Så meget fylder solceller, der kan dække 5 pct. af elforbruget i 2020
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Så meget fylder solceller, der kan dække 5 pct. af elforbruget i 2020

Hvis solceller – som i de seneste år er faldet rasende meget i pris – skal producere 5 procent af vores elforbrug i 2020 vil det kræve 125.000 private taganlæg, 2.000 anlæg på industrier og institutioner og 200 større, jordbaserede solcelle-kraftværker på hver 5 MW. Sidstnævnte vil i alt fylde et areal svarende til lidt mindre end sydhavsøen Femø.

Læs også: Solcelleanlæg leverer næsten lige så billig strøm som havmølleparker

Det fremgår af beregninger, som brancheforeningen Dansk Solcelleforening har udført i 2014 i forbindelse med brancheforeningens ’vision’, som de kalder den:

»Vi ville gerne prøve at vise, hvad der arealmæssigt skal til for at få solceller til at levere for eksempel 5 procent af elforbruget i 2020, som ifølge fremskrivningerne vil være på 37,5 TWh, hvilket er noget mere end i dag,« siger formand for Dansk Solcelleforening Flemming Kristensen.

Han tilføjer, at buddet ligger tæt på den europæiske solcellebranches vurdering, og at brancheforeningen betragter 5 pct. af elforbruget som et absolut realistisk mål.

Læs også: Effektivisering gør solceller til billigste VE-teknologi

Ifølge beregningerne udgør de anvendte tagarealer på private huse således 10 pct. af det tagareal, der skønnes velegnet til solceller.

For industrianlæggene gælder det, at 7,2 pct. af de egnede tagarealer udnyttes i forslaget. Ifølge foreningen udgør markarealerne 0,6 pct. af det areal, der i 2013 blev tilsået med industrifrø, hovedsagelig raps.

Solcelleekspert og rådgiver for IEA Peter Ahm finder brancheforeningens beregninger fornuftige, men mener ikke, at målet for privatmarkedet er særlig ambitiøst:

»I dag har vi omkring 70.000 solcelleanlæg på private tage. Jeg tror sagtens, at det tal kan fordobles inden 2020, hvis der åbnes for flere puljer,« siger han.

Tidligere beregninger har i øvrigt vist, at hvis hele det danske elforbrug skal klares med solcelle-kraftværker, så vil man få brug for et areal svarende til Langeland til de mange markanlæg.

Koster 455 mio. om året

I dag støttes solceller direkte med PSO-betaling for den solgte el og indirekte ved at solcelleejeren ikke betaler moms, afgifter og nettarif for egetforbruget af solcellestrømmen.

Rådgiver Jan Vedde, specialist i silicium og solceller, har prøvet at regne videre på økonomien i forslaget for at fastslå størrelsen af udgiften for staten ved 5 pct. solcellestrøm – ud fra de gældende rammebetingelser.

»Det vil koste staten og Energinet 455 mio. kroner om året i 10 år at få dækket 4 pct. af vores elforbrug i 25 år med solceller,« forklarer han.

De 4 pct. fordeles på henholdsvis industrielle taganlæg, der dækker 1,3 pct. af forbruget, og kraftværker, der dækker 2,6 pct.

»Hertil kommer så omkostningerne til at støtte de små private anlæg, der producerer 1 pct. af elforbruget. Disse omkostninger er meget vanskeligere at estimere, da anlæggene jo vil være tilsluttet under meget forskellige ordninger,« siger han og tilføjer, at nogen er på nettomåling, nogen kører med forhøjet afregning og nogen få får 60 øre/kWh for overskudsproduktion.

Jan Vedde har prøvet at sammenligne med udgifterne til Horns Rev 3 havmølleparken, hvor han når frem til, at solcellerne kan gøre det samme arbejde for 60 pct. af omkostningerne til Horns Rev 3.

Beregnet ud fra fuldlasttimer på 4.500 MWh/MW; en årsproduktion på 1,8 TWh og et tilskud på den garanterede afregning minus markedspris (77 øre - 35,5 øre) hvilket giver 41,5 øre/kWh.

Det giver således et årligt provenutab (i 10-12 år) på 747 mio. kr., der skal holdes op mod et tab på 455 mio. kr til solcellerne.

Ifølge den seneste opgørelse fra Energinet.dk er der pr. 23. februar etableret 616 MW solcelle-effekt, fordelt på i alt 93.158 anlæg.

Dansk Solcelleforening har regnet på, hvor meget plads det vil kræve at opsætte solceller, der kan producere 5 pct. af Danmarks elforbrug i 2020. Illustration: Dansk Solcelleforening (grafik)

Det er en mulighed, der vil glæde Lolland Kommune.
De prøver nemlig med salamimetoder at gøre livet på øen så besværligt som muligt; så solceller i stedet for stædige øboere vil glæde administrationen!

  • 4
  • 4

Hvorfor placere solceller på private tage, når det er meget mere energieffektivt at anbringe solcellerne i store parker, hvor de kan vende den rigtige vej, og vedligeholdes enkelt. Brugerne kan så købe anparter i solcelleparkerne, som man gjorde med vindmøller. Så slipper man også for problemer med tagkonstruktioner, som ikke kan bære, og brandvæsenets bekymringer om at slukke brande i huse med solceller på taget.

  • 13
  • 1

De to tal kan vel ikke sammenlignes da havmøllerne er fuldt finansieret under den ordning men solcellerne jo bare er regnet ud fra statens tab af indtægter, men der er ikke betalt for solcellerne, eller har jeg misforstået?

Derudover skal de private anlæg lægges til de 455 mio kr.

  • 1
  • 0