Rød regering i kovending: Vil ikke gribe ind over for Roundup

»Trylle, trylle, trylle: Pludselig har vi ikke noget giftproblem i Danmark.«

»Vi er blevet tudet ørerne fulde om, at den sprøjtegift aldrig ville dukke op nogle steder. Nu viser det sig, at det gør den alligevel. Vi bliver nødt til at have undersøgelser af og eksperters svar på, hvad der skal gøres.«

»Vi bliver ved med at høre regeringens ævl om fortidens synder. Men lige meget hvor meget ministeren forsøger at undertrykke sandheden om glyphosat i grundvandet, så er sagen, at det havner dernede.«

Sådan lyder tre af en stribe citater, som den tidligere socialdemokratiske miljøordfører, Mette Gjerskov, i løbet af sommeren gav til Ingeniøren om fundet af Roundup i overvågningen af grundvandet.

I dag har Mette Gjerskov, fødevareminister, og alliancepartneren, SF's Ida Auken, overtaget Miljøministeriet efter Venstres Karen Ellemann, som beskyldningerne om magisk omgang med fakta var møntet på.

Ida Auken: Ulovligt at begrænse brugen af glyphosat

Nu lyder der ikke længere krav om hurtigt indgreb mod glyphosat, aktivstoffet i Roundup og Danmarks mest solgte sprøjtemiddel, fra S og SF.

Tværtimod fastslår Ida Auken på baggrund af et nyt notat fra Miljøstyrelsen, at det vil være direkte ulovligt at begrænse salget af glyphosat nu.

Notatet gennemgår et langt forløb omkring fundene af Roundup i grundvandet, som endte med en undskyldning til laboratoriet Eurofins, som ministeriet i første omgang beskyldte for analysefejl.

»En indgriben på den nuværende baggrund vil, ifølge Miljøstyrelsen, være i strid med det samlede faglige videngrundlag om glyphosats opførsel i miljøet og dermed ikke i overensstemmelse med reglerne,« skriver Ida Auken til Folketingets miljøudvalg.

Hun lover dog, at 'problematikken omkring fund af glyphosat (...) vil blive fulgt nøje'.

Miljøstyrelsen: Få og spredte fund

Notatet fra Miljøstyrelsen fremhæver, at der sidste år kun blev fundet glyphosat i 8 ud af 515 af prøver i det program, som overvåger grundvandet. Kun tre af dem var over grænseværdien.

I 2009 blev der fundet glyphosat i 28 grundvandsprøver, i ni tilfælde over grænseværdien.

»Billedet er, at der er tale om få og spredte fund, hvor glyphosat kan dukke op i en given boring et år for ikke at kunne genfindes ved senere analyser. Dette bekræfter, at der ikke er dokumentation for, at glyphosat giver anledning til en generel forurening af grundvandet,« skriver Miljøstyrelsen.

Ministeren selv udbygger:

»Dette bekræftes af de yderst få fund af glyphosat i vandværkernes kontrol af drikkevandsboringer - og af resultaterne fra Varslingssystemet for pesticider, hvor glyphosat ligeledes kun findes sporadisk i grundvandsprøver.«

Geus: Vi gør stadig flere fund af glyphosat i grundvandet

Først fra næste år bliver det obligatorisk for vandværkerne at måle glyphosat. Fra 1990 til 2009 har værkerne tilsammen analyseret for glyphosat 917 gange og gjort 11 fund af stoffet, kun én gang over grænseværdien.

Varslingssystemet omfatter målinger af pesticidrester under marker, hvor kontrollerede mængder af sprøjtemidler bliver tilført. Forskningscenter Geus har udført målinger af glyphosat i ti år, og set over hele den periode er det ifølge seniorforsker Jeanne Kjær rigtigt, at fundene er sporadiske.

»Men der har været en tendens til, at vi har fundet glyphosat hyppigere i de seneste år. Det gør os bekymrede på den lange bane,« siger hun.

Tendensen gælder dog kun fund under grænseværdien, understreger Jeanne Kjær.

Hun tilføjer, at undersøgelserne viser, at glyphosat bliver vasket ned til én meters dybde, hvorfra det under særlige omstændigheder, f.eks. ved ekstreme mængder nedbør, kan sive ned til grundvandet.

Vandværker: Sprøjtefri zoner mindsker glyphosat-problemet

Både organisationer og forskere har flere gange opfordret til at gribe ind over for landbrugets stadig stigende forbrug af glyphosat. Men det er ikke helt så presserende for vandværkerne længere. Det skyldes, at regeringen og Enhedslisten vil udvide de sprøjtefri zoner omkring drikkevandsboringerne.

»Hvis der kommer obligatoriske, sprøjtefri zoner, bliver der mindre behov for at stramme kravene til, hvornår og hvor meget glyphosat der må køres ud på markerne. Så kan vi bedre afvente en nøjere analyse af problemstillingen med stoffet,« siger konsulent Claus Vangsgaard fra vandværksforeningen Danva.

Han understreger, at glyphosat set fra vandværkernes synspunkt ikke er værre end andre pesticider.

»Problemet er, at der bruges så utroligt meget af det,« siger han.

Salget af glyphosat udgjorde ifølge Dansk Planteværn sidste år 1.179 ton.

Regeringen har bebudet, at den vil lægge afgifter på sprøjtemidler til landbruget.

Dokumentation

Miljøstyrelsens notat

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... det er vilde planter. Og en pæn del af dem er spiselige.

Okay, ikke helt den rigtige pointe at skrive, for vi forgifter jo alt vi kommer i nærheden af.

Roundup er en gift. Ved dog godt hvorfor det ikke forbydes. Der er penge i det. Derfor.

 • 0
 • 0

Vi vil stemme om at afskaffe tyngdekraften... Hov, det kan vi jo ikke. Hvorfor dog ikke? Naturen er et diktatur. Men hvad så med menneskelig adfærd? Psyke er lige så meget en del af naturen. Okay, hvad så med giftige stoffer? Også en del af naturen.

Hvis man ikke ved hvilke effekter de har på naturen omkring os, så ender vi med at gøre mere skade end gavn.

Derfor falder min interesse for politik. Håber dog at andre også indser demokrati mekanismerne. Alt har en god og en dårlig side. Demokrati og finans er ikke udelukket fra dette.

 • 0
 • 0

Roundup er en gift.

Ved dog godt hvorfor det ikke forbydes.

Der er penge i det.

Derfor.

Nej fordi det er den mindst skadelige og giftige plantegift vi har, så det ville være mere end dumt at forbyde den, så ville der kun være giftigere alternativer, og de alternativer ved man meget mindre om, end man ved om glyphosat som er relativt ufarligt for mennesker...

Du brokker dig sikkert heller ikke over at vi smider tons vis af salt ud på vejene hvert år, selv om salt faktisk er giftigere end glyphosat.

 • 0
 • 0

.......vedtaget at skulle være giftigt på trods af al viden derom siger det modsatte.

Hvis man går imod hovedbestyrelsernes domme der ønsker Round up forbudt, sætter man sig uden for det gode selskab......fordi man kan tænke selv.

Der må have været nogle embedsmænd, der har forklaret de pågældende damer, tingenes rette sammenhæng og fortalt dem at deres korstog ville give dem en Pyrrus sejr, som givet ville forhindre deres fremtidige virke på borgen.

Så kovending er det rette ord.

 • 0
 • 0

Den tidligere opposition har mærkeligt nok først nu opdaget at et bekæmpelsesmiddel godkendt af EU ikke kan forbydes i Danmark. Vi har deponeret vor bestemmelsesret over det danske miljø i Brussels - ligesom på andre områder. Da de fleste vigtige ting nu besluttes i Brussels bruger Folketinget i stedet tiden på at detailstyre kommunerne og lave betalingsringe. Grundloven er i praksis sat ud af kraft.

 • 0
 • 0

Vi er enige om, at glyphosat er giftig for planter, ikke? Der ud fra, må det kunne antages, at det er miljøskadeligt, da planter er en del af miljøet, korrekt?

Så uanset om glyphosat er uskadeligt for andre levende organismer end dem der har behov for at syntetisere de aromatiske aminosyrer, så har det en betydelig indvirkning på en stor del af miljøet - og derfor aldeles uønskeligt i undergrunden.

 • 0
 • 0

Eller rettere, logikken bestemmer. Der er kun sporadiske fund, der mere skyldes lokale fænomener, end et reelt problem. Desuden er vandværkerne for tidligt ude med at give de øgede randzoner skyld for lavere fundrater. Der er ikke systematiske data der kan vise dette, endnu. Det der hidtil er fundet, er "gamle" syndere som nye randzoner ikke vil påvirke. Vandværkerne burde have samme tålmodighed som den tid grundvandsdannelse tager, nemlig 20-50 år. På Bornholm er det dognoget kortere, pga. klipperne. Både Grundloven og EU er en udemærket beskyttelse mod vilkårlighed og hysteri, vi har jo ikke Diktatur..heldigvis.

 • 0
 • 0

Der ud fra, må det kunne antages, at det er miljøskadeligt, da planter er en del af miljøet, korrekt?

 • det må nok betegnes som (næsten) rendyrket 'mor Karen logik': Da er vel osse et [b]lugejern[/b] 'miljøskadeligt'!? :)
 • 0
 • 0

Der må have været nogle embedsmænd, der har forklaret de pågældende damer, tingenes rette sammenhæng og fortalt dem at deres korstog ville give dem en Pyrrus sejr, som givet ville forhindre deres fremtidige virke på borgen.

Så kovending er det rette ord.

Det er jo heldigvis sådan, at embedsværket i DK traditionelt er upartisk og objektivt så langt som det nu kan lade sig gøre - det er jo mennesker. (men vi udskifter ikke embedsværket i DK ved regeringsskifte af samme grund). Der imod er de menige folketingspolitikeres mulighed for neutral rådgivning stort set ikke eksisterende, da de i den rolle gerne må stille sig tvivlende overfor den siddende regerings udmeldinger. Det saglige fra embedsværket kan jo sagtens blive politisk fordrejet af den siddende minister. Deres reference bliver så diverse interessegrupper. Når folketingspolitikeren så bliver ministeren, så er man et langt stykke nødt til at stole på sine embedsmænd (ellers har ministeriet et alvorligt problem) samtidig med at man har adgang til meget større ressourcer end det menige folketingsmedlem eller hele partigruppe.

Derfor er det som Bjarne giver udtryk for - ikke noget mystisk i dette. Den slags vil man altid kunne se - og lur mig om ikke der var tilsvarende episoder da Fogh Rasmussen overtog efter Rasmussen i sin tid.

 • 0
 • 0

Vandværkerne burde have samme tålmodighed som den tid grundvandsdannelse tager, nemlig 20-50 år.

Ligesom vi har gjort med alle de stoffer, vi nu har massive problemer med ?

Når det er i grundvandet, er det jo ligesom lidt for sent eller ???

mvh Flemming

 • 0
 • 0

lige et spørgsmål. For år tilbage var der ingen fareklasse for sprøjtegiften Roundup eller glyp hosat som er det virksomme stof, men er der kommet en fareklasse for dette stof? Mvh. Fleng

 • 0
 • 0

Nicholas Colding

Bestemt miljøskadeligt! Vi er enige om, at glyphosat er giftig for planter, ikke? Der ud fra, må det kunne antages, at det er miljøskadeligt, da planter er en del af miljøet, korrekt?

Både varme og kulde slår en masse organismer ihjel - og bruges bevidst til det af mennesker. Sollys er skadeligt for praktisk taget alle organismer - især de kortbølgede stråler. Ilt slår mange bakterier ihjel - bl.a. de nitrogenfikserende. Salt - selv i mikroskopiske mængder - slår mange planter ihjel - og i større mængder de fleste organismer Vand har dræbt utallige organismer. Den suverænt største dræber, bonden anvender, er ploven og harven og høstmaskiner, der slår myriader af organismer - fra den mindste strålebakterie til store pattedyr - ihjel. - Osv. - Ja flest "drab begås af livet selv, idet den enkelte organisme bruger tusinder af kneb for at slå andre ihjel eller undertrykke dem.

Fælles for alle disse ting er dog også, at de også er forudsætninger for liv.

Med din Erasmus Montanus-logik viser du, at du enten har en meget ringe uddannelse eller går bevidst for at manipulere andre. I det første tilfælde burde du være "lytter" her i en tid, før du "gør dig klog". - Ellers er du med til at jage fagfolk væk, så der ikke bliver noget lærdom at hente. I det andet tilfælde burde du udelukkes fra debatten.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

[quote]Vandværkerne burde have samme tålmodighed som den tid grundvandsdannelse tager, nemlig 20-50 år.

Ligesom vi har gjort med alle de stoffer, vi nu har massive problemer med ?

Når det er i grundvandet, er det jo ligesom lidt for sent eller ???

mvh Flemming[/quote]

Derfor er det vigtigt at reagere når der er et reelt problem med nye midler, i stedet for helt at gå i hi. Som du selv er inde på så er det for sent at gøre noget ved det som skete for 20-50 år siden, men vi er blevet klogere til ikke at gøre de samme fejl.

Mvh Jan

 • 0
 • 0

Den kraftigste gift mod en innovativ spredning af viden her på ing.dk er "giftsprederen" Magnus Bredsdorff.

Før valget ledte han med lys og lygte efter nogle "nyttige idioter" bandt pr-kåde oppositionspolitikere, som han kunne få til at komme med udsagn, der passede i hans personlige vendetta mod landbruget. Det er hyklerisk indtil det absurde, at han nu angriber de samme politikere for at være hyklere. Bredsdorff vidste udmærket godt, at disse politikere langt fra var fagligt orienterede indenfor området. Alligevel fremstillede han dem som "eksperter", fordi det passede i hans kram.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Det her er et urimeligt og usagligt angreb på en journalist, som prøver at gøre sit arbejde så godt som muligt på trods af, at det er meget kompliceret stof - både teknisk og politisk. Du skulle skamme dig!

 • 0
 • 0

lige et spørgsmål. For år tilbage var der ingen fareklasse for sprøjtegiften Roundup eller glyp hosat som er det virksomme stof, men er der kommet en fareklasse for dette stof? Mvh. Fleng

De formuleringer, der kan købes af professionelle, hvor glyfosat indgår har altid været fareklassificeret i laveste klasse - lokalirriterende ved hud- eller øjekontakt - pga. at hjælpestoffer som sæbe og klæbemidler kan virke irriterende.

Brugsopløsninger - som de kan købes af private, og som bonden sprøjter ud - er så lidt skadelige, at de er mindre farlige end kaffe at drikke, og er mindre skadelige for huden end maget kosmetik, selv om man bader i dem. - Derfor sælges de uden fareklassificering.

Det siger for øvrigt lidt om vore myndigheders forsigtighed overfor disse ting, at man alligevel skal aflevere emballagen som specialaffald. - Folk kan derfor være sikre på, at disse stoffer udgør en mindre fare for folks helbred i Danmark end noget andet tænkeligt farligt. - Ingen er så vidt jeg ved død pga. pesticider, siden "fosformidlerne" blev forbudt.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

.........hedder dihydrogenoxid den har dræbt utallige, men alligevel omgås man den med den største uforsigtighed i sin dagligdag. I Thailand er fornyeligt over 300 blevet dræbt og i foråret mistede 22000 japanere livet fordi de de ikke tog sig i agt for dette giftstof, der parantesisk er det kraftigste opløsningsmiddel vi har her på jorden.

Det er kun tåber der ikke frygter dihydrogenNaCl opløsningen :o)

 • 0
 • 0

Allan Astrup Jensen:

det er meget kompliceret stof - både teknisk og politisk

Ja - og netop derfor er det helt uanstændigt, at behandle det journalistisk på denne måde.

Ikke mindst er det meste af den journalistiske behandling af "gift og andre farer" uanstændig, fordi forholdet er kompliceret. - Pressen - og dermed mange mennesker - synes at tro, at alle stoffer og indretninger kan opdeles i "farlige" og "giftige" i modsætning til "ufarlige" og "ugiftige". - Ja, det virker tilmed ofte, som om vi aktører beskyldes for at være dumme og vælge det farlige eller tilmed kriminelle at gøre det for penges skyld.

De parallelle sager om PFCer i fødevareremballager viser problemet. PFCer har gjort det muligt at anvende papir og pap til varer, der udskiller fedt og fugtighed, og det har man så brugt, fordi mange er bange for tilsætningsstoffer i alternativet, plastic. - Desuden kan papir og pap genvidnes og genbruges.

Mange synes at overse, at alle disse nye stoffer har gjort livet uendeligt mere sikkert - i dette tilfælde ved at forhindre smitteoverførsel pga. dårlig emballering.

I sjældne tilfælde - i forhold til mængden af nye stoffer - viser et stof sig at have uønskede sidevirkninger. - Reaktionen på det - udfasning, brugsregulering eller ingen reaktion - må dog hele tiden vurderes op mod fordelene.

 • I mange år drev jeg min gård sammen med en anden med økologisk mælkeproduktion. En rigtig "økofreak" af en dame kom og hentede "naturlig mælk", men medbragte selv sin gamle galvaniserede lille jernspand, idet hun ikke havde tillid til plasticstoffer - og selv aluminium havde hun hørt kunne være skadeligt. Jeg så da, at bund og top i spanden var loddet til siderne med en bly/tin-lodning, der var synlig i ca. en centimeters bredde.
 • Jeg turde ikke fortælle hende, at der her var en fare for blyforgiftning. - Da måtte hun jo have fragtet mælken hjem i maven og gylpet det op til sine børn :-)

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0
Peder Wirstad

Hvad enten du mener, at M. Bredsdorff er en giftspreder eller at jeg er en person som bør udelukkes af denne debat, så må jeg bede dig om takt og tone, her på ing.dk

Det er naturligvis en høflig henvisning til dine to indlæg, som ikke rigtig er klædelig.

 • 0
 • 0

Der ingen grund til at være fornærmet Nicolas, for det kan være svært ikke at kommentere Jette Rank`s konklusion som lidtfor meget tankeløs. Hun er givet irriteret over at tingene ikke er værre end de er.

Jette Ranks Konklusion

Inden for toksikologien plejer man altid at spøge med, at alt er giftigt, det afhænger kun af dosis. I tilfældet med Roundup, bliver denne spøg hurtigt alvorlig. Det er der to grunde til. Den ene er, at der faktisk er flere eksempler på selvmord begået ved indtagelse af Roundup i store mængder. Den anden grund er, at Roundup som ukrudtsmiddel har et fantastisk godt renommé og derfor anvendes fuldstændig "uhæmmet" i hele verden, og at man derfor må formode, at miljøkoncentrationen er stigende og hermed også den dosis, som de levende organismer udsættes for.

På baggrund af de nyeste undersøgelser, der viser, at Roundup er genotoksisk, og taget i betragtning at dette plantebeskyttelsesmiddel allerede bliver anvendt i meget store mængder verden over, er det af stor betydning at revurdere stoffets miljøpåvirkning og af betydning at overveje at indtænke et forsigtighedsprincip i godkendelsesproceduren>>>>>

Hun prøver at øge "farligheden" ved at påstå at nogen har forsøgt at tage sig af dage med stoffet.

Det er ikke stoffets fejl at selvmordere er for dumme. Salt eller snaps indtaget i samme mængder havde derimod virket.

Så klandrer hun godkendelses myndighederne for at være ude af stand til at vurdere noget som helst, og hun er ovenikøbet så fræk at hun påstår at de ikke anvender en sondring om forsigtigheds principper........hvis man tager et sådant blålys alvorligt, så skal man huske, at alle forskere skal lave noget for deres penge, der er bare nogle penge der er givet dårligt ud.

 • 0
 • 0

@Ren e

Roundup er en gift. Ved dog godt hvorfor det ikke forbydes. Der er penge i det

 • Åbenbart et svært emne - Roundup er ikke giftigt! Eksemplet viser politkernes uvidenhed på området - Gerskov er nu tvunget til at høre på realiteterne vedrørende det meget omtalte stof og har nu omsider fundet ud a sagens rette sammenhæng. Fint nok - nu mangler vi så den resterende del af befolkningen, der heller ikke ved så meget om emnet.

@Claus Birger, du spørger om, hvem der står bag undersøgelserne? De samme, som gennem mere end en menneskealder godkender produkterne - det er eksperter blandt WHO og en række specialitser på en række områder. Der er udføres talløse forsøg med stoffernes effekter i jordbunden, deres giftighed undersøges i dyreforsøg, AMES-test etc. etc. Det er der ikke noget nyt i, det kan undre at store dfele af befolkningen er uvidende om, hvordan det hænger sammen. I forhold til, hvad en gennemsnitsdansker frivilligt indtager af gifte døgnet rundt ( medicin, diverse tabletter mod hovedpine, mikropartikler fra luftforurening, deodoranter, hudplejemidler etc. etc.) så kan det undre man kaster sig over nogle mikroskopiske, ugiftige og oftest harmløse restprodukter i fødevarerne. Det kan kun skyldes påvirkning af medierne. Spis roligt danske landbrugsprodukter og drik vandfra vandhanen, det er mere rent end det i flaske. Vil man undgå pesticidrester, så undgå udenlandske fødevarer - især frugt der er sprøjtet i store mængder for at se pæn ud.

Men fint af Bredsdorff at pege på hykleriet blandt politikere, der desværre har alt for let spil med at score billige points - indtil de står med ansvaret. Spis sundt og økologisk - som fødevareministeren jo er et godt eksempel på.

@Bjarke,

Det er kun tåber der ikke frygter dihydrogenNaCl opløsningen

 • nåh, jeg kender da mange, der ligefrem bader i det!

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Paranoia, mistænkeliggørelse og motivanalyse baseret på gætværk og gisninger

Roundup er ufarligt, hvilket man kan forvisse sig om ved at tage turen ned til Silvan, hvor hobbymodel forhandles. Aktivstoffet ” Isopropylaminsalt af glyphosat” med CAS 38641-94-0 er klassificeret i EU med N;R51/53, hvilket jf. Farlig-stof direktivet oversættes entydigt til; Miljøfarlig: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Hvis debattørerne var bare 1 mm inde i substansen ville de vide at hvorvidt noget er miljøfarligt, kun relaterer sig til det aquatiske miljø og de ville også vare i stand til at evaluere de pågældende test, der har udløst den gældende klassificering.

Koncentration af Glyphosat i salgsemballagen tillader ikke en klassificering af det samlede produkt som Miljøfarligt og produkt et er derfor som angivet ovenfor ufarligt. Et produkt indeholdende glyphosat klassificeres først som Miljøfarlig når der er mere end 25 vægt procent af stoffet i den samlede vare.

Når man forbyder et stof på markedet til en specificereret formål må dem der nedlægger forbuddet naturligvis argumentere derfor pga. af konkrete reproducerbare data. Genotoksiske(?) stoffer er allerede forbudt at anvende i fødevareproduktionen, så det skulle vel være en smal sag at forlægge data i ECHA regi (EU kemikalie agentur) og få Glyphosfat klassificeret i et passende omfang under rubrikken ”Mutagen” - Spørgsmålet er om man kommer særligt langt ind af den dør når man har så elendige data som nu engang er tilfældet. Det faktum at der ikke er sket dd. peger entydigt i den retning.

For selve anvendelsen gælder der her i landet Pesticid forordningen (EU 1107/2009), hvilket betyder at samtlige stoffer og produkter skal i gennem en godkendelsesordning, der udover at være uforskammet dyr, endvidere skal gentages for de 4 forskellige zoner som EU i Pesticidforordningen er inddelt i og at de enkelte lande kan afvise at godkende et stof til en konkret anvendelse bl.a. via proceduren for ”Gensidig anerkendelse” i samme forordning. Her kunne Ida Auken passende sætte ind med en grøn/rød politik, desværre er der nok et par velmenende embedsmænd/kvinder, der har implementeret et reality-check og frarådet ministeren at bringe sig selv i en håbløs situation.

Mens den rationelle del af befolkningen således nyder frugterne af den grønne revolution, må dem der stadigt foretrækker et landbrug underlagt naturens luner i form af svampe-, insekt angreb og diverse udbytte reducerende vækster forklare, hvorledes de har arbejdet mod brødfødning af den lille milliard mennesker der er kronisk underernæret i 2011.

kh. Mikkel

 • 0
 • 0

Per A. Hansen:

Men fint af Bredsdorff at pege på hykleriet blandt politikere, der desværre har alt for let spil med at score billige points - indtil de står med ansvaret.

Set isoleret er det selvfølgeligt meget vigtigt - og afslørende - at virkeligheden er helt anderledes end den Mette Gjerskov og Ida Auken så selvsikkert postulerede, da de var i opposition.

For mig er det imidlertid blevet vigtigt at forstå, hvad der skaber sådanne politikere, der tilsyneladende bliver belønnet med stemmer ved en så selvsikker fremstilling af emner, de ikke har forstand på. Det er vigtigt, fordi sådanne politikere kan få samfundet til at fungere suboptimalt, da folk mister tilliden til politikerne - og dermed fællesskabet - og handler egoistisk.

Jeg kan ikke se andet, end at det er massemedierne, der ofte er årsagen, og det er i hvert fald kun dem, der kan gøre noget ved det, ved ikke at være mikrofonholdere får pr-kåde populister, men i alle tilfælde stille kritiske spørgsmål, der afslører charlatanter .

Især i dette tilfælde ligger al ansvar på Bredsdorff, da han helt åbenlyst markedsførte Mette Gjerskovs rabiate meninger helt uden kritiske spørgsmål om rationale og gennemførbarhed. - Gennemførte sandsynligvis fordi det var hans egne ideosynkrasier, og Mette Gjerskov - og delvist Ida Auken og Per Clausen - kunne bruges til at promovere ("nyttige idioter"). - Derfor tager jeg så stærkt afstand fra Bredsdorffs journalistiske metode, som det overhovedet er muligt uden at beskylde det for at være kriminelt.

Man burde helt klart i et fagblad kunne forlange, at redaktionen har en fagkritisk holdning til politikeres faglige udsagn. - Hvem skulle ellers have det?

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Set isoleret er det selvfølgeligt meget vigtigt - og afslørende - at virkeligheden er helt anderledes end den Mette Gjerskov og Ida Auken så selvsikkert postulerede, da de var i opposition

 • Martin Henriksen blev for nyligt citeret for en ret spøjs opbservation:

Når mf'ere bliver ministre, medbringer de første arbejdsdag en lille taske, indeholdende deres politiske idéer/visioner. Tasken stiller de i garderoben, [b]inden[/b] de første gang betræder ministerkontoret - og dér bli'r den så stående til den dag, da vedkommende ikke længere er minister! :)

 • 0
 • 0

Det ville da også være dumt at smide argumenter ud som anbragte MFerne på ministertaburetten, fra deres oppositions postion ved forrige valg.

De fleste vælgere overlever jo nemt en valgperiode, især hvis de ingen formue har, og de typer kan jo genbruges :o)

 • 0
 • 0

@Mikkel,

Farlig-stof direktivet oversættes entydigt til; Miljøfarlig: Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Hvis debattørerne var bare 1 mm inde i substansen ville de vide at hvorvidt noget er miljøfarligt, kun relaterer sig til det aquatiske miljø og de ville også vare i stand til at evaluere de pågældende test, der har udløst den gældende klassificering.

....

 • og enhver der er kommet lidt mere end 1 mm ind i substansen vil vide, at landbruget ikke bruger tid på at behandle vandmiljøet med pesticider, men har nok at gøre med at behandle afgrøderne efter de brugsanvisninger, der står på emballagen. I 2009 blev der fundet glyphosat i 28 grundvandsprøver i ni tilfælde over grænseværdien. Ingen pesticider er godkendte til sprøjtning af vandmiljøet - i udlandet bruges glyphosat undertiden til at bekæmpe uønsket algevækst - med nogen uheldige bivirkninger på smådyr - så det er forbudt her i landet.

@Peder, du har sikkert ret - men det vil jeg ikke tage stilling til - men man kunne da godt ønske sig at journalister ved, hvad betegnelsen "grundvand" var for en størrelse - altså vandet i de porer, hvor der ingen ilt er. Alt porevand under pløjedybde er jo grundvand - men ikke alt er drikkevand. Bredsdorff har dog fået fat i en vigtig pointe:

I 2009 blev der fundet glyphosat i 28 grundvandsprøver, i ni tilfælde over grænseværdien.

»Billedet er, at der er tale om få og spredte fund, hvor glyphosat kan dukke op i en given boring et år for ikke at kunne genfindes ved senere analyser. Dette bekræfter, at der ikke er dokumentation for, at glyphosat giver anledning til en generel forurening af grundvandet,« skriver Miljøstyrelsen.

Det viser det store hykleri om pesticid"forurening" som ikke mindst Ida Auken og Mette G. gennem flere år har kaglet op om i tide og utide og i masser af sammenkaldte "samråd". Sølle 9 prøver over et helt år er det, som man har at gøre med - altså over en politisk fastsat grænseværdi, der endda er over 100 gange mindre end den acceptable daglige indtagelse (ADI-værdien). Af de 9 prøver i 2009 stamme måske kun et par fra sprøjtninger på landbrugsarealer - resten stammer fra gamle sprøjtninger på selve vandværksgrunden - enkelte er måske fra helt andre kilder end glyphosat?

Det er da så skræmmende for befolkningen, at det ikke er sært at der bliver solgt 50 tons paracetamol årligt - så både forældre og børns hovedpiner kan kureres. Hvor blev usikkerheden på målingerne i grunden af? Nej - så er der mere perspektiv i at bruge tiden på at debattere det farlige Oleg-sohn-lag.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Mikkel: Jeg svarede på et spørgsmål om fareklassificering. Hvis du bare havde sat dig meter og ikke millimeter - hvilken målestok det nu er, du har opfundet? - så ville du vide, at det går på farligheden for mennesker, der enten arbejder med det eller kan blive udsat for det. Du ville selvfølgeligt også have vidst, at "miljøfarligt" selvfølgeligt kan gælde alle miljøer - ikke bare vandmiljøet.

Selv om det er velkendt, at glyfosat skader især vandlopper - og så selvfølgeligt vandplanter i stillestående vand, samt grønalger i alt vand, så kendes der så vidt jeg ved ikke til noget tilfælde af skade i Danmark - dertil er mulige belastninger for små.

Bare et par tønder ensilagesaft kan udslette alt dyreliv i hele en lille bæks længde. Alligevel bruger man det til foder.

Debattører må lære at vurdere stoffers farlighed ud fra mulige doseringer. Næsten alt kan være giftigt i store nok mængder på fejl sted. - Det giver ikke mening at tage tingene ud af en sammenhæng på denne måde.

Det er enhvers demokratiske ret at forlange brug af pesticider stoppet. Det betyder ikke, at det er rimeligt at latterliggøre fagfolk, fordi de fremstiller fakta i sagen. - Fakta som selv så ideologisk styrede politikere som Mette og Ida har måttet bøje sig for.

Som jeg anførte ovenfor, så er ploven og harven det, der dræber mest i danske marker - ja de dræber også flere mennesker hvert år. - Meget tragiskt for mig en meget hyggelig nabo her sidste år f.eks. - Det understreger, at det er forsvarlig brug af et stof eller en metode i et givent miljø - sat op mod nytten - det er rimeligt at diskutere. - Ikke en teoretisk generel "farlighed".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

@Per Godt at høre at der er talløse forsøg der viser at glyphosat er ufarligt. Det skulle interessere mig af få en udførlig liste over de (kontrollerede, uafhængige og langvarige) forsøg der viser dette.

 • 0
 • 0

Claus Birger Henriksen:

@Per Godt at høre at der er talløse forsøg der viser at glyphosat er ufarligt. Det skulle interessere mig af få en udførlig liste over de (kontrollerede, uafhængige og langvarige) forsøg der viser dette.

Der er vel ikke nogen læser af disse sider, der ikke er klar over, at du har en frygt for sprøjtemidler, der nærmer sig det paranoide.

Jeg tror, din mistro til disse midler er så stærk, at du vil opfatte alle, der har tillid til dem, som fordomsfulde og naive - ja direkte betalt - så ingen "beviser" vil du have tillid til. - Men af hensyn til andre:

Glyfosat har været brugt i ca. 40 år, det er det mest brugte pesticid gennem historien, og det har været lovligt i alle lande. Det vil sige, at "hele verden" er et stort "forsøg", der vil kunne vise, om brugen af glyfosat har haft en statisktisk significant uheldig påvirkning på nogen eller noget. - En sådan konstatering findes mig bekendt ikke - selv om det massive brug naturligt nok har forårsagt mange undersøgelser, da mange af dem, der arbejder med stoffet - som alle andre - har haft forskellige sygdomme, og det er naturligt for alle mennesker at mistænke sit daglige arbejder som værende mulig årsag.

Til din trøst Claus, så er det muligt at undgå berøring med stoffet - og med stoffer, der har været behandlet med det, fordi vi lever i en fri verden. Reglen om, at ingen sprøjtemidler må være til stede over praktisk detektionsgrænse i drikkevand, vil nok også blive stående i hele Europa i fremtiden. - Også selv om det i nogle lande håndhæves ved at rense råvandet før det udsendes i vandværkenes ledninger.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

@Claus Birger,

@Per Godt at høre at der er talløse forsøg der viser at glyphosat er ufarligt. Det skulle interessere mig af få en udførlig liste over de (kontrollerede, uafhængige og langvarige) forsøg der viser dette.

 • de tal har du kunne få de senste 25 år ved at se WHOs materiale igennem. Der er afholdt utallige dyreforsøg med stort set alle de midler, der er godkendte - ingen godkendelse uden solid dokumentation for gitfighed, nedbrydning, nedvaskning etc. etc. Jeg vil naturligvis ikke spilde tiden med at udarbejde en liste over nogle undersøgelser, du selv kan slå op - elle ved at henvende dig til Miljøstyrelsen.

Det undrer mig en smule, at man i anno 2011 kan stille sådanne spørgsmål, for sådan fungerer det faktisk lige siden "kemikaliekontrollen" blev nedsat (nu ligger det hos Miljøstyrelsen). AMES-tsten er så let og billig at anvende, at alle midler er testet for mutagene og cancerogene effkekter. Dog ikke de midler, man anvender til at smøde sig ind i eller spray sig ind i! Jeg kan supplere Peders udmærkede indlæg med at nævne at glyphosats LD-50 værdi er ca. 5600 mg/kg legemsvægt - dvs. en dødelig dose svarer til 4-500 gram rent glyphosat. Det svarer vel til hvad der i et par tons sprøjteklar opløsning. Hvis du så vil udarbejde en liste over stoffer, der er mindre giftige end roundup ville det være fint. Den er nemlig ikke særlig lang. Medens landbrugets præparater er vel dokumenterede så forholder det sig noget andeledes med de præparater du selv uddeler - her er der ingen kontrol med giftighed eller evt. mutagene og cancerogene effekter - vel?

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten