Sådan gik det i 2020 – hvor mange quizspørgsmål kunne du svare på?

Illustration: MI Grafik

For et år siden bad vi læserne af Ingeniørens magasin Året Rundt og brugerne her på ing.dk om at give deres bedste bud på, hvilke begivenheder vi kunne forvente os i 2020 – i quizzen Tip 13 rigtige. Det gør vi for resten også i år, og du kan stadig nå at udfylde årets tipskupon på ing.dk/tip13.

925 tippede med i sidste års quiz, men ingen kunne ramme alle 13 rigtige. Tre af deltagerne svarede rigtigt på 12 spørgsmål og er derfor præmieret med tre flasker god rødvin, nemlig Bjarne Bisballe, Michael Truelsen og Morten Svensson.

Se her, om du svarede rigtigt i sidste års quiz. Tallet i parantes angiver, hvor stor en del af tipperne, der svarede rigtigt:

1) Har Danmark fået en politisk vedtaget klimahandlingsplan inden 1. november 2020?
NEJ. De to klimaaftaler for affaldssektoren og for energi- og industrisektoren, der blev indgået i sommer, er kun første del af regeringens samlede klimahandlingsplan, som også skal omfatte transport og industri. (23,1 pct.)

2) Kører der metro til Orientkaj i Nordhavn 1. marts 2020?
NEJ. Den seneste metrolinje i København, M4 til Nordhavn, åbnede 28. marts uden officielle deltagere som følge af corona-nedlukningen. (75,0 pct.)

3) Vil en kvinde modtage en Nobelpris i fysik eller kemi i 2020?
JA, i den grad. Andrea Ghez fik halvdelen af halvdelen af prisen i fysik for opdagelsen af det supertunge sorte hul i Mælkevejens centrum. Emmanuelle Charpentier og Jennifer A. Doudna delte prisen i kemi for genredigeringsværktøjet Crispr/Cas9. (36,6 pct.)

4) Vil SpaceX eller Boeing sende de første astronauter til ISS inden 1. november 2020?
JA. Det lykkedes 30. maj SpaceX at gennemføre den første bemandede opsendelse med Dragon til ISS. (47,9 pct.)

5) Kommer man op på mere end to afgange i timen på Ringstedbanen inden 1. november 2020?
JA. Ved overgangen til ny køreplan 15. december var der tre-fire tog i timen i hver retning. (47,5 pct.)

6) Har Danmark indført en afgift på træpiller og træflis til energiproduktion inden 1. november 2020?
NEJ. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) fastslog i et ministersvar 26. maj 2020, at: »Regeringen har (derfor) ingen aktuelle planer om at indføre en særlig afgift på biomasse.« (58,8 pct.)

7) Vil Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund gennemsnitligt blive krydset af flere end 5.000 køretøjer dagligt i uge 39, 2020, et år efter åbningen?
NEJ. I det første år efter åbningen krydsede 4.670 køretøjer broen på rekorddagen. Det var midt i august. I uge 39 kørte der i gennemsnit 3.180 køretøjer over broen hver dag. (62,1 pct.)

8) Vil et flertal i Folketinget beslutte at gå videre med en fast forbindelse over Kattegat i form af en politisk aftale eller en VVM-undersøgelse inden 1. november 2020?
NEJ. Forundersøgelsen forventes færdig i 2021, hvorefter der skal tages politisk stilling til, om man skal fortsætte til VVM-stadiet og siden evt. anlægslov. (84,1 pct.)

9) Bliver ESA’s mission til Mars (ExoMars) opsendt i juli 2020?
NEJ. Missionen blev udskudt til 2022. (59,2 pct.)

10) Vil antallet af solgte elbiler i Danmark i de første otte måneder af 2020 blive fordoblet i forhold til i år til 6.278 eller derover?
NEJ. Ifølge De Danske Bilimportører var 5.216 nye elbiler kommet ud at køre i de første otte måneder mod 3.192 elbiler i samme periode sidste år. (52,4 pct.)

11) Lykkes det SpaceX at sende Starship i kredsløb om Jorden inden 1. november 2020?
NEJ. SpaceX klarede kun en række mindre opsendelser af Starship, men aldrig et kredsløb om Jorden. (35,9 pct.)

12) Vedtager IDA inden 1. november 2020 et ingeniørløfte, som medlemmerne kan aflægge og derved forpligte sig til at agere etisk i udøvelsen af deres fag?
NEJ. IDA vedtog ikke et ingeniørløfte. IDAs arbejdsgruppe Etik og Teknologi arbejder fortsat med emnet, men er blevet forsinket på grund af coronasituationen. (58,9 pct.)

13) Vil vi se udbrud af afrikansk svinepest i danske svin i Danmark inden 1. november 2020?
NEJ. Trods frygten for smitte gennem bl.a. vildsvin er der endnu ikke konstateret afrikansk svinepest i Danmark. (84,5 pct.)