Rygte om monsterpark med 300 MW solceller tvang regeringen til lovændring

Der er i den danske solcelle-verden opstået et rygte om en konkret interesse for at anlægge en monstrøs solcellepark på abnorme 300 MW - næsten lige så meget som den samlede danske solcelleeffekt.

Rygtet florerer både på embedsplan og i branchen selv. Det har dog ikke været muligt at få oplyst flere detaljer, såsom hvem de interesserede investorer skulle være, og hvor i landet parken i givet fald skulle ligge.

Læs også: Minister: Slut med solcelleparker på danske marker

Det er uvist, om det overhovedet har været realistisk at få kommunale tilladelser og plads til et sådan projekt. Ikke desto mindre er rygtet med til at forklare, hvorfor klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) og energiforligets partier i går foretog et hasteindgreb over for store, jordbaserede solcelleanlæg, der ved at blive opsat ved siden af hinanden kunne udgøre deciderede solcelleparker.

Flere investorer skulle nemlig spekulere i parker, da det med reglerne for store anlæg og støttesatser skulle vise sig at være en ganske god forretning at sælge solcellestrømmen fra i stor skala. De tidligere regler gav støtte til alle solcelleanlæg på op til 400 kW. Men med lovindgrebet onsdag fratog politikerne alle anlæg over 6 kW støtten, med mindre de installeres på tagflader.

Ingeniøren hører meget gerne fra læsere, som kender flere detaljer fra planerne om den store solcellepark.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Solceller på tagflader køles ikke nær så godt som solceller placeret på jord. Det vil sige, at effektiviteten forringes.

Men det ligger jo meget godt i tråd med at det ikke må være attraktivt at sætte solceller op som den første pressemeddelelse fra ministeren lagde op til. Hvorfor ikke bare skrive at man vil lukke et hul i loven?

Læste for kort tid siden om et prospekt for en solcellepark i Frankrig, hvor der loves en forrentning på 21,7% og afregningen garanteres af den Franske stat frem til 2033. http://www.spi.dk/projekter/projekter-i-ud...

Jeg siger på ingen måde at det er godt at gøre det for attraktivt, og ej heller at det udbud der fremføres i Frankrig (som åbenbart er opbygget i 11 moduler) er fornuftig for det franske samfund. Noget tyder på at man også der hopper igennem de huller loven efterlader.

Kan vi ikke få nogle gennemtænkte løsninger der fokuserer på rentabilitet for samfund og investorer fremfor floskler som 50% fra vindenergi i 2020 og fossilfri i 2050?

Når man en vinterdag (18. marts 2013) kan få 82% af energien fra vindkraft, så vil visionen om en fordobling betyde at vi får 164% energi en vinterdag med stærk blæst.

Hvad så når det ikke er en vinterdag, men forårsdag / efterårsdag med stærk blæst? 200%? 300%?

 • 0
 • 0

I Vestegnen i dag læste jeg om et stiftende møde i noget som kaldes Vestegnens Vedvarende Elværk ved en Mads Peter Schreiber fra miljø og energicentret i Høje Taastrup. Det skulle være solcelle-laug på en art andelsbasis. Alligevel virker ændringen i loven som noget hastværk, ligesom den nuværende lov må betragtes som makværk, når sådanne ændringer skulle være nødvendige så hurtigt efter. Martin Lidegaard brystede sig ellers meget af at den nye lov ville gøre det muligt for andelsboliger også at sætte anlæg op, da 6kW grænsen var ændret til 400kW. Men det var altså lige indtil nogle begyndte på det. Hele forløbet ligner hykleri og elendigt håndværk.

 • 0
 • 0

Fornuftigt at de ekstremt store anlæg bliver forhindret, bare en skam at man ikke kunne finde en løsning hvor almindelige investorer kunne bygge de middelstore anlæg (100 kW - 400 kW) på jordområder der ellers ikke kan udnyttes til andet fornuftigt... Men på den anden side, så er det jo også en fordel hvis store tagområder med fordel kan dækkes med solceller, så kan vores landbrugsjord bruges til at plante afgrøder...

Et 300 MW solcelleanlæg lyder helt utopisk, hvis 400 kW fylder ca. 3 fodboldbaner, så vil 300 MW jo fylde ca. 2250 fodboldbaner...

