Rørsangeren bruger magnetisk misvisning til at bestemme længdegraden

Rørsangeren bruger sin magnetiske sans til at holde styr på længdegraden. Illustration: Martien Brand/Wikicommons

At mange trækfugle har en magnetisk sans, der hjælper dem til at finde vej på lange rejser, er godt dokumenteret gennem mange undersøgelser.

Men som James Gould fra Princeton University i USA redegjorde for i en artikel i Current Biology i 2008, så kræver det særlig snilde for dyr at bestemme længdegraden.

Nu har en primært russisk forskergruppe fra Kaliningrad-regionen anført af Nikita Chernetsov (med den engelske måde at skrive russiske navne på) med deltagelse af den danske forsker Henrik Mouritsen fra universitetet i Oldenburg, Tyskland, vist, at rørsangeren har en særlig evne til skelne længdegraden.

Dette forskningsresultat er også offentliggjort i Current Bioloogy.

Evnen skal tillæres

Forskerne indfangede fugle i Rybachy i Kaliningrad-regionen og udsatte dem under kontrollerede forhold for et magnetfelt, der svarer til det, som findes i det sydlige Skotland.

Den eneste forskel mellem det naturlige magnetfelt og det magnetfelt, som fuglene oplevede, var en ændring i den magnetiske misvisning, dvs. forskellen mellem retningen til den geografiske nordpol og magnetiske pol.

Forskellen i misvisning mellem Kaliningrad og det sydlige Skotland er ca. 8,5 grader.

Forskerne kunne se, at de voksne rørsangere orienterede sig i helt forskellige retninger, alt efter hvilket magnetfelt de var påvirket af.

Ungerne var derimod mere forvirrede, og det leder forskerne til den formodning, at der skal en form for tillæring til, for at fuglene kan opfatte og respondere korrekt på den magnetiske misvisning.

Der er stadig mange uafklarede forhold omkring, hvordan fuglene kan registrere den magnetiske misvisning, og om andre trækfugle har tilsvarende fornemmelse for de finere detaljer i magnetfeltet – eller om fugle på anden vis kan løse problemet med at bestemme længdegraden.

Så er der rigeligt endnu at studere omkring orienteringsevnen hos fugle og andre dyr – ja måske endog hos mennesker.

Læs også: Fugle har magnetisk sans – har vi?

Forskernes undersøgelse kan opsummeres i denne grafik. Den viser, i hvilken retning henholdsvis unger og voksne fugle fra Kaliningrad vil orientere sig, alt efter om de udsættes for et naturligt magnetfelt eller et kunstigt magnetfelt, der svarer til det naturlige magnetfelt i det sydlige Skotland. Voksne fugle tror straks, de befinder sig i Skotland (hvilket ses ved, at de laver en retningsændring på 151 grader). De unge fugle er mere forvirrede, når de udsættes for det ‘skotske magnetfelt’. Illustration: Ekaterina Chernetsova
Emner : Dyr