Rottegift fundet i 99 procent af danske gnaverædende rovdyr

6. februar 2015 kl. 07:2521
Rottegift fundet i 99 procent af danske gnaverædende rovdyr
Illustration: Wikipedia.
Langt de fleste danske rovdyr, som som lever af mus og rotter, har rottegift i kroppen. Det viser en undersøgelse, som Miljøstyrelsen offentliggør fredag,
Artiklen er ældre end 30 dage

Det er ikke kun farligt at spise rottegift, men også spise de mus og rotter, som har spist rottegift. Det er dog ikke ualmindeligt, at rovdyr spiser en mus eller en rotte, som er døden nær i skadedyrsbekæmpelsens navn.

I en rapport, som MetroXpress har fået fat i, skriver Miljøstyrelsen, at 99 procent af alle danske rovdyr, som lever af gnavere, er inficeret med dødelig rottegift.

Specielt mus er her problematiske, da de indgår i mange rovdyrs føde. Giften slår først gnaverne ihjel 6 til 10 døgn efter, de har spist en dødelig dosis af giften, hvilket betyder, at de kan nå at bevæge sig langt med gift i kroppen, og undervejs kan nå at blive spist af forskellige rovdyr som grævlinge, ræve, musvåger, falke, ugler og mange andre.

»Rottegiften har samme toksiske virkning på andre pattedyr og fugle, og de kan derfor også blive dræbt af giftstofferne. De dør ikke nødvendigvis efter at have ædt en enkelt forgiftet mus eller rotte, men risikoen for toksiske effekter stiger over tid jo flere, de spiser,« siger Morten Elmeros, seniorrådgiver på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, til MetroXpress.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Rovdyrene, som har spist forgiftede rotter og mus, men som ikke er døde af det, må leve med et stresset immunforsvar og risiko for blødninger i eksempelvis muskler og tarme, konkluderer rapporten.

Tre af landets fire største kommuner oplevede i 2014 et rekordhøjt antal rotteanmeldelser, og den voldsomme forgiftning af rovdyrene skyldes ifølge MetroXpress, at der er et øget forbrug af rottegift – antikoagulante rodenticider – som bruges både privat og kommunalt til skadedyrsbekæmpelse – i såvel på landbrug, som i skovbrug.

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at det samlede salg af rotte- og musegift i perioden fra 2007 til 2013 er steget fra 280 ton til 400 ton. Giften lægges ofte i foderkasser, som stilles op omkring bygninger, og her spiser både rotter og mus af giften.

21 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
21
13. februar 2015 kl. 16:20

Ebbe Holleris Petersen:

allerede i 2010 var Danmarks naturfredningsforening på banen vedrørende netop dette problem

Problemet er at Danmarks Naturfredningsforening tilsyneladende tror det er nok at snikke-snakke om et problem - man er i Danmarks Naturfredningsforening glade for processer og events (heruder hadekampagner) og så sejler det med hensyn til at opnå resultater som har nogen effekt på de ting som virkelig skader Danmarks natur.

Igen igen igen er det de forkerte ting man tager fat på og får gennemført, for de ting man fik lavet havde ingen effekt. Tværtimod er problemet blevet større - og tankevækkende nok er det rovdyr ved husene som f.eks. husmåren der har fået det værre.

Ud fra hvad Ebbe Holleris Petersen skriver synes Danmarks Naturfredningsforening åbenbart at man gør noget ved problemet selvom man intet har opnået i form af resultater. Sagen her burde man ellers i Danmarks Naturfredningsforening kunne se er så ekstremt alvorlig at det ikke er nok med snik-snak og "at være i medierne", men derimod at det er resultater i form af mindre forgiftning af rovdyrene man skal opnå.

DR Viden skriver følgende:

"I 2012 forbød man brugen af stofferne i naturen, der indtil da var ganske udbredte i skovbrug, juletræsplantager og på vildtfoderpladser.

Undersøgelsen viser alligevel en uændret niveauforskel mellem i dag og fra før forbuddet trådte i kraft.

  • Faktisk var det steget for husmårens vedkommende, fortæller Morten Elmeros til DR Viden. Han er seniorrådgiver på Institut for Bioscience på Aarhus Universitetet og medforfatter"

Se https://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/skadedyrsbekaempelse-draeber-vores-vilde-dyr

Jeg synes det er forkasteligt at du mener at Danmarks Naturfredningsforening så kan bryste sig af at have gjort noget ved problemet. I DN er man åbenbart glade når man har en god snak/en god proces, og når Danmarks Naturfredningsforening så bliver kritiseret for ikke at gøre noget der virker, bliver man dybt fornærmede og begynder at forsvare foreningen med at den er har været i medierne og lavet andre events ...

Det er useriøst og viser at der er nogle grundlæggende problemer med den måde Danmarks Naturfredningsforening fungerer på.

Der er trods alt den mest alvorlige ødelæggelse af vores natur vi her er vidne til.

Tilsvarende er Danmarks Naturfredningsforening slet ikke på banen når det handler om hvordan indførte sygdomme udrydder fundamentale elementer i vores natur: elmetræerne dør, kastanietræerne dør, asketræerne dør og gør man ikke noget vil import af træflis (så vi får nogle pæne tal på oversigten over grøn energi) føre til at også egetræerne bliver udryddet i Danmark - som følge af at der med import af træflis indføres egens visnesyge som har dræbt millioner af egetræer hvor den har hærget (og derfor har man de steder billigt træflis til salg til "grøn energi"). Det er fuldstændigt grundlæggende dele naturen der er gået tabt og vil gå tabt og man gør ikke noget virkningsfuldt ved problemerne. Hvorfor beskæftiger man sig på hattedame-niveau med alle mulige småting der har bagatelagtig påvirkniong af naturen og gør ikke noget når enorme naturværdier går tabt i Danmark? Kommende generationer vil ikke i den danske natur kunne se kastanjetræer og sunde asketræer - asken er livets træ og når Ask Ygdrasil dør starter Ragnarok (jvf. Den Nordiske Mytologi) ...

Store og centrale elementer af Danmarks natur går med udryddelsen af disse træarter til grunde.

Tilsvarende gør man ikke noget at begrænse det mest ressourceforbrugende landbrug, det statsautorisrede økologiske jordbrug, som for at producere de fødevarer vi bruger i dag, kræver 30-40 % større jordarealer. Det er jordarealer hvor der ellers ville være vild natur. Det kræver ikke det store holistiske verdensbillede at forstå at med den slags slags overforbrug af den mest miljøødelæggende ressource i landbrugs- og fødevareproduktionen vil det på verdensplan betyde at enorme regnskovsarealer vil blive afbrændt eller fældet - for producerer vi ikke fødevarerne i Danmark, vil det jo ske et andet sted. Det er jo den slags vilde naturområder miljø-milliarderne skulle bruges på at værne om - og som Regeringens ministre og supermarkedskæder bilder øko-forbrugerne ind, at de er med til at værne om.

I stedet for at gøre noget ved dette bakker Danmarks Naturfredningsforening i en god og folkelig proces op om Regeringens misbrug af miljøbudgetterne i milliardklassen til at måle totalt uskadelige stoffer i grundvandet og på at fremme de landbrugsformer der fører til at enorme vilde naturarealer bliver ødelagt.

Jeg forventer egentlig ikke en undskyldning for den fejlagtige påstand at Danmarks Naturfredningsforening skulle have opnået noget med hensyn til at mindske problemet med forgiftningen af rovdyrene, for Danmarks Naturfredningsforening får færre og færre medlemmer (medlemstallet er halveret siden 1987) og så må man jo hente de tilskudsmillioner der skal bruges på at få organisationen til at fungere (dvs. sikre foreningens ansattes arbejdspladser) ved at have et sugerør ned i de pengekasser der kunne have været brugt på et forbedre forholdene i den danske natur.

Det er trist at Danmarks natur og en hæderkronet og gedigen miljøorganisation på den måde er kørt i sænk af show- og event-magere ...

20
9. februar 2015 kl. 21:23

Det får dem ikke til at balancere dårligere.

Den største påvirkning at naturen de sidste 50.000 år, kommer fra en art: Homo Sapiens. Det statiske er kun den nostalgi mennsket eksponerer opfattelsen af natur på. Der er ikke meget natur i betonjunglen. Det stabile i naturen er mange "stabile" tilstande, ligesom egenværdier(vektorer), hvor der dynamisk springes imellem.

18
9. februar 2015 kl. 13:05

Forestillingen om naturen i balance er menneskabt

Peter En balance kan sagtens være dynamisk - den behøver ikke være statisk. Når man taler om naturen i balance, så menes fx at i en natur i balance, er der et givent forhold mellem mængden af planter og planteædere, og mellem planteædere og rovdyr. Det faktiske antal af dyr kan sagtens variere fra år til år, afhængigt af bl.a. klimatiske variationer, men forholdet mellem dem vil være nogenlunde konstant.

Jeg tror også at mange opfatter en natur i balance, som en natur hvor der fx ikke behøver rende folk rundt med jagtgeværer og regulere bestanden af dyr, eller folk med motorsave til at pleje skoven etc. Den brasilianske jungle klarer sig fx fint uden mennesker til at "pleje" den. Det samme er ikke tilfældet i Danmark, hvor fx rådyr ikke har nogle naturlige fjender (hvis man ser bort fra de nyeligt indvandrede ulve), og en vis regulering er derfor nødvendig hvis man ønsker at undgå at bestanden bliver så stor at den kommer til at udgøre et problem både for bestanden selv og den øvrige natur.

17
9. februar 2015 kl. 10:40

CITAT: Den naturlige balance bør genoprettes i naturen.

Oftest er økosystemer præget af dynamik Forestillingen om naturen i balance er menneskabt

16
8. februar 2015 kl. 11:01

Vi er nødt til at få et total forbud mod at anvende gift både til mus og rotter, da vi jo tydeligt ikke har fået begrænset antallet af disse, fordi giften også slår de dyr ihjel, som lever af mus og rotter.

Den naturlige balance bør genoprettes i naturen, og så må vi anvende fælder til at fjerne skadedyrene i husene og kloakkerne i stedet for, samt naturligvis løbende forbedre vores kloaksystemer således at de kan holdes helt fri for rotter.

De giftkasser som står ved alle virksomheder og landbrug, samt som bliver opsat når der konstateres tegn på skadedyrene skal erstattes med de intelligente fælder, som der er mulighed for at anvende, men som aktuelt er for dyre til at de kan benyttes i stedet for, specielt hos private, mindre virksomheder og landbrug.

Også her kan det blive nødvendigt med et direkte forbud mod at anvende disse, og så i stedet for give tilskud til opsætning af andre fælder eller evt. udleje disse gennem kommunerne.

Og det helt lavpraktiske kan også være at få opsat redekasser til de rovfugle som lever af skadedyrene, men som efterhånden har svært ved at leve i villaområder og byerne, fordi deres naturlige muligheder for at yngle er forsvundet.

15
8. februar 2015 kl. 10:34

Imens ser ministre og miljøpampere i miljøorganisationerne passivt på at en af de mest sårbare naturkomponenter, rovdyrene, bliver udryddet på den mest bestialske måde. Snakken om dyrevelfærd handler mest af alt om medie-stunts.

Finn

  • allerede i 2010 var Danmarks naturfredningsforening på banen vedrørende netop dette problem. På TV2's hjemmeside kunne du d. 15 juli 2010 læse en artikel med følgende overskrift "Danske rovdyr er fyldt med gift", hvoraf bl.a. fremgår:

Når rotter og mus bliver dræbt med gift, så går det ud over danske rovfugle og rovpattedyr. Op mod 60 procent af rovpattedyr og op mod 80 procent af fugle som musvåger og tårnfalke har to eller flere slags rotte og musegifte i kroppen. Det viser en ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser.Danmarks Naturfredningsforening kalder rapporten alarmerende og kræver omgående handling.

Se den fulde artikel på https://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-32213645:danske-rovdyr-er-fyldt-med-gift.html

Så måske en undskyldning for dit mildest talt giftige indlæg var på sin plads...

13
7. februar 2015 kl. 18:39

Nu bærer ræven ofte skab og orm, særligt de ræve man ser om dagen. Det er for at mindske smitte til mennesker og husdyr (hunde og katte) at rævebestanden holdes nede. Vilde katte har mange snyltere og er ofte syge smittebærer. Det er forvildede tamdyr, der ikke er tilpasset et liv i naturen modsat andre kattedyr (los). Katten blev et tamdyr for 8.000 år siden,

Det er præcis den holdning jeg mener. Tak for illustrationen. I mere faglige kilder end wikipedia, kan man med garanti få et mere nuanceret billede af både kattens og rævens helbredsmæssige tilstand. Mennesket har altid betragtet forskellige dyr som rene eller urene, gode eller onde, men denne sondring er som hovedregel kulturelt betinget.

Jeg læste for en del år siden en sociologs gennemgang af hhv. den centraleuropæiske og amerikanske holdning til ulven, fra de første kolonister til i dag. Interessant at det samme dyr kan være så forskelligt, alt efter hvem, og hvornår, der spørges.

12
7. februar 2015 kl. 12:10

Når man læser dit indlæg kunne man få den tanke at du ikke ville beklage det hvis regeringen, økologerne, NGOene og alle andre som ikke deler din udelte begejstring for moderne industri landbrug - fik et ordentlig skud rottegift. Du mangler såmænd kun at trække nazi kortet i din giftige svada. Hvad sker der?

Jeg er slet ikke inde i disse ting og det er ikke noget jeg har skænket en tanke før jeg så det her. Det må vel placere mig i den gruppe du sparker ud efter. Men nu, da jeg er blevet bekendt med det vil jeg da helt klart støtte op om at man finder på andre måde at holde rotterne og mus nede på. Jeg er derfor helt tilfreds med at der bliver peget på problemet og din helhjertede forargelse og jeg er selvfølgelig helt på din side i vurderingen af det forkastelige i så primitiv og skadelig bekæmpelsesform.

Hvad jeg ikke kan lide er din uhørt grove tone. Ikke fordi jeg et sart - men er det konstruktivt? Det gør jo ingen gavn overhovedet. Det er måske fordi du i forvejen har et stort raseri mod alle der ikke er entydigt på industri landbrugets side, men det berettiger vel ikke til et sådant verbalt overfald på grupper der mig bekendt ikke har meldt ud endnu hvor de står i forhold til problemet med rottegift.

Hvis du virkelig er seriøs omkring sagen burde du nok lægge ud med at skaffe opbakning til ændring af metoderne i stedet for at skabe fjendtlighed over hele linjen. Nu virker rottegift problemet nærmest som I et påskud for dig til at tale om alt muligt andet der irriterer dig.

Det var bare det jeg ville sige. Tak

11
7. februar 2015 kl. 11:56

Det er også min opfattelse/erfaring - men jeg lod den stå åben i tilfælde af at der kunne være supplerende oplysninger.

9
7. februar 2015 kl. 11:09

Som jeg har set det på mange gårde og ved industrien, så benyttes der særlige kasser til rottegift, netop så man ikke lige kan få fingrene i det. Et eksempel:https://www.ks-mors.dk/dk/produkter/910/100/stalden/skadedyr/P-rottegift-kasse-i-plast

Men hullet kunne jo nok godt passe til en killing, selvom jeg ikke lige kan se hvad killingen mon syntes der var interssant i denne kasse. Bevares - katte elsker kasser, men i mange år har mine forlældre haft både katte og rottekasser uden problemer. Katte plejer også at vælge en flettet kurv med garnnøgler, hvor solen lige rammer, frem for en stålkasse ved en nordvendt ladebygning.

At katten så måske fanger rotten efter at denne har spist giften, er jo en helt anden sag. Og mekaniske fælder kan vel også være til fare for andre dyr - eller er der en snedig foranstaltning til dette?

Desuden kan man læse her:https://www.rentokil.dk/privatkunder/gnavere-og-andre-vilde-dyr/rotter/At amatøre/private kun må benytte mekaniske fælder og at det kun er professionelle der må benytte gift. Hvilket også kan bekræftes af de regler som miljøstyrelsen udstedte for omkring 15 år siden:https://naturstyrelsen.dk/vandmiljoe/rottebekaempelse/kommunerrottebekaempere/meddelelser-fra-konsulenterne/04032300/

8
7. februar 2015 kl. 10:06

Nu bærer ræven ofte skab og orm, særligt de ræve man ser om dagen. Det er for at mindske smitte til mennesker og husdyr (hunde og katte) at rævebestanden holdes nede. Vilde katte har mange snyltere og er ofte syge smittebærer. Det er forvildede tamdyr, der ikke er tilpasset et liv i naturen modsat andre kattedyr (los). Katten blev et tamdyr for 8.000 år siden, se:https://da.wikipedia.org/wiki/Kathttps://da.wikipedia.org/wiki/Kattefamilien

7
7. februar 2015 kl. 09:08

Her hvor jeg bor, gør man alt hvad man kan for at begrænse mængden af ræve og vilde katte, mens man betaler i dyre domme for at bekæmpe mus og rotter med gift. Da jeg var barn, var ræven godt nok ikke altid en vellidt gæst, men man var klar over at den tog mange mus og rotter, hvis man bare kunne holde den ude af hønsehuset. Det samme gjorde de vilde katte, som samtidig holdt sig fra fjerkræene. I vinterhalvåret blev kattene fodret, så de kunne gøre deres pligt i sommerhalvåret.

Måske skulle man bare stræbe efter et mere naturligt forhold til naturen. Byræven skal ikke italesættes som farlig og syg, og de vilde katte skal betragtes som de nyttedyr de i praksis er, og ikke ynkes som det er blevet normalt. Naturen kan sagtens skabe en balance, hvis vi lader den. Samtidig kan man lære børn i skolen, at man ikke dør af at se en mus eller en rotte.

6
6. februar 2015 kl. 13:51

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at det samlede salg af rotte- og musegift i perioden fra 2007 til 2013 er steget fra 280 ton til 400 ton.</p>
<p>

Om året eller hvad, kære journalist?!

5
6. februar 2015 kl. 13:46

Disse antikoagulanter er stærkt dosisafhængige i forhold til effekt og de ophobes ikke på samme måde som f.eks. tungemetaller; det er vigtigt at sondre mellem forskellene. Warfarin er et ganske udbredt HUMANT lægemiddel, som millioner benytter dagligt, og det nedbrydes relativt hurtigt. Dvs. medmindre én enkelt mus eller rotte har spist en overordentlig stor dosis, så skal deres "banedyr", alligevel spise en del inden for en begrænset periode, deres størrelser taget i betragtning, inden dosis bliver dødelig.

(P.s. og jeg kan GODT lide katte og hunde ... bare til almindelig information ;-))

4
6. februar 2015 kl. 13:33

Du sku snarere prøve at holde liv i en killing, der har spist det hos et fjols af en nabo. Har prøvet. Den døde mellem fingrene og gav anledning til ulovlige overvejelser

3
6. februar 2015 kl. 12:30

Med sådan en sætning "er inficeret med dødelig rottegift" får man indtryk af at de er lige ved at dø. Rottegift er vel naturligt nok dødeligt, men hvor store doser har disse rovdyr?

2
6. februar 2015 kl. 12:03

Det er interessant at det er MetroXpress der optræder som et progressivt medie med fokus på natur- og miljøforhold og finder denne sag og omtaler den. Det er ikke Politiken eller Information, ikke Danmarks Naturfredningsforening og ikke Regeringen eller nogle af Regeringens medieglade ministre som f.eks. Dan Jørgensen, der ellers vedvarende snakker dyrevelfærd (på jubel-idiot-niveau), der tager denne sag op.

Sagen vedrører ellers det mest alvorlige miljø- og naturproblem vi har i Danmark.

Det er tankevækkende at mens vore rovdyr i stor stil forgiftes og dræbes af disse bekæmpelsesmidler klumrer miljøminister Kirsten Brosbøl og fødevareminister Dan Jørgensen rundt og snakker dyrevelfærd, natur- og miljø-problemstillinger, mens de skingert messer at det er landbrugets skyld, det er landbrugets skyld og økologi, økologi, økologi, udsætter bævere i naturen, freder ulve og bevilliger penge til andre natur-events på pladderballeniveau. Miljøspørgsmålene er blevet happenings og cirkusforestillinger, mens det hele sejler med hensyn til løsning af de reelle miljøproblemer.

Regeringen ødsler milliarder af kroner ud på nytteløse øko-eksperimenter og restriktioner som bringer mindelser om de fejlslagne ideologiske tiltag man så under Stalin-og Mao-regimerne.

Imens ser ministre og miljøpampere i miljøorganisationerne passivt på at en af de mest sårbare naturkomponenter, rovdyrene, bliver udryddet på den mest bestialske måde. Snakken om dyrevelfærd handler mest af alt om medie-stunts.

Tilsyneladende kan man i de kredse kun handle når man kan gøre bestemte befolkningsgrupper til syndebukke og kan købe sig nogle stemmer og medlemmer via miljøtilskud og -events.

Der findes et hav af løsninger som kan bruges i stedet for de pågældende giftstoffer, men her har man tilsyneladende ikke en befolkningsgruppe som kan gøres til syndebukke og så står Regeringen og miljøpamperne blot handlingslammede og ser på at naturen bliver ødelagt.

Tankevækkende nok dræber man her de dyr som skulle holde gnaverbestanden nede - og skaber dermed et endnu større forbrug af giftstoffer, som fører til at der til sidst ikke er et eneste rovdyr tilbage der på en naturlig og effektiv måde kan holde bestanden af mus og rotter nede.

Problemet her er at hverken, ministre, miljøpampere eller "grønne" forbrugere kan købe sig til en miljø-glorie i form af økologiske produkter, men simpelthen blot må lave noget gedigent og ordentligt miljøarbejde.

1
6. februar 2015 kl. 11:27

Mange tamkatte( og vilde katte) spiser desværre også mus. Så vær på vagt hvis din nabo overvejer at smide rottegift i haven, Kattene lider en meget ubehagelig død. Få naboen overtalt til at anvende en mekanisk rottefælde i stedet for den modbydelige gift..