Sådan vil regeringen gøre danske bygninger fossilfri

Bedre vinduer, tykkere isolering og mere energieffektive installationer skal skære 35 procent af energiforbruget til varmt vand og varme i de danske bygninger. Det er målsætningen i regeringens strategi for energirenovering af bygninger, som netop er offentliggjort.

»Energirenoveringsstrategien er den største samlede strategi nogensinde for at reducere forbruget af energi i eksisterende byggeri i Danmark. Den er en væsentlig milepæl i vores omstilling til et energieffektivt samfund. Vi sender et vigtigt signal til både bygningsejere og byggeindustrien. Det håber jeg, at branchen vil bruge som grundlag for en langsigtet indsats og investeringer i nye teknologiske løsninger,« siger klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (R) i en pressemeddelelse. Regeringens overordnede mål er, at energiproduktionen til den danske bygningsmasse skal være fossilfri i 2035 - en del skal hentes ved omlægninger af den centrale energiproduktion, men meget vil afhænge af energibesparelser og decentral vedvarende energiproduktion i bygninger.

Strategien blev sat i gang med energiforliget i 2012, og den skulle egentlige have været præsenteret i februar, men SFs udtræden af regeringen og den efterfølgende ministerrokade har været med til at forsinke den.

Strategien indeholder 21 punkter. Udover skrappere krav til bygningskomponenter vil regeringen også indføre nye, frivillige lavenergiklasser rettet mod eksisterende bygninger. Lavenergiklasserne skal svare til de nuværende inddelinger fra A til G i energimærkningsordningen.

Men krav alene er ikke nok. Regeringen vil også imødekomme et længe næret ønske i byggebranchen om også at undersøge, om kravene nu bliver overholdt. Det skal ske hvert andet år.

Også nye bygninger skal tjekkes yderligere, fremgår det af strategien. Blandt andet skal der tages initiativer til at sikre, at tæthedskravene bliver overholdt.

En stor del af initiativerne er målrettet parcelhusejerne, men for etageboliger sigter regeringen på at teste, om Esco-lignende aftaler kan garantere energibesparelser ved energirenoveringer. For almene boliger forestiller regeringen sig, at den almene sektors dispositionsfonde skal garantere besparelserne.

En af de ting, der ikke er med i planen, er flere penge. Det hæfter især Dansk Byggeri sig ved:

»Den nye strategi indeholder rigtig mange spændende forslag, som byggeriet gerne vil være med til at føre ud i livet. Den kommende BedreBolig-ordning, hvor boligejere kan få rådgivning om energirenovering, er blot et eksempel, hvor branchen kan sætte gang i en udvikling. Og hertil hører en dialog om en effektiv finansiering, der for alvor kan sætte gang i dette marked,« siger direktør Michael H. Nielsen fra organisationen i en pressemeddelelse.

I fraværet af flere midler lægger regeringen op til at justere aftalen om energiselskabernes energispareforpligtelser, så en fast procentdel af besparelserne skal hentes i bygninger.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

De skriver slet ikke noget om hvordan de vil undgå fossilerne.

Danske byggematerialer er velsignet med et utal af fossiler, men hvordan og hvorfor man skal undgå dem ????

 • 6
 • 1

Når man ser hvilke energimærker lejligheder har må der være meget at spare. Jeg forbavses over at mange lejligheder ligger i klasse D eller E, når man tænker på at det er begrænset hvor meget ydervæg/loft/gulv der hører til hver enhed. I øvrigt er jeg noget betænkelig ved den store fokusering på tæthed, som uvilkårligt kræver tvunget luftskifte.

 • 2
 • 0

Men krav alene er ikke nok. Regeringen vil også imødekomme et længe næret ønske i byggebranchen om også at undersøge, om kravene nu bliver overholdt. Det skal ske hvert andet år

 • dét lyder både bureaukratisk og dy...yrt - men givetvis godt for beskæftigelsen! :)
 • 1
 • 0

Tja, betalt af boligejerne (og indirekte af boliglejerne). Endnu en skjult ejendomsskattestigning. Er det noget brugeligt eller penge ud ad vinduet? Detailregeringen har endnu engang vist befolkningen mistro, og vil bruge af borgernes penge.

 • 1
 • 0

Jeg skal ikke gøre mig til talsmand for om det er den ene eller anden part der skal betale. Et faktum er det imidlertid at forbruget I nye bygninger ligger markant OVER det beregnede.

For 2015 viser tendensen en fordobling I forhold til det beregnede.

Enten kan vi ikke regne rigtigt eller også kan vi ikke regulere anlæggene rigtigt.

Men det er et da et problem t det forbrug vi venter at komme ned på, ikke realiseres.

 • 0
 • 0

Jeg måtte lige læse op på det ord Fossilfri, ser ud som det udspringer fra det Engelske ord "Fossil Free", som ikke er sammen trukne.

Men det gav ikke mere mening at bygninger skulle være fossilfri, da det som jeg læser det, har noget at gøre med vedvarende energi kilder. Synes ikke jeg kunne læse ud af artiklen af der skulle monteres noget som helst grej på bygningerne der kunne skabe energi.

Og lige frem til at skulle til at begrænse brugen af byggematerialerne der er baseret på noget der har med fossiler at gøre det lyder godt nok voldsomt.

 • 1
 • 0

Det er dog sørgeligt at det ikke er bedre for så nye huse. Så vidt jeg kan skønne giver det et energimærke omkring B, når man bedømmer ud fra forbruget. Gad vide hvad husene er beregnet til at bruge. Selvfølgelig er det trods alt kun 60% af det berømte gennemsnitsforbrug på 18MWh, men der er altså lang vej igen.

 • 1
 • 0

Det er dog sørgeligt at det ikke er bedre for så nye huse. Så vidt jeg kan skønne giver det et energimærke omkring B, når man bedømmer ud fra forbruget. Gad vide hvad husene er beregnet til at bruge.

Her er et klart svar på hvad husene er beregnet til at bruge, og hvad de faktuelt bruger. Opgjort iht. de gældende Bygningsreglementer http://www.fjernvarmen.dk/Faneblade/HentMa...

 • 0
 • 0

Den igangværende politisk/administrative ned-klassificering af el opvarmede boliger under Energimærkningen er faktisk absurd og i modstrid med sund fornuft, andre initiativer og politiske ønsker. Elproduktion er i dag for 3/4 dels vedkommende allerede fossilfri og CO2 neutral. Man ønsker yderligere udbygning med vindkraft (2 store havmølleparker) som der skal findes elforbrugende kunder til i DK uden problemerne med el-overløb. I alle energirapporter for el-opvarmede boliger, som for tiden udarbejdes, kræver Energistyrelsen at Energikonsulenten skal gange det faktiske/beregnede energiforbrug med faktor 2,5 når boligen klassificeres - derfor rykker man 2 klasser ned til et dårligere energimærke, trods reelt gode isolerings og opvarmningsforhold. Energistyrelsen kræver også at der i rapporten SKAL stå en anbefalet forbedring, hvor varmesystemet skal udskiftes til N-gas fyret vandvarmeanlæg evt. med solfanger på taget til brugsvandsopvarmning. Det er da håbløst tåbeligt at bede boligejere bruge formuer på at skifte til FOSSIL N-gasfyring (der om få år løber tør ude i nordsøen, så vi bliver tvungne at købe Russisk N-gas!!), når de allerede har en installation stående gratis klar til at modtage den GRØNNE FOSSILFRI elproduktion fra vindmøller. På det seneste har staten ovenikøbet tilskyndet/støttet de elopvarmede huse med en ekstra elafgift rabat på nu godt 51 øre/kWh, så en kWh koster i omegnen af 1,50 kr. Mange husejere med elopvarmede huse har godt isolerede huse, og har brændeovne som de flittigt benytter og dermed sparer på elforbruget. De opnår faktisk ret lave varmeudgifter samlet set på denne måde og er meget tæt på CO2 fri. Men hvis elafgiften bliver yderligere sat ned så elopvarmning kommer på lige fod med andre energiformer såsom fjernvarme kunne det blive attraktivt helt at droppe brændet til fordel for elvarmen - og VUPTI, så er der straks en stor kundemasse til den politisk korrekte (udbyggede) grønne vindenergi! Elopvarmede huse må da være ønskelige i stedet for udskældte? Hvorfor støtter man ikke udviklingen samme vej som sigtet med isoleringsforslagene via Energimærkningen og via yderligere nedsættelse af elafgifterne til boligopvarmning? Man kan da kun bliver forvirret af det som foregår i Energistyrelsen!

 • 0
 • 0

@Mogens: Meget enig (men kunne du ikke være så venlig at lave nogle afsnit, det øger læsbarheden).

Der er en yderligere kommentar til det, nemlig at el-varme er umådeligt nem, præcis og billig at styre, så man dermed kan lave en meget bedre regulering end på et vandbårent system, og dermed reducere varmeforbruget.

Især (nu ved jeg godt at jeg får et par af the usual suspects på nakken, men det må man leve med), så er fjernvarme helt håbløs om sommeren, når der kun er behov for varmt vand.

Og mht. naturgassen, så må man konstatere at Gribskov kommune er det rene Ebberød Bank, da man i et nyt boligkvarter ca. 800 meter fra eksisterende fjernvarmeværk stiller krav om at de nye boliger skal være opvarmet med naturgas: http://www.skovgaardshave.dk/

 • 0
 • 0

Og mht. naturgassen, så må man konstatere at Gribskov kommune er det rene Ebberød Bank, da man i et nyt boligkvarter ca. 800 meter fra eksisterende fjernvarmeværk stiller krav om at de nye boliger skal være opvarmet med naturgas:

Jamen er det ikke fornuftigt? Varmeværket bruger i forvejen naturgas og med individuelle fyr bliver der ikke noget rørtab, som kan blive ret voldsomt med huse der ikke bruger så meget energi. Gas koster næsten det samme som varmeprisen fra værket, og investeringen er ikke meget anderledes. Den elproduktion, som derved mistes, kan vindmøller vel levere, og hvor tit kan værket sælge el til 900kr/MWh. Hvis man tager afskrivning og vedligehold på merinvesteringen i gasmotorer med, bør elproduktionen vel sælges for over 1000kr/MWh. @Jakob Rasmussen Det er en forbavsende forskel der er mellem beregnet og faktisk forbrug også i ren mereffekt. Der må være noget galt med beregningerne, når forskellen bliver så stor. Det kan ikke bare være højere indetemperatur, for med den krævede isolering kan en højere temperatur ikke medføre så meget ekstraforbrug. Man ser mange mere eller mindre renoverede ældre huse med samme energimærke som næsten helt nye, og de burde aldrig kunne blive så gode som når det er tænkt ind fra begyndelsen.

 • 1
 • 0

Jamen er det ikke fornuftigt? Varmeværket bruger i forvejen naturgas og med individuelle fyr bliver der ikke noget rørtab, som kan blive ret voldsomt med huse der ikke bruger så meget energi.

Ud fra en teknisk betragtning er jeg sådan set ikke uenig, men jeg ser det som stærkt problematisk at der sættes krav til en specifik forsyningsform, som ovenikøbet kan risikere at have leveringsproblemer om ganske føje år.

Hvis der skulle være bare lidt fornuft i det, så ville jeg mene at man skulle tale om elvarme - enten varmepumpet, eller med akkumuleringsbeholder og tarifafregning (hvor både pris og afgift faldt når der var forsyningsoverskud).

Generelt vil jeg mene at elektricitet er den eneste form for fremtidssikret energi - og når vi så også en dag bliver dygtige nok til at lagre den, så vil vi se tilbage og ryste på hovedet over at vi byggede enorme rørsystemer til at flytte gas og lunkent vand rundt i.

 • 0
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten