Sådan gør IPCC arbejdet færdigt i København

29. oktober 2014 kl. 10:544
Hovedkonklusioner for den femte klimarapport fra FN’s klimapanel skrives på hotel, hvor der foreløbig hersker fred og ro. Men langvarige nattemøder truer.
Artiklen er ældre end 30 dage

På Rådhuspladsen i København smelter Olafur Eliasson og Minik Rosings isinstallation hurtigere end forventet i efterårsvarmen.

Ved Tivoli Congress Center kort derfra hersker tirsdag eftermiddag fred og idyl. Her er 600 personer fra hele verden samlet for at færdiggøre den femte klimavurdering for FN’s klimapanel, IPCC.

IPCC’s tre arbejdsgrupper har inden for det seneste år udarbejdet omfattende analyser af den videnskabelige viden om klimaforandringer, dens konsekvenser og metoder til at afbøde virkningerne.

Læs også: IPCC: Mere end 95 procents sikkerhed for, at mennesket skaber varmere klima

Artiklen fortsætter efter annoncen

Læs også: IPCC: Global opvarmning giver mindre mad og gør os mere syge

Læs også: Klimapanel: CO2 skal hives ud af atmosfæren for at undgå skrækscenarier

Nu skal det hele samles i en synteserapport, som afslutter arbejdet med udarbejdelsen af den femte store klimarapport fra IPCC. Den forrige var fra 2007.

De 600 personer, der mødes i København i disse dage, omtales ofte i medierne som klimaforskere. Det er de nu langtfra alle sammen. Mange er officielle repræsentanter fra FN’s medlemslande, som nok er inde i klimaproblematikken, men som ikke selv bedriver forskning på området.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Processen

Synteserapporten er udarbejdet af et såkaldt Core Writing Team på 68 personer (uden dansk deltagelse), der blev nedsat i 2012 med IPCC’s formand som leder.

Skrivegruppen har udarbejdet et udkast til et sammendrag for beslutningstagere på fire arbejdssessioner, der blev afsluttet i juni 2014.

Arbejdet med at udarbejde synteserapporten er således påbegyndt, inden de tre delrapporter, som den sammenstykker, er blevet endeligt færdige. Det skete i perioden september 2013 til april 2014.

Core Writing Team mødtes igen i København i fredags og lørdags for at diskutere de kommentarer, som var indløbet fra lande verden over til det fremsendte udkast.

Mødet i København med i alt 600 deltagere er planlagt til at slutte på fredag. Her skal alle lande blive enige og godkende sammendraget for beslutningstagere - linje for linje og komma for komma.

Ved tidligere lejligheder har der til sidst været diskuteret til de sene nattetimer for at opnå enighed om alle formuleringer. Offentliggørelse af rapporten er af samme grund fastsat til søndag 2. november.

Nedrullede persienner

Selve konferencen er nu lukket for medierne, så det er umuligt at vide præcis, hvad der sker i den store konferencesal og bag de nedrullede persienner for IPCC-formandens lokale og andre af de mindre mødelokaler, som konferencen lægger beslag på.

Da Ingeniøren lister lidt rundt på konferencecenteret tirsdag eftermiddag, hersker der ro - ja, det hele virker nærmest lidt søvnigt, som en hovedgade i en dansk provinsby.

Der er sparsomt med folk uden for den store konferencesal.

Konferencedeltagere kommer enkeltvis og parvis vandrende frem og tilbage fra det nærliggende shoppingcenter Fisketorvet. Udlejningsbiler og taxier bringer andre konferencedeltagere frem og tilbage.

Det går godt, fortæller et par udenlandske konferencedeltagere, der i det danske solskin vender tilbage til konferencecenteret.

»Lidt ligesom det plejer ved den her slags møder,« siger de.

Men det er ikke sikkert, at freden varer ved.

EU vil have mere klare budskaber

Søndag 2. november kl. 11.00 vil IPCC’s formand, Rajendra K. Pachauri, præsentere sammendraget for beslutningstagerne. Det vil ske under tilstedeværelse af bl.a. FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, og generalsekretæren for World Meteorological Organization (WMO), Michel Jarraud.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Udkastet til sammendraget har tidligere været lækket.

Læs også: Klimapanel sætter fuldt blus på advarselslamperne

Det mest spændende bliver at se, hvordan den endelige rapport kommer til at adskille sig fra dette udkast.

Nyhedsbureauet Bloomberg har set det svar, som EU’s forhandlingsdelegation har indsendt inden mødet i København.

Her understreges det, at hovedbudskaberne skal have mere substans, som kan hjælpe beslutningstagerne, frem for generelle overordnede udsagn.

»Den nuværende fortælling er til tider uklar og synes fragmenteret,« lyder det fra EU.

En unavngiven amerikansk kilde med officiel adgang til udkastet til rapporten mener, at rapporten i højere grad bør fokusere på ekstreme hændelser, som på kort sigt vil være den mest synlige effekt af klimaforandringerne.

Officielle talsmænd for USA, EU og IPCC har afvist at kommentere disse udtalelser.

4 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
4
29. oktober 2014 kl. 19:47

Vi troede længe, at det var et stort antal (2000?) forskere fra hele verden, der i IPCC arbejdede sammen og skød sig ind på en fælles erkendelse af både årsager og virkninger på klimaudviklingen. Og blev enige om anbefalinger til afbødning af de værste virkninger. Nu ved vi, at konklusionerne også styres af politikere, der kommer fra lande, som rammes meget forskelligt af klimaændringerne, og som derfor vil presse konklusionerne i en retning, som gavner dem selv mest. Så anbefalingerne kan let blive til det, vi kalder en studehandel, - mere end en sagligt begrundet stillingtagen. Desværre. Tilbage står så den kendsgerning, at den voksende mængde drivhusgasser i atmosfæren - alt andet lige - vil øge jordens middeltemperatur. Det er ren fysik. Klimamodellerne beregner så, hvor hurtigt og hvor meget temperaturen vil vokse, og det er her, der opstår usikkerhed, fordi så mange ting spiller ind. Ting, som kan forstærke eller svække drivhusgassernes virkning. - Om det ved forskerne en masse, men den politiske vurdering, der nu sker, kan udvande forskernes konklusioner, så vi havner i "politisk korrekte" anbefalinger. Dog er vi heldigvis mange, der kan gennemskue den politiske del af sagen, og som håber på, at vore politikere også kan? - Og ellers må vi hjælpe dem!!!

3
29. oktober 2014 kl. 19:44

"På Rådhuspladsen i København smelter Olafur Eliasson og Minik Rosings is-installation hurtigere end forventet i efterårsvarmen" ... og på Louisiana kan man, hvis man gider spilde sin tid, se Olafur Eliassons såkaldte værk "River Bed" og som fylder det halve af museet og som udelukkende består af sten/grus der er hentet hjem fra Island ... virkeligt noget der gavner forståelsen for, at vi alle skal nedsætte forbruget af fossile brændsler, spare på ressourcerne og tænke grønt.

Til grin er den slags, og som vist mere er sat i værk for at profilere denne eller hin, i dette tilfælde den mere eller mindre ligegyldige legesyge kunster ved navn Eliasson ...for ville han klimaet og miljøet det godt, jamen, så havde han da nægtet pure at bruge energi på at hente de tolv isblokke hjem fra Grønland som nu står og smelter på Rådhuspladsen med henvisning til ordet "energi-svineri".

2
29. oktober 2014 kl. 18:03

For fem år siden var IPCCs formand ude med budskabet om, at kurven over udledning af CO2 på globalt plan skulle senest være knækket (altså for nedadgående) i år 2015. Vi nærmer os mållinien i en fart, men intet tyder på at det nævnte mål indfries.

Tværtimod er vi på vej ind i en verden der går amok den forkerte vej - f.eks. ved at regne CO2-emissioner for ukontrollerede stofstrømme med afbrænding af biomasse i slutleddet som et rent 0-tal. En øvelse, som energimyndighederne i dette land er mestre i og som Goldman Sachs med sine nordamerikanske træpille-leverandører nok skal holde hånden over. Eller har myndighederne givet sig for kritikken og set på tidslinien, når det kommer til træ-biomasse? En diskonteringsfaktor for CO2 ville da være på sin plads, når bindingen fra atmosfæren til biosfæren først kommer om flere årtier.

Hvad er der galt, vil folk spørge, hvis de husker Pachauris tidligere advarsel. Men det kan da godt være, at han helst vil holde den i glemmebogen - selvom den måske var sandfærdig?

1
29. oktober 2014 kl. 14:57

At IPCC er et politisk organ bekræftes af: "Mange (af konferencens deltagere) er officielle repræsentanter fra FN’s medlemslande, som nok er inde i klimaproblematikken, men som ikke selv bedriver forskning på området."

"EU vil have mere klare budskaber"! Ja, hvorfor ikke fortælle EU, hvor meget bedre klimaet bliver efter deres beslutning om en 40% nedskæring af CO2 emissioner? Jeg tror politikerne i EU vil blive skuffede over svaret.