Rød blok indkalder miljøministeren til endnu et samråd om vandmiljø

Miljøminister Jakob Ellemann-Jensen under sommerens samråd indkaldt på baggrund af Ingeniørens artikler. Dengang ville han ikke gribe ind for at sænke udledningen af kvælstof fra landbruget yderligere. Illustration: Folketinget TV

En samlet opposition er på vej til at indkalde miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) til endnu et samråd om tilstanden i det danske vandmiljø.

Samrådet kommer, efter at nye udledningstal fra Aarhus Universitet har vist, at de danske fjorde og farvande blev tilført mere kvælstof i 2017 end året før. Det er stik imod forudsigelsen i Landbrugspakken, som opererer med, at udledningen af kvælstof falder jævnt år for år.

Læs også: Så kom beviset: Den omstridte landbrugspakke er slået fejl

Endnu har oppositionen ikke lagt sidste hånd på samrådsspørgsmålene, men et udkast er sendt fra Enhedslisten til de øvrige partier i rød blok.

Det første spørgsmål lyder, om den stigende kvælstofudledning »beviser, at de forudsætninger, der ligger til grund for Landbrugspakkens miljøregnskab, er fejlagtige«.

Rød blok vil også prøve at få svar på, om ministeren har fortalt EU-Kommissionen om den nye opgørelse. Det skyldes, at EU kræver, at de 119 vandområder, som vi har inddelt fjorde og farvande i, har god økologisk tilstand allersenest i 2027. Lige nu gælder det under en håndfuld af dem.

Læs også: Professorer: Esben Lunde talte usandt på samråd om analysefejl

De røde ordførere har desuden bidt mærke i, at statsminister Lars Løkke Rasmussen gik på talerstolen til en nytårskur hos Sønderjysk Landboforening, umiddelbart efter at de nye tal for kvælstofudledningen var udkommet. Her sagde han ifølge Landsbrugsavisen om regeringens Landbrugspakke:

»Det holdt hårdt at få pakken indført. Men vi står stadig vagt om den.«

Den udtalelse vil oppositionen gerne have en begrundelse for, »når den seneste opgørelse viser, at det faglige grundlag for Landbrugspakken er fejlagtigt«, som det hedder i udkastet til spørgsmålet.

Jakob Ellemann-Jensen bebudede allerede nye stramninger over for landbruget, samtidig med at han fortalte om den let stigende udledning af kvælstof. Oppositionen vil ifølge de politiske rådgivere, som Ingeniøren har talt med, på samrådet forsøge at afklare, om de nye initiativer, som ministeren har bebudet, ligger ud over, hvad der var indregnet i Landbrugspakken eller ej.

Læs også: Forsker-kolleger med hård kritik: Aarhus-forskere hvidvaskede regeringens landsbrugspakke

Det nye samråd følger et tilsvarende samråd, som fandt sted umiddelbart inden sommerferien sidste år. Også det blev indkaldt af en samlet rød blok, dengang på baggrund af en stribe artikler i Ingeniøren, som fastslog, at vores vandmiljø har fået det værre de seneste fem år.

Dengang ville Jakob Ellemann-Jensen vente på den officielle opgørelse over kvælstofudledningen fra Aarhus Universitet, før han foretog sig yderligere.

Læs også: Kritiske tal for vandmiljø gemt af vejen med nøje orkestrerede krumspring

Han satte dog tilladelser til nye havbrug, som også udleder ekstra kvælstof, i bero. Ekstra havbrug var også en del af Landbrugspakken.

Læs også: Analyse-skandalen: Minister sætter tilladelse til omstridte havbrug i bero