Sådan undgår du at blive fyret

Kom frem fra skrivebordet

Noget af det vigtigste er, at du sørger for at være synlig og at fremhæve dine kompetencer. Det nytter ikke at kaste sig ned under skrivebordet, når manden i det mørke jakkesæt står i døren. Du skal tydeliggøre, hvilke opgaver du er i gang med at løse, og hvilke kompetencer du bruger til det.

Dan gode relationer

Du skal tænke strategisk. Find ud af, hvem der har magten, og hvad deres holdninger er til dig er, og eventuelt hvordan du kan påvirke dem. Det handler om at networke og dyrke forbindelserne til de høje herrer, så du ikke bare er én af medarbejderne. Du skal dog også kende dine chefer. Brug empati for at finde ud af, hvad der vil virke på de her mennesker, ellers risikerer du at komme til at virke anmassende og omklamrende.

Vær omstillingsparat

Du skal vise, at du har evne til at forandre dig. Hvis det område, du arbejder inden for, måske skal lukkes, så handler det om at tilkendegive, at de kompetencer, du har, også kan bruges inden for andre områder. Det gælder i høj grad, hvis du er specialist.

Lav forebyggende arbejde

Allerede inden fyringsrunden kommer, er det en god idé at have flere bolde i luften. Du skal vise, at du har evner inden for flere områder. Så risikerer du ikke pludselig at være ubrugelig, hvis det område, du før sad med, bliver afsluttet.

Vær positiv

Du skal udvise robusthed og tage ansvar for situationen. Det er godt, hvis du kan være med til at skabe god stemning. Man får ikke muligheden for at fortsætte, hvis man forvandler sig til en gnavpot.