Så skete det: CO2-niveauet nåede historiske 400 ppm

‘Nu har verden krydset en historisk grænse’, lød det tidligere i dag fra FN’s klimachef, Christiana Figueres.

Hun kommenterede, at det globale niveau for CO2-udslip nu har passeret 400 ppm (parts per million) målt i forhold til det samlede luftvolumen. Det er det hidtil højeste målte niveau.

Niveauet svarer ifølge nyhedsbureauet AFP til niveauet for tre til fem millioner år siden, da Jordens temperaturer lå adskillige grader celsius over det nuværende, og da havnivauet var mellem 20 og 40 meter højere end i dag.

Det er faktisk ikke overraskende, at CO2-niveauet har bevæget sig op over 400 ppm-grænsen. Alligevel bør det være anledningen til at stoppe op og beslutte at mindske forbruget af fossile brændstoffer for dermed at reducere udslippet af drivhusgasser:

»Verden må vågne op og erkende, hvad det betyder for menneskehedens sikkerhed, velfærd og økonomiske udvikling,« sagde Christiana Figueres til AFP.

»Nu hvor vi står over for denne umisforståelige fare, har vi brug for politisk handling, der kan imødegå udfordringen,« tilføjede hun.

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Så skete hvad??? Fuldstændig irrelevant overskrift og artikel. Dette er ren propaganda og sensationsjournalistik, ikke dette blad værdigt. Der er intet signifikant ved et niveau på 400PPM. Hvis man havde nået et niveau FØR beregnet, eller STIGNINGSTAKTEN var større end beregnet så måske. Men 400 komma 0 0 er blot et tal.

Er det et under at vi, folket, har svært ved at stole på disse propagandister?

 • 0
 • 0

Det eneste en 'klimachef' tænker, er: jo mere katastrofestemning jeg kan oppiske, desto flere skatter kan jeg inddrive.

Stop nu det hysteri og se og få skabt nogle arbejdspladser. Vi er ved at blive overhalet økonomisk af Kina og en masse andre lande som ikke kerer sig en døjt om CO2, og som hellere end gerne vil producere industrivarerne, hvis vi er for fine til det.

 • 0
 • 0

»Nu hvor vi står over for denne umisforståelige fare, har vi brug for politisk handling, der kan imødegå udfordringen,« tilføjede hun. Hvad er det for en fare, temperaturen har stået stille siden omkring 2000 medens CO2 indholdet er vokset. Det er måske afkøling hun er bange for, for det kunne korrelationen tyde på. I øvrigt er det typisk, at alarmisterne blot skræmmer og maner til aktion, men ikke fortæller om hvad vi skal gøre og hvorfor det skulle virke.

 • 0
 • 0

"Niveauet svarer, ifølge AFP, til niveauet for tre til fem millioner år, da jordens temperaturer lå adskillige grader celsius over det nuværende, og da havnivauet var mellem 20 og 40 meter højere end i dag."

Nå, hvad kan det skyldes?. Hvorfor er jorden ikke varmet disse grader op og havniveauet 20-40 m højere i dag? Så passer det jo ikke at CO2 niveauet vil medføre global opvarmning og havstigninger, så skulle det jo allerede være sket??!!

 • 0
 • 0

Hvor er kommentarene ringe. Det er da helt vildt så antiintellektuelle de er. Ikke nok med at man helt uforklarligt nægter den skade og risiko vi påfører jorden men der er direkte hån af sandheden. Wow I er ringe.

At havniveauet var højere dengang er fordi vores opvarming er sket så hurtig at de store ismasser endnu ikke har reageret. Det er netop det vi fortæller Jer..

Dem af Jer der ved hvor vigtigt dette er bør tale istedet for at være kujonske passive fordi disse fillistinere har stærkt brug for lidt opdragelse. Sålænge I tier så tror de deres synspunkt er legitimt og så dikterer de fortsat verdens destruktive udvikling.

Nogle gange frygter jeg at mennesker er håbløse, når så mange opfører sig så ringe. Dybt skuffende. Dette burde være en avis for akademikere... jeg ville ikke forvente så ringe mentalitet fra voldelige fiskere fra Hirtshals. Hvad sker der for Jer.

 • 0
 • 0

95% af drivhuseffekten skyldes fordampning af vand. Måler man CO2's andel af atmosfærens gasser som kvælstof, ilt og argon, er den 0,054% og herfra skal trækkes den del, der er menneskeskabt (Dvs. den store katastrofe, der ødelægger hele verden). Den er endnu mindre: Procentdelen af menneskeskabt CO2 er på ca. 11% af den samlede 0,054% i atmosfæren. Det betyder at ca. 0,005% af atmosfærens drivhusgasser, er menneskeskabt CO2, og så kalder du os antiintellektuelle, hånlige, kujonske passive mv.

Måske er det bare dig der stadig ikke fattet, at det eneste menneskeskabte omkring "CO2 problematikken" er klimaløgnene. I kølvandet på disse kommer en lang række adfærdsregulerende politikker og ikke mindst vanvittig velhavende klima-prædikanter så eksempelvis Al Gore, der tjener styrtende på CO2 cap and trade.

 • 0
 • 0

Lad os bare antage, at isen endnu ikke er smeltet, og vi derfor ikke ser den højere vandstand som dengang. Men forklar dog så hvorfor den globale middeltemperatur har været uændret de sidste 15 år? Vi er alligevel gået fra ca. 350 ppm til 400 ppm på det stykke tid. Det er nemt at sige, at der sker en hel masse. Men problemet er, at det koster vanvittigt mange penge hvis man skal til at gøre noget reelt ved det. Og uden konkrete beviser, så er det bare ikke acceptabelt, at man går ud og bruger flere hundrede milliarder på noget der måske reelt set ingen effekt har. Uanset om der sidder typer som dig og råber op omkring hvordan og hvorledes du synes verden hænger sammen.

 • 0
 • 0

Ved at analysere kilometer lange iskerner fra Antarktis har glaciologer målt både lufttemperatur, kuldioxid og metan gennem 740.000 år. Kurverne viser, hvordan disse 3 har fulgtes ad gennem de sidste 420.000 år.

Ved et nærstudie kunne jeg se at temperatur og CO2 følges ad, men også at sammenhængen er at temperaturen stiger før CO2, dette undlader CO2-fanatikkerne behændigt .

Dette bekræftede DMI's hjemmeside i 2003: "Nye studier af den velkendte Vostok-iskerne fra Antarktis - der fredag publiceres i tidsskriftet Science - viser at kuldioxidstigningen kommer mellem 600 og 1.000 år senere end temperaturændringen" http://www.dmi.dk/dmi/index/nyheder/nyhede...

Netop hvad man selv kunne udlede af kurverne. Hvorfor fortsætter CO2- fanatikerne så med løgnen om den "menneskabte" CO2, og at CO2 medføre temperaturstigninger - DET ER LIGE MODSAT! Vi ofre milliarder om ikke billioner af Euro på at støtte de multinationale selskaber i deres "forskning", alt sammen skabt af selskabernes lobbyister som Al Gore. Hvis vi ikke kun tænkte på os selv, men havde en lille smule til overs for de, der ikke er så heldig stillet, som vi er i Vesten, ville vi for bare en brøkdel af disse penge kunne hjælpe mange af dem, der lider nød, Ulande der ikke har så simpelt en ting som rent vand. Ikke ved at give dem penge, men ved at udvikle lavteknologiske løsninger, som vi gav som ulandshjælp, en så simpel ting vil have store virkninger. Men hvordan kan man som politiker profilere sig på det? Nej så hellere de store populistiske armbevægelse og ingen virkning, vi skal jo overleve næste valg.

@Dan Frederiksen. Jeg forstår ikke hvorfor du nedgør sine kollegaer/venner fra Hirtshals, jeg går ud fra at det er dine kollegaer/venner siden du kan udtale, at fiskere fra Hirtshals er voldelige, jeg har været i Hirtshals mange gange uden at føle mig utryg. Heldigvis har jeg ikke mødt dig, for du lyder til både at være voldelig og antiintellektuel med det sprogbrug du har.

 • 0
 • 0

Det er i hvert fald den tanke jeg får, når jeg læser de ortodokse CO2-forkasteres indlæg.

Og før skyttegravskrigen lige får forskelligfarvede uniformer på, så vil jeg gerne lige mane til besindighed - blot fordi man erkender at CO2 bidrager til den globale opvarmning, så behøver man ikke være af den simple tankegang, at CO2 er det eneste, som er årsag.

Nej, solpletter har bestemt også noget at sige, og vanddamp har også en vis effekt. Men nu er atmosfæren jo ikke et simpelt system, så vanddampen kommer jo netop pga øget temperatur. At fornægte indflydelsen af CO2 med vanddamp som begrundelse, er det samme som at sige: "Ja, jeg ved sgu heller ikke hvorfor det brænder..." imens man pøser benzin på naboens brændende villa.

 • 0
 • 0

400ppm er en milepæl fordi vi har en forkærlighed for tal hvor 10 er en eller flere faktorer. Sikkert fordi vi har et ti-base talsystem. Det er også et interessant tal fordi det er ca en tredjedel mere end det var for 50 år siden. Og det er spændende fordi det vi kan kigge på fortidens klima og forsøge at lave forudsigelser om hvor vores klima er på vej hen. For 3-5 mio. år siden var det varmere men det hænger nok også sammen med at der ingen polariskapper var. Al den arktiske og antarktiske solskin varmede planeten op i stedet for at blive reflekteret ud i rummet. Albedo har en stor effekt på lokal og global temperatur i klimamodeller. Heldigvis er det lang tid før vi når niveauer som giver akut effekt på mennesker (selvom der godt kan være fysiologiske langtidseffekter som vi ikke kender til) http://ing.dk/artikel/hoejt-co2-niveau-i-d...

PS Helt enig i at cap-and-trade var en åndssvag ide.

 • 0
 • 0

@Hans Henrik

Årsagen kender ingen. Når vi er 3-5 mio. år tilbage i tiden, kan vi kun gætte (=antage).

Jeg vil gætte på at der for 3-5 mio. år hverken var mennesker eller industri til at udlede den forfærdelige CO2, som nu er ved at få jorden til at gå under.

Enig med Carsten Lundgaard i at vi bør bidrage med teknologi og undervisning til u-landene, så de kan hæve deres levestandard og i det mindste slippe for at gå sultne i seng. Problemet er bare, at der ikke er penge i næstekærlighed.

 • 0
 • 0

Øh ja. Is reflekterer lys. Uden is bliver mere lys konverteret til varmeenergi. Vi kan nok forvente en acceleration af global opvarmning efterhånden som isen i Arktis smelter. Heldigvis sørger nogle mærkelige vindfænomener for at den kolde luft bliver i Antarktis så det smelter ikke hurtigt.

 • 0
 • 0

Det er da ikke noget bevis overhovedet. Hvis noget synes jeg mere det indikerer, at det er blevet lidt koldere på det sidste. Og det hænger da slet ikke sammen med det som IPCC og CO2 fortalere prøver at hælde folk ørerne fulde af.

 • 0
 • 0

@ Tommy Sørensen

Slap lige af. Så er kulstofdioxid heller ikke værre da. Hvordan tror du planterne har det hvis vi fjerner kulstofdioxiden i atmosfæren? Hvorfor er det nu lige gartneriernes væksthuse er oppe omkring 2000 ppm CO2? Hvad er konsekvenserne for dyreliv hvis planterne ikke kan foretage en effektiv fotosyntese?

Nu bringer jeg det lige på banen (igenigen). Ville det ikke være en ide at investere nogle af kuldioxidafgifterne i de store skove og flere plantager så kloden kan optage/omdanne mere CO2. Samtidig ville det beskyttede nogle af de sårbar økosystemer og bibeholde en højere artsdiversitet som måske kan komme os til gode i det lange løb?

 • 0
 • 0

Mindst lige så relevant som min artikel, "Filosofernes nødvendighed af at gøre sig interessant for at få bevillinger"

          - hvilke 'bevillinger' mener du, Bruckner (og andre filosoffer) oppebærer? 

Hvis du vil være ordkløver så læs du bare indtæger for bevillinger. Det er fint med mig. Men mon ikke du alligevel fattede pointen.

Uanset om pengene kommer fra den ene eller det andet sted, så kræver store indtægter nok kontroversielle og opsigtvækkende synspunkter. Det andet kommer man ikke i avisen på.

 • 0
 • 0

Hver gang jeg ser disse fastlåste klimadebatter så undrer det mig hvor proportionerne bliver af. For uanset om man tror på truslen fra klimaet eller ej, så kommer vi ikke uden om at Danmarks betydning og handlemuligheder er uendelig små i kraft af vor andel af verdens befolkning på omkring en promille.

Så den megen interesse virker helt omsonst hvis det drejer sig om at påvirke klimaet for det kan vi ganske enkelt ikke, derimod er det selvfølgelig klart at hvis klimaets mulige tilstand engang i fremtiden bruges som et ideologisk argument for vor altædende skattepolitik så er det en helt anden og anderledes nærværende problemstilling!

Men bortset fra det synes jeg diskussionerne bunder i hvilket globalt perspektiv vi anlægger og jeg ser 2 muligheder: Hvis vi anskuer verden omkring os som mere eller mindre homogen, hvor vi alle er verdensborgere i et globalt verdenssamfund hvor alle mere eller mindre vil det samme som os så kan vor bekymring for klimaet give mening fordi vi så går ud fra at den deles af verden omkring os?

Hvis vi derimod ser verden sådan som den mere eller mindre er begyndt at åbenbare sig for os som en mangfoldighed af folkeslag med vidt forskellig opfattelse af verden og i hård indbyrdes konkurrence, så giver det ikke megen mening at bekymre sig på vegne af hele verden, for som COP15 mødet skar ud i pap for os så har alle deres egne meninger og vores er bestemt ikke repræsentativ for andet end os selv.

Det gjorde måske heller ikke noget om vi tænkte lidt over at kineserne som ser ud til at være os overlegne i de videnskabelige discipliner som bygger på matematik og fysik ikke synes at nære samme bekymring for klimaet som vi eftersom de agter at fordoble deres kulforbrug i første halvdel af dette århundrede?

Jeg vil ikke med dette gøre mig klog på om verden har et klimaproblem eller ej, kun undrer det mig at vi her i Danmark går så højt op i noget som vi ingen indflydelse har på, for der er masser af ting som det var bedre at bruge vore penge og kræfter på! Det skulle vel ikke hænge sammen med den nylige konstatering af at kineserne lærer at regne mens den generation af danskere der bekymrer sig om klimaet mere har lært at lade sig styre af følelser?

 • 0
 • 0

Dette bekræftede DMI's hjemmeside i 2003: "Nye studier af den velkendte Vostok-iskerne fra Antarktis - der fredag publiceres i tidsskriftet Science - viser at kuldioxidstigningen kommer mellem 600 og 1.000 år senere end temperaturændringen"

Carsten: Fordi temperaturstigningen som skete 500.000 år siden ikke skyldtes en stigning af CO2 i atmosfæren men havde andre årsager (som du med din eksperttilgang utvivlsomt er bekendt med). Imidlertid stimulerede temperaturstigningen frigørelse af CO2 til atmosfæren som betød yderligere opvarmning (positiv feed back). Se f.eks. her: http://www.skepticalscience.com/Why-does-C... som på udmærket og populær vis forklarer forløbet.

At det forholdt sig sådan er jo ikke noget argument for at den nuværende temperaturstigning ikke skyldes stigning i CO2 som følge af afbrænding af fossile brændsler. Du går ovenikøbet så vidt som at mene er mere CO2 betyder afkøling (sic!) - så jeg giver ikke meget for dine "kurvestudier".

Det ville være velgørende om du kunne debattere uden brug af farvede og nedladende udtryk såsom CO2 fanatikkere (stavningen Carsten, pas på stavningen), beskyldninger om løgn og andre grovheder. Det virker rimeligt tåbeligt, man kan ikke undgå at skamme sig en smule på dine vegne og lille tilpasning af dit sprog vil gøre det meget nemmere at bekæmpe trangen til at kalde dig badutspringer.

 • 0
 • 0

Hver gang jeg ser disse fastlåste klimadebatter så undrer det mig hvor proportionerne bliver af.

Det er nok fordi du ikke har fattet hvad det drejer sig om Jens Arne. Din argumentation handler om at vi små danskere ikke skal gå i spidsen, men dukke hovedet og vente på at andre (de store drenge) tager det første skrift. Som om enhver bevægelse ikke starter med at nogle få der vover pelsen. Det handler netop ikke om at vente på at alle bliver enige - for det sker aldrig - men at nogle få tager det første skridt, checker forholdene og undersøger om vejen er farbar. Som at vove sig ud på isen for første gang. Først går en enkelt ud, går det godt følger andre efter indtil alle trygge ved situationen. Knager isen kan man nå at komme tilbage eller kun nogle få falder igennem og skaderne er heldigvis begrænsede i stedet for hvis alle brasede ud samtidigt. Det er vist ikke svært at forstå.

At sende hele flokken ud på isen samtidigt er altså det dummeste man kan gøre. Det samme her. Kan vi i Danmark få vores samfund til at hænge sammen mens vi skifter fra fossil til VE teknologi, kan andre også. Isen kan bære. Det er den helt rigtige tilgang og Danmark er lige det rette land til at vove forsøget fordi vi er få, højteknologiske og velfungerende. Kikser det, så er skaderne begrænsede, går det godt kan det være katalysator for resten af flokken.

Du anviser en taberstrategi. Det må du kunne gøre bedre. Vi har jo alle brug for at der en der går først ud på isen. Hvorfor ikke dig Jens Arne? Går det galt at skaden vel begrænset hvis vi ser på situationen sådan lidt fra oven.

 • 0
 • 0

Det er nok fordi du ikke har fattet hvad det drejer sig om Jens Arne.

Nu er det ikke fordi jeg vil spilde megen tid på det her men jeg tager da din desperate kommentar som et udtryk for klimadebatten som vi har kendt den en del år er ebbet ud og mere nærværende emner vil tage over.

Men som oftest når det sjove er forbi sidder der en enkelt tilbage på værtshuset og råber videre og har ikke opdaget at festen er slut og selskabet gået, og sådan opfatter jeg nok din energiske enegang i disse debatter!

Men dit eksempel med isen illustrerer meget godt det jeg skrev ovenfor: Tænker de andre som os eller tænker de selv? Går de bagefter os hvis vi går ud på isen så vi alle falder i eller finder de en anden vej og lader os stå ude på isen til den smelter?

Så hvis jeg skulle foreslå en vinderstrategi så ville jeg mene at en god løsning i morgen ville være at skynde sig at grave Kvanefjeldet op og brænde det af, det ville spare verden for rigtig meget CO2!

Det bliver vi nok heller aldrig enige om :-)

Men når jeg peger på kineserne og at de med deres overlegne evner og enorme betydning i dette spørgsmål prioriterer helt anderledes end os så mener jeg at det bør interessere os!

For jeg tror ikke at det er heldigt for os hvis kinesernes tilgang er rationel og vores synes at være emotionel, f. eks. vil jeg tro at kineserne har en energiminister til at styre dette vigtige område mens vi har valgt at have en klimaminister - her kunne man måske godt frygte at vi er lidt til grin ude i verden?

 • 0
 • 0

Ja Jens Arne, der var jo et svar uden meget kød på. Men selvfølgelig gider du ikke bruge meget tid på det. Du gider end ikke, skønt du er ingeniør, mande dig op til at have en mening om sammenhængen mellem den fossile brændselsforurening og afledede miljøbelastning.

Om Kina:

TIANJIN, China — China vaulted past competitors in Denmark, Germany, Spain and the United States last year to become the world’s largest maker of wind turbines, and is poised to expand even further this year.

China has also leapfrogged the West in the last two years to emerge as the world’s largest manufacturer of solar panels. And the country is pushing equally hard to build nuclear reactors and the most efficient types of coal power plants.

These efforts to dominate renewable energy technologies raise the prospect that the West may someday trade its dependence on oil from the Mideast for a reliance on solar panels, wind turbines and other gear manufactured in China.

http://www.nytimes.com/2010/01/31/business...

Hvis vi er til grin er det pga af frygtsomme forsigtigpetere som dig.

 • 0
 • 0

OMFG, hvad er det du regner med ? at vi kan brænde alle de fossiler af uden det har nogen konskvenser ? og tror du i det hele taget man ikke burde skifte fra olie siden det er en ressource som ikke lige er til at regenere så let. virkelig utroligt at inginiøre har så let ved at blive hjernevasket, https://www.youtube.com/watch?v=BTuDaQarKKI

https://www.youtube.com/watch?v=hC3VTgIPoGU

Please inform yourself correctly

 • 0
 • 0

Ved et nærstudie kunne jeg se at temperatur og CO2 følges ad, men også at sammenhængen er at temperaturen stiger før CO2, dette undlader CO2-fanatikkerne behændigt .

Sikke noget ævl.

De eneste her, der undlader noget behændigt er dem, der ignorerer hvad den videnskabelige forklaring på det fænomen er og forsøger at piske det op som et causalitetsargument overfor folk, der følger endnu mindre med i naturvidenskaben..

Det er sgu' pinligt man skal blive ved med at høre det argument igen og igen.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten