Så gode er forskernes klimamodeller blevet

FN's klimapanel, IPCC, konkluderer i det nye Summary for Policymakers, at klimamodellernes simulationer med meget høj konfidens stemmer overens med den faktisk observerede trend i perioden 1951-2012.

Netop klimamodellerne er et af de helt store diskussionspunkter, hvor der ofte er sat spørgsmålstegn ved, hvor høj tiltro man kan have til deres forudsigelser.

IPCC kvantificerer i sin rapport sin konfidens med fem udtryk: meget lav, lav, medium, høj og meget høj – uden præcist at forklare i det udsendte resume, hvordan man kommer frem til disse udtryk.

'Der er dog forskelle mellem simulationer og observerede tendenser over perioder så korte som 10-15 år (f.eks. 1998 til 2012),' står der i rapporten.

Rapporten forklarer den observerede reduktion i tendensen i perioden 1998-2012 i forhold til den fulde periode 1951-2012 med en reduceret tendens i strålingspåvirkningen (radiative forcing) og en kølingsmekanisme, som er baseret på en omfordeling af varme i oceanerner.

Denne mekanisme angives dog kun at have medium konfidens.

Læs også: IPCC: Mere end 95 procents sikkerhed for, at mennesket skaber varmere klima

Rapporten giver flere eksempler på, hvordan klimamodellerne er forbedret siden 2007. Det nævnes specifikt, at en del vigtige klimafænomener nu kan reproduceres af modellerne. Det gælder med høj konfidens for monsun og El Ninõ.

Klimamodellerne er også forbedret med hensyn til skyer, aerosoler og deres vekselvirkning. Men der er lav konfidens, når man skal kvantificere disse processer i modellerne.

Endelig anføres det, at der nu er robuste beviser på, at formindskelsen af sommerisdækket i Det Arktiske Hav siden 1979 kan reproduceres med mange klimamodeller. Det bemærkes dog også, at de fleste klimamodeller forudsiger en formindskelse af havisen ved Antarktis, som står i kontrast til den registrerede svage stigning.

En nærmere forklaring på alle disse forhold er beskrevet i kapital 9 i den fulde rapport, som vil blive frigivet mandag 30. september.

Emner : Klima
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nedenfor vises det reelle problem, det er fra en artikel i JylandsPosten. se: http://politiken.dk/udland/ECE2086473/rose... Hvis ikke vi gør noget ved denne problemstilling, så er resten lige gyldigt, for så batter det intet!

Hvorfor gør vi ikke noget?, - og hvorfor er det på ING siden nærmest forbudt at bringe dette emne op?, jeg er mange gange blevet nedgjort af diverse "ansatte" ING bloggere, fordi jeg har bragt dette meget vigtige emne op.

"Frem til 2050 bliver antallet af afrikanere mere end fordoblet til 2,6 mia., viser FN's seneste prognose. I samme periode vokser resten af verden mere adstadigt med omkring 10 procent.

Befolkningsvækst forties Den afrikanske befolkningseksplosion bliver imidlertid ikke nævnt med et ord, når udviklings- og miljøministre fra hele verden i eftermiddag tager hul på forhandlingerne om FN’s nye udviklingsmål, der på en gang skal bekæmpe verdens fattigdom, sikre miljøet og skabe fred og stabilitet frem mod 2030. Siden den såkaldte Kairoaftale fra 1994 har det været et tabu i FN at tale om befolkningsvækst som et problem. Det var især Kinas etbarnspolitik og tvangssterilisering i dele af Indien, der gjorde det til et ømtåleligt og kontroversielt tema."

 • 11
 • 3

IPCC kvantificerer i sin rapport sin konfidens med fem udtryk: meget lav, lav, medium, høj og meget høj – uden præcist at forklare i det udsendte resume, hvordan man kommer frem til disse udtryk.

Det er skam specificeret:

90 % = meget høj 80 % = høj 50 % = middel 20 % = lav 10 % = meget lav

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/a...

 • 7
 • 0

Tak til Henrik Pedersen for at kvantificere konfidensen. Det er nu lidt underligt, at denne oplysning ikke er medtaget i Summary for Policymakers, når IPCC har gjort sig den umage at kvantificere udtryk som likely, very likely osv, i rapporten.

 • 6
 • 0

I presse materialet henvises der til en usikkerheds beskrivelse, og i den korte udgave til det politiske niveau der kom idag er der også henvisninger til at læse disse beskrivelser i kap. et, i det endelige udkast til den fulde rapport der kommer på mandag.

Klippet fra pressematerialet: The Final Draft of the Working Group 1 report will be released online in unedited form on Monday 30 September. Following copy-editing, layout, final checks for errors, and adjustments for changes in the Summary for Policymakers, the full report of Working Group I will be published online in January 2014 and in book form by Cambridge University Press a few months later.

The Working Group I assessment comprises some 2,500 pages of text and draws on millions of observations and over 2 million gigabytes of numerical data from climate model simulations. Over 9,200 scientific publications are cited, more than three quarters of which have been published since the last IPCC assessment in 2007.

In this IPCC assessment report, specific terms are used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result. For those terms used above: virtually certain means 99 – 100% probability, extremely likely: 95 – 100%, very likely: 90 – 100%, likely: 66 – 100%. For more information see the IPCC uncertainty guidance note: https://www.ipcc-wg1.unibe.ch/guidancepape...

 • 2
 • 0

I presse materialet henvises der til en usikkerheds beskrivelse, og i den korte udgave til det politiske niveau der kom idag er der også henvisninger til at læse disse beskrivelser i kap. et, i det endelige udkast til den fulde rapport der kommer på mandag

- bemærk, at der 'helt sikkert' (sic!) er tale om s.k. 'Evidential Probability', altså noget man i en større gruppe må 'forhandle sig frem til'!:

Evidential probability, also called Bayesian probability (or subjectivist probability), can be assigned to any statement whatsoever, even when no random process is involved, as a way to represent its subjective plausibility, or the degree to which the statement is supported by the available evidence. On most accounts, evidential probabilities are considered to be degrees of belief, defined in terms of dispositions to gamble at certain odds...

Kilde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_i...

Bemærk: "subjective plausibility" og "are considered to be degrees of belief" - in casu endda 'collective degrees of belief'! :)

 • 5
 • 4

Når man kan konkludere, at "klimamodellernes simulationer med meget høj konfidens stemmer overens med den faktisk observerede trend i perioden 1951-2012", så skyldes det nok, at modellerne er rigtig gode til at reproducere fortiden.

Til gengæld har modellerne de sidste 20 år ikke været særligt gode til at forudsige fremtiden.

 • 6
 • 6

Hans Henrik Hansen 16 timer siden Re: Konfidens

I presse materialet henvises der til en usikkerheds beskrivelse, og i den korte udgave til det politiske niveau der kom idag er der også henvisninger til at læse disse beskrivelser i kap. et, i det endelige udkast til den fulde rapport der kommer på mandag

Evidential probability, also called Bayesian probability (or subjectivist probability), can be assigned to any statement whatsoever, even when no random process is involved, as a way to represent its subjective plausibility, or the degree to which the statement is supported by the available evidence. On most accounts, evidential probabilities are considered to be degrees of belief, defined in terms of dispositions to gamble at certain odds... Kilde:

http://en.wikipedia.org/wiki/Probability_i...

Bemærk: "subjective plausibility" og "are considered to be degrees of belief" - in casu endda 'collective degrees of belief'! :)

Hans Henrik Hanssons kommentar fortjener at gentages for den grundlæggende videnskabelige grund.

IPCC bruger udtryk som likely og most likely, som efter min mening bør oversættes til "sandsynlig" og "mest sandsynlig", men ikke som sikkert, kun noget mange er enige om.

CO2's betydning for klimaet er mere indviklet end man kan beskrive med enkel "forcing" se Wiki: "In a system of differential equations used to describe a time-dependent process, a forcing function is a function that appears in the equations and is only a function of time, not of any of the other variables. In effect, it is a constant for each value of t."

Tilbage til tilstandsligningerne, hilser Tyge

 • 4
 • 3

Lige lidt oplysning fra JyllandsPosten i dag, side 18, "Internationalt"

Her udtaler seniorforsker Jens Olaf Pepke Petersen fra DTU Space: "IPCC manipulerer - der er flere eksempler på hvordan den politiske proces har ændret markante formuleringer i den endelige version: Forskerne har i det oprindelige udkast skrevet, at klimamodellerne ikke kan reproducere den pause på 10-15 år, vi har oplevet i den globale opvarmning, det blev ændret til, at langtidsfremskrivningen for perioden 1951 til 2012 viser fortsat opvarmning, og at der er nogle afvigelser. På den måde forsøger man at feje ind under gulvtæppet, at ikke en eneste klimamodel viser pause i i opvarmningen"

Endvidere om havets opvarmning:

"Figuren viser tydelig at opvarmningen i de 700 meter af havet er aftaget de seneste 10 år. Det står der også i det oprindelige udkast. Men bliver ændret til: "about as likely as not"

 • 2
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten