Roundup-rapport sender byge af spørgsmål mod minister

Inden, man kunne nå at sige 'grundvandsovervågning', var oppositionen i gang med at indkalde miljøminister Karen Ellemann (V) i samråd om resultaterne i Geus' årlige rapport om grundvandets tilstand,

Det er især resultater på pesticidområdet, der får S og SF til at indkalde ministeren i samråd, og især det godkendte sprøjtemiddel Roundup har fået særlig opmærksomhed.

Derfor kalder Mette Gjerskov (S) ministeren i samråd for at svare på, hvad hun vil gøre ved, »at der nu viser sig en voldsom stigning af rester fra det mest almindelige sprøjtemiddel, Roundup, i vores drikkevand - og hvornår foreligger der resultater«.

Ingeniørens artikel om, at Geus i mange år har gjort Miljøstyrelsen opmærksom på risikoen for Roundup i grundvandet, har fået Mette Gjerskov til at udvide samrådsindkaldelsen med yderligere et spørgsmål:

»Ministeren bedes redegøre for oplysningerne i pressen (primært Ingeniøren d. 25.1.2011) om, at Miljøstyrelsen i årevis har kendt til RoundUp i grundvandet og dermed kunne have sikret danskernes drikkevand mod giftrester for lang tid siden?«

Ikke kun fortidens syndere

Også SF vil se miljøministeren i et samråd. Steen Gade skriver i en pressemeddelelse, at »VK's myte om, at det kun er fortidens synder og ikke-godkendte pesticider, der når grundvandet, undermineres kraftigt i Geus' nye rapport.«

Han mener derfor, at der er brug for en ny, markant politik for rent drikkevand.

»Så sent som 11. januar 2011 afviste ministeren på et møde i ministeriet at ændre i den drikkevandshandlingsplan, som regeringen har fremlagt uden at inddrage oppositionen. At hun nu foreslår nogle ændringer, virker mest som om hun prøver at dække over hele VKO-periodens meget ringe indsats,« skriver han.

SF foreslår derfor blandt andet forhøjet pesticidafgift for at få behandlingshyppigheden ned, pesticidkvote til hver enkelt landmand efter afgrøde og en forstærket aftale om udfasning af pesticider i kommunerne og det offentlige.

Automatisk kontrol af nye stoffer

Enhedslistens miljøordfører Per Clausen vil gerne vide, om Karen Ellemann mener, det er forsvarligt, at mængden af nye stoffer ikke automatisk kontrolleres ved undersøgelser for pesticider i grundvandet, og at man de seneste 10 år har reduceret bevillingerne til overvågning og kontrol af grundvandet til det halve.

Han vil i øvrigt gerne vide, om ministeren mener, at godkendelsessystemet af pesticider fungerer tilfredsstillende, »når vi i dag kan finde rester af stort set alle de pesticider, der er godkendt, i vores grundvand?«.

Samrådsdatoen er endnu ikke fastsat.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Ja, undskyld kraftudtrykket, men jeg kan nu ikke sige mig fri for en lille følelse af bitterhed når vi nu må erkende at de sidste 9 års slappe miljøpolitik viser sig at bære fatale frugter.

Husk lige på dette når den kommende valgkamp lader til at komme til at handle om efterlønsreform, om hvilket der kan siges for eller imod, uanset hvilken "Side" man hælder til.

 • 0
 • 0

når vi nu må erkende at de sidste 9 års slappe miljøpolitik viser sig at bære fatale frugter

 • du kan så tilsyneladende lægge mindst tre år til jf.:

http://ing.dk/artikel/115891

Allerede i 1999 opdagede Geus Roundud-pesticiden glyphosat i det danske grundvand. Men Miljøstyrelsen vurderede, at fundene var for få til at reagere. På baggrund af egne vurderinger, valgte styrelsen ikke at undersøge kilden til forureningen yderligere. Først nu vil styrelsen undersøge, hvorfor stoffet ender i grundvandet

Husk lige på dette når den kommende valgkamp lader til at komme til at handle om efterlønsreform, om hvilket der kan siges for eller imod, uanset hvilken "Side" man hælder til

 • ahem! :)
 • 0
 • 0

Landmændene tror, at de har hånds- og halsret over det danske grundvand. Det har de ikke. De kan sprøjte så længe, grundvandet ikke tager skade. Denne forudsætning er væk. Så må det stoppe. Al snak om kompensation for sprøjtefri zoner er ikke bare upassende; det er ren mafia: ”Vi forgifter grundvandet, med mindre samfundet betaler os i al evighed.” Må jeg være fri. De kan rende og hoppe.

 • 0
 • 0

Landmændene tror, at de har hånds- og halsret over det danske grundvand. Det har de ikke. De kan sprøjte så længe, grundvandet ikke tager skade. Denne forudsætning er væk. Så må det stoppe. Al snak om kompensation for sprøjtefri zoner er ikke bare upassende; det er ren mafia: ”Vi forgifter grundvandet, med mindre samfundet betaler os i al evighed.” Må jeg være fri. De kan rende og hoppe.

Nemlig ja! Det er jo ikke som om vi har brug for landbruget. Vi kan jo bare importere alt det kød og de grønsager vi har brug for. Det er helt miljøneutralt. Ingen grund til afbalancerede løsninger. Og landmænd er jo reinkarneret ondskab.

 • 0
 • 0

Jeg kan simpelthen ikke forstå hvordan man med fuld overlæg og god samvittighed kan pumpe vores undergrund fuld af alt det lort. Det mig en gåde at det kan blive ved.

Forbyd alt det stads i sprøjte midler samt tidligere nævnt vaskemidle (tidligere artikel)

År 2011, det burde være muligt at finde en løsning der tilgodeser de stakels kapitalister

 • 0
 • 0

"Ingeniørens artikel om, at Geus i mange år har gjort Miljøstyrelsen opmærksom på risikoen for Roundup i grundvandet, har fået Mette Gjerskov til at udvide samrådsindkaldelsen med yderligere et spørgsmål:

»Ministeren bedes redegøre for oplysningerne i pressen (primært Ingeniøren d. 25.1.2011) om, at Miljøstyrelsen i årevis har kendt til RoundUp i grundvandet og dermed kunne have sikret danskernes drikkevand mod giftrester for lang tid siden?«"

Det er interessant at en ordfører baserer sin politiske aktiviteter på hvad hun ser og hører i medierne.

I nogle partier kan man åbenbart føre miljøpolitik på basis af hvad man læser i aviserne.

Det er de samme politikere der taler om at vi lever i et videnbaseret samfund og vi skal leve af vores store viden og indsigt i fremtiden ...

 • 0
 • 0

Nogle politiske partier baserer deres miljøpolitik på ren og skær overtro.

Indenfor miljøpolitik ser man helt forskelligt på den miljø- og sundhedsmæssige påvirkning fra det samme stof/molekyle afhængigt af om det kommer fra landbrugets brug af pesticider eller vi eller miljøet udsættes for det fra andre kilder som f.eks. vaskemidler. Det er rendyrket overtro, se : http://ing.dk/artikel/115875-alle-advarsel... og http://ing.dk/artikel/115891-miljoestyrels...

Også dele af det økologiske jordbrug som man mange politikere mener er et alternativ til det konventionelle jordbrug og som politikerne fortsat vil støtte med statsmidler er baseret på overtro. Bl.a. har økologisk forskning der foregår på noget der kan betegnes som økologiens koranskoler fået statsstøtte - og også nogle økologiske landmænd, der dyrker jorden efter principper der er ren overtro får statsstøtte, Se http://ing.dk/artikel/113070-dtu-spis-bare... og http://ing.dk/artikel/113070-dtu-spis-bare...

Tilsyneladende lever nogle politikere i en verden der helt svarer til den man levede i da man troede på hekse, djævle og dæmoner.

Er det ikke på tide at tænkende mennesker siger stop og kræver at politikerne forlader mediernes miljøcirkusforestilling og de pågældende politikere (se artiklen som debatten her udspringer af) demonstrerer at de lever i et videnbaseret samfund og kan bidrage til at udvikle det ...

 • 0
 • 0

»Ministeren bedes redegøre for oplysningerne i pressen (primært Ingeniøren d. 25.1.2011) om, at Miljøstyrelsen i årevis har kendt til RoundUp i grundvandet og dermed kunne have sikret danskernes drikkevand mod giftrester for lang tid siden?«

 • det er utroligt, hvad Mette Gjerskov kan bruge af tid for at spørge om noget, enhver MFer burde vide - nemlig at grundvand ikke er drikkevand, men vandet i de porer i jorden, hvor der ikke er luft. Glyfosat findes forresten ikke i grundvandet, men er bundet kraftigt til jordpartikler.

At der er fundet AMPA i dribbevandsboringer har været kendt i flere år, de fleste eksempler viste sig at stamme fra vandværkernes ukrudtsbekæmpelse på vandværksgrunden med roundup i en hånd-/rygsprøjte, hvor man kan formode ikke indeholdt for lidt middel?

Roundup kan kun finde vej til drikkevandet, hvis der udvaskes jordpartikler, d.v.s. gennem sprækker som det forefindes langs boringen.

Eksemplet viser, at der burde indføres en eller anden test i almene spørgsmål for at kvalificere sig til MFér, en slags PISA-test i almene landbrugs- og miljøspørgsmål o. lign. for at højne kvaliteten. Der ville nok ryge et par MFér og MP-er i svinget, men det giver sikkert ikke problemer med rekrutteringen af kvalificerede MFére.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

At der er fundet AMPA i dribbevandsboringer har været kendt i flere år, de fleste eksempler viste sig at stamme fra vandværkernes ukrudtsbekæmpelse på vandværksgrunden med roundup i en hånd-/rygsprøjte, hvor man kan formode ikke indeholdt for lidt middel?

AMPA kan nu også stamme fra vaskemidler, hvori det kan være tilsat som kalkbinder. Når man bruger den type stoffer (fosfonater) som enten er AMPA eller kan nedbrydes til AMPA betegner man vaskepulveret miljøvenligt og det kan mærkes med miljømærker som Svanen og Blomsten.

Hvis nøjagtigt det samme AMPA kommer fra nedbrydning af glyphosat (Roundup) er man meget bekymret og er klar til at lukke vandboringer ...

Nogle gange har det vist sig at det AMPA som GEUS og Miljøstyrelsen i pressemeddeleser påstod kom fra nedbrydning af Roundup i virkeligehden kom fra det opvaskemiddel man brugte i analyselaboratoriet.

På Miljøstyrelsen hjemmeside kan man læse :

"Der er ikke AMPA eller glyphosat i Københavns drikkevand

Efter en lang række undersøgelser står det nu klart, at de tidligere registreringer af AMPA i prøver fra Københavns drikkevand skyldes fejl på laboratoriet. Miljøstyrelsens redegørelse om AMPA og glyphosat er nu færdig"

Se http://www.mst.dk/Nyheder/Pressemeddelelse...

Det var jo disse "fund" der var på forsiden af aviserne. Derfor skal MF'ere også kunne tænke selv, forstå faglige problemstillinger og ikke bare føre miljøpolitik ud fra hvad de læser i aviserne og ser i TV . At der slet ikke var noget om sagen er der næsten ingen der ved, men miljøminister Svend Auken fik en masse bevillinger til at undersøge landbrugets forurening med Roundup o.lign.

Bl.a. på den måde kunne Svend Auken dokummentere at han brugte mange flere penge på "miljøet" end andre miljøministre - og til sidst blev han formand for Socialdemokratiet, hvilket heller ikke var særligt vellykket.

Den sag viser også at man kan komme langt ved at komme i aviserne - uanset om det man snakker om ikke er rigtigt eller ej, men på et tidspunkt kan det så gå galt.

Hele pesticidhandlingsplanen blev sat i værk på baggrund af fund af AMPA som stammede fra et vaskemiddel ... En vaskemiddel-handlingsplan er der ingen der tænker på at iværksætte - gudskelov.

Man skulle tro det var løgn, men det er det ikke ...

Læs mere her : http://ing.dk/artikel/115875-alle-advarsel...

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten