Sådan skal Californiens gaslækage standses

Ingeniører har nu boret sig over en kilometer frem til den brønd, der siden oktober har udledt 73.000 ton metan i luften over Burbank det sydlige Californien. Det vil dog vare flere måneder før hullet er lukket.

I denne grafik viser SoCalGas de fem trin i arbejdet med aflastningsbrønden. Selskabet har netop gennemført trin tre. Foto: SoCalGas

Efter over to måneders arbejde har gasselskabet SoCalGas nu boret en ca 1160 meter dyb aflastningsbrønd og lokaliseret den brønd, der over de sidste to måneder har lækket over 73.000 tons gas og fået over 1700 amerikanske husstande evakueret.

Lækagen blev opdaget den 23. oktober, hvorefter SoCalGas begyndte at bore en aflastningsbrønd, der skal gøre selskabet i stand til at sprøjte tungt boremudder ind i bunden af den oprindelige brønd for at forsegle den og standse lækagen - en manøvre, der ligner den, der skabte problemer for olieselskabet BP, da selskabets borerig Deepwater Horizon i 2010 eksploderede og olie fossede ud af brønden under boreriggen.

SoCalGas har nu boret sig tæt nok på den lækkende brønd til, at den kan ses med et vektor-magnetometer, der kan måle afstanden til boringens stålforing, oplyser selskabet tirsdag. Det er et rør med en diameter på 18 cm, som løber ned til det tidligere oliefelt, hvor gassen opbevares mere end 2 km under overfladen.

Læs også: Infrarødt kamera afslører: Enormt metanudslip i USA er ude af kontrol

SoCalGas identificerede med sikkerhed brønden den 27. december og kan under resten af boringen bruge løbende afstandsmålinger til brønden som pejlesnor for borearbejdet.

Før aflastningsbrønden kan bruges til at standse udledningen af metangas, skal den dog være mere end dobbelt så dyb - ca. 2,4 km.

I denne dybde vil SoCalGas bore sig ind gennem foringen på den lækkende brønd, sprøjte tungt boremudder ned i brønden for at modvirke trykket fra gassen og dermed standse lækagen, for til sidst forsegle brønden med cement.

På opfordring af de lokale myndigheder er SoCalGas gået i gang med at forberede en backup-aflastningsbrønd, hvor borearbejdet kan begynde i slutningen af januar, fremgår det videre af oplysningerne fra SoCalGas til de berørte naboer.

Læs også: Historisk stort gaslæk i Californien

Lukning har lange udsigter

Gaslageret fylder et tidligere oliefelt i Aliso Canyon og kan indeholde ca. 2,4 mia. kubikmeter gas, som primært består af metan. For at mindske trykket i brønden tapper SoCalGas samtidig gas fra feltet, men den store mængde betyder, at der stadig skal bores en aflastningsbrønd og forsegles, skriver det offentlige amerikanske medie Marketplace.

Over for lokalpolitikere har SoCalGas vurderet, at det samlet set vil tage tre til fire måneder at standse lækagen. Dermed forventes problemet ikke løst før februar eller marts.

Gaslageret i Aliso Canyon er den største på den amerikanske vestkyst, men der er omkring 100 andre brønde i området og hundredevis spredt over mange af de amerikanske stater.


Rettet d 30/12 2015, 13:45: En omregningsfejl betød, at den maksimale gasmængde i gaslageret var for lavt. Det er nu rettet fra 1,0 til 2,4 mia. kubikmeter

Kommentarer (6)

Vil det ikke være bedre at afbrænde den potente drivhusgas, som suser ud i vores atmosfære, eller vil det bevirke lokal forurening? De siger jo, at gassen brænder rent :-)

Der er i øvrigt målt svovlbrinte og svovldioxid i luften i nærområdet i koncentrationer, som overstiger CAAQS grænseværdierne med hhv. en faktor 6 og 2. Der er også forhøjede niveauer af toluen og benzen i luften.

https://www.socalgas.com/newsroom/aliso-ca...

  • 3
  • 0

"Cement" er et grå/hvidt pulver som leveres i sække eller tankvogn.

Beton er en blanding af cement, tilslag og vand som derefter binder af (størkner).
Det er dette produkt som bruges til at stoppe lækken.
Cement er bare een af bestanddelene.

Ak ja, sådan er der så megen fagsnak rundt omkring.

Godt nytår.

  • 3
  • 1

Deres co2, gasolin, dollars beregner stemme vist ikke helt. Ifølge denne svarer udslippet til 700 millioner gallons benzin som har en værdi på 11 millioner dollars. Til den pris er de jo ikke mærkelig at man fyrrerne får gråspurvene.

  • 0
  • 1

Fra tegningen løber gassen op gennem røret, så hvorfor lukker man ikke bare røret?
Det mest imponerende er, at denne læk kun er en fjerdedel af det totale i Californien.
Faktisk svarer lækken til 600MW brændværdi, så det er altså ikke helt i småtingsafdelingen, og totalt mister Californien altså 2400MW fra diverse lækager.
Jeg må give Allan ret, de er selv skyld i deres GW, og det er bevisligt AGW.
Måske nogle klimaforskere kan omregne det til atombomber?

  • 1
  • 1