Sådan blæste BP på sikkerheden

BP kastede al forsigtighed over bord i dagene før eksplosionen på boreplatformen i Den Mexicanske Golf.

Oliegiganten var 43 dage bagefter planen, og hver dag kostede tre millioner kroner i leje af platformen. Om det var grunden til, at den ene sikkerhedsforanstaltning efter den anden blev droppet, ved kun BP's ledelse.

Men nu kender offentligheden i hvert fald til fem af de værste beslutninger, BP tog. De fremgår af et brev til BP's øverste chef, Tony Hayward, der blev sendt til ham, tre dage før han blev "grillet" i Repræsentanternes Hus.

Afsenderen af brevet er Henry A. Waxman, formand for Energi- og Handelskomiteen i Repræsentanternes Hus, og brevets hensigt var forberede Tony Hayward på spørgsmålene, så havde mulighed for at svare ordentligt. Som mange har set i tv-klip, gjorde Hayward imidlertid en meget dårlig figur under høringen.

Af brevet, som Ingeniøren har fået i hænde, fremgår, at BP tog mindst fem dårlige beslutninger, der hver for sig måske kunne have gået uden uheld. Men virkningen af de fem beslutninger tilsammen blev katastrofal.

Den amerikanske komite ved det, og den ved også, at BP's ledelse fik den ene advarsel efter den anden. Dels af egne medarbejdere, der kaldte stedet for en "mareridts-boring" fem dage før eksplosionen, dels af underleverandører, der rystede på hovedet af de valg, der blev truffet.

Således sagde en uafhængig ekspert, som komiteen indkaldte som vidne, at det var "forfærdeligt uansvarligt", at BP's ansvarlige undlod at udføre en procedure, som kaldes cement bond log. Proceduren udføres for at undersøge, om cementeringen af borehulsafslutningen er lykkedes.

Det var navnlig uansvarligt, fordi BP's egen status-review i midten af april måned konkluderede, at "Cement simuleringer indikerer, at det er usandsynligt, at cementeringen vil lykkes på grund af formation breakdown".

»Det virker sikkert fint«

En anden fejl var, at forudsætningen for en vellykket cementering slet ikke var til stede. Ifølge American Petroleum Institutes anbefalede procedurer skal man sikre, at de øverste, afsluttende rørstykker er centrerede i midten af borehullet, ellers kan det blive umuligt at cementere ordentligt. Derfor skal der sættes afstandsstykker ned omkring rørstykkerne.

Firmaet Halliburton, som skulle udføre dette arbejde, anbefaler mindst 21 afstandsstykker. Men det ville tage ti timer, så det var ikke populært hos BP's beslutningstagere.

I stedet beordrede de Halliburton om at nøjes med seks. Senere samme dag sagde en af lederne: "Hvem bryder sig om det, nu er det gjort, slut med den sag, det virker sikkert fint."

Og dagen før boreplatformen eksploderede skulle den endelige stålforing sættes ned i boringen. Her kunne BP vælge mellem to løsninger, en langvarig, sikker løsning, der kostede mellem syv og ti millioner dollars mere - og en billig, knap så sikker - med en såkaldt Single String Casing.

BP valgte den billige, men knapt så sikre løsning.

Det hører med til den historie, at BP's eget status-review i april måned konkluderede, at den billige løsning ville være risikabel, og at den derfor ikke kunne anbefales.

Under udforskningsboringer som denne er det normalt, at der pumpes såkaldt "tung mudder" ned i hullet under boreprocessen. Det skete også her. Men den normale anbefaling er, at dette mudder skal cirkuleres grundigt, inden man begynder at cementere. Ellers risikerer man, at der er gaslommer og fremmedlegemer i mudderet. Det ville have taget op til 12 timer. BP valgte af begynde cirkuleringen, men fuldførte den ikke.

Og endelig: Fordi BP valgte den risikable Single String Casing, og fordi cementeringen ikke blev kvalitetssikret, så var det afgørende vigtigt, at de få barrierer, der var tilbage, var så tætte som muligt. En såkaldt Lockdown Sleeve ville have sikret mod, at boringens forsegling blev ødelagt. Men BP valgte at undvære en Lockdown Sleeve.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er også det som der er blevet spekuleret i på nettet. Nu har de sparet nogle mio. dollars, mens deres aktionærer har mistet halvdelen af deres investering (kun ca. 100 mia. USD) og firmaet kan se frem til en regning på op til 20 mia. USD.

Det kan være dyrt at spare penge de forkerte steder. Der er jo ikke den store tvivl om at det her skyldes mangelfuld ledelse. Ansvarspådragende mangelfuld.

Man kan kun håbe at andre lærer af den slags.

Vh Troels

 • 0
 • 0

BP har indvilget i at betale 20 Mia USD til en fond, der bl.a. skal hjælpe de fiskere mm., der er hårdt ramt af ulykken. Markedet straffer BP.

 • 0
 • 0

Det er utroligt som vi bliver ved med at tro på, at penge løser de problemer vi (nu og i fremtiden) står overfor...

 • 0
 • 0

BP er helt konkret ikke forpligtet for mere end 5 milliarder USD:

http://www.bp.com/genericarticle.do?catego...

While the fund is building, BP's commitments will be assured by the setting aside of U.S. assets with a value of $20bn. The intention is that this level of assets will decline as cash contributions are made to the fund. .... Any money left in the fund once all legitimate claims have been resolved and paid will revert to BP.

"Assets" er jo mange interessante ting som måske ikke er penge værd i virkeligheden, BP's "Goodwill" f.ex. Hvis det går på samme måde som det gik med Exxon Valdez kommer BP til at betale en brøkdel af det lovede om 30 år!!

Markedet straffer BP.

Ja Uhadada: Aktiekursen er jo faldet og udbytterne blevet indefrosset så en masse Engelske pensionister ikke kan få deres penge - i modsætning til BP's ledelse.

 • 0
 • 0

Man kan kun håbe at andre lærer af den slags

Det som "andre" har lært er at snydere altid vinder - aktionærerne og skatteyderne betaler regningen medens de såkaldte ledere stikker deres "performance"-relaterede bonus i lommen.

Ikke een af dem bliver fyret eller straffet på nogen måde for at tage risici der kører virksomheden i sænk så hvorfor skulle de dog ikke gøre det?

 • 0
 • 0

Der er noget helt galt i den måde som ansvaret placeres på. Dette gælder især i amerikanske/engelske forhold, tildels også i danske forhold. De amerikanske/engelske arbejdere skjuler sig bagved det forhold at de ikke kan sige nej til en ordre uden at miste deres ansættelse, dvs. de tør ikke sige fra overfor deres chef når de opdager at han skærer nogle kanter, overtræder nogle sikkerheds regler. Derfor bør der indføres en forpligtigelse til at anmelde sådanne overtrædelser, samt et medansvar når det går galt. For som man kan se det i det her tilfælde, så drejer hele den her sag sig kun om "ussel mammon" dvs. der er nogle chefer/ledere der har kunnet spare en bunke penge på at overtræde sikkerhedsbestemmelser. Dette burde medføre at de enkelte medarbejdere/chefer/ledere kan drages til ansvar for ulykken, i det omfang deres viden om overtrædelserne beretiger til.

 • 0
 • 0

Det er utroligt som vi bliver ved med at tro på, at penge løser de problemer vi (nu og i fremtiden) står overfor...

Det er da bedre end denneher (fra http://scienceblogs.com/pharyngula/2010/06...):

"Thus far efforts made by mortals to try to solve the crisis have been to no avail," state Sen. Robert Adley said in a statement released after last week's unanimous vote for the day of prayer. "It is clearly time for a miracle for us."

:-)

 • 0
 • 0

...om et emne man ikke kender noget til. Det fører til at man bruger et sprog som: "såkaldte", "en procedure som kaldes", "formation breakdown..", "afstandsstykker..", "valgte den billige men knap så sikre metode" etc. etc.

Debatten hér glimrer mest ved sit fravær af fagfolk med ekspertise indenfor oliebranchen. De flere hundrede ingeniører der sidder i branchen i danske firmaer holder alle lav profil og synes måske ikke alle det er en sund og saglig måde debatten føres på.

Man kunne ønske sig der var en seriøs faglig debat om emnet, og den ikke begrænser til at prygle BP for deres diskutable beslutningner. De fleste er vist helst fri for at politikerne (senatorerne) skal rådgive ingeniørerne i faglige emner. Her ser det mest ud til at være en kamp om at vise handlekraft fra politikernes side, men uden at have nogle midler der er bedre end branchens. USA synes underlig frustreret når deres ressourcer og magtmidler ikke kan bringe ind og klare en situation i et ruf.

Mvh Lars J, Petroleum Engineer

 • 0
 • 0

Disclaimer: Jeg er Petroleum Engineer og ikke Drilling Engineer og kender derfor området indgående men er ikke ekspert. Jeg kender feks. ikke til de specielle forhold der gælder ved sub-sea BOPs.

Well Design: BP valgte ikke at sætte en liner fra reservoiret til casingen ovenover, men istedet en komplet casing-streng til wellhead. En komplet produktions casing fra reservoiret vil normalt være den sikreste løsning for at få en tæt brønd da den cementeres fra reservoiret og op. Kvaliteten af full-string løsningen afhænger dog af hvor langt op man vælger at cementere casingens annulus. Spørgsmålet er her hvor langt havde BP planlagt at cementere casingen? Tie-back packeren på toppen af liner hangeren giver yderligere en fejlmulighed ved en liner løsning, men BP har tidligere selv, på et eller andet niveau, udpeget det som den bedste/sikreste løsning. Spørgsmålet her må være om det er en standard procedure i BP som afviger fra andre operatørers praksis ved dybe sub-sea operationer?

Centralisere: er en kort manchet med afstandsstykker der giver casingen et stand-off fra væggen i hullet. BP valgte at reducere antallet af centralisere til et mindre antal end først foreslået. Brugen af centralisere er flere metoder der kan forbedre chancen for et tæt cementering og centralisere er, sammen med rotation af strengen under cementeringen nogle af de vigtigste. Desuden bør mudderet cirkuleres under turbulent flow indtil det er ensartet hele vejen rundt (ikke udfældet) og der er fri for gas. Cementen bør også pumpes under turbulent flow.

En CBL-log er et akustisk logging tool der ikke er et endegyldigt bevis for cementens kvalitet men vil ofte vise problemer med cementeringen. En micro-annulus kommer af at der stadig har været et tyndt lag mudder omkring casingen som ikke er blevet cirkuleret ud af cementen. Tykkelsen er i brøkdele af mm, men vil give udslag på en CBL-log. En stærkte kanaliseret cement vil være tydelig på loggen. Spørgsmålet må være om det er normal procedure at køre en CBL i en sub-sea well, hvor konsekvenserne er langt alvorligere hvis cementen fejler.

Mudder-cirkulering: Da cement-slurrien er tungere end boremudderet det fortrænger stiger trykket på klippe-formationen eftersom cementen stiger op i annulus under cement pumpe-operationen. Det kan medføre at formationen frakturerer og cementen forsvinder ud i formationen istedet for at forsegle annulus udenom casingen. Derfor er det et krav at monitorere returns under cementoperationen. Hvis der ikke kommer det samme volumen op som der pumpes ned har man fraktureret formationen. En høj pumpe rate giver turbulent flow, som bedst displacer det medie det fortrænger. Det gælder for såvel mudder som cement. Hvade BP returns under cementeringen?

Lockdown sleeve: Er et område for wellhead specialister...

BP fortsatte rig-down operationen med at cirkulere riseren til vand istedet for det tungere mudder selvom trykket byggede op på annulus. Trykket på annulus var den direkte indikation af at cementjobbet var af yderst dårig kvalitet, og det var den handling der direkte ledte til blow-out.

Mvh. Lars J

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten