Så er det afgjort: Venstre sikrer prestige-jernbane til Ringsted

Efter at have rystet på hånden i mere end ti år, kan Venstre nu endelig fortælle offentligheden, hvad partiet rent faktisk mener om linieføringen af den kommende jernbaneudvidelse mellem København og Ringsted.

Til det sidste var der i Venstres folketingsgruppe stor modstand mod den såkaldte Nybygningsløsning, der vil lede fjerntrafikken fra København uden om Roskilde og i stedet lade fjerntrafikken køre til Ringsted via Køge.

»Der har været en intens debat i vores folketingsgruppe om denne sag, men nu har jeg fået et klart mandat til at arbejde for den såkaldte nybygningsløsning,« siger Venstres trafikpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen.

Dermed er den sidste politiske knast ryddet af vejen for at Folketinget kan vedtage linieføringen for den kommende jernbane mellem København og Ringsted. En jernbane, der skal gøre det muligt at køre flere tog på den tungt trafikerede strækning mellem København og Fyn/Jylland, Vestsjælland, Sydsjælland og Tyskland.

Siden 1997 er det blevet diskuteret, om en sådan udvidelse af kapaciteten skulle ske gennem anlæggelsen af ét ekstra spor langs den eksisterende Ringsted-jernbane via Roskilde eller om den skulle ske via en helt ny jernbane via Køge, den såkaldte Nybygningsløsning.

Kun Dansk Folkeparti er modstander af Nybygningsløsning

Med Venstres tilslutning til Nybygningsløsningen er det nu ikke blot den samlede regering, der står bag den nye jernbanestrækning til 10 mia. kr., men også alle øvrige partier i trafikforligskredsen, hvor kun Dansk Folkeparti endnu er erklæret tilhænger af den meget billigere løsning med ét ekstra spor langs den eksisterende bane.

Men at dømme efter udmeldingerne fra Dansk Folkepartis trafikpolitiske ordfører, Kim Christiansen, er partiets modstand mod Nybygningsløsningen ikke længere definitiv.

Enhedslisten: Ligner en discountløsning

På Christiansborg er der dog fortsat de, der mener, at den nye jernbane via Køge - trods sit samlede budget på 10 mia. kr. - ikke er ambitiøs nok.

»Det er positivt, at Venstre nu har opgivet sin modstand mod Ringsted-Køge forbindelsen. Til gengæld er det dybt problematisk, at de 10 milliarder, som forligspartierne har afsat til denne forbindelse gør, at der bliver tale om en discountløsning, som slet ikke er fremtidssikret,« siger Per Clausen, trafikordfører for Enhedslisten. Han fortsætter:

»Løsningen tager ikke højde for den voldsomme vækst i jernbanetransporten, der er nødvendig i de kommende år. Den giver ikke mulighed for at etablere de nødvendige nye stationer, sådan at lokalbefolkningen får glæde af forbindelsen og til at gennemføre de nødvendige tiltag for at begrænse støjgener og andre gener som følge af etableringen af denne nye forbindelse,« slutter Per Clausen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Venstre, partiet der når alle andre muligheder er udtømmende analyseret, modvilligt gør det rigtige.

Ihvertfald med CO2 og jernbaner...

 • det er simpelthen så skræmmende godt sagt. ....man kunne nok tilføje en række andre punkter hvis man ville...
 • 0
 • 0

...indlæg fra nogle ignoranter der tydeligvis ikke har begreb om hvad denne jernbane har af enorme konsekvenser for beboerne i de berørte kommuner - både hvad angår inddragelse af grønne områder, samt miljø - og støjpåvirkninger... og tillykke Danmark til at vi har fået endnu en trafikskandale på nakken, hvor den endelige regning bliver minimum 50% højere end budgetteret; der er ikke medregnet godsterminal i Køge, samt udvidelsen af KBH H i de 10mia - altså er der ganske rigtigt tale om en 'discount-løsning' ... men selvfølgelig, vi skal jo helt frem til 2017 inden de ansvarlige politikere får travlt ved håndvasken ( - hvis der da overhovedet er nogen af dem der er aktive til dén tid...)

 • 0
 • 0

Discountforbindelse er det helt rigtige ord at bruge. Man har bevidst valgt de billigste løsninger uden hensyn til beboere og natur. Man freder f.eks. en McDonalds og en rasteplads mod til gengæld at ødelægge mest muligt i Karlslunde-Karlstrup Skov. Vallensbæks grønne områder bliver også skamferet. Måske har Vigerslevborgerne været mange nok og højrøstede nok til at redde Vigerslevparken, men så har de vist også sat sig på de håndører der var afsat til at afhjælpe de værste gener.

 • 0
 • 0

Hmmm, er der ikke tale om at der skal være en høring om linjeføringen først? De har vel ikke lagt sig på plads omkring den konkrete placering endnu. På traffikstyrelsens hjemmeside er der jo skitseret flere forskellige forløb. Især området omkring grøntorvet er jo kontroversielt da det fra flere personers side tales om at der skal benyttes en cut and cover løsning. Det er da bare at komme om af stolen og lave indsigelser til de specifikke forløb.

Kan i øvrigt kun tilslutte mig flokken af folk der mener at det er den rigtige ide at sende togbanen over køge. At man så ikke kan anlægge en 2-sporet jernbane oven på jorden uden at knuse nogle æg, kan vel ikke komme bag på nogen.

 • 0
 • 0

Med hensyn til rastepladsen ved Karlstrup, så er det Vejdirektoratet, der blokerer, og forlanger at banen føres længere ind i skoven. Det kunne jo være, at Vejdirektoratet på et senere tidspunkt fik brug for at udvide motorvejen. Dette bekræftes af flg. svar fra Lars Barfoed til Per Clausen:

Spørgsmål nr. 1407: ”Ministeren bedes gøre rede for, i hvilket omfang Vejdirektoratet har en slags vetoret over de dele af Nybygningsløsningen, hvor der sker sammenfald mellem Vejdirektoratets ansvarsområde og Nybygningsløsningens linjeføring, eksempelvis en reduktion af Holbækmotorvejens areal gennem Hvidovre samt linjeføringen af banen gennem Karlsstrup Skov.”

Svar: Vejdirektoratet har i henhold til vejlovens bestemmelser mulighed for at gøre indsigelse for så vidt angår de vejrelaterede interesser. I forbindelse med Trafikstyrelsens planlægning af Nybygningsløsningen har der været en tæt koordinering med Vejdirektoratet. Det er herigennem sikret, at det forslag, som Trafikstyrelsen nu har fremlagt som den projekterede løsning for Nybygningsløsningen, er koordineret med statens vejrelaterede interesser." "Koordineret" = vetoret.

 • 0
 • 0

Ved at lade stationerne være 10-15 meter OVER terræn, med en passende LANG tilkørsel opnås: 1) En langsommere forbikøring af stationen og 2) en GRATIS opbremsning ved standsning OG 3) en GRATIS Accelleration ved start. 4) enkel krydsning af banen UNDER stationen.

Jeg har foreslået dette ved metrobyggeriet, hvor det så vidt jeg ved er benyttet nogle steder.

 • 0
 • 0

Er det ikke sådan at eltogene skyder en del energi tilbage i nettet når de bremser? Det vil de ikke gøre hvis de bremser op ad bakke...

 • 0
 • 0

I hvert fald på visse strækning, fx omkring Sjælør Station og Ny Ellebjerg Station. Her har man tilsyneladende tænkt sig at placere den nye bane oven på den eksisterende, ca. 6 m høje dæmning. For at mindske støjgenerne for de boliger, der ligger umiddelbart op ad banedæmningen, har man vist tænkt sig at rejse en ca. 6 m støjskærm. Der bliver ikke megen sol i de haver.

Man burde lægge banen ud i en tunnel ned gennem Kalvebodløbet og Køge Bugt. Måske dyrere, men kortere og miljøgenerne bliver kraftigt minimeret.

 • 0
 • 0

De er allerede igang med projekteringen af denne del af strækningen fra København H lige efter Ny Ellebjerg. Denne vil blive anlagt uafhængigt af Nybygningsløsningen se her: http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?arti...

Hvordan de vil undgå at bruge larme mindre og ikke at bruge støjafskærmning kan jeg ikke se hvordan du vil løse? Iøvrigt er det vel en fordel at togene kommer til at køre langs nuværende strejkninger da det ikke medfører betydelige ekstra gene for de personer der bor langs strækningen til forskel fra hvis man skal bygge ny strejkning.

 • 0
 • 0

Er det ikke sådan at eltogene skyder en del energi tilbage i nettet når de bremser? Det vil de ikke gøre hvis de bremser op ad bakke...

Det koster altid energi idet man kører op ad bakke, uanset om man bremser eller aksellererer. Men det går ikke tabt, for man skal jo ned af bakken igen.

Energien er således lagret i toget som potentiel energi, og omsættes til bevægelsesenergi når man kører nedad, som så kan overføres til nettet når toget bremser nedenfor bakken.

 • 0
 • 0

Stationerne på højbanen ned over Ørestaden er alle bygget efter "bakkebremseprincippet", men det virker ikke efter hensigten, det må være tydeligt for alle der benytter strækningen.

 • 0
 • 0

Togene bremses af at køre op af bakken og togene accellererer hurtigere ned af bakken. Men de bremses ikke udelukkende af at køre op af bakke de bruger også motorbremse (el tilbage til netværket) og i visse tilfælde normale bremse (det lyder ihvertfald sådan). De kan jo ikke bremses 100% af at køre op af bakke. Så ville de kører MEGET langsomt ind til perron.

Hvad mener du ellers med at det ikke fungerer efter hensigten?

 • 0
 • 0

Togene bremses af at køre op af bakken og togene accellererer hurtigere ned af bakken. Men de bremses ikke udelukkende af at køre op af bakke de bruger også motorbremse (el tilbage til netværket) og i visse tilfælde normale bremse (det lyder ihvertfald sådan). De kan jo ikke bremses 100% af at køre op af bakke. Så ville de kører MEGET langsomt ind til perron.

Hvad mener du ellers med at det ikke fungerer efter hensigten?

De standser og speeder op op af bakke. Virkningen af bakken forsvinder helt i deres køremønster

 • 0
 • 0

Hver gang? Det lyder som en fejl. Jeg bor ved Amagerbro station og der funker det som regel fint, men visse gange kører de i kø og der kan det ske at toget stopper inden stationen.

 • 0
 • 0

Folkens, som udlandsdansker (Frankrig) med en interesse i hurtigtog maa jeg altsaa sige, at nogle af deltagerne i denne diskussion lyder, som om de mener at bo i Disneyland. Jeg var i Napoli i forrige uge og saa lidt paa deres nye TAV hoejhastighedslinie (Rom-Napoli-Salerno), som jo passerer nord-syd gennem de oestlige forstaeder. Hele vejen er denne linie foert paa viadukt - dvs. paa foerstesals hoejde gennem et omraade hvor der bor henved 400,000 mennesker (en lille del broekdel af byens indbyggere). Personligt gaar jeg ikke ind for at give titusinder af mennesker et hoejhastighedstog ved siden af deres sovevaerelsesvindue paa foerste sal, men...

...tag jer da for pokker sammen!! I en stoerre sammenhaeng KAN det da ikke vaere videre vigtigt, om der opstaar mindre stoejgener i Ny Ellebjerg eller om et groent omraade i Karlslunde bliver beroert?

 • 0
 • 0

De standser og speeder op op af bakke. Virkningen af bakken forsvinder helt i deres køremønster

Virkningen af at køre op ad bakken kan ikke forsvinde.

Der vil altid skulle bruges mere "speed" og mindre "brems" for at komme op og holde på toppen af bakken, og den potentielle energi vil altid være til rådighed når toget holder deroppe, til forskel fra hvis stationen ligger på en flad strækning.

 • 0
 • 0

Vedtagelsen af denne plan understreger endnu en gang, at dansk trafikplanlægning er fuldstændig blottet for visioner. Man burde for længst have satset på en ægte højhastighedsbane København - Århus via Samsø, der på én gang ville aflaste den eksisterende forbindelse, reducere transporttiden til Århus og Ålborg med 2-3 timer og gøre indenrigsflyvning overflødig !

 • 0
 • 0

Undskyld mig, Bo, men det er altsaa noget vaas. Diskussionen om en Kattegatbro er interessant, og den vil jeg gerne tage. Men... med relativt smaa tiltag (ny linie Valby-Ringsted; udretning af den oestjyske laengdebane mellem Fredericia og Aarhus...) kan man bringe rejsetiden ned til 2 timer. Dette er MERE end rigeligt til at udslette indenrigsflyvningen (bortset fra et par fly per dag til folk som skal direkte fra Aarhus til et transitfly i Kastrup) og placere jernbanen centralt i landsdelstrafikken. Skulle en Kattegatforbindelse yderligere forbedre tingenes tilstand... tja, det ville da vaere dejligt. Men det er bestemt ikke saa noedvendigt, som du forsoeger at fremhaeve.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten