Rusland vil forbyde kloning af menneskeæg

Med en enstemmig afstemning har Ruslands parlaments underhus besluttet, at der er behov for en tænkepause med hensyn til kloning af æg fra mennesker. Dumaen vedtog fredag med stemmerne 365 mod 0, at enhver form for human kloning skal forbydes.

Forbudet vil ikke alene gælde reproduktiv kloning, der går ud på at lave hele kopier af mennesker. Også den såkaldte terapeutiske kloning, der ifølge mange forskere ellers kan være en forjættende vej til at kunne helbrede en lang række alvorlige sygdomme, skal ifølge det enige parlament forbydes. Udnyttelsen af stamceller fra klonede æg er blandt andet blevet udråbt til at være genvejen til helbredelse af sygdomme som kræft, sukkersyge, gigt, Alzheimers og Parkinsons sygdom.

Beslutningen om at forbyde human kloning i Rusland begrunder Dumaen med, at der er »utilstrækkelig viden om kloningens biologiske og sociale konsekvenser«. Forbudet skal indtil videre gælde i fem år, hvorefter de russiske politikere vil tage stilling til, om forbuddet skal ophæves. Efter underhusets behandling skal loven for at træde i kraft også vedtages i parlamentets overhus samt støttes af præsident Vladimir Putin.