»Rygning er farligere end ultrafine partikler i DSB-sammenhænge«

Illustration: Wikipedia

DSB har indstillet arbejdet med at nedbringe forureningen fra selskabets absolut mest forurenende tog, de dieseldrevne MR-togsæt fra 1970’erne. Det viser et notat om miljøtiltagene på DSB’s gamle tog, som Transportministeriet har oversendt til Folketinget.

»Anvendelsen af MR-togsæt er kraftigt reduceret, og der arbejdes ikke med andre løsninger end den traditionelle katalysator, som gennem en årrække har været monteret på 5 togsæt, og som senest er monteret på yderligere 10 togsæt,« skriver DSB i notatet.

Læs også: Passagerer og togpersonale indånder stadig store mængder partikelforurening

MR-togsættene er blandt de to tog, som ifølge en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet fra 2015 udsætter passagerer og togpersonale for et stort antal ultrafine partikler, hvilket øger risikoen for lungekræft, blærekræft og hjertekarsygdomme.

Det andet storforurenende tog i undersøgelsen er ME-lokomotivet, som trækker dobbeltdækkervogne rundt på Sjælland, og som Ingeniøren har omtalt over de seneste dage.

Ikke yderligere tiltag

I dag, hvor flere af togene er blevet udstyret med katalysatorer og nye tætningslister i alle bundlemme, ligger niveauet ifølge DSB på 40.000 ultrafine partikler pr. cm³. Til sammenligning ligger niveauet på tæt trafikerede gadestrækninger typisk mellem 20.000 og 30.000 ultrafine partikler pr. cm³.

Og eftersom MR-togsættene efter 2020 bliver fortrængt fra skinnerne af nye eltog, har DSB nu indstillet arbejdet med at reducere forureningen fra togene.

»Der er ikke umiddelbart planer om et montere katalysatorer på flere MR-togsæt, da de gradvist er ved at blive udfaset af driften,« bekræfter Jürgen Müller, direktør for strategi og togmateriel i DSB, i en email til Ingeniøren.

40.000 ultrafine partikler pr. cm³ ligger ifølge Institut for Folkesundhed stadig over niveauet for stærkt trafikerede gadestrækninger. Er det et tilfredsstillende niveau?

»Ultrafine partikler er ikke ønskværdige i nogen sammenhæng, det var vi gerne foruden. Når det er sagt, så er vi løbende i dialog med en række eksperter på området, der vurderer, at der ikke er en væsentlig sundhedsmæssig risiko for vores kunder. Ligesom Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling fra Bispebjerg Hospital har oplyst, at rygning og passiv rygning er farligere end ultrafine partikler i DSB-sammenhænge,« skriver Jürgen Müller.

Læs også: Ingen regler beskytter togpersonale mod ultrafine partikler

Hos fagforbundet Dansk Jernbaneforbund er kommunikationschef Carsten Jokumsen ikke imponeret over, at DSB’s tog er mindre sundhedsskadelige end tobaksrygning.

»Personligt synes jeg, det er et lidt arrogant svar, eftersom rygning og passiv rygning jo netop er farligt. Man kan jo konstatere, at der netop for passiv rygning faktisk er blevet indført love, der skal beskytte de ansatte. Så DSB’s svar opfatter jeg som en affejning, som vi som organisation ikke kan bruge til noget,« siger Carsten Jokumsen.

Dieseltogsættene MR er DSB's mest forurenende tog. Nøgletal fra DSB’s miljørapport fra 2016. Illustration: DSB

Dobbelt så slemt i få tog

Mens DSB råder over en pulje på 21 af de gamle MR-togsæt, er kun syv af dem i drift. De kører i dag i regionaltrafikken i Sydjylland samt strækningen mellem Lindholm og Skørping, indtil strækningen efter sommerferien bliver overtaget af Nordjyllands Trafikselskab.

Og mens de fleste af MR-togene i drift er udstyret med de nye katalysatorer og tætningslister, der bringer udledningen ned på 40.000 ultrafine partikler pr. cm³, forurener enkelte af togene stadig dobbelt så meget.

DSB oplyser til Ingeniøren, at nogle få MR-togsæt stadig kører rundt uden de nye katalysatorer. Og for dem ligger niveauet vel at mærke omkring 80.000 ultrafine partikler pr. cm³.

»Det er selvfølgelig ikke sikkert, personalet konstant er udsat for et så højt niveau i løbet af dagen. Eksempelvis bevæger konduktørerne sig ind og ud af toget i løbet af dagen. Men der er klar enighed om, at ultrafine partikler i dieseludstødning er kræftfremkaldende. Og en konstant daglig udsættelse for dieseludstødnings svarende til 80.000 ultrafine partikler pr. cm³ over mange år vil give en målbart øget risiko for lungekræft. Der er tale om påvirkning på et sådant niveau, at der bør findes en løsning,« siger professor Steffen Loft, leder af Institut for Folkesundhed ved Københavns Universitet og medforfatter til rapporten fra 2015.

Ingen grænseværdier

Dansk Jernbaneforbunds Carsten Jokumsen peger på, at der ikke findes regler, der beskytter DSB’s personale mod de ultrafine partikler. Som Ingeniøren beskrev for få dage siden, indeholder lovgivningen om arbejdsmiljø ingen grænseværdier for ultrafine partikler.

»Det er ikke tilfredsstillende, at man skal gå på arbejde og løbe den helbredsmæssige risiko. Men eftersom der ikke findes nogen grænseværdier på arbejdsmiljøområdet, kan vi kun appellere til DSB’s og statens samvittighed på området.«

»Vi kan godt mene, at Danmark burde være foregangsland på sådan et område, men sådan virker verden desværre ikke. Så det har været op ad bakke at presse på over for DSB. Vi vil på den ene side gerne løse problemet så hurtigt som muligt, mens DSB gerne vil løse det så billigt som muligt,« siger Carsten Jokumsen.

Læs også: Passagerer og togpersonale indånder stadig store mængder partikelforurening

Tilbage hos DSB understreger Jürgen Müller, at DSB tager sagen om ultrafine partikler alvorligt. DSB arbejder sammen med det danske firma Purifi, som får lov at teste deres SCR-katalysator, som stadig er under udvikling, på DSB's MR-tog. SCR-katalysatoren er imidlertid ikke godkendt til kørsel i Danmark.

»Der er desværre ingen hurtige løsninger til at klare det. Fra begyndelsen af august vil der ikke længere være MR-tog uden katalysator i drift længere. Den ultimative løsning på problemet er, når togtyper som MR og ME erstattes af el-drevne tog,« skriver Jürgen Müller i en email.

DSB har ikke ønsket at stille op til et interview om sagen.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

DSB ønsker faktisk i 2001/2 at skifte motor i MR/MRD tog fra de originale Pre EURO motor der ligger i, idag. til Brugte EURO II motor, der kom fra MF togende. Det blev gennem ført forsøg og det kørte faktisk ganske godt. men nej det kunne ikke godkendes, da man på tidspunkt kræve EURO III / IV.

Så de tiller stadig rundt med Pre EURO motor..

Godt gåde dansk lov har endnu en gang holdt ladet SORT.

 • 17
 • 1

"Siden 1. juli 2014 har perronerne været røgfri, fordi vi ønsker at sikre sunde rammer for både vores kunder og ansatte. En kundeundersøgelse fra 2012 viste, at 70 pct. af de ikke-rygende kunder ønskede totalt forbud eller rygeafsnit. Vi har valgt at indføre et totalt forbud, og rygeforbuddet indgår nu som en del af DSB’s ordensreglement. Siden 2007 har det ikke været tilladt at ryge på stationerne og inde i togene. Med rygeforbuddet sikrer vi, at du og vores øvrige kunder ikke bliver udsat for passiv rygning, når du står og venter på toget. Er du ryger, skal cigaretten skoddes inden ankomst til perronen. " DSB

Tænker at det er svært som ryger at udlede ligeså mange partikler, som et MR tog i tomgang på perronen.

Men måske skal der et rekord forsøg til. Man Smokes 154 Cigarettes All At Once Sets Guinness World Record. https://youtu.be/HO17BXoAYcg

 • 19
 • 2

At sammenligne dieseltogenes luftforurening med rygning er ikke engang forkert.

Rygning er et personligt valg.

Luftforurening fra sodende dieseltog rammer alle i en vis afstand fra skinnerne, hvad enten de er spædbørn, rygere eller KOL-pensionister og de har intet valg desangående.

 • 21
 • 2

Er det ligemeget at blive kørt over af en bil, bare fordi det er farligere at blive kørt over af et tog?

Nu husker jeg tiden med ryger-kupé og ryger-vogne. Enkelte rygere røg i ikke-rygerafsnit, fordi ryger-vognene var så tilrøgede. Fint valg for ikke-rygere dengang!

At der så var nogle der med politisk trylleslag udskød elektrificeringen og tvang indkøb af ubrugelige diesel-tog, er vel årsagen til at dsb er tvunget til at køre videre med MR tog. (var der nogen der nævnte IC 2n; n={1,2}.)

 • 5
 • 1

DSB er ikke tvunget at køre videre med MR tog, ej heller med eller uden partikel filter. Det er et økonomisk valg. Håber at det er det rette valg også for togførere, som er mest udsatte.

PS: jeg kan også huske ryger-vogne, hvor der var god plads og meget tilrøget.

 • 2
 • 1

At der så var nogle der med politisk trylleslag udskød elektrificeringen og tvang indkøb af ubrugelige diesel-tog, er vel årsagen til at dsb er tvunget til at køre videre med MR tog. (var der nogen der nævnte IC 2n; n={1,2}.)

@ Jan C. Damgård

MR-togene blev historisk bruge på strækninger som Struer-Fredericia, Odense-Svendborg, Grenåbanen, Odense-Fredericia, Fredericia-Frederikshavn, Esbjerg-Fredericia, Tønder-Esbjerg, Langå-Herning, Roskilde-Køge-Næstved og Esbjerg-Holstebro. Strækninger som der for de flestes vedkommende ikke har været planer om at elektrificere.

Socialdemokratiet har tidligere undskyldt elektrificeringen i 1995 blev stoppet.

Ja, det var Soc.dem. og venstrefløjen (SF og Ø) som valgte at stoppe elektrificeringen, og bestille dieseltog i stedet. Det har de selv indrømmet.

https://www.b.dk/nationalt/s-og-sf-siger-u... https://ing.dk/artikel/s-og-sf-undskylder-...

 • 2
 • 1

DSB råder over ca. 500 togsæt/lokomotivtrukne togstammer. Heraf udgør ME'erne i drift ca. 20 og MR 7 stk. i drift - og fra august endnu færre MR i drift. Endvidere udfases ME'erne inden for to-tre år. 27 ud af ca. 500 svarer til ca. 5 % af DSB's tog.

 • 0
 • 0

Fra august reduceres driften med MR, så der ikke længere bruges togsæt uden katalysator og dermed ikke længere køre togsæt med op til 80.000 ultrafine partikler pr cm3. Det er fint, og det er vel svaret på Steffen Lofts bekymring. Men med elektrificeringen af strækningen til Esbjerg, der tages fuldt i drift i september, burde DSB kunne erstatte så meget dieseldrift med el-drift, at der ikke længere var behov for de resterende MR. Find dog nogle el-tog i stedet for at lede efter bedre katalysatorer til MR-togene.

 • 0
 • 0

Nu står folk jo ikke med hovedet inde over togenes udstødning, og iøvrigt er der ikke mange ultrafine partikler fra gamle motorer, da dieseloliemolekylerne ikke er banket i så små bitte stykker, som i en moderne dieselmotor. Soden fra de gamle dieselmotorer kan ses i modsætning til sod fra en nyere dieselmotor med højt indsprøjtningstryk. Soden fra de nyere motorer er usynlig og passerer igennem næsens luftfiltre og går direkte i lungerne, hvor den bliver.

 • 2
 • 0

Nu står folk jo ikke med hovedet inde over togenes udstødning

Det er lige hvad de gør. Prøv at se på Tietgensbroen hvorfra tusindvis af mennesker om dagen går ned til togene på Kbh H.

Derudover er det nok rigtigt, at det ikke er oplagt, om de gamle motorer laver flere eller færre af de ultrafine partikler. Men de laver i hvert fald mere af alt det andet skidt - NOx, CO, kulbrinter og de "store" partikler, som har deres eget synderegister.

 • 0
 • 0

Artiklen handler ikke om, hvad man kan se - eller hvor beskidt man bliver af at stå ovenpå udstødningen. Den handler om, at der er målt høje koncentrationer af ultrafine partikler inde i toget, der hvor både togpersonale og passagerer opholder sig.

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten