Sådan vil politiet få antallet af trafikdræbte ned på 120

Bilister på landevejene i Jylland, Sydsjælland, Lolland- og Falster skal til at holde vågent øje med politiets fotovogne. En analyse af hastigheden og ulykkesforekomsten på det danske vejnet har nemlig vist, at det er i de områder, der køres hurtigst på landevejene, og hvor der er forholdsvist flest dræbte og tilskadekomne. I sin nye strategi, der har som mål at få antallet af dræbte i trafikken ned på 120 i 2020, lægger Rigspolitiet derfor op til at koncentrere hastighedskontrollerne i de områder, hvor man kan se, at lettere speederfødder vil have størst betydning for trafiksikkerheden.

Læs også: Antallet af trafikdræbte var rekordlavt i 2015

75 % af de 182 trafikanter, der blev dræbt i trafikken i 2014, blev dræbt på veje i landzone. I 2013 var samme procentdel 69 %. Denne forskel skyldes især, at gennemsnitshastigheden er høj på landevejene. Der sker derfor flere uheld på landevej, og når uheldene sker, har de alvorligere konsekvenser. Til gengæld er trængslen større i byerne, så her sker der flere, mindre alvorlige uheld. Kommunerne i Nord-, Syd- og Vestdanmark plus Lolland-Falster har det højeste antal dræbte og alvorligt tilskadekomne trafikanter pr. indbygger. Illustration: Rigspolitiet

Læs også: Transportminister vil droppe fotovogne

Vores arbejde skal bygge på den viden, vi har. Både nationalt og lokalt skal det være analyser, der udpeger, hvordan vi bedst bruger vores kræfter, siger Erik Terp Jensen, chef for Rigspolitiets Færdselscenter i en pressemeddelelse.

Fart, sprit og distraktioner

Rigspolitiets nye strategi for færdselsindsatsen 2016-2020 fokuserer på tre indsatsområder:

 1. for høj hastighed.
 2. spirituskørsel.
 3. uopmærksomhed.

Knallertkørsel er farligst

Spirituskørsel bliver heldigvis sjældnere og sjældnere. Fra 2008 til 2014 er antallet af dræbte og tilskadekomne i ulykker spiritus involveret omtrent halveret fra 532 til 256. Men for landets farligste transportmiddel, knallert 30, er spiritus i kombination med høj hastighed ofte en medvirkende faktor i uheldene. En fører af en lille knallert har således 140 gange højere risiko for at blive dræbt eller komme alvorligt til skade pr. kørt km end føreren af en personbil.

I 2011 begyndte politiet at bruge det såkaldte narkometer. Det øgede antal sigtelser afspejler ifølge politiet dette nye arbejdsredskab. I samme periode er antallet af domme for spritbilisme faldet betydeligt. Illustration: Rigspolitiet

Læs også: Alkolås til spritbilister er en fiasko. Nu skal loven laves om

Rigspolitiets nye mål er at nedbringe antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne trafikanter i uheld med spiritus involveret til 200 i løbet af årene 2016-2019. Yderligere skal der gennemføres en analyse af forekomst af narkokørsel i 2019 for at holde øje med dette område og eventuelt opstille mål herfor.

En anden risikofaktor er bilister og passagerer, der ikke bruger sele. Selebrugen har ifølge strategien været støt stigende i adskillige år og er nu oppe på 94 procent for førere af personbiler. Det er lavere end i vores nabolande, men politiet vurderer, at ‘de trafikanter, der stadig ikke bruger sele, udgør en restgruppe, der er svær at nå ved selv betydelige operative indsatser.’

Uopmærksomhed skal kortlægges

Til gengæld vil politiet gerne gøre en indsats mod uopmærksomhed, som vurderes at være en medvirkende faktor i 10-30 procent af alle uheld. Udbredelsen af GPS, smartphones og mere avancerede systemer i bilerne får politiet til at formode at uopmærksomhed er en voksende risiko. Men der vides ikke nok, mener politiet, som derfor i 2016 vil ‘klarlægge udbredelsen af uopmærksomheds-skabende aktiviteter i alle politikredse og derefter ‘designe og iværksætte en fokuseret indsats for at nedbringe udbredelsen af de uopmærksomhedsskabende aktiviteter.’

I 2019 gentages undersøgelsen af forekomsten for at klarlægge status på området og indsatsens effekt.

1.300 færre tilskadekomne i 2020

De bløde trafikanter kan imidlertid også vente øget opmærksomhed fra politiet. Ifølge strategien vil tilflytningen til byerne betyde, at der kommer mange flere af dem, og derfor vil det ifølge strategien være oplagt at politiet i de større byer opprioriterer kontrollen af cyklisters og gåendes ageren på gade og stræder.

Læs også: Havarikommission vil undersøge ulykker med elcykler

Udover målet om at komme ned på 120 dræbte har politiet også tilsluttet sig målene om højst 1.000 alvorligt tilskadekomne og 1.000 let tilskadekomne i 2020. Til sammenligning døde 178 i trafikken i 2015, hvor der desuden var 1.780 alvorligt tilskadekomne og 1.376 lettere tilskadekomne.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Citat: "En analyse af hastigheden og ulykkesforekomsten på det danske vejnet har nemlig vist, at det er i de områder, at der køres hurtigst på landevejene, og hvor der er forholdsvist flest dræbte og tilskadekomne"

Læs ovenstående mindst 3 gange. Kan man på nogen som helst måde være overrasket over den analyses resultat?

Højere hastighed = mere alvorlige ulykker.

På en vej hvor der køres 50 km/t i gennemsnit, vil de ulykker som sker altså være mindre alvorlige end på en vej hvor bilisterne kører 100 km/t i gennemsnit. Aha! Ser man det.

Kan man af det konkludere, at hvis du kører ind i en betonklods med 100 km/t så er der større chance for at dø, end hvis du kun havde kørt 50 km/t? Jeg ved det ikke, alt dette videnskab på højt niveau kan godt forvirre.

 • 5
 • 9
 • 18
 • 2

Det ser ud som om motorcykler er overset i denne artikkel. Og måske i undersøgelsen? Men når man gå ude i sommervejret, kan man tydeligt høre hvordan motorcykler med jævne mellemrum bliver luftet med fuld gas. Og det er noget mere vildt end en knallert 30 eller 45. Og disse er jo ret sårbare hvis det nu lige smutter med opmærksomheden.

 • 8
 • 3

Citat:

"Yderligere skal der gennemføres en analyse af forekomst af narkokørsel i 2019 for at holde øje med dette område og eventuelt opstille mål herfor"

Det lyder interessant.

Hver 5. dag dør et menneske i DK i en ulykke hvor spiritus er involveret. Det er et (i den sammenhæng) meget alvorligt problem, store konsekvenser og "let" at opdage.

Ulykker med folk der har røget hash hører man også om engang imellem. Hash gør folk sløve, så det er også ret let at opdage. Hash er almindeligt i hele landet, og ryges af mange til dagligt.

Svampe kan give folk forvrængede billeder, få folk til at se syner. Absolut ikke en cocktail man skal blande med bilkørsel.

Men hvor mange mennesker kører galt efter at have taget kokain? Kokain holder dig vågen. Kokain gør dig ekstremt observant. Kokain gør dig meget konsentreret. Kokain gør dig positiv (glad, uden at blive lallende).

Folk som tager kokain har absolut ikke lyst til at køre bil. Lige så lidt som fulde mennesker har lyst til at løse tredje-grads-ligninger. Når kokainen taber sin effekt, mister man lysten til at danse, men man holdes vågen og observant i mindst et par timer efter, ofte kan man ikke sove før mindst 4 timer senere.

Kokain er til gengæld let at observere. Bare kig efter de små pupiller i øjnene, og den tørre hals som får brugerne til at sluge sput ret ofte. Vandflasken er kokainbrugerens tro følgesvend. At bevise kokainforbrug, kræver dog en blodprøve.

Kokainbrugere søger desuden de store natklubber, da kokain gør dig i festhumør. Høj musik og fest hører sammen med kokain, som sild hører til snaps. Det er for dyrt og totalt meningsløst at tage kokain til en grillfest ude på landet. Kokainbrugere færdes altså typisk hvor kollektive transportmuligheder er tilgængelige. Desuden fester de hele natten, og har derfor ikke brug for en natbus. De kan sagtens vente på dagstrafikken. Kollektiv trafik er altså en reel mulighed, modsat mange som drikker alkohol, og "går døde" klokken 2 om natten.

Om det på nogen måde er værd at lede efter folk som tager kokain (og lignende stoffer), det vil jeg gerne have svar på. Spørger du mig, tror jeg det ud fra et trafik-sikkerhedsmæssigt synspunkt er spild af penge. Der er for få, de findes stort set kun i meget begrænsede geografiske områder og det har ingen negativ effekt på kørslen.

Hvis du spørger mig, kører kokainbrugere lige så godt bil som folk der har taget en redbull eller rygere efter en cigaret. Lidt mere opmærksomme og lidt mere vågne. Alt-andet-lige, naturligvis.

PS.: Naturligvis skal man ikke tage narko og køre bil. Jeg skriver blot dette indlæg, for at undgå vi bruger ressourcer på noget som ikke har værdi.

 • 4
 • 1

Og det er noget mere vildt end en knallert 30 eller 45.

@ Allan Slot

Som afgiver en enorm larm, som i den grad hæmmer knallertkørerens og andres opmærksomhed.

Det diskuteres om slør om hovedet bør forbydes, fordi det hæmmer folks udsyn. En hjælm må gøre det samme.

Knallerter har ingen airbag, intet karros, ingenting.

Vi taler om at begrænse trafikken i byerne og begrænse støjen. Ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt argument og ud fra at knallerter larmer urimeligt meget, bør de forbydes.

 • 0
 • 1

Rigspolitiet derfor op til at koncentrere hastighedskontrollerne i de områder, hvor man kan se, at lettere speederfødder vil have størst betydning for trafiksikkerheden.

Det vil så være i direkte modstrid med den hidtidige praksis, som har været at placere fartkontrollerne, hvor forholdene var sådan,at de tillod højere hastighed end fartgrænsen helt uden nogen risiko, og hvor man derfor kunne forvente at få det største bødeprovenu...men minimal gavn for færdselssikkerheden.

Men dejligt da hvis man nu ændrer praksis.

 • 17
 • 3

Du kan ikke sammenligne med en motorvej. Det siger da sig selv. Men det er ikke den høje hastighed som gør motorvejen sikker. Det er de manglende kryds, ingen modkørende trafik, nødspor, ingen bløde trafikanter og så videre.

Netop min pointe. Jeg synes politiets fokus her er rigtigt da landevej er en meget usikker vejtype da man finder både modkørende, vejtræer, blinde sving o.m.a. her.

Når det kommer til at øge trafiksikkerheden er jagten på hastighedssyndere dog røget ind i diminishing returns. Fra nu af får vi nok mest ud af at fortsætte indsatsen med at sikre vejene bedre, skilte farlige strækninger og kigge på hvordan vi hindrer mødeulykker mellem de forskellige trafikanttyper.

Som eksempel vil jeg nævne forlængelsen af Holbækmotorvejen som er en af de motortrafikveje hvor det nu er tilladt at køre 100 km/t - dog tror jeg det er en meget mere sikker strækning end Hillerødmotorvejens forlængelse som også er en 2+1-vej da førstnævnte er udstyret med et autoværn mellem de to retninger.

Et andet eksempel på en ændring man kan forestille sig har hjulpet er at der nu mange steder er indført 70 km/t grænse omkring kryds på landeveje. Det hjælper selvfølgelig ikke på folk der fuldstændigt ignorerer fartgærnsen, men det er et sted hvor det giver mening at sætte farten ned.

 • 4
 • 0

Det vil så være i direkte modstrid med den hidtidige praksis, som har været at placere fartkontrollerne, hvor forholdene var sådan,at de tillod højere hastighed end fartgrænsen helt uden nogen risiko, og hvor man derfor kunne forvente at få det største bødeprovenu...men minimal gavn for færdselssikkerheden.

Har det virkelig været den hidtidige praksis? Jeg ved godt, at mange påstår det, især dem, der lige har fået en fartbøde. Men er det ikke bare en skrøne? Jeg kender et par landeveje i Nordsjælland (siger ikke hvor), hvor der aldrig er sket ulykker, næsten alle kører 90 km/t, og der har mig bekendt aldrig været fartkontrol. Heldigvis...

 • 1
 • 1

Har det virkelig været den hidtidige praksis?

Tjah, Inde midt i Tåstrup findes Høje Tåstrup vej med fodgængerovergange, lyskryds samt kryds uden, tæt trafik incl. krydsende fodgængere og cyklister busstoppesteder etc - her er hastighedsgrænsen 60.

Et par kilometer derfra på Helgeshøj Alle fra sidste afkørsel til DTI og ned mod ikea er der en bred vej med god oversigt, kun en enkelt sidevej ind til Aller og cykelsti et par meter fra vejen og ingen busstoppesteder - her er hastighedsgrænsen 50.

Gæt hvor der jævnligt er fartkontroller.

M

 • 14
 • 0

Det vil så være i direkte modstrid med den hidtidige praksis, som har været at placere fartkontrollerne, hvor forholdene var sådan,at de tillod højere hastighed end fartgrænsen helt uden nogen risiko, og hvor man derfor kunne forvente at få det største bødeprovenu...men minimal gavn for færdselssikkerheden.

Det må da lige ledes være til stor gavn, hvis politiet kan udskrive mange bøder selv samme steder.

det er jo ikke politiet som trykker på speederen i folks biler, det er folk selv som mener de har det gyldne og overlegne overblik til at sige til sig selv, hvad hastighedsgrænsen skal være. Og derfor skal betale ved kasse 1.

Mærkeligt at klage over politiet uddeler bøder til folk der bryder loven. Det næste er vel mordere som lige ledes mener det er chikane når politiet finder frem til dem efter de har begået et mord.

 • 3
 • 10

Det må da lige ledes være til stor gavn, hvis politiet kan udskrive mange bøder selv samme steder.

Til gavn for hvem?

det er jo ikke politiet som trykker på speederen i folks biler, det er folk selv som mener de har det gyldne og overlegne overblik til at sige til sig selv, hvad hastighedsgrænsen skal være. Og derfor skal betale ved kasse 1.

Nå ja, 'man kan jo bare overholde loven, hvor svært kan det være'. Og 'folk som har et gyldent overblik og tror sig hævet over loven skal da bare ha' smæk!'. Tænk at nogen borgere virkelig kan tro at de er bedre til at vurdere en situation end ham som har dikteret loven siddende bag et skrivebord?

Mærkeligt at klage over politiet uddeler bøder til folk der bryder loven. Det næste er vel mordere som lige ledes mener det er chikane når politiet finder frem til dem efter de har begået et mord.

Folks ærgrelse over politiets her er den samme som hvis ti politifolk bruger en hel dag på at finde ud af hvem der har smidt et stykke slikpapir på fortovet i den ene by, samtidig med at ti politifolk får én dag til at forhindre at folk myrder hinanden i gaderne med knive i den anden by.

Jeg kan sagtens betale en bøde for at køre for hurtigt, det har jeg egentlig ikke noget imod. Men når jeg jævnligt kan se et opbud på fem-ti politifolk stå og vente ved en lang, lige vejstrækning på at en bil passerer med 65 km/t hvor man må køre 50, og jeg ved at der er områder i den indre by hvor brandfolk mødes med stenkast og gaderne er decideret usikre at færdes på, så fyldes jeg med afmægtigt raseri: Politiet har ikke ressourcer nok til at sørge for at jeg og mine børn kan færdes sikkert i mit eget land, men at dele bøder ud for småtterier, dét har de alverdens tid til.

Det er prioriteringen der er gal, når man ikke løser problemerne, men fokuserer på de nemme sager.

Hvis du en dag ryger på hospitalet med hjerteflimmer, så kan du sikkert også se det humoristiske i at lægen ikke lige har tid nu, for han er ved at ordne en nedgroet tånegl i afdelingen ved siden af.

 • 14
 • 1

Undrer mig først lidt over Samsø og Bornholm, og så alligevel ikke. - Der mangler nok lidt kontrol. - Men ellers syntes jeg det var relevant, at se opgørelsen pr. kørt kilometer også.

 • 0
 • 0

Har det virkelig været den hidtidige praksis? Jeg ved godt, at mange påstår det, især dem, der lige har fået en fartbøde. Men er det ikke bare en skrøne? Jeg kender et par landeveje i Nordsjælland (siger ikke hvor), hvor der aldrig er sket ulykker, næsten alle kører 90 km/t, og der har mig bekendt aldrig været fartkontrol. Heldigvis...

Jeg kan komme med et modstående eksempel fra en stor indfaldsvej til Odense V. En 4-sporet landevej, der er så lige at man bogstaveligtalt kan se fra ende til anden. Strækningen er ~8km, og der er 70km zone hele vejen (selvom forholdene lægger op til 90km/t).

Jeg har kørt af den vej hver dag i 4-5 år nu, og aldrig oplevet eller hørt om ulykker derude... Men ikke desto mindre holder fartkontrollen der trofast, i perioder flere dage om ugen.

(P.S. jeg er ikke en af dem som har fået en bøde derude, og derfor blot er sure på dem)

Så jeg syntes helt bestemt at man burde sætte dem de steder hvor det rent faktisk har en betydning for trafiksikkerheden.

 • 10
 • 0

Netop....Det er en pengemaskine ud over alle grænser:

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/235...

"Liberal Alliances medlem af borgerrepræsentation, Lars Dueholm, mener tallene giver anledning til at kigge på fartgrænserne - Når der er så mange bøder på så få steder, så tyder det på at fartgrænserne er sat for lavt."

Hvadbehager? Dén har jeg godt nok ikke hørt før! Nej, der skal stå en hændervridende politimester og fortælle at det er forfærdeligt at folk ikke kan forstå hvor farligt det er at køre for hurtigt. Og hvis politikere udtaler sig, så skal det være med stråmænd om, at hvis tilstrækkeligt mange bryder en lov, kan man jo ikke bare fjerne loven: Vi kan jo heller ikke legalisere butikstyveri, vel?

At dét at en større menneskemængde er utilfreds med en lov (og udtrykker det gennem civil ulydighed), skulle få politikere til at tænke på en løsning (der ikke bare handler om flere bøder) er da helt hen i vejret. Det er jo faktisk det 'demokrati' handler om, og det interesserer jo kun politikere i valgår.

 • 6
 • 0

Det vil så være i direkte modstrid med den hidtidige praksis, som har været at placere fartkontrollerne, hvor forholdene var sådan,at de tillod højere hastighed end fartgrænsen helt uden nogen risiko

Uden åbenlys risiko. Hvis risikoen var åbenlys, ville folk ikke køre for stærkt. Der er trods alt ingen, der ønsker at blive en del af statistikken.

At du ikke kan overskue en forhøjet risiko, når du kommer drønende med den fart en vej indbyder til, er ikke det samme som at den ikke er der. Det er derfor vi har hastighedsgrænser.

 • 1
 • 1

Jeg har læst et sted at det reelle antal beboere om sommeren i Varde Kommune er minimum en faktor 5 i forhold til det officielle antal indbyggere.

Noget tilsvarende er sikkert tilfældet på Bornholm, og Samsø. Man kan altså ikke eentydigt konkludere at trafikken er farligere der, som Rigspolitiets færdselscenter gør.

På samme vis var det trist at høre at lederen af det lokale færdselspoliti udtale i radioen, at de blev målt på evnen til at mindske hastigheden på vejene. Ikke på at mindske antallet af ulykker, som det jo burde være.

 • 7
 • 0

Det må da lige ledes være til stor gavn, hvis politiet kan udskrive mange bøder selv samme steder.

    Til gavn for hvem? 

Til gavn for samfundet, at man straffer dem der bryder loven. Man skal vel straffes når man bryder loven, om det er bevidst eller ubevidst.

    det er jo ikke politiet som trykker på speederen i folks biler, det er folk selv som mener de har det gyldne og overlegne overblik til at sige til sig selv, hvad hastighedsgrænsen skal være. Og derfor skal betale ved kasse 1.  


    Nå ja, 'man kan jo bare overholde loven, hvor svært kan det være'. Og 'folk som har et gyldent overblik og tror sig hævet over loven skal da bare ha' smæk!'. Tænk at nogen borgere virkelig kan tro at de er bedre til at vurdere en situation end ham som har dikteret loven siddende bag et skrivebord?[/quote]

Jamen kan du så vurdere det hele bedre, end dem som har sat fartgrænserne? Eller er det bare gætteri og et sats?

Mærkeligt at klage over politiet uddeler bøder til folk der bryder loven. Det næste er vel mordere som lige ledes mener det er chikane når politiet finder frem til dem efter de har begået et mord.

    Folks ærgrelse over politiets her er den samme som hvis ti politifolk bruger en hel dag på at finde ud af hvem der har smidt et stykke slikpapir på fortovet i den ene by, samtidig med at ti politifolk får én dag til at forhindre at folk myrder hinanden i gaderne med knive i den anden by.  
    Jeg kan sagtens betale en bøde for at køre for hurtigt, det har jeg egentlig ikke noget imod.  
    Men når jeg jævnligt kan se et opbud på fem-ti politifolk stå og vente ved en lang, lige vejstrækning på at en bil passerer med 65 km/t hvor man må køre 50, og jeg ved at der er områder i den indre by hvor brandfolk mødes med stenkast og gaderne er decideret usikre at færdes på, så fyldes jeg med afmægtigt raseri: Politiet har ikke ressourcer nok til at sørge for at jeg og mine børn kan færdes sikkert i mit eget land, men at dele bøder ud for småtterier, dét har de alverdens tid til.  
    Det er prioriteringen der er gal, når man ikke løser problemerne, men fokuserer på de nemme sager.  
    Hvis du en dag ryger på hospitalet med hjerteflimmer, så kan du sikkert også se det humoristiske i at lægen ikke lige har tid nu, for han er ved at ordne en nedgroet tånegl i afdelingen ved siden af. 

Men alle forbrydelser skal vel straffes? ellers forstår jeg ikke dit argument, hvis du allerede mener det er forkert at politiet forsømmer andre forbrydelser. Eller er nogle borgere mere privilegeret end andre og skal have special behandling? Fordi man mener man står over loven på nogle punkter, og derfor skal loven ikke gælde.

At politiet ikke har nok ressourcer som ligner 1:1 med politi og borgere er jo som det er, men lovovertrædelse er lovovertrædelse. Og forsvare sine kriminelle handlinger med at der findes værre, er bare ikke godt nok.

 • 0
 • 7

Det må da lige ledes være til stor gavn, hvis politiet kan udskrive mange bøder selv samme steder.

    Til gavn for hvem?  

Til gavn for samfundet, at man straffer dem der bryder loven. Man skal vel straffes når man bryder loven, om det er bevidst eller ubevidst.

Ja, men kan du ikke selv se, at det er ude af proportioner når man bruger masser af ressourcer på småting som folk der kører lidt for hurtigt, samtidig med at man 'ikke har ressourcer' til at gøre det sikkert at færdes i gaderne i sit eget land?

det er jo ikke politiet som trykker på speederen i folks biler, det er folk selv som mener de har det gyldne og overlegne overblik til at sige til sig selv, hvad hastighedsgrænsen skal være. Og derfor skal betale ved kasse 1.

  Nå ja, 'man kan jo bare overholde loven, hvor svært kan det være'. Og 'folk som har et gyldent overblik og tror sig hævet over loven skal da bare ha' smæk!'. Tænk at nogen borgere virkelig kan tro at de er bedre til at vurdere en situation end ham som har dikteret loven siddende bag et skrivebord? 

Jamen kan du så vurdere det hele bedre, end dem som har sat fartgrænserne? Eller er det bare gætteri og et sats?[/quote]

Hastighedsbegrænsningerne er jo i forvejen bare et gætteri. Hvis 'gæt' er bedst: Kontorius med en stak statistik, eller mig som befinder mig 'on location'?

Mærkeligt at klage over politiet uddeler bøder til folk der bryder loven. Det næste er vel mordere som lige ledes mener det er chikane når politiet finder frem til dem efter de har begået et mord.

    Folks ærgrelse over politiets her er den samme som hvis ti politifolk bruger en hel dag på at finde ud af hvem der har smidt et stykke slikpapir på fortovet i den ene by, samtidig med at ti politifolk får én dag til at forhindre at folk myrder hinanden i gaderne med knive i den anden by.    
    Jeg kan sagtens betale en bøde for at køre for hurtigt, det har jeg egentlig ikke noget imod.    
    Men når jeg jævnligt kan se et opbud på fem-ti politifolk stå og vente ved en lang, lige vejstrækning på at en bil passerer med 65 km/t hvor man må køre 50, og jeg ved at der er områder i den indre by hvor brandfolk mødes med stenkast og gaderne er decideret usikre at færdes på, så fyldes jeg med afmægtigt raseri: Politiet har ikke ressourcer nok til at sørge for at jeg og mine børn kan færdes sikkert i mit eget land, men at dele bøder ud for småtterier, dét har de alverdens tid til.    
    Det er prioriteringen der er gal, når man ikke løser problemerne, men fokuserer på de nemme sager.    
    Hvis du en dag ryger på hospitalet med hjerteflimmer, så kan du sikkert også se det humoristiske i at lægen ikke lige har tid nu, for han er ved at ordne en nedgroet tånegl i afdelingen ved siden af.  

Men alle forbrydelser skal vel straffes? ellers forstår jeg ikke dit argument, hvis du allerede mener det er forkert at politiet forsømmer andre forbrydelser. Eller er nogle borgere mere privilegeret end andre og skal have special behandling? Fordi man mener man står over loven på nogle punkter, og derfor skal loven ikke gælde.

Selvfølgelig skal forbrydelser straffes, men der er forbrydelser der er vigtige at få bekæmpet, og så er der forbrydelser det er mindre vigtigt. I løbet af de sidste 48 timer er to unge piger blevet overfaldet og snittet i ansigtet. Folk bliver udsat for tricktyverier, specielt ældre mennesker. Politiet har søreme ikke ressource til at gøre noget. Men trøst jer: Vi fik da givet et par bilister en klækkelig bøde for at køre for hurtigt! Kan du slet ikke se at det er et problem?

At politiet ikke har nok ressourcer som ligner 1:1 med politi og borgere er jo som det er, men lovovertrædelse er lovovertrædelse. Og forsvare sine kriminelle handlinger med at der findes værre, er bare ikke godt nok.

At kalde en 10-15% overskridelse af hastighedsbegrænsningen for 'kriminelt' er nok i overkanten, synes du ikke? Men bortset fra dét, så forsvarer jeg ikke en kriminel handling med at der findes handlinger der er værre. Jeg synes bare at politiets ressourcer skal anvendes der hvor behovet er størst. Og det er altså ikke ude på vejene.

Har du for resten nogen sinde kørt en bil? Altså, uden fartpilot og andet hejs? Det er én lang kamp for at holde bilen på den tilladte hastighed. Lidt ned ad bakke, lidt op ad bakke, lidt dit og lidt dat, så kører den lige 8-10 km/t for hurtigt, og man skal lette foden en lille smule fra speederen. Så begynder hastigheden at drysse dernedad, og så samler man en kø af biler op bag sig, så man skal lige trykke lidt hårdere på speederne, ikke for hårdt selvfølgelig, for at få den op på den tilladte hastighed igen.

Jeg ved det. Jeg har kørt sådan i de sidste tre år. Nogen gange har jeg så ondt i knæende af disse 'musearms-bevægelser' man skal lave med benene, at jeg skal holde en pause før jeg kan stå ud af bilen (ja, jeg er ikke tyve længere). Men, jeg forstår selvfølgelig godt at hvis jeg kommer til at køre disse ti kilometer i timen for hurtigt fordi jeg ikke sidder med næsen i speedometeret, så skal jeg da af med 1.500 kr. En forbrydelse er en forbrydelse...!

 • 6
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten