Rotteforsøg skaber håb for behandling af døvhed

Det er lykkedes britiske forskere at genskabe hørelsen hos døve ørkenrotter efter indoperering af stamceller i det inderste af øret. Faktisk blev ørkenrotternes hørelse i forsøget forbedret med 45 procent på ti uger.

Via stamceller bliver hørelse mærkbart forbedret, da de nerveceller ørerne, som videregiver lyde til hjernen, bliver genskabt. Forskerne fra universitet i Sheffield medgiver dog, at der er lang vej til at kurere mennesker. Men man vurderer, at hver tiende tilfælde af alvorlig tab af hørelse skyldes, at nervecellerne er beskadiget.

Læs mere på Berlingske.dk