Så fandt man olie i Jylland

Det var et temmelig magert resultat, der kom ud af olie-boringen ved byen Givskud i Jylland. Energistyrelsen har netop udsendt en pressemeddelelse, som beretter, at de involverede olieselskaber faktisk fandt nogle spor af olie og gas i dybet, men ikke ret meget. Boringen bliver nemlig lukket af permanent uden at sætte en prøveproduktion i gang.

»Det er for tidligt at sige, om olieselskaberne vil gå videre i nærheden på basis af de spor, der er fundet. Nu skal resultaterne analyseres først,« siger civilingeniør Søren Frederiksen, Energistyrelsen.

Boringen var lodret og sluttede i en dybde på 2.365 meter under havets overflade. Der blev fundet sandsten i et lag, der kaldes Nedre Trias, og kalksten i et andet lag med navnet Øvre Perm. Og det var i det sidstnævnte lag, der var spor af kulbrinter.

Seks selskaber deltog i boringen. GMT EXploration Company Denmark ApS (40 procent), JOG Corporation (25 procent), Armstrong Dansk/LLC (5 procent), Dunray/LLC (5 procent), Jimtown Ranch Corporation (5 procent) og Nordsøfonden (20 procent).

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Energistyrelsen