Vi bliver 8-9 mia, kullene bliver alle futtet af, fosfaten bliver brugt op, Lithium, Tantal, Indium skal vi undvære.

 • 0
 • 0

Nu er det jo heldigvis sådan, at rigtig mange afgrøder både leverer fødevarer og biomasse til energiproduktion. Hjemlige eksempler er jo korn, majs, roer, m.v. Frugtbærende træer og buske kan foruden "det spiselige" levere meget store mængder biobrændsel i form af træ, frugtaffald m.v. Så der kan slås to fluer med et smæk, når der kommer lidt tankevirksomhed og planlægning ind i billedet. Men hvis det går lige så langsomt som energi- og klima-initiativerne (også i Danmark), så opgiver man næsten på forhånd!

 • 0
 • 0

Peder Wirstad optræder tilsyneladende som selvbestaltet ordstyrer for denne debatstreng. Fredag d. 18.06.10 var der en debatstreng om samme emne som denne. Overskriften på artiklen, forfattet af Mette Buch Jensen og Mie Stage, er "Visionariet: Økologer bør bruge pesticider og GMO". Peder Wirstads indlæg har overskriften "forbandede fundamentalister". I sit indlæg skriver han:

Når folk begynder at kalde forslaget for dårligt, fordi den rigtige metode er at få befolkningtallet ned, da er hverken ordene "forbandede", "fascister" eller "psykopater" for strenge.<<

Jeg overlader det til deltagerne i denne streng at drage deres egne konklusioner om Peder Wirstad.

 • 0
 • 0

Det er så mange muligheder i det tyndtbefolkede Afrika at de alene kan brødføde jordens befolkning 50 gange eller mere. Mange steder kan man høste 4 gange årligt. Sult i Afrika skyldes mest stammekrige og religionsforvirring.

 • 0
 • 0

Jag utgår från att du skrev en 100% ironisk kommentar, för så okunnig och lättlurad kan väl ingen ingeniør vara?

Att västvärldens system utarmar marker på bl.a. fosfater håller jag med om, det vore synnerligen enkelt att lösa.

Blott en promille av de resurser som helt utan vetenskapligt stöd (faktiskt tvärt emot vetenskapen) brukats (med motsatt effekt, då bara energisystem som saknar potentialen att priskonkurrera ut olja och kol, subventioneras) för att beskatta och reglera våra CO2-utsläpp, skulle räckt.

Det politiskt skapade CO2-hotet och försöket att minska de globala utsläppen, visar vilka länder som verkligen har problem med underlagen för sina beslut.

Det är ett stort hot, men vadå? det är egentligen bara några länder i Europa som på detta vis minskar sina resurser att hjälpa jordens liv.

Europa är egentligen allt mindre intressant och ju mer vi satsar våra relativt minskande resurser in i en återvändsgränd, kommer länder som Indien stiga fram och ta över.

 • 0
 • 0

I går dette: http://ing.dk/artikel/83119-klart-flertal-...

I dag dette: http://ing.dk/artikel/109801-saadan-broedf...

Jeg tror ikke på, at disse ting kan planlægges overordnet (politisk). Markedet bestemmer hvordan afgrøderne dyrkes, og hvad de bruges til. Vi vil ende med disse 3 kategorier:

1: Det, der på det givne tidspunkt betegnes som Lødige Fødevarer.

2: Det, der på det givne tidspunkt betegnes som Egnet Som Menneskeføde.

3: Det, der på det givne tidspunkt betegnes som Egnet Som Biobrændsel og, i nødhjælpsøjemed, Menneskeføde.

 • 0
 • 0

Man kan jo have en dårlig dag.

Vh Peter

Jeg havde aldeles ikke nogen dårlig dag! Jørgen Esping glemmer at citere indlæggende for at foreslå, - at man skulle give 1/3 af befolkningen gift - at "man" skulle udrydde alle over 7 mia., og at alle andre forsøg på at undgå sult i fremtiden, var grundet på uvidenhed. - Hverken jeg eller andre var da uenige i, at befolkningsvæksten skulle stoppes - blot ved realistiske og humane metoder.

Den propaganda, Jørgen fremfører, hørte man også i Japan, Tyskland og Rwanda før henholdsvis 2. verdenskrig og folkemordet i 1994 - hvor over 90% af min kones storfamilie for øvrigt blev slagtet for at skaffe plads til majoritetstammen i Rwanda.

 • Så jeg havde absolut ikke en dårlig dag. Erfaringerne viser, at hvis man ikke i kraftige ordelag slår ned på den slags fascistiske tendenser med det samme, så vokser de til en størrelse, så man pludselig ikke længere kan standse dem med ord.

Peder Wirstad

PS: Det er for mig ufatteligt, at moderator - der ellers er på vagt ved bare et lidt hårdt sprogbrug overfor "tilstedeværende" - bl.a. redaktionen - tillader at man - uden antydning af humor eller sarkasme - kan foreslå, at "vi skal vedtage at de fattige skal sulte ihjel, da de står i vejen for "os andre" og til fordel for jordens øvrige dyreliv".

Det er som om livstrætte sortserere har et universalt alibi til at udtrykke sit sortsyn på den mest perverse måde. - Måske er det fordi, de seneste årtiers udvikling indenfor Vestens journalistik har gjort, at man næsten latterliggør alle, der prøver at "få noget til", mens sortserere bliver omfavnet, fordi de kan levere det stof en moderne journalist vil have: Stof, der ikke forpligter, fordi det forudser et uundgåeligt ragnarok.

Alle snakker om, at Kina vil udkonkurrere os, fordi de har billig arbejdskraft. Hvis de vil udkonkurrere os, så er det nok nærmere fordi, de tror på fremtiden.

 • 0
 • 0

Man kan ikke brødføde verdens fremtidige befolkning på en bæredygtig måde uden at indføre verdensomspændende befolkningsbegrænsning også for klimaets og miljøets skyld.

At krybe i flyverskjul og undlade at sætte emnet på listen devaluerer eksperternes anseelse.

En 1-barnspolitik skal dog bl.a. sikre at mange børn kan vokse op med en søskende i familien ved at der ligesom med co2-udledninger udstedes børnetilladelser, og at denne tilladelse kan handles, såfremt man ikke selv anvender sin ret. Så kan husholdninger med lyst til flere børn købe denne ret uden at børnetallet går ud af kontrol fra folk uden børn. Danmarks miljø kan ikke engang klare den nuværende befolkning. Der skal givetvis tages højde for singleforældre, skilsmisser, smartness osv.

Der er flere muligheder for befolkningsbegrænsning, og 1-barns politikken, er kun éen af dem.

 1. Man kan begrænse antallet af børn, således hvert par i gennemsnit har under 2 børn.

 2. Man kan tillade fri abort, og kræve at antallet af par, højst må få ét pigebarn. Eller mere præcis, at hver kvinde, højst må få et pigebarn.

 3. Man kan tillade fri abort, og kræve at antallet af par, højst må få ét drengebarn. Eller mere præcis, at hver mand, højst må få et drengebarn.

Hvilken af disse muligheder, som befolkningen ønsker, afhænger meget af religion og kultur. I vesten, er børn ikke så vigtigt, og vi betragter ikke 1. som uetisk. I mange andre lande, vil man foretrække 2., som muliggør at familierne får flere børn. Også uden, at det medfører nogen befolkningstilvækst.

Jeg tror, at der er tendens til, at vi her i vesten, gerne vil presse vores kultur over på andre lande. Selvom vi lader som om, at vi går ind for religionsfrihed, og kulturfrihed - så accepterer vi reelt ikke andre landes kultur, og religion. Vi kræver, at mænd og kvinder, skal ligestilles, udføre samme job, have jobs i erhvervslivet, at landende skal indføre økonomi, og at de skal være kapitalistiske. Ellers betragter vi det som et brud mod friheden.

I stedet, tror jeg, at vi burde tage hensyn til deres egne ønsker. Hvorfor tvinge dem til at begrænse antal af drengebørn, når det ikke er nødvendigt, for reduktion af befolkningsantallet. Ok, der opstår mange problemer, fordi at der er drenge, der så ikke kan blive gift... Er dette så et problem? Spørgsmålet er jo hvad de pågældende lande og kulturer foretrækker, for at løse deres del af befolknings og sult problemet.

Det, som er vigtigt, er at alle landende kan og vil indsé problemet med befolkningstilvæksten, og er villige til at gøre noget ved problemet. Og der findes flere løsningsmodeller, end den kinesiske 1-barns politik, selvom den er blandt de effektive.

Vi kan også begrænse hvor mange børn man må få, afhængigt af hvor stor gavn man gør overfor staten og samfundet. Som eksempel, kunne vi lade det afgøre udfra karakterer i folkeskolen. Måske, vil det for mange lande, føre til at børnene gør en større indsats i skolen, da det ellers vil få betydning for, hvor mange børn de kan få.

Selvom vi i vesten, har nogle effektive systemer, der kan styre befolkningstilvæksten, ved at proppe hormoner i fødevarerne, og helt uden at befolkningen ved det, så er det jo ikke sikkert, at andre lande vil tilslutte sig samme metoder og systemer.

Vi bliver nød til, at tage hensyn til landendes religion og kultur. Det er det eneste, som er etisk.

Til gengæld, så er nødvendigt, at alle lande også tager et ansvar. Og gør noget, ved befolkningstilvæksten.

Selv i Danmark, øges befolkningsantallet langsomt. Men langsomt, er også noget. Vi risikerer også nemt, at få en fordobling af befolkningsantallet hvis der ikke gøres noget. Det tager bare flere år. Vi kan derfor ikke bare sige, at det er Indiens og Kinas problem. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi går foran, som eksempel, og gør noget.

Hvilken metode vi så vil vælge, må være op til de valgte politikkere, og befolkningen. Men, det er også nødvendigt, at Danmark gør noget for at forhindre en befolkningstilvækst. Vi kunne som eksempel sætte os som mål, at holde befolkningsantallet på det nuværende niveau, og indføre regler, der skal forhindre det stiger.

 • 0
 • 0

Selv i Danmark, øges befolkningsantallet langsomt. Men langsomt, er også noget. Vi risikerer også nemt, at få en fordobling af befolkningsantallet hvis der ikke gøres noget. Det tager bare flere år. Vi kan derfor ikke bare sige, at det er Indiens og Kinas problem. Jeg tror, at det er vigtigt, at vi går foran, som eksempel, og gør noget.

Al denne råben op om mangel på alt - og katastrofal befolkningsvækst ("det går til helvede med det hele") giver folk helt urealistiske forestillinger om virkeligheden Se her, hvor mange børn, der fødes af hver kvinde i fødedygtig alder i forskellige lande (stabilt folketal opnås ved ca. 2,1 barn pr kvinde, da nogen jo dør, før de når fødedygtig alder, og der fødes lidt flere drenge end piger): http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_count...

Selv om kvinderne i Danmark - til trods for høj fertilitet hos førstegenerationsindvandrere - kun føder ca. 1,7 børn, så vil folketallet alligevel stige, pga. at de kvinder, der i dag er i fødedygtig alder er født i en tid, hvor der fødtes flere end 2,1 barn per kvinde.

 • Folketallet i Danmark er altså på vej ned. - Migration/emigration selvfølgeligt fraregnet.

Det vil nok overraske svært mange, hvor mange lande, der i løbet af de næste 25 år vil få negativ tilvækst (altså de, hvor der nu fødes mindre end 2,1 barn per kvinde)

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Det starkaste exemplet på befolkningsnedgångsprognos är kanske Japan? Från dagens 127miljoner till 40miljoner 2100..

De vill absolut inte ha någon invandring, löser bristen på arbetskraft med robotisering.

Då robotiseringen utvecklats långt nog, finns inte längre bruk arbetare.

Först försvinner låglönejobben.

Där driver även våra system med rättvis handel på.

Om det inte går att sälja jordnötter plockade under usla förhållanden, så avskeda alla och låt en robot plocka, vips får du rättvisemärka jordnötterna..

Det finns en mängd barnslavar, bara i norra Afrika ska det vara 16miljoner, Mauretanien instiftade en lag mot det 1982, men den efterlevs inte.

De tillverkar under sina korta ofta fastkedjade liv så usla produkter att det bara går att sälja lokalt.

Teknikutveckling kommer ändra samhället mer än då vi gick från jordbrukssamhället till industrisamhället.

Hur går det för kapitalismen som så effektivt tagit oss från grottor till Internet?

Den kommer falla då ingen kan tjäna på andras arbete och alla människor måste få en världsmedborgarlön.

Vi får syssla med filosofi och oavlönat försöka hjälpa allt och alla i vår omgivning.

Framtiden för mina barnbarn kan bli mycket ljus, som för fria människor på det bästa i Aten för 2000år sedan.... men då utför robotar det slavar gjorde då..

Kuriosa är att det var en stor etikkonferens i Sydkorea förra året om robotars arbetsvillkor och vilken roll de ska få ha...

Snart aktuellt mad anledning av de drønare som tar över allt mer av kriget i Afghanistan... USA utbildar många fler drønaroperatörer än stridspiloter...

I Irak arbetar nu 10-15000 robotar, mest med övervakning, men arbetsuppgifterna ökar i takt med förmågan...

För övrigt gillar jag många av dina kommentarer :o)

 • 0
 • 0

Af Peter Hansen,

og hvis befolkningstallet var dalende, så havde vi sluppet for at læse denne artikel.

 • Fødevaremangel
 • Energimangel
 • Råstofmangel
 • Overfiskeri
 • Forurening (rent vand)

Ovenstående emner er ikke noget problem, hvis der var en befolkningsnedgang. Befolkningstallet er det primære problem.

Jeg tror at jeg første gang så linket her på ing.dk: The Most IMPORTANT Video You'll Ever See (part 1 of 8) http://www.youtube.com/watch?v=F-QA2rkpBSY Husk at se mindst halvdelen af part 2.

 • 0
 • 0

Sørøveren Bil Gates, der i den grad har udnyttet og profiteret på sit kaperbrev, giver fødevareproduktion højeste prioritet.

Er det muligt at han har gennemgået en klassisk romersk transformation og er blevet til en slags Gud der er fortaler for de aller fattigeste?

Eller er han bare en almindelig sørøver? :)

Vh Peter

 • 0
 • 0

Enig, jordens befolkning må reduceres til er niveau hvor alle kan have en fornuftig levestandard. Hvis vi ikke lykkes her skal naturen nok ordne det i den sidste ende, men det bliver ikke sjovt !

Og hvad er så dit forslag til, hvad dette niveau er? - og vigtigst: "Hvad er dit forslag til, hvordan det kommer derned?

 • 0
 • 0

Der er ingen der ved hvor mange menesker der er plads til på jorden.

50 miliarder er lige så godt et bud som 9 miliarder.

Men man kan fremskrive vækstkurven og kommen med et rimeligt bud på hvor mange der bliver i den nærmeste fremtid.

Og man kan se på vækstkurven om den følger kurven for logistisk vækst og dermed flader ud.

Der er mange der er fortaler for fødselsbegrænsning og fra nogle fortalere får man det indtryk at menneskemængden bare skal reguleres som ukrudt i en mark og så kan de heldige der fik et liv dele rovet.

Personligt synes jeg at fødselsbegrænsning er perverteret.

Og det er udfra en ide om at det enkelte menneske har værdi i sig selv som menneske, ikke fordi det gør nytte og heller ikke fordi det er heldigt og bliver rigt.

Vh Peter Vind Hansen

 • 0
 • 0

Jeg har været væk fra tangenterne hele dagen, og kan først svare nu. Længere oppe skriver Peder Wirstad følgende som svar på mit indlæg:

Jeg havde aldeles ikke nogen dårlig dag! Jørgen Esping glemmer at citere indlæggende for at foreslå, - at man skulle give 1/3 af befolkningen gift - at "man" skulle udrydde alle over 7 mia., og at alle andre forsøg på at undgå sult i fremtiden, var grundet på uvidenhed. - Hverken jeg eller andre var da uenige i, at befolkningsvæksten skulle stoppes - blot ved realistiske og humane metoder.

Den propaganda, Jørgen fremfører, hørte man også i Japan, Tyskland og Rwanda før henholdsvis 2. verdenskrig og folkemordet i 1994 - hvor over 90% af min kones storfamilie for øvrigt blev slagtet for at skaffe plads til majoritetstammen i Rwanda.<<

Jaså? Hvor skulle jeg fremføre denne propaganda? Det må Peder Wirstad kunne fortælle om. Men kan det naturligvis ikke. Det er rablende galmandssnak. Ikke værd at beskæftige sig med, egentlig.

Grunden til at jeg bragte Peder Wirstads indlæg fra en anden debat-streng om samme emne, ind i denne streng er følgende: I fredags var han tilsyneladende var så rasende på alle der nævner fødselsbegrænsning som en mulighed, at han fremkom med de citerede ord >>Når folk begynder at kalde forslaget for dårligt, fordi den rigtige metode er at få befolkningtallet ned, da er hverken ordene "forbandede", "fascister" eller "psykopater" for strenge.<< Og så idag, i denne streng, gør han sig ligefrem til fortaler og selvbestaltet ordstyrer for fødselsbegrænsning. Det er da tankevækkende.

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke at klodens magthavere / politikere ikke kan indse at det er den eneste, løsning på vores resurse problemer er børnebegrænsning. Klima og miljø kan ikke tåle mere. Jeg håber at klodens magthavere se bort fra egne og religiøs hensyn og satse på at indføre børnebegrænsning, så vi alle har en fremtid. Max

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke at klodens magthavere / politikere ikke kan indse at det er den eneste, løsning på vores resurse problemer er børnebegrænsning. Klima og miljø kan ikke tåle mere. Jeg håber at klodens magthavere se bort fra egne og religiøs hensyn og satse på at indføre børnebegrænsning, så vi alle har en fremtid. Max

Jeg må igen spørge:

Hvad er det maksimale folketal, du accepterer, hvem skal væk, og hvordan skal man gennemføre det politisk.

Ingen er vel i tvivl om, at en liniær stigning mod det uendelige er en katastrofe, men de fleste demografer er beroliget af, at en velstandsstigning ser ud til at stigningen vender til nedgang omkring 2050 ved mellem 9 og 19 mia.

Hvilken realistisk løsning har alle dere, der har så travlt med at fremføre kravet om "børnebegrænsning".

Det forekommer mig, at alle disse "forslag" kommer fra folk, der - i en misantropisk overhøjhed? - overlader ansvaret til andre. - Hvorfor er der ingen af dere, der tilbyder at afslutte livet selv i solidaritet med jorden og dens resurser? - Går foran med et godt eksempel?

Når det tilmed kommer til forslag om at forgifte flere mia. mennesker - eller at lade tilsvarende antal i stikken fordi de ikke har penger til mad, så er den debat ikke værdig for dette site - BASTA.

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Rettelse:

Ingen er vel i tvivl om, at en liniær stigning mod det uendelige er en katastrofe, men de fleste demografer er beroliget af, at en velstandsstigning ser ud til at stigningen vender til nedgang omkring 2050 ved mellem 9 og 19 mia. << skal være:

Ingen er vel i tvivl om, at en liniær stigning mod det uendelige er en katastrofe, men de fleste demografer er beroliget af, at en velstandsstigning ser ud til at bevirke, at stigningen vender til nedgang omkring 2050 ved mellem 9 og 10 mia.

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Når Ole Stein - der var en af dem jeg omtalte med de ord, Jørgen Esping er så nedladende overfor - påstår, at brug af pesticider langsomt vil slå flere mia. ihjel - og i alvor foreslår, at man bør gøre det med en hurtigtvirkende gift - da må jeg reagere.

Jeg har det meste af mit liv opdyrket jord og dyrket mad i stor seriøsitet - og været stolt af, at jeg har øget jordens resurser i stedet for at for bruge dem.

Den slags arrogante kritik - fremsat i total menneskeforagt men med et hyklerisk udtryk af sympati med "jorden" og dens mennesker - er desværre blevet så almindeligt i debatfora, at de fleste ikke engang reagerer på det længere.

Nu må moderator også vågne op - også selv om mediets egen redaktion også er faldet i samme grøft og gang på gang postulerer at jeg som bonde "lægger landet øde" osv.

Da jeg flyttede min formelle adresse fra Danmark for 35 år siden var denne selvophøjende menneskeforagt ved at opstå - især bl.a. min egen politiske gruppering, den radikale venstrefløj. De fleste danskere, jeg stadigt kender, er dog stadigt langt mere filantropiske og empatiske, end jeg er vandt til her i Norge. Den politiske debat er dog ved at blive overtaget af denne utrolige misantropi - ikke mindst anført af en overophøjet journaliststand, hvor - om ikke flertallet så mange "toneangivende" - finder det helt naturligt at betragte og omtale flertallet af aktive handlende mennesker i samfundet som korrupte.

Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Jeg kommer til at tænke på Cervantes' Don Quijote, når jeg læser Peder Wirstads indlæg. Kampen mod vindmøller, som tydes som imaginære, truende fjender. Læg mærke til hvor mange gange han påkalder 'moderator' (= debatredaktør), og beder denne om at gribe ind mod kommentarer han ikke bryder sig om.

 • 0
 • 0

I som har så travlt med at få indført børnebegrænsning med mere eller mindre udemokratiske eller inhumane metoder - Hvor mange børn har I selv? Og hvor stort er Jeres barns ressourceforbrug og miljømæssige fodaftryk mon i forhold til barn i Afrika?

 • 0
 • 0

Det er da fortrøstningsfuldt at nogle som Peder W. mener at kloden kan opretholde menneskets ødelæggelser i al fremtid, og at vi bare skal fortsætte med at proppe hovedet i en jorden og glemme at det faktisk er overbefolkning der ER problemet.

Tror nogle virkelig på at jorden kan brødføde 50 milliarder mennesker? Har disse folk tænkt på hvordan fødevarerne skal transporteres rundt?

Men lad os så bare sige at vi får styr på befolkningstilvæksten og at der kun er 9 milliarder om 40 år - så skal det skyldes uddannelse og forhøjet levestandard. Har nogle (andre end mig selv i en tidligere debat) regnet på hvilke energimæssige og resourcemæssige (andet end mad) vi kommer i når den ene milliard af jordens mennesker der i dag bruger 80 % af jordens resourcer ikke er alene om det, men skal have konkurrence af 8 mia andre?

Vi kan allerede se fosfor mangel til landbruget om få år. Metal er der mangel på. Olie og andre fossile brændsler er debateret til hudløshed. VE kan slet ikke nå at dække vort stigende forbrug. Så hvor skal resourcerne komme fra når der skal bruges over 10 gange så meget som i dag?

Skulle de "andre" nøjes med mindre end os i den rige verden? Næ nej, de følger skam med - bare se i Kina hvor de velstillede opfører sig fuldstændig lige som vi i Vesten.

Skulle afrikanere være anderledes? Når Peder bor i Afrika så må han vide at det næppe er tilfældet.

Og endelig kan man jo være fræk og spørge - hvorfor skal vi i Vesten blive ved med at trække de eksploderende u-landenes befolkning op i velstand når de i de sidste 50 år har formået at forblive på samme stadie trods utallige milliarder i støtte? Der er da ingen der tvinger dem til at forblive på ulandsstadie - Kina er et godt eksempel på at man kan arbejde sig op.

Så så længe de fattige lande ikke har andre ønsker end at fortsætte med at leve på understøttelse, så er vi andre der betaler da vel i fulde ret til at kræve lidt af vore penge - nemlig at de reducerer antallet af børn.

 • 0
 • 0

Lige for at følge op på mit syn på mennesker som ”rotter” i en anden sammenlignende debat i foregårs, så syntes jeg det er mere forargeligt (som andre også skrev) at blive ved med at mene at mennesker er enerettige til denne jord. Hvorfor skal man partout have respekt for menneskeliv? Der findes sku ingen dyr der slår ihjel for noget så skørt som troen på ”et højerestående” væsen. Ingen dyr udpiner alt de kan komme i nærheden af. Ingen dyr forgifter sig selv med pesticider og andre gifte. Og ingen dyr ødelægger naturen som vi gør.

Vi mennesker er sku’ som rotter – Nej, vi er værre! Rotter har i det mindste en vis form for selvkontrol og respekt for deres omgivelser. Når der ikke er mad nok, holder de op med at yngle. Og modsat når der er mad. Men vi mennesker er modsatte. Når vi har for lidt mad yngler vi (ikke som rotter), og derved er vi skyld i vor egen død – hvis det ikke lige var fordi dem der burde yngle som rotter ikke yngler, men sender nødhjælp.

Der dør millioner årligt af madmangel, sygdomme grundet fattigdom og i kapitalismens forurendende navn – og der vil fortsætte med at dø millioner. For uanset hvor meget godhed vi lægger for dagen, så vil det aldrig være nok – når fattige bliver rige bliver de nemlig oftest kyniske og vil have mere uanset omkostningerne. Og fortsætter vi med at ”give” ender vi selv som de fattige (igen se ift. Kina).

Så min pointe – "hvorfor ikke få det overstået hurtigt istedet for en langsom død", syntes jeg stadig er rammende. Var der nogen der ikke syntes det var synd for hvalen i Vejle Fjord at den skulle lide? Den kunne ikke slåes ihjel (for svært uden at skelettet blev ødelagt...). Det kan vi mennesker tilgengæld. Vi gør det med oprethøjet pande og stolthed når det er for nationens sikkerhed.

Men hvad med for naturens sikkerhed?

Det er religiøst fanatisme at fortsætte denne diskussion med folk der mener at vi bare skal fortsætte vor kamp for at få så mange mennesker som muligt, for resultatet er blot at ingen overlever. Jo rotterne...

 • 0
 • 0

@ Hans Schou, Peter Chr. Warncke, Max Tranebæk m.fl.

Jeg minder om mit sprøgsmål: - Hvad er det maksimale folketal, I accepterer? - Hvem skal væk? - Hvordan skal man gennemføre det politisk?

Når I nu tager jer tid til at deltage i debatten og ikke mener, at det er værd at gøre noget andet, før befolkningstallet er reduceret, da er det vel en forpligtelse at komme med (realistiske) forlag til hvordan

Hvis I ikke selv vil deltage - enten ved selv at gå foran og stoppe jeres "fodaftryk" eller ved at medvirke til en effektiv og gennemførbar løsning - da burde det vel være rimeligt at be jer forlade debatten. - Da er I bare destruktive for det mål, der må være med at bruge tid på dette.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Det er så mange muligheder i det tyndtbefolkede Afrika at de alene kan brødføde jordens befolkning 50 gange eller mere. Mange steder kan man høste 4 gange årligt. Sult i Afrika skyldes mest stammekrige og religionsforvirring

 • desværre er realiteterne noget anderledes! At man kan høst afgrøder 4 gange årligt siger intet i sig selv. Det kan man kun tæt op af en flod, inde i landet er det så tørt, at der ikke kan avles noget som helst. I et varmt klima er der stor fordampning og skadevoldere er et stort problem. Uden en effektiv anvendelse af kemisk planteværn kan Afrika end ikke brødføde sig selv. Jeg ser bort fra det største problem, den ene halvdel af befolkningen gider ikke knokle ude i marken, det overlades stort set til den kvindelige del.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

På den korte bane er jeg enig med dig Per. Meget enig.

Vi ved at Egypten har lavet en sidekanal fra før Assuandæmningen og ind i ørkenen for at dyrke den op, det bliver så i en smal bræmme langs den kanal, ligesom resten af det egyptiske landbrug der ligger på samme måde langs Nilen(floden) i en smal bræmme på begge sider.

Vi er også enige om at Akraft er løsningen på mange energikravsløsninger.

Vi ved også, at nogle af de Rige arabiske lande er ved at anskaffe sig Akraft til afsaltningsformål. Men vind og sol kunne bestemt også blive udmærkede bidragsydere til det formål, både til at afsalte og pumpe. Så det er kun et økonomisk problem. at skaffe vand.

Man skulle måske til at overveje om det var det område man istedet skulle øremærke de store ulandsbeløb til.

 • 0
 • 0

Lidt om spild af mad, herunder overforbrug af kød, i den "civiliserede" del af verden.

The new study, from the University of Arizona (UA) in Tucson, indicates that a shocking forty to fifty per cent of all food ready for harvest never gets eaten.

http://www.foodproductiondaily.com/Supply-...

Husdyrproduktion er ifølge FAO den største trussel mod biodiversiteten for 306 ud af verdens 825 vigtigste økosystemer. Desuden er husdyrproduktion en nøglefaktor i afskovning. I Latinamerika, hvor den største grad af afskovning fi nder sted, bliver 70 procent af de tidligere skovarealer anvendt som græsgange, og foderafgrøder dækker en stor del af de sidste 30 procent. Samme sektor er globalt set hovedårsagen til vandforurening og har et kolossalt vandforbrug. Weekendavisen, Side: 12, fredag 25. juni 2010

 • 0
 • 0

@ John Jørgensen

Som du kan se af dette indlæg: http://ing.dk/artikel/109981-fns-foedevare... Så er spørgsmålet ikke, om der teoretisk set er mad nok til alle, hvis det blev udnyttet bedst muligt.

Problemet er, at ekstrem fattigsom skal udryddes og markedet "restaureres", så markedet selv kan regulere effektiviteten i udnyttelsen. - For øjeblikket regulerer markdet i for høj grad, hvem der får noget at spise i stedet for at de rige sparer på maden.

For at få det til, må velstanden, uddannelse og social sikkerhed øges, hvilket følger af øget velstand i fattige lande, hvilket igen følger af højere priser på deres enerådende produkt: Fødevarer.

At prædike moral, der igen ødelægger markedet og gør fødevarer billigere på verdensmarkedet er altså kontraproduktivt. - Det er der INGEN tvivl om.

Selvfølgeligt må det følges af økonomisk støtte til de fattigstes indkøb af mad - ikke dumping af overskudsmad fra verdens overskudslagre. - Det ødelægger marked og indtjening i fattige lande.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Det burde da ikke være noget stort problem at brødføde 100 milliarder eller endda 100.000 milliarder, men pas på ikke at træde din nabo over tæerne...

Selv om jeg jo forstår, at det er en sarkastisk udtalelse, då har du langt på vej ret.

Teoretisk kan vi i dag lave næsten ubegrænsede mængder af syntetisk mad - hvis alle vore resurser blev sat på det: Man kan i dag let lave methan og andre hydrocarboner af sollys, vand og CO2 ved en thermisk proces - og om få år sandsynligvis også ved kunstig fotosyntese. Ved hjælp af bakterier kan man ved indsats af nødvendige mineraler fremstille næsten ubegrænsede mængder af "mad", der fuld ud kan ernære mennesker.

Som du derfor påpeger, så er det eneste problem, vi har, at begrænse folketallet.

Erfaringen viser os, at der kun er en effektiv måde at gøre det på. Den måde er meget effektiv og desuden moralsk acceptabel: Økonomisk og social sikkerhed gennem velstandsøgning, uddannelse, og ligestilling. - For at nå det, må dog verdens vigtigste indtægskilde - produktion af mad - gives gode vilkår i de fattigste lande, hvor næsten al indkomst skyldes denne produktion.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

... se, at vi alle har svært ved at tale om begrænsninger....for lige som socialdemokraterne mener at det er alle de andre der skal betale for deres ønsker til denne verden....så er der ikke enighed om antallet denne jord kan bære, af mennesker af den størrelse vi kender den idag...og det er alle de andre end os, der skal begrænse sig.

Det ændrer dog ikke på at der sandsyligvis er en øvregrænse for befolkningsstørrelsen på Jorden, hvorover vi kommer til at se ubehagelige hændelser som genocider i større og mindre målestok, som det jo allerede er sket og sker op til idag.

Indianerne,Armenierne,Kulakkerne,Jøderne,Kineserne, Biafranere, Cambodianere, Rwandere.

Kunne vi decimere mennesket størrelse med en faktor ti, er der ingen tvivl om at vi med vor teknik stadig kunne styre verden og brødføde tre gange så mange individer, men således er det ikke. Kvinder tiltrækkes ikke af små mænd, da deres gener ikke kan klare Citius, Altius, Fortius.

 • 0
 • 0

Økonomisk og social sikkerhed gennem velstandsøgning, uddannelse, og ligestilling.

Kan du præcisere ligestilling? Skal vi alle ligge på niveau med Indiens gennemsnit, Danmarks, eller?

Og forestiller du dig en kulbrinteskat, globalt for at begrænse forbrug af disse, samt reducere skader. Hvordan ser du på Peakwater, Peaksoil m.fl peaks?

 • 0
 • 0

Kan du præcisere ligestilling? Skal vi alle ligge på niveau med Indiens gennemsnit, Danmarks, eller?

Og forestiller du dig en kulbrinteskat, globalt for at begrænse forbrug af disse, samt reducere skader. Hvordan ser du på Peakwater, Peaksoil m.fl peaks?

Først og fremmest mener jeg ligetilling mellem mænd og kvinder - altså at kvinder i nogenlunde lige så høj grad som mænd tager uddannelse og tager del i samfudnets funktionener - da viser erfaringerne entydigt, at de hellere vi bruge tid på det end at føde børn.

Alle de "peak", du omtaler, er næsten betydningsløse i forhold til den madproduktion, der er nødvedigt for at overleve - det er det, jeg kommenterer.

De har dog stor betydning for muligheden for at bekæmpe fattigdom i de fattigste lande, da de rigeste lande kan "lægge om" til alternative metoder og produkter, hvor det ikke betyder noget særligt, om det koster lidt mere.

Derfor må jeg igen konstatere.

Der er kun et problem: At begrænse folketallet. I det meste af verden er det på vej ned, så vi ved, hvordan det skal gøres.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten