S vil have Folketinget til at stoppe australsk gifteksport

Containerskibet Beluga Fascination er i øjeblikket på vej til Sydney i Australien, hvor det skal laste 2.500-3-000 tons HCB-affald fra virksomheden Orica, og sejle det til Kommunekemi i Nyborg.

Men Socialdemokraterne vil nu have Folketinget til at tvinge Miljøminister Karen Ellemann (V) til at stoppe transporten.

»Vi stiller et beslutningsforslag, der pålægger ministeren at trække godkendelsen til eksport af HCB-affaldet tilbage,« erklærer Socialdemokraternes forbrugerordfører Benny Engelbrecht.

Beslutningsforslaget kommer, efter at miljøministeren på et samråd i morges fortalte, at der ikke var et politisk flertal bag hendes beslutning om at godkende eksporten.

»Derfor vil vi nu afprøve, hvor vidt der findes eller ikke findes et flertal for at godkende eksporten.«

Dansk Folkepartis Jørn Dohrmann siger til Fyens Stiftstidende, at partiet accepterer eksporten af de 6.100 tons HCB-affald, som der indtil videre er godkendt, men at de ikke vil acceptere eksport af de resterende 3.900 tons, som Kommunekemi har underskrevet en kontrakt med Orica om.

Så for at Socialdemokraterne kan få held med deres forsøg, så kræver det, at Liberal Alliance, kristendemokraten Per Ørum, eller nogle af løsgængerne stemmer for forslaget om at tvinge miljøministeren til at tilbagekalde eksportgodkendelsen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Nu kan man ikke bare sige nej til en kontrakt når man allerede har skrevet under.

Det vil gå ud over arbejdslpladser hos kommune kemi. Kemiske Karen skulle aldrig have sagt ja til aftalen, men det er altså for sent.

 • 0
 • 0

Kommunekemi og andre burde skynde sig at give et godt tilbud paa et anlaeg Australierne kan bygge paa egen grund til deres eget affald!

 • 0
 • 0

Det ku´ da egentlig være et interessant terrormål ?? Montér skibet med en fornuftig sprængladning, og send det til himmels (eller til bunds) et sted i den engelske kanal

http://www.marinetraffic.com/ais/shipdetai...

Spøg til side; Jeg synes umiddelbart at risikoen ved en sådan transport klart (som i MEGET klart) overstiger de økonomiske omkostninger ved at bygge et ekstra kommunekemi i Australien.

 • 0
 • 0

Jeg hørte for få dage siden en ingeniør fra Kommunekemi, der blev interviewet i P1 om afbrændingen af HCB. Han forklarede meget grundigt processen, bl.a. hvilke parametre (udslip), der måles/kontrolleres løbende, så alle forskrifter overholdes. Det virkede - på mig - særdeles betryggende. Desværre kan jeg ikke finde det på nettet og linke til det. Men bortset fra det, så ville det da være helt fint, hvis DK (Kommunekemi) kunne være konsulent på bygning af et tilsvarende affaldsforbrændinganlæg i Australien. Det er mærkværdigt, at de ikke mener, de har behov for det i så stort et land. Selve transporten er næppe farligere end de tusinder af andre "gift"-transporter, der hver dag foretages på verdenshavene. Uanset hvad der kan ske med skibet, så vil tønderne være tætte i mange år, selv om de ligger på havets bund og evt. ikke kan bjerges. Og derefter vil giften lække meget langsomt ud og være ufarlig, når man tænker på hvor mange kubik-kilometer havvand det opblandes i. Kun i det allernærmeste lokalområde kan det skade dyrelivet begrænset. Så "den værst tænkelige ulykke" er til at leve med - Og sandsynligheden er næsten nul!

 • 0
 • 0
 • hvad gør man ikke for penge? Det er ABSOLUT ikke for sent at standse det australske giftskib. Kemiske Karen må bare op på dupperne og få forhandlet en aftale med dem down under. Hun kan evt. få hjælp af den gamle Ellemann.
 • 0
 • 0

Duer ikke at være konsulenter på at bygge et anlæg dernede, det var jo hvad de oprindeligt ville gøre. Men populisme-politik fik fejet de planer af banen, ligesom det nok vil få fejet kommunekemi's kontrakt af banen også.

 • 0
 • 0

Jeg forstår ikke at man er bange for at tønderne med HCB kan brænde/eksplodere.

HCB kan slet ikke brænde! Og kræver meget høj temperatur for at blive nedbrudt >800 oC.

Hvor mange andre fejlinformationer er kommet ud i denne sag???

 • 0
 • 0

Er det ikke fordi at der er gået politik i det... og S/SR kan bruge det skræmmekampange til deres fordel?

Kommunekemi gør vel bare sit arbejde ... og på samme tid vil kunne tjene penge. en opgave de har sagt ja til fordi de kan destrurerer det.

 • 0
 • 0

dette ikke er en succes historie for Danmark og miljøet?

1) Der transporteres dagligt store mængder T, Tx og N mærkede stoffer med skib rund på verdenshavene. Jeg har svært ved at se at denne transport bidrager til en væsentlig øget miljørisiko.

2) Kommune Kemi har faciliteterne til at forbrænde affaldet under forhold som minimer dannelse af dioxin.

3) Danmark har tidligere brugt Pentachlorphenol (i forhold til HCP skal det ene klor atom udskiftes med en alkohol gruppe) til imprenering af jernbane sveller og telefonpæle.

4) Etablering af et dedikeret on-site forbrændingsanlæg virker uforholdsmæssigt dyr set i lyset af den relative lille mængde affald. Vi snakker vel om ca. 3 skibsladninger.

Hvorfor bliver denne sag udråbt som en miljømæssig katastrofe og opfinder øgenavne som hentyder til brugen af kemi som våben og folkedrab??

I bund og grund har Danmark en kompetance til, på reguleret og miljømæssig forsvarlig måde, at skaffe verden af med et kemisk affaldsprodukt - hvorfor rækker vi ikke hænderne over hoved og udråber dette som en succeshistorie?!

-Eivind

 • 0
 • 0

Kommunekemi gør uden tvivl et stort arbejde for et renere miljø. Danmark kan gøre mere for at skaffe sig af med sit eget affald. Så vidt jeg er informeret eksporterer Danmark mere affald til forbrænding i andre lande, end vi importerer. Jeg ser ikke transport af HCB-affald som noget enestående, men som et eksempel på at lange gifttransporter helt generelt bør erstattes med flere forbrændingsanlæg rundt om i verden, så transportafstanden mindskes. Affaldsbjerge der vokser og ødelægger miljøet lokalt, er jo et stort problem i alle verdensdele. Selv i de store havområder flyder øer af plasticaffald på størrelse med Afrika. http://ing.dk/artikel/86320-stillehavet-ge... Det er på høje tid at der bliver bygget flere KK'er verden over, i stedet for at de enkelte lande bare lader affaldet ligge og vokse, i håb om at andre henter det. Der er altid en risiko ved at transportere affald. Jo længere afstand, jo større er risikoen for skibsforlis. Jo flere gange, der transporteres osv. Hvis containere og gifttønder skulle ryge over bord over dybt hav kan trykket ved havbunden måske være så stort, at de smadres. Trykket ved havbunden stiger med dybden. Et af de største problemer i udforskning af havbund i dybhavet, er trykket. Hvor stort tryk kan containere og gifttønder holde til? Og hvad hvis de støder sammen i oprørt hav, slås skæve og slår revner? Hvor højt tryk holder de så til?

 • 0
 • 0

1) Der transporteres dagligt store mængder T, Tx og N mærkede stoffer med skib rund på verdenshavene. Jeg har svært ved at se at denne transport bidrager til en væsentlig øget miljørisiko.

Med den argumentation er der jo intet der forhindrer en forøgelse af antallet / mængden af disse transporter - når du først er i gang, er det bare med at køre løs?

2) Kommune Kemi har faciliteterne til at forbrænde affaldet under forhold som minimer dannelse af dioxin.

Sikkert korrekt - hvorfor har Australien ikke? Skal det forstås sådan at denne affaldsmængde er det eneste affald i hele Australien der skal destrueres i et sådant anlæg?

3) Danmark har tidligere brugt Pentachlorphenol (i forhold til HCP skal det ene klor atom udskiftes med en alkohol gruppe) til imprenering af jernbane sveller og telefonpæle.

