Rømer-satellit i farezonen

Pengene til Rømer-satellitten, der skal måle stjernernes puls, slipper op ved årets slutning. Uden en ny bevilling på 88 mio. kr., dør projektet på tegnebordet. Skæringsdatoen er 15. december
Dansk Rumforskningsinstitut (DSRI) har forelagt Rømer-missionens

planer for Forskningsudvalget i august og har samtidig redegjort for finansieringen. Indtil nu har Videnskabsminister Helge Sander (V) henvist DSRI til at søge om penge fra UMTS-puljen. Ud af de i alt 195,8 mio. kr., som skal finansiere Rømer-projektet, har DSRI ønsket sig 88 mio. kr. på en særskilt bevilling i løbet af 2003-2005. Disse penge er det springende punkt for at få projektet færdiggjort og en forudsætning for at få de resterende penge fra andre kilder.

En begravelse Er de 88 mio. kr. ikke sikret inden 15. december, må projektet opgives. Der er ikke engang tale om en mølpose det bliver en begravelse, siger teknologichef Flemming Hansen fra DSRI. Forskningsrådene forventes at bidrage med 30 mio. kr. til instrumenter og forskning, og 12 mio. kr. kommer fra forskellige danske institutioner til satellitten, instrumenterne, datacenter og forskning. Danske virksomheder og private fonde forventes at bidrage med 34,5 mio. kr. til instrumenter og forskning. Den europæiske rumforskningsorganisation European Space Agency (ESA) forventes at give et bidrag på 7,3 mio. kr. til almindelig drift, og 24 mio. kr. skal komme fra nationale bidrag udenom ESA fra Australien, Spanien, Finland, Belgien og Portugal. Disse bidrag går primært til instrumenter. Rømers mission er at måle stjernernes puls (Mons - Measuring Oscillations in Nearby Stars), hvilket skal give forskningen indblik i de seismologiske forhold på stjernerne. Satellitten skulle være klar til opsendelse i august 2005. Rømer bliver 60 x 60 x 80 cm med en vægt på 120 kg. j