Så er anden tyske høringsrunde om Femern-tunnelen i gang

De tyske myndigheder var langt fra tilfredse med det ansøgningsmateriale, som Femern A/S i foråret afleverede på kontoret hos Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein i Kiel. (LBV-Kiel).

I et brev til Femern A/S, som den lokale avis Flensburger Tageblatt har set, oplistede LBV Kiel 290 fejl og mangler som Femern A/S burde rette op på. Ifølge LBV Kiel var der tilsyneladende ikke lavet kvalitetssikring på materialet. Femern A/S er nødt til at være endnu mere grundige lød det fra delstatens trafikminister Reinhard Meyer.

Læs også: Entreprenører: Vindende bud på Femern-tunnel holder ikke vand

LBV Kiel mente blandt andet, at der skulle laves en ny rapport om, hvordan tunnelbyggeriet ville kunne overholde kravene i EUs Vandrammedirektiv, hvordan der kunne laves miljøkompensationer og miljømæssige kontrol- og overvågningsprogrammer.

Trods kritikken nåede Femern A/S at få svaret på så mange af kritikpunkterne, at de tyske myndigheder satte gang i den tyske høringsproces før sommerferien. Fra 12. juli til 12. august er ansøgningsmaterialet tilgængeligt på internettet og forskellige rådhuse, og høringsfristen slutter 26. august.

Læs også: Femern A/S har underskrevet milliardkontrakter med entreprenører

Tusindvis af indsigelser

Derefter skal Femern A/S sammen med medansøgeren LBV Lübeck gennemgå høringssvarene. I den første høringsproces, der foregik i 2014-2015, kom der 3.100 indsigelser og udtalelser, så der kan blive tale om et meget omfattende arbejde. Svarene på indsigelserne skal indgå i det materiale, som Femern A/S derefter sender til LBV Kiel. Det skriver Femern A/S på sin hjemmeside.

Hvornår Femern A/S kan forvente en tysk godkendelse, ligger ikke fast, men delstatens trafikminister har tidligere vurderet, at man tidligst kan komme i gang med byggeriet i slutningen af 2019.