Så lykkedes det: Verdens første menneskestamceller skabt ved kloning

For første gang er det lykkedes at klone en hudcelle fra et menneske og bruge den til at skabe en levedygtig klump af programmerbare fosterstamceller.

Det vil sige stamceller, der kan dele sig og videreudvikle sig til alle slags organer, de såkaldte pluripotente stamceller. Det er den slags celler, som kan bruges til at dyrke naturlige organer til erstatning for proteser, når forskerne ellers bliver dygtige nok.

Det er forskere ved the New York Stem Cell Foundation Laboratory, som har gennemført kloningen, og deres resultat er nu beskrevet i forskningstidsskriftet Nature. Det er dog ikke et resultat, som umiddelbart fører til nye medicinske behandlinger. Men forsøget peger på, hvilken mekanisme der har drillet stamcelle-forskere indtil nu, skriver Nature.

Her ses en koloni af menneskelige fosterstamceller fra 2007. Men de er ikke skabt ved kloning, som det nu er sket i New York. (Foto: Wikipedia) Illustration: Wikipedia/id711

Det samme eksperiment, at skabe levedygtige linjer af pluripotente stamceller gennem kloning, er tidligere lykkedes med flere dyrearter, eksempelvis mus og makak-aber. Men det er første gang, det er lykkedes med menneskeceller. Efter nogle få celledelinger er de klonede celler hidtil gået i stå, uvist af hvilken grund.

Hvor gik det galt?

Det var denne stop-mekanisme, de amerikanske forskere var på jagt efter. Hvis man kunne forstå, hvad det er ved menneskecellernes funktioner, der går i knuder under kloningen, kunne forskerne komme forbi den forhindring, og stamcelleforskningen kunne komme et skridt videre.

Den normale fremgangsmåde ved kloning går ud på, at man tager en ægcelle, som rummer ét sæt arveanlæg, fra moderen. Under et mikroskop udtager man dette enlige sæt og indsætter i stedet det dobbelte sæt, som findes i en voksen hudcelle fra et andet individ.

Med et dobbelt sæt arveanlæg er ægcellen nu klar til at dele sig og begynde udviklingen til et foster. Undervejs dannes de pluripotente stamceller i massevis. Hvis cellerne får lov til at fortsætte længe nok, sker der en modning, og et foster bliver resultatet. Det var sådan, fåret Dolly kom til verden i 1996 som det første dyr, der var klonet med arveanlæg fra en voksen fårecelle.

En af udfordringerne ved at eksperimentere med menneskekloning er at få tilstrækkeligt mange ubefrugtede ægceller. Det er etisk følsomt, men det lykkedes her at indsamle 270 æg fra 16 donorer.

Noget vigtigt følger med

Det nye forsøg blev tilrettelagt sådan, at kloningsteknikken blev inddelt i tre faser, så man kunne finde frem til, hvilken del af kloningen der skabte problemet med den senere celledeling. Det viste sig at være den indledende fase, hvor man tager moderens enlige sæt arveanlæg ud. Det så altså ud til, at der følger noget med, som er vigtigt for cellens fremtid.

Så for at bekræfte den teori prøvede forskerne at lade moderens arveanlæg forblive i ægcellen, når det fremmede sæt med dobbelte arveanlæg blev lagt i. Og så virkede det. Den klonede celle begyndte at dele sig, og den fortsatte med det langt ind i det stadium, hvor der dannes mange pluripotente stamceller.

Det er dog ikke stamceller, der kan bruges til noget. For der er alt for mange arveanlæg i. Stamcellerne er ikke kompatible med menneskeceller, så det tjener ikke noget formål at arbejde videre med dem.

Men den nyvundne viden er, at noget vigtigt bliver ødelagt, når man tager arveanlæg ud af en menneske-ægcelle. Tættere på kommer man ikke i denne omgang.

Dokumentation

Artikel i Nature
Læs forskningsartiklen i Nature (koster cirka 180 kroner)

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er muligt, at dyrke et enkelt organ, uden det er placeret i en krop? Er ikke nemmest, at dyrke et helt menneske?

Er meningen, at vi skal avle klon-mennesker, for at have reservedele til os selv?

 • 0
 • 0

Er muligt, at dyrke et enkelt organ, uden det er placeret i en krop? Er ikke nemmest, at dyrke et helt menneske?

Er meningen, at vi skal avle klon-mennesker, for at have reservedele til os selv?

Mit umidelbare svar til dine første spørgsmål vil jeg ikke diskustere da jeg ikke har en nok viden til det.

Men dit andet spørgsmål kan jeg da besvare. I følge etikken må man ikke klone et menneske og så høste det for deres organer, fordi det er etisk forkert. Da man højest sandsygenligt ville kunne definerer det som et menneske ud fra deres genetiske egenskaber, som det besidder. Hvis man vil avle menneske kloner for at høste deres organer, kunne man vel lige så godt høste for andre menneskers organer uden at de har givet sammentykke? Men dette kompromi vil vi mennesker ikke kunne acceptere og derfor forekommer det ikke moralsk fordi man går ind og krænker menneske-rettighedderne.

(Dette er så at sige MIN etiske vurdering af sagen, hvilket nok kan komme til diskussion.)

Du kan nok finde mere information igennem det etiske råd, som er med til at træffe sådan nogle beslutninger, for at vejlede de danske lovgivninger omkring kloning bl.a. http://etiskraad.dk/

Filmen The Island fra 2005, tager også udgangspunkt i netop dit sidste spørgsmål. Her åbner filmen op for nogle af de problemstillinger, der kan forekomme ved at avler menneske kloner i sinde for at høste deres organer.

 • 0
 • 0

Så kloning er da bare en besværlig nørdet omvej.

Nu er et af de største problemer med organdonation, at modtageren enten afstøder organet eller skal tage immundæmpende medicin resten af livet. Derfor vil det være yderst fordelagtigt at kunne få organer fra sig selv vha. kloning.

Er muligt, at dyrke et enkelt organ, uden det er placeret i en krop? Er ikke nemmest, at dyrke et helt menneske?

Er meningen, at vi skal avle klon-mennesker, for at have reservedele til os selv?

De første skridt bliver taget i denne retning, læs f.eks.:

http://ing.dk/artikel/120635-verdenspremie...

Så ja, i fremtiden vil man kunne tage celler fra en given person og gro et nyt organ til denne person (forudsat at det ikke er for akut).

/Tore

 • 0
 • 0

Er muligt, at dyrke et enkelt organ, uden det er placeret i en krop? Er ikke nemmest, at dyrke et helt menneske?

Er meningen, at vi skal avle klon-mennesker, for at have reservedele til os selv?

Vi er kommet lidt ud på et sidespor... Planen er netop at 'dyrke' organer separat, uden placering i en krop, hvorved det selvfølgelig må betegnes væv, men ikke liv efter min opfattelse.

 • 0
 • 0

Jeg læste for en del år siden om at man påtænkte at klone mennesker med den lille forskel at klonen ikke havde noget hoved - og dermed ingen hjerne. På den måde kunne man omgå etiske spørgsmål, og have en flok kloner parat til at udskifte organer hos den de var klonet fra.

Men det burde alt andet lige være nemmere hvis det enkelte organ kunne dyrkes. Så kunne vi alle have sådan et reservedelslager liggende! Det ville ikke være så tosset...!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten