Ukendt

 • Ing.dk er under ombygning - vi er tilbage mandag med nyt udseende. Henover weekenden er alt vores indhold åbent, men man kan ikke logge ind og debattere.

Den Røde Plads blev ikke rød – men dyr

Illustration: Nina Errboe

Den Røde Plads var et godt navn. Og farven var modig: En plads med rød asfalt midt i storbyen. Alt så i det hele taget godt ud – både på tegnebordet og i laboratoriet.

Men da drømmene ramte Nørrebro, gik det galt for Den Røde Plads, designet af det prestigefyldte arkitektfirma BIG. Allerede inden åbningen den 22. juni 2012 kunne Københavns Kommune se problemerne tårne sig op i det byprojekt, der skulle hedde Superkilen:

»Størstedelen af den belægning med polyuretan, der blev lagt, var for glat. Den fik ikke den friktion og skridsikkerhed, som sådan en belægning skal have. Det har desværre medført, at nogle fodgængere og cyklister er faldet på pladsen, når der har været regnvejr eller rimfrost,« fortæller Marion Louw, der er byggeleder i Københavns Kommune.

Problemet med den glatte belægning opstod, da anlægsarbejderne skulle lægge den flydende polyuretan på pladsen. I praksis var det ikke muligt at lægge belægningen lige så tyndt som i laboratoriet, og derfor blev de sandkorn, der skulle give friktion til underlaget, dækket til af det øverste plastlag, der var for tyktflydende.

Indendørs gik det godt

»Under kontrollerede forhold indendørs ville det også være gået rigtig godt. Men udendørs er det svært at styre temperaturen og luftfugtigheden – især dugpunktet i morgentimerne – plus at arealet ikke er vandret, da det skal kunne afvandes,« siger Marion Louw.

Men problemerne stoppede ikke der. Farverne falmede, fordi de viste sig at have en ringe UV-bestandighed. Og træerne på pladsen gik ud, fordi kommunen jo var nødt til at salte den glatte overflade.

Københavns Kommune var nødt til at skifte træer og beplantning ud på Den Røde Plads, fordi det glatte underlag blev saltet, og det salte overfladevand løb ned i bedene og fik træerne til at gå ud. Illustration: Nina Errboe

Københavns Kommunes kan nu omsider gå i gang med at skifte det falmede og glatte underlag på Den Røde Plads. Det har taget seks år at nå hertil og kommer til at koste borgerne 11 millioner kroner at få udskiftet den mislykkede belægning på den 7.000 m2 store plads.

Nu kommer der klinker på

Den nye belægning skal laves af klinker i forskellige røde farver og kommer til at koste 13,5 mio. kroner. Realdania finansierer halvdelen af renoveringen med 6,8 mio. kroner, mens den resterende del skal betales af Københavns Kommune.

Superkilen har modtaget flere arkitektpriser, blandt andet den internationale arkitekturpris Aga Khan Award i 2016. Parterne Realdania, BIG og Topotek 1 har nu valgt at donere præmien på 560.000 kroner til renoveringen af pladsen.

Problemer ført til protokols

Problemet blev skrevet ind i en afleveringsprotokol for anlægsarbejdet i 2012, da pladsen var færdig.

Herefter har kommunen kørt en syns- og skønssag over tre år mod hovedrådgiveren BIG og hovedentreprenøren Per Aarsleff A/S, der blev afsluttet i februar 2017.

Københavns Kommune har indgået forlig med parterne i syns- og skønssagen og vil derfor ikke udtale sig nærmere om detaljerne i de forskellige projekterings-, udførelses- og anlægsfejl, der var omdrejningspunktet i sagen, før der har været en partshøring.

Overordnet er de dog tilfredse med sagens udfald:

»Efter der blev konstateret en række fejl i projektet, indgik vi et forlig med totalrådgiveren og hovedentreprenøren, som vi samlet set er tilfredse med. Vi har også et ønske om at kunne samarbejde med parterne fremadrettet,« siger Henriette Hall-Andersen, der er centerchef i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kommunen hænger på sagsomkostninger

Det beløb, som kommunen har fået ud af syns- og skønssagen, dækker kun en mindre del af prisen for renoveringen af pladsen. Kommunen kan dog ikke oplyse, hvor stort et beløb, der er tale om, uden en partshøring.

Som en del af forliget blev det også aftalt, at kommunen skal betale syns- og skønssagens omkostninger.

Borgerrepræsentationen afsatte i 2014 et beløb på 11 mio. kroner til renovering af pladsen. Heraf er ca. 2 mio. kroner gået til advokatsalær og administrative omkostninger forbundet med syns- og skønssagen.

Ny cykelsti

Derudover er der gået ca. 1 mio. kroner til at reparere cykelstien på pladsen i 2012, og der har været udgifter til nye træer og beplantning.

Tilbage i 2014 var den tidligere centerchef for Teknik- og Miljøforvaltning, Jens Zøfting-Larsen, optimistisk omkring udfaldet af den igangværende syns- og skønssag.

»Vi venter på en afgørelse i en voldgiftssag. Vi skal have afklaret, om det farlige underlag er en rådgiverfejl eller en udførelsesfejl. Men vi har en god sag,« sagde Jens Zøfting-Larsen til Metroxpress.

Årsagen til, at kommunen selv ender med at hæfte for en del af udgifterne til den nye belægning skyldes, at der er indskrevet en ansvarsbegrænsning i kontrakten.

»Ligesom vi har nogle krav over for rådgiver og entreprenør, så kan de to parter også holde bygherre op på det, der står i kontrakten. Det er også det, man baserer et forlig på, «siger Henriette Hall-Andersen.

En økonomisk ansvarsbegrænsning fungerer således, at rådgiverens erstatningsansvar maksimalt kan udgøre et bestemt beløb eller en procentsats af anlægssummen.

»Samlet set kan vi acceptere, hvordan sagen er endt, da Københavns Kommune også bærer en del af ansvaret,« siger den nuværende centerchef.

Københavns Kommune har ikke kunnet oplyse det konkrete beløb eller procentsatsen, der står i kontrakten, inden deadline for denne artikel.

BIG og Aarsleff vælger tavshed

Det har efter flere henvendelser ikke været muligt at få en kommentar fra BIG. Hos Per Aarsleff A/S ønsker man heller ikke at kommentere på forløbet.

Rettelse: Efter artiklens deadline er der efter en henvendelse fra Københavns Kommune blevet rettet i et citat fra Henriette Hall-Andersen, da formuleringen i det oprindelige citat ikke var korrekt.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Til Frank Jensen:

Bare benyt samme konto som du brugte til at dække underskuddet til Melodi Grand Prix - den er åbenbart uudtømmelig.

 • 0
 • 0

Måske en lille sprogforbistring fra "Den røde Plads' " hjemland?

rød hedder på russisk: красный mens smuk hedder: красивый diminutiv af "rød".

 • 0
 • 0

Københavns kommune har altid penge nok, når det handle om skæve prestige projekter. Kan Bingo Frank får at klippe en snor så vælter pengene ud. Der kostede 100 mil til at eksperimentere med elbusser, penge som er tabt, og der tab på milliarder på forbrændingen på amager. Det er næsten umuligt at opdrive penge til almindelig vedligehold af skolerne. Hvis man nu klippede en snor og Frank kom i pressen, hver gang man satte vedligehold i gang, så ville pengene sikkert sidde væsentligt mere løst.............

 • 0
 • 0

Hvem er synderen? Det er enhver teknikers barnelærdom, at der er forskel på laboratorietest og den praktiske virkelighed. Et én til én forsøg kunne have afsløret problemerne i tide. Hvorfor blev det udeladt. Politisk pres eller manglende erfaring hos de projekterende og udførende? Med hensyn til udførelsen med klinker, kan der hentes erfaringer hos Furesø Kommune, som har klinker på Den røde plads i Værløse Og så er det en gåde, hvordan man kan vælge at farvestof til udendørs brug uden at kende dets forhold til specielt UV stråling er er gåde

 • 0
 • 0

Når man ser hvordan det gik med røde Rusland, så lød kommunisme jo også meget godt i laboratoriet, men i praksis viste det nogle svagheder. København kan jo gøre som vi gjorde med kommunismen. Hvis det ikke virker, så må det absolut modsatte være svaret. Man kunne lave "Den Blå Plads", de har allerede en farve der virker og i dag bruges til at markere cykelbanen.

 • 0
 • 0

Det er nu også mærkeligt at når man ønsker en rød belægning at der skulle opfindes en ny plastbelægning til lejligheden.

I forvejen findes og der er gode erfaringer med både røde klinker, rød asfalt eller typegodkendte kunststofbelægninger, der kan leveres indfarvet rød.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten