Status

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Rystede resistens-forskere: Myndigheder skjulte MRSA-dødsfald

Siden 2012 er tre danskere døde af infektioner med den multiresistente stafylokokbakterie MRSA CC398 - en bakterie, der er udbredt blandt danske slagtesvin. Det kunne professor og overlæge ved Odense Universitetshospital Hans Jørn Kolmos i går afsløre under en vidneafhøring.

Den information kom som noget af en overraskelse for flere af landets resistens-eksperter og ikke mindst for svinebranchen selv, der heller ikke var blevet orienteret om, at den hastigt spredende svinebakterie havde kostet tre danskere livet.

Læs også: Overlæge i vidneskranken: Nu er de første danskere døde af resistent svine-MRSA

»Det er en bekymrende nyhed for os. Indtil i går var vi kun bekendt med, at bakterien kunne give blodforgiftninger, men ikke at det også har ført til dødsfald i Danmark,« siger dyrlæge og chef for Veterinær Forskning i Videncenter for Svineproduktion Poul Bækbo.

Heller ikke professor og forskningsleder ved DTU’s afdeling for Epidemiologi og Genomisk Mikrobiologi Frank Aarestrup var bekendt med dødsfaldene. Han er blandt andet med til at rådgive Fødevarestyrelsen i spørgsmål om resistensudvikling og risiko for spredning af sundhedsfarlige bakterier.

»Jeg er rystet over, at myndighederne ikke øjeblikkeligt orienterede om det allerede ved det første dødsfald. At vi skal finde ud af det på denne måde, må betyde, at det bevidst er blevet holdt skjult,« siger Frank Aarestrup.

Læs også: Professor: Myndigheder eksporterer bakterieproblemer fra staldene til hospitalerne

Da overlæge Hans Jørn Kolmos rapporterede til Statens Serum Institut om et dødsfald som følge af MRSA CC398 fra sit eget hospital, troede han, at det var det første i Danmark. Men da han spurgte, fik han besked om, at der var registreret to andre tilfælde siden 2012.

Indsatsgrupper mod MRSA-spredning blev ikke orienteret

Selv lederen af MRSA Videncenter på Hvidovre Hospital, professor og overlæge Henrik Westh, måtte høre om dødsfaldene gennem kollegaen fra Odense Universitetshospital, da han heller ikke blev orienteret om det fra myndighederne. Han er bekymret for, at dødsfaldene vidner om, at mange flere kan være smittede, end der klinisk registreres, da der ellers er langt imellem de alvorlige infektioner.

»Når vi ikke hører om det, forhindrer det en oplyst debat. For eksempel har vi hørt fra landbruget i flere år, at MRSA fra svin slet ikke er så farligt,« siger professor Henrik Westh.

Poul Bækbo fra Videncenter for Svineproduktion under Landbrug & Fødevarer oplyser også til Ingeniøren, at dødsfaldene betyder, at de nu vil tage problemet endnu mere alvorligt. Videnscentret samarbejder med regeringens særlige arbejdsgruppe om projekter, der skal føre til bedre rådgivning af landmænd om, hvordan man kan hindre spredningen af MRSA fra svin.

Læs også: Professor: Danmark har givet op i kampen mod resistent svinebakterie

Professor Frank Aarestrup er helt uforstående over for, at medlemmerne af denne arbejdsgruppe ikke er blevet orienteret om, at infektioner med svine-MRSA har fået fatale konsekvenser. Det fik de først at vide, da Hans Jørn Kolmos informerede dem, og da havde gruppen for længst afleveret sine anbefalinger.

Gruppen består af en række eksperter, men har også repræsentanter fra Serum Instituttet og Fødevarestyrelsen og fra Sundhedsstyrelsen, som formodentlig er de eneste, som har kendt til dødsfaldene.

»Hvordan skal de, som laver risikovurderinger for regeringen, kunne rådgive i, hvor farlig og betydningsfuld denne stigende forekomst og spredning af MRSA CC398 er, når man undlader at fortælle så dybt relevante oplysninger,« spørger professor Frank Aarestrup.

Heller ikke det nationale antibiotikaråd, der blev nedsat for at sikre antibiotikabehandling mod infektioner, og som Frank Aarestrup er medlem af, er blevet orienteret. De tre dødsfald er heller ikke registreret i den årlige Danmap-rapport fra Statens Serum Institut, der overvåger omfanget af antibiotikaresistente bakterier i dyr og mennesker.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

her burde der omgående gives fængsels straf gangster metoder fra myndighedernes side folk bliver syge og ingen vil give dem svar på hvorfor folk dør det skal holdes hemmeligt i spjældet med disse beskidte elementer

 • 0
 • 0

Det er således endnu en gang belyst, at de myndigheder, der burde tage sig af befolkningens sundhed, i langt højere grad bekymrer sig om svineeksporten og landbrugsindustrien i det hele taget. Det er simpelthen noget forbandet svineri!

 • 0
 • 0

Det er således endnu en gang belyst, at de myndigheder, der burde tage sig af befolkningens sundhed, i langt højere grad bekymrer sig om svineeksporten og landbrugsindustrien i det hele taget. Det er simpelthen noget forbandet svineri!

Er det ikke efterhånden alment kendt, at Sundhedsstyrelsen er marionet for Fødevareministeriet, der igen yderste sjældent går i mod landbrugets interesser, alt sammen i produktivitetens hellige navn...

En død gris betyder tabte indtægter til Danmarks mest subsiderede erhverv, mens en død patient kun betyder færre sundhedsudgifter....

 • 0
 • 0

Statens serum institut og sundhedsstyrelsen har været orienteret. Så årsagen til kommunikationsbristen skal først findes. Husk lige hvornår al kommunikation skulle være digitaliseret. At beskylde landbruget for at have mere magt end de har, er for langt ude, især da landbruget ikke selv er blevet orienteret.

 • 0
 • 0

Det kan være svært at finde de rigtige tal for direkte støtte til landbruget.

Det bliver ikke nemmere, hvis man skal regne prisen for den noget misforståede hjælp med, som sundhedsstyrelsen tilsyneladende har givet her, ved at skjule oplysninger om dødsfald forårsaget af multiresistente bakterier.

Erhvervet forvalter ca. 62 % af landets areal, og bidrager i de officielle statistikker over fordelingen af produktionen med under 2 % af landets BNP.

Erhvervets forvaltning af miljø og fauna har medført en drastisk nedgang i diversitet over de sidste årtiers intensivering af driften, både hvad kapital, tekniske og kemiske hjælpemidler angår.

De store public service kanaler tør stort set ikke bringe et dækkende billede af erhvervets samlede funktion og betydning for livet og økonomien.

Forsvindende muldlag, ødelæggelse af grundvand, udvaskning af kvælstof til vandmiljø osv. osv.

Prisen, som erhvervsfiskerne betaler som følge af faldende fangster i de indre farvande.

Alle de eksternaliteter, et begreb, som økonomerne arbejder med, når de taler om utilsigtede og uhensigtsmæssige virkninger for tredjeparter i relation til køber og sælger af erhvervets ydelser, har tilbøjelighed til at blive vurderet som øget omsætning, hvis det giver sig udslag i aktivitet på det liberale marked, og som en hæmsko i forhold til selv samme målestok for udvikling og vækst, hvis det pålægges det offentlige at afhjælpe erhvervets uhensigtsmæssige bivirkninger.

Det store regnestykke, det tør ingen gennemføre.

Tværtimod, når en sag som denne, der handler om at myndighederne skjuler erhvervets eksternaliteter for samfundet, kommer frem, så får man en fornemmelse for, hvor patetisk et orienteringsmønster, som der lægges på funktion og dysfunktion i dette erhverv.

På den ene side, så tænker jeg, det her, det må kunne sættes ind i en ramme og skriges ud over det danske land på en måde, så vanviddet standses med det samme.

På den anden side, så siger min erfaring mig, at der ikke er grænser for, hvor mange reklamekroner, public servicemidler og penge fra den finansielle sektor, der står parat til at dække elendigheden til i et sidste desperat forsøg på at slippe for at se den i øjnene og evt. rede nogle få af de ca. 370 milliarder kroner, som erhvervet skylder!

Undskyld, jeg gider ikke en gang læse korrektur på teksten. Håber den viser sig, som den var ment, tænkt.

 • 0
 • 0

Undskyld, jeg gider ikke en gang læse korrektur på teksten. Håber den viser sig, som den var ment, tænkt.

Det er sq i orden, Steen! Det har jeg lige gjort. ;-) Intet seriøst at komme efter.

Derudover er jeg så enig med dig, at der egentlig ikke er noget at tilføje, udover, at emissionsregler for dielselmotorer også burde gælde for landbrugsmaskiner (traktorer m.m.) qua de jo benytter vejene til og fra de enkelte marker. - Og, der jo også bor nogen, op til og ved markerne der køres på!!!

 • 0
 • 0

Der er uden tvivl mange aspekter af denne sag, der ville være yderst relevante at få undersøgt nærmere men for at holde fast i essensen af denne artikel, er det jo myndighedernes svigt og tavshed der er den helt store skandale.

Hvor længe skal vi finde os i at myndigheder, hvis fornemmeste opgave burde være at beskytte befolkningens helbred, vender det blinde øje til for ikke skade landbruget økonomiske interesser.

Det er til at brække sig over på linie med de fortsatte såkaldte sundhedsoplysende kampagner, der skal fortsætte den mangeårige hjernevask af danskerne og få dem til at tro på at mælk er sundt.

Det kalder på et oprør men det kræver altså at folk begynder at tænke lidt selv og gøre noget ved sagen i stedet for bare at pjevse på Facebook.

 • 0
 • 0

Hr. Steen Ole Rasmussen

Aldrig har jeg hørt så latterligt faglige argumenter. Jeg ved ikke hvor jeg skal begynde med sådan en gang lort du lukker ud.

Først og fremmest er BNP ikke den rette målefaktor at vægte om et erhverv bidrager økonomisk til samfundet. Hvis du går ind og ser på fakta omkring f.eks. Nettoeksporten står det danske landbrug for ca. 65 % af nettoeksporten, så at sige at de er støtte i hoved og røv passer ikke. Landbruget er det erhverv som bidrager mest til det danske Samfund. Tænk på alle de følge erhverv som ikke ville være i Danmark hvis landbruget blev fjernet. Alle udgifterne for en landmand er indtjening hos en anden virksomhed. Hvis du fjerner dette grundlag, så mester du en masse andre erhvervsvirksomhed i DK. http://www.altinget.dk/misc/Fakta_beskaeft...

Omkring den uvidenhed du har iht. "Forsvindende muldlag, ødelæggelse af grundvand, udvaskning af kvælstof til vandmiljø osv. osv." så lad os bringe lidt faglighed i debatten. http://www.baeredygtigtlandbrug.dk/nyheder... Der er flere artikler på baeradygtigtlandbrug.dk som går i dybden med fakta, denne artikel giver dog et mere beskrivende billed.

Angående MRSA: ”Det er tragisk med dødsfaldene, men jeg vil understrege, at det er svært syge mennesker, der i forvejen har et meget svagt helbred. Derfor er der ikke noget at frygte for raske mennesker, og umiddelbart giver det ikke anledning til at gøre noget anderledes end de forholdsregler, vi allerede tager i dag.”

”MRSA fra svin er primært et arbejdsrelateret problem. Den spredes langt mindre fra menneske til menneske end de MRSA-typer, der oftest ses hos mennesker. Det betyder ikke, at den aldrig spreder sig til mennesker uden kontakt til svin, men det vil kun ske i sjældne tilfælde. De fleste vil dog smide smitten inden for et til to døgn."

http://www.foodculture.dk/Produktion/Landb...

Det er utroligt hvordan fagligheden på ing.dk er begyndt at falde, det er ligesom at læse ekstrabladet. Der mangler den dobbelte kompetence.

 • 0
 • 0

Tak til Steen Ole Rasmussen for dit saglige og velformulerede indlæg. Tak fordi du lige orkede. Hæfter mig ved, at der ikke indtil videre er faglige holdbare argumenter imod det du anfører. Der kommer snart dagligt nye områder, hvor det udstilles, at landbruget er et multi subsidieret erhverv, som har det svært med viljen til at overholde lov og orden. Bare de seneste oplysninger om tilskuddet på ca 1.5 milliard i form af afgiftsbesparelser på diesel i forhold til os andre!!! Endvidere kan gud og hver mand rundt omkring i hele landet se, hvordan markerne har ædt sig ind på det offentliges grøfter og kanter langs markerne. Rent tyveri af jord, som sætter randzone hysteriet i relief...I skrivende stund drøner der traktorer rundt på markerne på Værnengene og pløjer §3 natur op til trods for, at en endelig og ikke ankemulig afgørelse om, at dette er en ulovlig praksis. Denne adfærd er en metafor for den foragt som landbruget viser det omgivende samfund, som endda holder hånden under dem ....Hvis det store regnestykke blev foretaget, så ville det vise, som det ses i DN s " Sådan ligger landet ", at det koster mere i udgifter at have dansk landbrug, end det giver i indtægter. Det er der bare ikke nogen ansvarlige der ønsker at forholde sig til. Nu skal samfundet betale for MRSA problematikken og i værste fald skal nogle af vores børn dø af følgevirkninger af en konventionel og syg svinedrift. Hvornår bliver nok bare nok for nok af os til at dette vanvid bliver stoppet?

 • 0
 • 0

at lægerne ikke har forstået ret meget af det her, som jo ikke omhandler nogle banale dødsfald og nogle pårørende, som enten blev kede af det eller glade - eller hvad ved jeg. Det her er den danske svinekødsexport, som under ingen - gentager: INGEN - omstændigheder må udsættes for risici af nogen art. Det må enhver da kunne forstå og respektere.

For de penge vi måtte miste på faldende export, kan vi jo så ikke bygge plejehjem, hospitaler, børnehaver, vuggestuer, købe varme hænder og hvad det nu er, man plejer at remse op, når man skal appellere til folks forståelse for noget, som eller kan være lidt svært at forklare med rationelle argumenter.

Så de, som skal i fængsel, er naturligvis de, der piller ved svineexporten, og sviner den til med grimme påstande - og da ikke mindst, hvis disse så oven i købet er rigtige. Den slags skal selvfølgelig ufortøvet kategoriseres som det, det er: Falske og ondsindede og løgnagtige forsøg på at skade vor vigtigste exportbranche. Måske er de endda hyret af fremmede magter, der kun kan konkurrere med os, når de bruge ufine midler.

Tænk bare på det perfide slogan, som en komplet ansvarsløs person lancerede i 70'erne:

"Danske svin er sunde - de strutter af penicillin".

Gad vidst, hvorfor det kom på banen - mystisk, mystisk. Godt, at ansvarlige mennesker både havde klarsyn, og kunne skelne væsentligt fra uvæsentligt, så de effektivt fik stoppet dette landsskadelige uvæsen, inden det fik gjort alvorlig skade på svinekødsexporten - endsige blev taget alvorligt af andre myndigheder, som måske ikke var sig deres egentlige ansvar over for landets velstand helt så bevidst. Man må jo gyse bare ved den blotte tanke om penecillin- og antbiotikafrie produktionsmetoder...

Herregud, der er jo ikke sket så meget ved det gennem årene, andet end at der ryger et par medborgere en gang imellem - måske lidt flere om nogle måneder, og endnu flere om nogle år. Vær dog lidt konstruktive og tænk hellere på, hvor meget vi ellers skulle have spenderet i alderdomsforsorg m.m. på disse personer, og lad os glæde os over, at der er nogen, som heldigvis viser den rette ansvarsfølelse for de ting, som virkelig er vigtige, og som tæller mest for vores pragmatiske stat Danmark - det er jo os allesammen - ikk' ?.

 • 0
 • 0

Sundhed styrelsen drager rundt på alternative messer og konfiskerer kosttilskud uden anden grund end den, at medicin mafiaen har været ind over.

Men når landbruget sælger farligt kød så er man helt stille - og håber måske det går over

Hvis sundhedsstyrelsen ikke er sat i verden for at sikre mig - for at være min troværdige advokat, så har denne styrelse ingen berettigelse - så har den nået sit magtfuldkommenhedsbiveau og bør opløses - hvem har modet til det?

 • 0
 • 0

Ole Sælger landbruget farligt kød? MRSA, som er denne tråds emne, kan ikke videreføres i kød. Og hvad er MRSA? Det er mange forskellige former for MRSA. En form hedder MRSA 398 og stammer fra grise, heste, køer osv. I linket nedenfor kan man se hvor stor forekomsten er i forskellige europæiske lande. Danmark ligger LAVEST! Fakta arket er udarbejdet af Region Nordjylland. http://vsp.lf.dk/~/media/Files/Kongres%202...

 • 0
 • 0

KOmmentar til nogle af Anders Knudsens noget ensidige kolportering af konventionelt landbriugs højrefløjs lemfældige tilgange til fakta mv. Ilfg Statens serum institut tilbage i 2011 (og der er sket meget i CC398 MRSA udviklingen siden) er " Kontakt til svin med MRSA er en anden hyppig og stigende kilde til MRSA. " http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/...

Mht MRSA i kød vides det simpelthen ikke, da SSI fx ikke undersøgte det i 2012, men det er et faktum der er voldsomt stigende forekomst af CC398 MRSA i konventionelt svinekød og at risikoen for smitte stiger med hvor meget smittetryk man udsættes for. Så da antallet af danske svinebrug med svin med CC398 MRSA stiger voldsomt, stiger sandsynligheden for at dette er en direkte smittevej fra kødet til mennekser, fremover ad omveje fra folk der er så uheldige at arbejde i eller bo tæt på dansk konventionelt svinebrug og dermed være udsat for et væsentlig højere smittetryk. Det er faktisk Holland som har det laveste CC398 MRSA niveau, efter en meget grundigere indsats end den sidden alvoren overhørig tilgang som de sovende danske myndigheder har tilladt dansk konventionel svineindustri at fortsætte under - og vigtigst til fare for uskyldige menneskers liv og helbred (og i øvrigt også til sandsynlig skade for også dansk konventionelt svineindustris ry rygte omdømme (hvis der er noget tilbage) og salgsmuligheder i fremtiden. Idag er det jo så mindre CC398 MRSA usikkert at købe hollandsk konventionelt kød end dansk. Det sku engelske, tyske, svenske grisekødsspisere lige vide...

 • 0
 • 0

Søren I den kilde du har sat ind, næste sætning: "I 2011 udgjorde disse 12% af samtlige nye MRSA- tilfælde". MRSA debatten kan derfor ikke entydigt konkluderes at det er svineproduktions skyld.

Derudover skal vi lige holde fast i at det for det første ikke kun er konventionelt svineproduktion, men også økologisk svineproduktion og det også kan forekomme i andre dyr end svin.

Dertil skal man huske at MRSA 398 er den eneste som kommer fra svin hvorimod 397 andre MRSA kommer fra mennesker til mennesker.

De dødsfald som er set fra MRSA 398 er gamle eller svage personer, raske personer som får MRSA 398 vil kun mærke det kort i måske 2-3 dage og uden større bivirkninger.

 • 0
 • 0

Det er alligevel for sent at gøre noget nu. Giv det 10 år og så er det udbredt med bakterier vi ikke kan bekæmpe. Evolutionen var nødt til at vinde når man tager det enorme evolutionære pres i betragtning. Det næste skridt er vel nanorobotter.

 • 0
 • 0

Selvfølgelig er det for sent nu - ikke mindst, da det kun er folk uden egentlig indflydelse, som kæmper imod det antibiotikamisbrug, som er i gang med at generere en lind strøm af resistente bakterier. Det skal som nok ende med, at de to journalister får en over næsen for deres skrivefrækhed a la sagen om de penicillinstruttende grise. Så det løb er kørt.

Men der er trøst forude. Om nogle få - eller måske lidt flere - generationer, vil disse resistente bakterier på smukkeste og videnskabeligt forbilledlige vis have resulteret i en darwinistisk genetisk selektion, således, at de overlevende efter fremtidens epidemier - og dem er der altid nogle af - vil fremstå med meget bedre og robustere genomer, end vores overbeskyttede overmedicinerede generation. Er er ikke dejligt ? Altså for de overlevende...

Der var for nyligt en glimrende artikel i Jyllandsposten om "Den sorte Død", og dens fremragende virkninger på de efterliggende generationers sundhedsindex. Det må da være en stor trøst for alle de - og deres pårørende - som rammes af sygdomme forårsaget af resistente bakterier.

Tænk at få lov til at medvirke til en forbedring af den generelle folkesundhed - det er da en stor ære, som kun er forundt de få, men nu kommer der en mulighed for at mange flere kan være med som dagens helte.

En fin og diskret mulighed for, ved at sidde musestrille med hænderne i skødet, at få indført en effektiv genomhygiejne, til gavn for kommende generationer. Måske burde Nobelkomiteen underrettes om disse skjulte helte, som vil os det så godt.

 • 0
 • 0

Jeg er i ovenstående artikel citeret for at sige, at myndighederne bevist har undladt at orientere om dødsfald forårsaget af MRSA CC398. Den udtalelse havde jeg ikke dokumentation for. Jeg vil derfor gerne præcisere, at Statens Serum Institut end ikke har undersøgt, hvorvidt der har været dødsfald forårsaget af CC398, før de bliver gjort opmærksomme på det af en overlæge fra et dansk hospital i marts måned i år – se Statens Serum Instituts hjemmeside.”

 • 0
 • 0

Hahaha!!!

Der fik du den John. :-D

Men det BURDE være i ét ord. ;-)

Jeg ka' da ikke gøre for, at "Seruminstituttet" ikke kan sdave dansk! :-p ;-) - Det ka, forresten, Ældresagen heller ikke! ;-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten