Rømer er faldet til jorden

I et svar til Folketingets udvalg for Videnskab og Teknologi afviser videnskabsminister Helge Sander at finde de 88 millioner kroner, som kan redde Rømer-satellit-projektet.

Det betyder at små-satellitprogrammet under Dansk Rumforskningsinstitut må lukke ned 15. december. Dermed faldt det ambitiøse satellitprojekt til jorden tre år før Rømer skulle have været sendt op.

Videnskabsministeren udtrykker i sit svar stor sympati med projektet, men henviser i øvrigt til, at rumforskerne kan prøve at søge pengene i forskningsrådene. Her har man dog for længst meldt ud, at man ikke ønsker at støtte selve udviklingen og fremstillingen af satellitten – men gerne den videnskabelige og instrumentelle del, når først satellitten er sendt op.

»Nu kan kun et mirakel redde Rømer,« siger teknologichef i Dansk Rumforskningsinstitut, Flemming Hansen.

»Desværre betyder det her, at man lukker og slukker for den selvstændige danske rumforskning. Den kompetence i satellitudvikling, som vi i Danmark har opbygget gennem 12 år, går tabt,« siger han.

»Det er trist. Jeg beklager det dybt, men jeg kan ikke trylle. Der var ikke politisk vilje til at skaffe pengene til Rømer, når også nanoteknologi, unge forskere, innovationsmiljøerne, de frie forskningsmidler samt fødevare- og energiforskning skulle tilgodeses,« siger formanden for Folketingets udvalg for Forskning og Teknologi Hanne Severinsen fra Venstre.

Satellitten skulle have været udviklet under Det danske Småsatellitprogram på Dansk Rumforskningsinstitut. Programmet koordinerer udviklingsindsatsen på fem universiteter og femten private virksomheder. Byggeriet af satellitten skulle efter planen have startet til januar og den skulle have været sendt op i slutningen af 2005.

Det videnskabelige formål med satellitten var at observere svingninger i stjerners lys og derved samle informationer om stjernernes alder, sammensætning og indre struktur.
Rømer-projektet havde fået tilsagn om 100 millioner kroner fra virksomheder og udenlandske forskningsinstitutioner i Belgien, Spanien, Finland, Australien og Portugal.

Tilsagnene var imidlertid betinget af, at de resterende 88 millioner kroner på Rømers budget blev finansieret af statslige midler. Det er altså ikke lykkedes, hvilket allerede har betydet, at bidraget på syv millioner kroner fra det belgiske universitet faldt bort i sidste uge. Og nu falder resten også fra.

I et sidste desperat forsøg på at skaffe de nødvendige penge, henvendte Dansk Rumforskningsinstitut sig 12. november til Folketingets udvalg for Forskning og Teknologi.