 • 0
 • 0

Kommunen sagde at 40KWp på et gammelt fundament lyder som en god ide, du skal bare lige sende en formel ansøgning, så nu står solcellerne der, dog ikke opsat. Hvad skal jeg så bruge dem til når jeg kun må opsætte 6KWp? Hvad er det for et land vi bor i der kan slippe godt fra at lave love på den måde? Det kommer til at koste mig rigtig mange penge, skal jeg så bare trække dem fra i skat? Han kunne i det mindste vælge at 400KWp kunne opsættes, så loven stadig stod ved magt. Så kunne man istedet have gjort det ulovligt at have interesser i anlæg hvor den samlede effekt er større end 400KWp. Jeg får virkelig lyst til at bo i et civiliseret land, er der andre der skal med?

Jeg håber dette lille beskidte trick er nok til at smide manden så langt væk fra dansk politik, at jeg skal lære kinessisk for at læse om ham igen.

 • 0
 • 0

Godt det blev stoppet, inden det hele løb løbsk - én gang til!!!

For få måneder siden, så vi en stortudende solcellebranche, som klagede over at branchen nu var død, og der ikke ville blive opsat ét eneste solcelleanlæg i 2013.

Nu planlægger de så åbenbart projekter på 300 MW - ad gangen!

...hvorfor ikke 3 GW ad gangen ?!?

Fejlen ved både den nye og den gamle ordning, er manglen på målsætning og rammer for hvor mange MW solceller der skal indgå i det danske energisystem, hvordan det skal integreres, og ikke mindst; hvor meget det må koste af forbrugernes PSO.

Få dog det på plads inden der gives los for de store subsidier og overbetalinger!

Skal der være nogen betydelig kapacitet af solceller i systemet, så bør vi sætte eksperterne (ej lobbyisterne) til at analysere behovet, og derefter vedtage en konkret udbygning, som tilføjelse til energiforliget fra sidste år.

Hvis vi skal nå målet om 100% VE, uden det bliver vanvittigt dyrt for forbrugerne, så skal planlægningen foregå hos Energistyrelsen, Energinet, Klimakommissionen mv - for alt i verden ikke overlades til spekulanter og lobbyister!

 • 0
 • 0

@ Anders Christensen: Du skriver "Når man en vinterdag (18. marts 2013) kan få 82% af energien fra vindkraft......."

NEJ NEJ NEJ det gjorde vi ikke, men vi fik måske 82 % af vores ELEKTRISKE energi leveret fra vindmøller, men det er jo ikke ligefrem 82 % af Danmarks samlede energiforbrug.

 • 0
 • 0

Man kunne jo gøre som i Tyskland hvor flere nu nedlagte militær anlæg er blevet konverteret især tidligere lufthavne men også et enkelt øvelses område (youtube eggebek).

Herhjemme var Vandel en mulighed, og med den løbende afvikling af forsvaret og andet, så er Skrydstrup, Tirstrup, Beldringe og Karup også snart en mulighed.

 • 0
 • 0

Er det realistisk at forestille sig, at overskudsstrøm fra solceller og vindmøller blev brugt på vandsønderdelingsfabrikker, der producerede brint, ilt og varme til fjernvarmenettet? Brinten kunne så kondenseres med kuldioxid og lave methanol og vand (3H2+CO2 -> CH3OH+H20). Methanol kunne derefter bruges i transportsektoren. Overskudsvarme skulle gå til fjernvarme, ilt til procesindustrien, og vandet er jo formenlig af høj renhed.

 • 0
 • 0

Det er for at sige det mildt rystende hvis der nu bliver lavet lovgivning på løse rygter, oven i købet rygter hvor man lige skal spørge sig selv to gange om det nu kan passe. Uanset hvad argumentet er for at lave endnu et "hovsa indgreb", så hænger det jo slet ikke sammen med de nye grænser. 6kWp for et jordanlæg er jo helt til grin. En virksomhed der gerne vil producere noget CO2 fri energi f.eks. via et 40kWp anlæg har jo pr. definition ikke et brugbart tag. De har så med det her indgreb ikke mulighed for at lave et jordbaseret anlæg, selv om de har masser af plads til det. Det er fuldstændig umuligt at agere på solcellemarkedet hvis der hele tiden kommer uigennemtænkte lovindgreb med øjeblikke virkning, og det er jo ikke så mærkeligt at folk gerne vil have et afkast på deres investeringer, det er ligesom motivationen for at investere i noget. Nu må regeringen finde ud af hvad de vil, bruge hovedet og så komme med noget der kan regnes med i en god årrække.

En lille tanke: Ændring fra 400kWp til 6kWp, 1.000 kr. om året til forsyningsselskabet for at have et solcelleanlæg, hele det mærkelige forløb i oktober/november omkring de nye afregningsformer, gad vide hvem der er minister på det her område Lidegaard eller Dansk Energi??????

 • 0
 • 0

Et gennemsnitligt solcellepanel på ca 1 m2, har mig bekendt en mærkeeffekt på ca 200 W. Det kan jeg dog kun få tll 1,5 km2 solcelleareal, som vel kræver et samlet landareal på 2-2,5 km2.

Solcellerne skal placeres med en hvis vinkel og så skal der være afstand mellem rækkerne så de ikke skygger for hinanden. De 3 fodboldbaner for et 400 kW anlæg blev oplyst i en artikel i går... Jeg vil ikke udelukke at tallet er forkert :)

 • 0
 • 0

Jeg håber dette lille beskidte trick er nok til at smide manden så langt væk fra dansk politik, at jeg skal lære kinessisk for at læse om ham igen.

Jeg er helt enig i at det er forkert at man ændre loven til 6 kW, de anlæg på under 400 kW som er langt i deres planlægning, bør kunne færdiggøres under de eksisterende regler. Især hvis der er de nødvendige tilladelser til at opføre anlæggene...

Min eneste bemærkning er at ministeren ikke har gjort dette alene, alle forligspartierne står bag ham (sikkert til pressen kommer med sådanne eksempler) Han kan ikke ændre loven alene, uden forligspartiernes tilslutning...

 • 0
 • 0

Netop for at undgå skygger hovedparten af året, er der behov for et jordareal, der er noget større en solcellearealet.

Hvis de skal være fri af skygge fra foranstående række i begyndelsen af marts måned, skal der anvendes ca. 2,5 gange solcellearealet. Et 400 kW anlæg, der er lidt under 4.000 m2 solceller, har således behov for ca. 10.000 m2, hvilket er netop 1 ha, eller 100 * 100 meter.

 • 0
 • 0

Først i USA, hvor Obama støttede med milliarder, og nu læses den største Kinesiske producent af solpaneler ligeledes er gået Konkurs, og EU er tilfreds, måske også Lidegård. Vores politiske co2 glæde , er foreløbig nok i tænkepause, netop når befolkningen imødekommer politikerne, bliver reguleringer indført. Den formindskede Co2 i Atmosfæren, er den skyld i den kraftig svundne fuglebestand ( Lærker spurve), samtidig med Dræbersnegle har kronede dage. Vi lever på en løgn.Finn Bjerrehave Vig

 • 0
 • 0

Jeg kan kun finde få eksempler hvor jordarealer giver mening, en landsby med fredede bygninger og den slags.

Marker med solceller vil efter den nye ordning blive finansieret med PSO midler, hvis eneste formål er at drive el-prisen for slutbrugeren op hvor den for alvor gør ondt.

Gå nu tilbage til en tilpasset version af nettomåleordningen, og pålæg elselskaberne at de skal købe en stigende andel solstrøm år for år, manglende køb skal udløse 10 gange så høje afgifter til staten som købet ville have kostet.

Produktion ud over det dobbelte af egetforbruget, bør ikke støttes men afregnes 10% under spotprisen, elselskabet er jo tvunget til at aftage, lad os så se hvor mange store anlæg der bliver søgt om.

 • 0
 • 0

Hvis de skal være fri af skygge fra foranstående række i begyndelsen af marts måned, skal der anvendes ca. 2,5 gange solcellearealet.

Det er nok korrekt.

Vi kan også regne helt konkret:

Hvis vi regner med solpaneler á 195 Wp, med et areal på 20x80 cm = 0,96 m2.

Hvis disse rejses i 35 grader, fylder hver række 1m. Dertil kan lægges 2m afstand til næste række, så der er 1 række pr 3 m, eller 3,0x0,8 = 2,4 m2 pr 195 Wp = 12 m2/kWp

Det giver 300.000 [kWp] x 12 [m2] = 3.600.000 m2 = 3,6 km2 for et 300 MWp anlæg. Dertil skal lægges et lille areal til den bygning der indeholder invertere osv, samt en vej langs enden af rækkerne, så 4 km2 vil være realistisk....og ingenlunde utopisk....om end det måtte være fordelt på flere mindre arealer.

Panelerner vil være fri af hinandens skygge, når solen står 19 grader over horisonten. Hvorvidt det kan betale sig at øge arealet, for at optimere effekten, afhænger alene af kWh-prisen vs hektarprisen.

 • 0
 • 0

Gå nu tilbage til en tilpasset version af nettomåleordningen, og pålæg elselskaberne at de skal købe en stigende andel solstrøm år for år, manglende køb skal udløse 10 gange så høje afgifter til staten som købet ville have kostet.

Og hvem tror du kommer til at betale de afgifter? Den gamle nettomålerordning var slet ikke så tosset, og nu vil selskaberne jo også tage lidt mere for tilslutningen, så de også bidrager til vedligehold af nettet. Undgå for guds skyld alle mulige og umulige regler og rammer, som blot får blandet staten ind i det. I kan jo se hvordan det er gået. Det går op i afgifter og tilskud og skatter, og pludselig er også EU blandet ind i det udover en minister der tumler rundt i manegen. Man skal altid passe på folk der vil "redde" verden.

 • 0
 • 0

Benny.

Du finder det åbenbart mere relevant at staten betaler overpris for solcelleel, (I form af manglende afgiftsbetaling efter nettorodningen) fremfor de øvrige elforbrugere via PSO. (de nye ordninger med garanterede mindstepriser ).

Hvis det endeligt skal være, så er elforbrugerne de nærmeste til at betale for det.

 • 0
 • 0

Undgå for guds skyld alle mulige og umulige regler og rammer, som blot får blandet staten ind i det. I kan jo se hvordan det er gået.

Det er først og fremmest gået som det er gået, fordi en forrykt skatteminister i 2010 valgte at fjerne rammerne (tidsbegrænsning og begrænset udbygning) for den tidligere nettomålerordning, og dermed gav los for heftig subsidiering, uden nogen konkret plan for hvad det skulle føre til.

Man kunne vælge:

 • 1) at blande staten helt udenom...og dermed fjerne enhver subsidiering til solceller.

 • 2) at subsidiere solcellerne, ligesom man subsidierer anden VE, men så skal der være en konkret plan med det, og dermed også rammer for hvor meget solcellestrøm der skal bruges, hvordan det skal integreres, og hvor meget det må koste forbrugerne.

Personligt kan jeg fint leve med pkt 1. da solceller ikke er nødvendige for at opnå 100% VE, og således heller ikke værd at betale overpris for. Pkt 2 bør kun indføres såfremt det giver en fordel for elsystemet og forbrugerne.

 • 0
 • 0

Ang. de 82 % så overser du et meget vigtigt element. I den time hvor vindmøllerne satte produktionsrekord, dækkede de ganske rigtig 82 % af det aktuelle elforbrug i Danmark. Men det var kl. 7 om morgenen, som ikke er peak i husholdningerne og på ingen måde er peak i industrien (ja, knapt startet), som er meget energitung.

 • 0
 • 0

Her viser regeringen endelig handlekraft. Et hurtigt og rettidigt indgreb har forhindret produktion af grøn energi i stor skala. Samtidig har de så også undgået en masse nye arbejdspladser, man så pludselig skal til at tage stilling til. Ja... monstre skal bekæmpes.

 • 0
 • 0

Helt enig. Med en gennemsnitlig fodboldbane (100m*70m), bliver det ca. 16km^2. Jeg ved ikke lige hvor man finder det område?

Njahh... selvom jeg mener hele CO2-hysteriet er fuldstændigt latterligt, og dermed, at statslige subsidier til vedvarende energi blot koster mig røde bøffer på grillen, så er det altså ikke umuligt at forestille sig solcelleparker på den størrelse, omend det virker vildt.

Möhring Energie i Tyskland har for et års tid siden startet et 80MW anlæg op i Nordtyskland. Nærmere betegnet, i Eggebek, hvor de har plantet en gammel NATO-flyvebase til med solceller.

Jeg besøgte faktisk sitet, mens det endnu var under konstruktion (var dengang selv i branchen).

Det er nogle ret vilde tal, vi taler om:

Der er ca. 700 rækker, med 4 paralelle solpaneler i hver række (som dem vi ser på tagene).

Rækkerne er, i gennemsnit 1.5km lange.

Det giver, og hold nu fast!: 700 * 1.5km *4 = 4200km solpaneler!!!!!!

Hvis I ikke tror på det, så google lidt. Det er helt vildt!

Hvis vi startede ved grænsen mellem Danmark og Tyskland, og kørte sydpå, så ville vi køre ved siden af solpaneler langt, langt ned i Afrika.

Samme Möhring (har talt med ham flere gange), startede også et 12MW anlæg i Busenwurth, hvor jeg har været ofte, i arbejdsøjemed.

Her er et link til en kortfilm fra Eggebek:

http://www.youtube.com/watch?v=A0oueZhmTc4

Lidt tankevækkende: Hvis man sammeligner de 80MW i Eggebek med et A-kraftværk på, lad os sige 1GW, så skulle der 12.5 gange så mange solceller til. Dvs 4500km * 12.5 = 56250!

Det er jorden rundt, plus ca 10.000 km :-)))

Der går sgu' ligot' noget materiale til dér!

AG

 • 0
 • 0

Det behøver vi slet ikke, Anders.

4200 kilometer solpaneler kræver nemlig 3.500.000 solpaneler, hvis de lægges i forlængelse af hinanden, og de måler 120 x 80 cm.

Disse yder som ovenfor beskrevet typisk 200 Wp, så kapaciteten ville ikke være 80 MW, men 700 MW, hvis der er så mange paneler som du påstår.

Forresten nævnes det jo også i indledningen af dit videolink, at der er godt 380.000 solpaneler (modules), hvilket passer fint med de ca 200 Wp pr panel.

Du må ned til Eggebæk og tælle dem igen... ;-)

 • 0
 • 0

@Anders Gregersen

Tak for din glimrende info. Der er dog et par fejlskøn, som jeg tillader mig at korrigere. Du skriver:

”Det giver, og hold nu fast!: 700 * 1.5km *4 = 4200km solpaneler!!!!!!”

”Hvis man sammeligner de 80MW i Eggebek med et A-kraftværk på, lad os sige 1GW, så skulle der 12.5 gange så mange solceller til.”

Svar: Anlægget i Eggebek består af 371.089 moduler. Hvert modul er 1,65 meter langt. Det giver en samlet længde på ca. 615 km. Altså noget kortere end dit overslag.

Et A-kraftværk kører hele døgnet. Virkningsgraden for solceller er ca. 12 %. Dvs. at et 1GW A-krafværk modsvares af et 8,3 GWp solcelleanlæg eller ca. 100 gange Eggebek.

Til info: For et par dage siden gik verdens største producent af solceller fallit. Det var kinesiske Suntech Power.

http://www.welt.de/wirtschaft/article11461...

 • 0
 • 0

Var det ikke en ide at fjerne alle tilskud og i stedet indfører daglig nettoafregning? Det vil i min verden give mening.

Angående solcelleparker: Hvis jeg lige havde nogle kr. til overs og ville investerer dem i en solcelle park, så skulle den stå i syd Frankrig. Hvorfor? Der vil være tale om samme anlægspris og meget højere udbytte.

 • 0
 • 0

Ganske enkelt, man behøver ikke at genere opstilling af solpaneler, der skal bare først gives byggetiladelse, og her bliver monsterparker nok indhentet. Da jeg for år tilbage ville opstille en 25kw Vestas mølle (brugt) fik jeg afslag med begrundelse: Mit område ville lide i skønhed, altså Vindmøller skæmmer naturen, og Solpaneler kan vel lide samme skæbne. Svært at blive leverandør.Finn Bjerrehave Vig

 • 0
 • 0

"Angående solcelleparker: Hvis jeg lige havde nogle kr. til overs og ville investerer dem i en solcelle park, så skulle den stå i syd Frankrig."

Jeg legede sidste år med http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pve...

Mit 3,5 kWp anlæg som det er monteret på mit tag er estimeret til at give 3300 kWh om året.

4300 kWh hvis det stod i Lyon 5300 kWh hvis det stod i Sevilla

Men kun 200 - 400 kWh yderligere for den Tunesiske del af Sahara.

Med tanke på de ideer der har været fremme om sol panel marker i nord Afrika til at føde Europa, så syntes jeg at vi skal starte med at beplante Italien, Spanien, Frankrig. Der er masser af øde områder der ikke kan bruges til andet; og udfordringerne mht transmission og sikkerhed er mindre.

 • 0
 • 0

Benny.

Du finder det åbenbart mere relevant at staten betaler overpris for solcelleel, (I form af manglende afgiftsbetaling efter nettorodningen) fremfor de øvrige elforbrugere via PSO. (de nye ordninger med garanterede mindstepriser ).

Nu er du igen årsag til misforståelser, i den gamle nettomåleordning er der ingen der betaler overpris, alle afregner deres nettokøb med deres el-selskab, og el-selskabet opkræver på vegne af staten afgifter af den enkelte kundes nettokøb, det sker uanset om de har solceller eller ej.

Der kan immervæk opsættes mange 2-6kWp anlæg, for samme mængde VE-strøm, som et enkelt fordboldbanestort anlæg.

Små anlæg er samfundsøkonomisk bedst, det er frie midler f.eks efterlønspenge som alternativt ville gå til charter ferier, de små solcelle anlæg ville ikke blive afskrevet som driftmidler, af hensyn til nogle få tungnemme burde man blot have præciseret det.

Små anlæg opsættes af de eksisterende tømrer VVS og håndværker virksomheder, altså som supplement til at fylde ordrebogen, og får de for travlt så henter de lidt arme og ben på det lokale jobcenter, dvs til kørsel, udpakning, og oprydning.

Små anlæg er altså jobskabene, og koster kun de manglende afgifter ved det lidt lavere salg af strøm, men det generere samtidigt aktivitet og indtægter til staten, og den øgede strømproduktion om sommeren vil få strømprisen til at falde, altså lavere priser for alle der bruge strøm, uanset at de ikke selv har solceller på taget.

Store anlæg på marker bliver næppe opsat af det lokale tømre firma, og det bliver højst sandsynligt betragtet som afskrivningsberettigede driftmidler, dvs få eller ingen arbejdspladser, og heller ingen skatteindtægter, kun ren plyndring af PSO kontoen, og det kommer alle der bruger strøm til at betale.

I en helt isoleret betragtning kan man mene at vindmøller på papiret giver mere strøm for samme mængde penge, her glemmer man bare at solcelle pengene alternativt går til nyt køkken badeværelse eller charterrejse og ikke til vindmøller, at små solcelle anlæg ikke bliver et afskrivnings mæssig skattecirkus, men det gør de store anlæg og vindmøllerne, husk at der er stor synergieffekt ved at blande den allerede vedtagne mængde vindkraft med en passende mængde solpanel kraft, minimum 2GWp.

Et godt solcelle anlæg er lille og lokalt.

 • 0
 • 0

Der går rygter om at investorer vil etablerer flere store havvindmølleparker og scorer kassen med tilskud på 1,05 kr pr kwh, derfor skal der nok snart laves et lynindgreb så de skal monteres på hustage for at man kan få tilskud

 • 0
 • 0

Nødvendigt areal. Netop for at undgå skygger hovedparten af året, er der behov for et jordareal, der er noget større en solcellearealet.

Hvis de skal være fri af skygge fra foranstående række i begyndelsen af marts måned, skal der anvendes ca. 2,5 gange solcellearealet. Et 400 kW anlæg, der er lidt under 4.000 m2 solceller, har således behov for ca. 10.000 m2, hvilket er netop 1 ha, eller 100 * 100 meter.

Det er sikkert rigtigt - man kunne forbedre økonomien betragteligt, ved at købe et areal på en sydvendt skråning. Det er en ren hypotetisk betragtning, idet det under alle omstændigheder ikke kan betale sig; men måske værd at holde sig for øje, skulle andre parametre i investeringens omkostningsforhold ændre sig betydeligt.

 • 0
 • 0

Benny skriver:

Små anlæg er samfundsøkonomisk bedst

Den påstand er i direkte modstrid med principperne for vurdering af samfundsøkonomi.

Det koster rundt regnet det halve at lave markbaserede anlæg i forhold til små tagbaserede. Værdien det skaber, en given produktion af el.

Hverken mere eller mindre.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten