Roundup er gået i grundvandet

Ukrudtsmidlet vil i fremtiden lukke vandboringer i Danmark. Det mest anvendte pesticid i Danmark, Roundup, er nu med sikkerhed fundet i grundvandet herhjemme. Det strider mod Miljøstyrelsens og producenten Mon santos forsikringer om, at aktivstoffet glyphosat aldrig ville nå så langt. Resultatet kan blive lukkede vandboringer. - Vi ved nu, at glyphosat kan udvaskes til grundvand. Vi kender til flere sikre fund, og derudover er der gjort en række andre fund, som skal valideres, før vi kan udtale os endeligt om problemets omfang, siger seniorgeolog Walter Brüsch fra Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser.

I Viborg og Sønderjyllands amter er glyphosat fundet i små koncentrationer i overfladenært grundvand, og i Hvidovre er stoffet fundet i såkaldt porevand i tre til fire meters dybde i koncentrationer 20 gange over grænseværdien på 0,1 mikrogram/liter. Det harmonerer ikke med Miljøstyrelsens tidligere udtalelser. I godkendelsen af Roundup skriver styrelsen, at der ingen risiko er for udsivning/nedsivning til vandområder eller grundvand. I 1997 sagde styrelsen efter en falsk alarm om glyphosat i grundvand, at der ikke foreligger nogen uacceptabel risiko for nedvaskning. De ord må Miljøstyrelsen nu bide i sig. - Jeg tror ikke, at man generelt skal til at rense det danske drikkevand for glyphosat, men specielle forhold kan gøre sig gældende i specielle områder, siger kontorchef Gunver Bennekou fra Bekæmpelsesmiddelkontoret, Miljøstyrelsen. Amerikanske Monsanto fastholder, at det er højst usandsynligt, at glyphosat ender i grundvandet. Men virksomheden er ikke overrasket over de danske fund. - Hvis man aktivt leder efter gly pho sat, så finder man det. Det betyder ikke, at stoffet er en trussel mod drikkevandet. Set fra et miljøsynspunkt er glyphosat stadig et af de bedste midler, siger Fredrik Lunden, direktør for Monsanto i Norden. Glyphosat udgør ikke umiddelbart en sundhedsrisiko for mennesker. Alligevel skal græn seværdien overholdes og glyphosat kan ifølge cand.scient. Claus Vangsgård, Danske Vandværkers Forening, ikke fjernes med almene rensemetoder. - Der vil helt sikkert blive lukket boringer på grund af glyphosat, og det vil nok gå hårdest ud over private boringer og brønde, der typisk indvinder overfladenært vand.