Der er sikkert en grund til at sætningen står i datid - men hvad har det med transport af Australsk affald til Danmark at gøre?

4) Etablering af et dedikeret on-site forbrændingsanlæg virker uforholdsmæssigt dyr set i lyset af den relative lille mængde affald. Vi snakker vel om ca. 3 skibsladninger.

Dette er det punkt der undrer mig mest: Australiens befolkning er på ca. 22½ mill., Danmarks er ca. 5½ - hvordan formår en 4 gange større befolkningsgruppe at forurene så meget mindre, at de har brug for mindre end ét forbrændingsanlæg som Kommune Kemi?

Her bør det måske bemærkes, at jeg et eller andet sted så en oversigt der illustrerede at den australske befolkning forurener forholdsvist mere end den danske befolkning - hvorfor i alverden kan jeg ikke finde den?

Er det fordi Australien ikke ønsker at løse affaldsproblemet?

Bjørn

 • 0
 • 0

....der har foden på al kemi skulle slå HCB´s egenskaber op i Wiki, inden de gaver for meget op!

Der står;

Hexachlorobenzene, or perchlorobenzene, is a chlorocarbon with the molecular formula C6Cl6. It is a fungicide formerly used as a seed treatment, especially on wheat to control the fungal disease bunt. It has been banned globally under the Stockholm Convention on persistent organic pollutants.[1]

Det er et antisvampemiddel der tidliger blev anvendt som såkorns beskyttelse.

Så står der

HCB is a white crystalline solid that has negligible solubility in water. It is soluble in diethyl ether, benzene, ethanol and chloroform. Its vapour pressure is 1.09×10−5 mmHg (1.45 mPa) at 20 °C. Its flash point is 242 °C and it sublimes at 322 °C.

At det er svært opløseligt i vand.

Men læs resten af linket http://en.wikipedia.org/wiki/Hexachloroben...

Her skal siges at linket beskriver at efter 1945 hvor det blev introduceret til det blev forbud i 1966 kunne man måle en forøget mængde HCB i alle personer.

HCB kan være kræft fremkaldende og et uheld i Tyrkiet hvor folk i mangel på brødhvede anvendte såkorn der var svampebehandlet med HCB som brødkorn, blev flere tusinde alvorligt syge......men ingen døde!

HCB er sværtnedbrydeligt i naturen, men fisk optager desværre HCB let og da fisk indgår i fødekæden går det videre til mennesker og rovdyr højere oppe i fødekæden

HCB er et højest ubehageligt stof , men man skal passe på, ikke at gøre alting farligt og set i lyset af hvilke kemikalier KommuneKemi iøvrigt destruerer.... ....Så er mængden af HCB de skal destruere godt nok stor, men må siges at være en opgave der svarer til at stjæle bolcher fra børn for KK.

 • 0
 • 0

Bare fordi Australien har en større befolkning betyder jo ikke at de har brug for et lign. anlæg. De forurener ikke mindre, de forurener anderledes end vi gør. Den nuværende produktion i Australien giver ikke anledning til at tro, at et behov for et forbrændingsanlæg som KK's har nogen funktion når først HCB er skaffet af vejen.

 • 0
 • 0

Kommunekemi og andre burde skynde sig at give et godt tilbud paa et anlaeg Australierne kan bygge paa egen grund til deres eget affald!

Måske synes Kommunekemi bare ikke det er så smart at starte en konkurrerende virksomhed - ihvertfald ikke før der er nogle bonusser i vente for at give aktionærernes IP væk?

 • 0
 • 0

en opgave de har sagt ja til fordi de kan destrurerer det.

Jeg kan ikke huske navnet på ingeniøren fra KK; men han udtalte i TV-avisen, at de ikke var helt klar over, hvad der skete med HCB, når temperaturen kom så højt op.

 • 0
 • 0

I klimadebat var der nogen, der foreslog at bygge et flytbart KK. De har nok ment en slags hangar med forbrændingsovne. Der har tidligere været miljøsager om forbrændingsskibe, der forurenede Nordsøen. Men er det teknisk og økonomisk muligt at bygge sikre forbrændingsanlæg, der kan flyttes over hav? Det må være en ingeniøropgave at finde ud af det. Ideen er at flytte selve forbrændingsanlægget fra sted til sted, men ikke det giftige affald, og derved undgå at skulle bygge anlæg f.eks. i Australien, der bare skal rives ned igen, når der ikke er mere HCB-affald. Destruktionen skal altså foregå så tæt på stedet som muligt, uden at true lokalbefolkning. Men samtidig kunne kontrolleres så man ikke gentager Nordsøskandalen. Er der nogen af jer ingeniører, der mener det er realistisk?

 • 0
 • 0

Hvorfor bliver denne sag udråbt som en miljømæssig katastrofe og opfinder øgenavne som hentyder til brugen af kemi som våben og folkedrab??

I bund og grund har Danmark en kompetance til, på reguleret og miljømæssig forsvarlig måde, at skaffe verden af med et kemisk affaldsprodukt - hvorfor rækker vi ikke hænderne over hoved og udråber dette som en succeshistorie?!

Præcis.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Et forbrændingsanlæg til kemisk affald er en meget stor størrelse, som vanskeligt kan bygges og være driftsikker på et skib. Dengang affald fra Grindstedværket blev brændt af i Nordsøen var det uden rensning af røgen. Det var simpelthen kun på havet dette kunne gøres. Desuden var der dengang tale om brændbare ikke-persistente organiske stoffer.

HCB er ikke brændbart, men meget stabilt og persistent. Når det kommer ud i miljøet vil der ske en fortynding, men ingen nedbrydning af betydning. Man skal iøvrigt være opmærksom på at der findes affalddepoter med HCB dannet som biprodukt i den kemiske industri (bl.a. fremstilling af PCP) mange steder i verden, som trænger til at blive elimineret. Min gode ven tyskeren Roland Weber er ekspert i det emne og holdt foredrag om dette ved en Stokholmkonvention POP konference i Kina i juli måned. I fald der er interesse kan jeg cirkulere info. Min email er aaj@force.dk

 • 0
 • 0

Jeg kan se at der er sket en typo, der skulle have stået Bordet Fanger

 • 0
 • 0

[quote]Hvorfor bliver denne sag udråbt som en miljømæssig katastrofe og opfinder øgenavne som hentyder til brugen af kemi som våben og folkedrab??

I bund og grund har Danmark en kompetance til, på reguleret og miljømæssig forsvarlig måde, at skaffe verden af med et kemisk affaldsprodukt - hvorfor rækker vi ikke hænderne over hoved og udråber dette som en succeshistorie?!

Præcis.

Vh Troels[/quote]

Året er 1959:4000 mennesker i den fattige, østlige del af Tyrkiet er blevet forgiftet af giften HCB. 500 er døde.

http://www.arbejderen.dk/artikel/2010-10-2...

 • 0
 • 0

Kapitalisterne...... ........flytter arbejdspladser til kina

Kommunisterne forhindrer at de forbliver i Danmark.

Lige til ,,At tænke sig" på bagsiden af den hedengangne Aktuelt.

 • 0
 • 0

Sagen forholder sig lidt anderledes. I Tyrkiet blev HCB brugt som bejdse(svampe)middel til sædekorn. Ligesom det skete i med kviksølvbejdset sædekorn i Irak og andre steder, så respekterede landmændene ikke at det var såsæd, men bagte brød af det. Der var tale om en kombination af fattigdom og uvidenhed, der gav en meget kraftig eksponering, der var dødelig for mange. Det har intet at gøre med Kommunekemi, som kun vil udlede spor af HCB, som vanskeligt vil kunne relateres til nogen som helst effekt, men naturligvis principielt er uønsket. Og som tidligere nævnt er der ikke risiko for brand eller andre voldsomme begivenheder, så den eksisterende beredskabsplan er sikkert tilstrækkelig. Politikerne i Australien er dog konfliktsky, siden de ikke har selv har turdet opføre et "Kommunekemianlæg" hjemme. Sende affaldet den halve jord rundt med risiko for ulykker undervejs, hvor store udslip er mulige, er vanvittigt.

 • 0
 • 0

Bemærk lige at HCB er tungtopløseligt i vand og har svært ved at nedbrydes i naturen.

Fortæl mig også hvor mange skibskollisioner og havarerier der sker med skibe idag af den type som man kunne tænkes at sejle den slags med. Det bliver hverken med en græsk plimsoller eller en russisk ditto med brandertsovende kaptajner.

 • 0
 • 0

Jeg accepterer, at det pågældende HCB bliver sejlet (passende forsvarligt) til Nyborg og destrueret på et anlæg, som jeg har tiltro til. MEN.... på langt sigt arbejdes der naturligvis på at mindske - eller helt undgå - at så giftigt "affald" skabes af industrien. Men dette affald ER dannet, - og det SKAL derfor destrueres på dertil egnet anlæg. Derfor accepterer jeg Karen Ellemanns logik: De, der har evnen, har også pligten (ansvaret) til at hjælpe "samfundet" af med problemet. Og vi i Danmark burde måske være lidt stolte af, at vi stadig kan noget, som andre ikke kan! PS. Har vi fået oplyst, hvem der skal sejle tromlerne hertil? - Og er det et rederi, som vi generelt har tillid til? - Ellers burde Maersk vel have lagt billet ind!

 • 0
 • 0

Bjarne, som du ved er dioxiner, PCB, DDT, bromerede flammehæmmere og andre POP stoffer også alle uoplæselige i vand. Derfor vil de som HCB efter udledning til vandmiljøet koncentreres i sedimentet, hvorfra det langsomt vil optages i bundlevende organismer og blive opkoncentreret i fødekæderne. Desuden frigives en lille smule til vandfasen. Stofferne er ikke 100% uopløselige og kan være bundet til usynlige partikler. Den konstante afgivelse af PCB og dioxin (og kviksælv!) fra det vældige depoter i Østersøens sedimenter er baggrunden for at Østersøens fisk aldrig vil blive "rene" og spiselige. Høje forureningsniveauer vil forekomme i al evighed. En kollision involverende HCB skibet i Kattegat kan i værste fald få vældige, uoprettelige og lansigtede konsekvenser.

 • 0
 • 0

Du har ret Allan, forudsat at tromlerne får lov til at ligge længe i Kattegat. Men det ville de aldrig komme til.

Kattegat er ikke særligt dybt og man vil helt sikkert kræve lods ombord. Med en begavet lods og en begavet kurs, ville skibet kunne sættes på grund hvis uheldet skulle opstå. Skulle man være på så dybt vand at skibet kunne synke, så er det ingensteder problematisk at hente lasten op

For at sedimenter og mindre havdyr skulle blive fedtet ind i HCB kræver det også at beholderne beskadiges så meget at der går hul på dem.

Det er formodentlig 30 millioner gange større sandsynlighed for at du falder ned med et fly til Mallorca, end problemer af den art du beskriver. Men du har givet aldrig være oppe at flyve?

 • 0
 • 0

Det er formodentlig 30 millioner gange større sandsynlighed for at du falder ned med et fly til Mallorca, end problemer af den art du beskriver.

Sandsynligheden for at vinde i lotto er også meget lille; men nogle vinder næsten hver uge.

Hvis uheldet er ude, bliver vi nødt til at importere alt godt fra havet for fremtiden.

For at sedimenter og mindre havdyr skulle blive fedtet ind i HCB kræver det også at beholderne beskadiges så meget at der går hul på dem.

Hvornår mon de sidst skiftede emballage. Det skal jo gøres hvert femte år, når tromlerne er tæret igennem af HCB.

 • 0
 • 0

Hvis det er rigtigt, at tromlernes indhold skal omtromles hvert 5. år, så er det endnu en grund til at sige JA til den danske destruktion. - Det er jo en helt urimelig (og måske ret farlig?) indsats for australierne at leve med. Vel anbragt på Kommunekemi kan de jo tage de mest tærede tromler først, og derved levere dobbelt hjælp til Australien. Og Nyborg K har formodentlig forhandlet sig frem til en pæn betaling for det. - Måske endda en skattepligtig fortjeneste? - Så tak for det! Spændende at se, om Liberal Alliance nu siger ja?

 • 0
 • 0

Spændende at se, om Liberal Alliance nu siger ja?

Miljøministeren har selv taget initiativ til at udskyde transporten af HCB. Ikke af sikkerhedshensyn, ingen faglig begrundelse. Blot har hun brug for tid til at bombardere den utrygge befolkning med propaganda. Så nu ved vi, hvad vi har i vente.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten