Rockwool indstiller byggematerialet Rockshell

8. oktober 2012 kl. 16:14
Rockwool indstiller byggematerialet Rockshell
Illustration: Rockwool.
Artiklen er ældre end 30 dage

</p>

Artiklen fortsætter efter annoncen
  1. <head><title>RockShell Wall system</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" /><meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8;IE=9;chrome=1;" /><meta name='lsq' content='516'/><meta name='trixrows' content='100'/><meta name='trixr1' content='0'/><meta name='trixr2' content='32'/><meta name='trixdiv' content='20'/><meta name='trixcnt' content='2'/><meta name='trixlast' content='12'/><link rel=stylesheet href="/static/spreadsheets/client/css/3971517159-tiler_view_ltr.css" type="text/css"><style>html {overflow:visible};</style></head><body style='border:0px;margin:0px'><style>.tblGenFixed td {padding:0 3px;overflow:hidden;white-space:normal;letter-spacing:0;word-spacing:0;background-color:#fff;z-index:1;border-top:0px none;border-left:0px none;border-bottom:1px solid rgb(255,255,255);border-bottom:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);border-right:1px solid rgb(255,255,255);border-right:1px solid rgba(204, 204, 204, 0);} .dn {display:none} .tblGenFixed td.s0 {background-color:#cfe2f3;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:180.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#073763;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-top:1px solid #CCC;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s2 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s1 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:top;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s9 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s7 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s8 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s5 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:140.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s6 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s3 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:top;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s10 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:auto-ltr;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} .tblGenFixed td.s11 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:normal;font-style:normal;color:#000000;text-decoration:none;text-align:left;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;} .tblGenFixed td.s4 {background-color:white;font-family:arial,sans,sans-serif;font-size:100.0%;font-weight:bold;font-style:normal;text-decoration:none;vertical-align:bottom;direction:Context;white-space:normal;overflow:hidden;border-right:;border-bottom:;border-left:1px solid #CCC;} </style><table dir='ltr' border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 class='tblGenFixed' id='tblMain'><tr class='rShim'><td class='rShim' style='width:0;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:120px;'><td class='rShim' style='width:59px;'><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td colspan=4 dir='ltr' class='s0'>Kandidat til Produktprisen 2012<td style='display:none;'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s1'>Produktets navn:<td colspan=2 dir='ltr' class='s2'>RockShell Wall system<td style='display:none;'><td class='s3'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td class='s5'><td class='s6'><td class='s3'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s1'>Firma:<td colspan=2 dir='ltr' class='s7'>ROCKWOOL A/S<br/>Hovedgaden 501<br/>2640 Hedehusene<br/><td style='display:none;'><td class='s3'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s8'><td class='s6'><td class='s6'><td class='s3'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s1'>Beskrivelse af produktet:<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>RockShell er innovativt på tre væsentlige områder: 1. Det er det første byggesystem i verden, som decideret integrerer mineraluldsisolering i den bærende konstruktion; isoleringen har en ny statisk funktion ud over at isolere. 2. Det optimerer byggeprocessen markant, bl.a. fordi materialerne er skræddersyet til projektet, hvilket er stærkt tiltrængt for en byggebranche med behov for produktivitetsstigninger. 3. Systemet giver en meget høj energieffektivitet til en fornuftig pris og åbner nye døre for lavenergibyggeri. Størstedelen af materialerne er direkte genanvendelige, og materialespildet på byggepladsen er minimeret.<br/><br/>Forud for lanceringen er gået en innovationsproces på fire år med grundige undersøgelser, tests og en massiv udviklingsindsats i ROCKWOOL koncernens udviklingscenter i Hedehusene. Det kombinerer viden om energieffektivitet, statik og materialekendskab med brugerinddragelse og konkret, brugerorienteret viden det daglige arbejde på en byggeplads. Det målrettede fokus på at tage afsæt i brugernes og kundernes behov har ført til meget markante kundefordele i det endelige system. <br/><br/>For at opnå den høje energieffektivitet er brugen af andre materialer end isolering i den bærende ydervæg minimeret. Det har ført til udviklingen og patentanmeldelse af en særlig metode til at fæstne isoleringen til systemets stålprofiler og omslutte dem. Stålprofilerne er ultratynde og bukket på en unik måde, så der opnås optimal styrke i forhold til materialemængden.<br/><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s8'><td colspan=3 class='s6'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s1'>Produktkategori:<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>Innovationsprisen (den geniale/overraskende løsning)<td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s8'><td colspan=3 class='s6'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s1'>Produktets betydning:<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>Kunderne for RockShell er hele værdikæden i byggeriet. Det anvendes til nybyggeri i op til 4 etager (ny afsluttet videreudvikling - tidligere 2/½). Arkitekterne foreskriver det, entreprenørerne bygger med det, og almindelige mennesker bor i det som ejer eller lejer. Også de almennyttige boligselskaber og andre professionelle bygningsejere er i kundegruppen, da de kan vælge systemet til deres byggerier. Systemet giver fordele i alle værdikædens led: <br/><br/>+ Arkitekten får lettere ved at designe bygningen energirigtigt og opnår samtidig en stor frihed i valg af arkitektonisk udtryk, fordi systemet fungerer sammen med alle mulige former for facadebeklædning, vinduer, døre og tage. Det er et åbent system, der kan sammenbygges med andre produkter. Der bliver flere kvadratmeter boligareal, fordi væggene er tyndere; man får mere gulvareal i stedet for tykke vægge. Der er også stor sikkerhed for arkitekten og den rådgivende ingeniør; ROCKWOOL koncernen er medprojekterende og leverer montageplaner, statikvejledning og support gennem bl.a. et autocad baseret tegne- og beregningsprogram. <br/><br/>+ Entreprenøren oplever en kort byggetid og en mere sikker styring af proces, kvalitet og økonomi. Væggene til et enfamiliehus kan typisk bygges på to dage med to håndværkere. Der er kun en materialeleverandør, minimal risiko for at lave fejl og byggesjusk, og materialespildet er yderst begrænset, fordi systemet leveres i komponenter præcist tilpasset det konkrete projekt. Der er ikke behov for særligt værktøj for at arbejde med RockShell systemet. Entreprenøren har sikkerhed for at kunne levere den isoleringsevne, som er projekteret for ydervæggene. Man kan i højere grad bygge om vinteren uden vinterforanstaltninger. Det billiggør byggeriet og minimerer stop i byggeriet i vinterperioden. <br/><br/>+ For bygningsejeren slår de samme fordele igennem, og det bliver derfor lettere, hurtigere og billigere at leve op til bygningsreglementernes krav i både ind- og udland. Med RockShell opnås en lav U-værdi på ned til 0,12, hvilket opfylder fremtidens krav om minimalt energitab og minimeret vægtykkelse.<br/> <br/>+ For brugeren af bygningen sikres et godt og behageligt indeklima og en lav energiregning. Væggen er diffusionsåben og tillader fugt at trænge ud af bygningen, samtidig med den er helt tæt. Der kan opnås en tæthed på 0,35 l/s pr. m2 i det færdige byggeri. Det er en langt bedre tæthed, end der vil blive krævet i de kommende krav fra 2020. Husejeren får et lavere energiforbrug, idet varmen ikke siver ud, og en luftskiftet kan primært ske via et varmegenvindingsanlæg.<br/><br/>At arbejde med systemet minder om at bygge med Lego klodser. Alle dele passer sammen og skal blot kombineres på den rigtige måde for at få en færdig bygningsskal. Alt i alt bidrager systemet til en produktivitetsstigning i byggeriet. <br/><br/>For ROCKWOOL koncernen har systemet et kæmpe markedspotentiale i alle dele af verden, hvor energieffektivitet og rationelle byggeprocesser er på dagsordenen. Det styrker koncernens position som en innovativ aktør, der lytter til kundernes ønsker og behov. Systemet er indtil videre solgt til projekter i DK, UK og D. <br/><br/>Systemet understøtter dansk industris førerposition inden for klimaløsninger og medfører, at ROCKWOOL koncernen kan øge sin omsætning for nybyggeri med en faktor 7-10 i forhold til et hus isoleret med normale ROCKWOOL batts.<br/><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s8'><td class='s6'><td class='s6'><td class='s3'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s1'>Betydning i kategori:<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>RockShell adskiller sig ved at sammentænke en effektiv byggeproces med materialeeffektivitet og energieffektivitet i langt højere grad end markedet tidligere har oplevet. Produktiviteten i byggeriet er eksempelvis i Danmark faldet fra Index 100 i år 2000 til Index 77 i 2010, og der er således et stærkt behov for produktivitetsudvikling. RockShell er et innovativt svar på, hvordan man ved nytænkende industrialisering af byggeriet kan imødegå denne trend og opnå en mere produktiv og effektiv sektor med en højere kvalitet, samtidig med man kan overholde selv de skrappeste energikrav. <br/><br/>I den konkrete opbygning af systemet er der en verdensnyhed: Isoleringen er gjort til en del af den bærende konstruktion og det statiske system ud fra et særligt patenteret princip opbygget omkring stålprofiler. I andre systemer eftermonteres isoleringen på den bærende væg, eller den ligger inde i et sandwichpanel, men i RockShell spares materialer, fordi isoleringen sammen med stålprofilerne udgør det bærende element. <br/><br/>Kernen i viden- og teknologiindholdet er dels konceptet om at tænke byggeprocessen sammen med energieffektivitet i så vid udstrækning. Dels selve konstruktionen i systemet, der gør det muligt at bruge en særligt hærdet isolering som en del af den bærende konstruktion med stålprofiler. Også anvendelse af så få byggekomponenter som muligt er en del af kernen i konceptet. Det er en ny konstruktion, hvoraf dele af den er patentanmeldt. <br/><br/>Vægsystemet er et eksempel på "mass customisation"; ved at bestille det færdige modulsystem opnår man masseproduktionens stordriftsfordele i form af en fornuftig pris, høj kvalitet og en kontrolleret fremstillingsproces, samtidig med at størrelsen og antallet af moduler bestilles skræddersyet til det enkelte projekt. Det er vejen frem for at opnå en mere effektiv byggebranche. <br/><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s8'><td class='s6'><td class='s6'><td class='s3'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s1'>Design<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>RockShell systemet er designet fra 'scratch' af ROCKWOOL koncernens centrale R&D funktion og er baseret på egne ideer. Under udviklingsforløbet har en række af koncernens forretningsenheder været involveret for at sikre et reelt kundefokus samt et stærkt internationalt perspektiv.<br/><br/>Visionen for RockShell vægsystemet har været at udvikle et komplet vægkoncept til det internationale marked, der indebærer en hurtig og effektiv installationsproces samt gør det nemt at arbejde med det grundlæggende bygningsdesign og bygningens visuelle udtryk og samtidig opnå høj energieffektivitet og kvalitet. <br/><br/>Ud fra visionen blev der iværksat et udviklingsforløb, der bygger på en integreret design- og produktudviklingsproces, hvor tre ben - udvikling af hhv. system, marked og supply chain - skulle spille sammen. Det har været en ny metodik i koncernen, fordi systemet ikke umiddelbart passede ind i koncernens eksisterende forretningsmodel og supply chain. Den øvrige Rockwool produktion er lagerproducerende, mens der her er tale om et skræddersyet, ordreproduceret system. Desuden kræve for stenulden til RockShell væsentligt lavere tolerancer end normalt, og at der eksempelvis kunne skæres slidser i stenulden, og en underleverandørkæde skulle etableres til at udvikle og levere de skræddersyedes stålprofiler og skruer. <br/><br/>Udviklingsarbejdet har krævet stærke ingeniørmæssige kompetencer inden for energieffektivitet, statik, materialekendskab samt markedsindsigt og brugerindsigt for at kunne at designe systemet.<br/><br/>Rent teknisk består systemdesignet af plader af stenuldsisolering, der monteres i specialdesignede stålprofiler. En særlig fæstningsteknik gør det muligt at skabe en helt tæt konstruktion uden kuldebroer. På indersiden af isoleringen monteres OSB plader, der afstiver konstruktionen og fungerer som dampbremse og monteringsoverflade for installationsvæggen. Facaden monteres på træregler, som hviler på isoleringen. Herefter monteres beklædningen yder helt efter eget valg. Ønskes en pudset facade kan dette udføres direkte på stenulden (ny afsluttet videreudvikling). Herved opnås både den absolut billigste og tyndeste konstruktion. <br/><br/>Der er udviklet et tilhørende CAD-software til design af RockShell projekter. Med denne software kan både bygherrer, projekterende og udførende i byggeriet få en skitse af et RockShell byggeri på kun en halv time og et par timere senere have en færdig målfast tegning, 3D illustrationer og samtidig et overslag på prisen. <td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td class='s6'><td class='s6'><td class='s3'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s1'>Udviklerteam<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>Over 40 Rockwool medarbejdere og 30 medarbejdere fra eksterne samarbejdspartnere har været involveret i projektet. Nøglepersonerne omfatter:<br/><br/>Rockwool nøglemedarbejdere: <br/>Henrik Bøgeskov, Rockwool International A/S (nu ansat i Københavns Energi), Project Manager (Start-up of project,
Project management) <br/><br/>Preben Riis, Rockwool International A/S<br/>Senior Engineer (General development and production) <br/><br/>Stefan Völkner, Rockwool International A/S<br/>Senior Development Engineer (General development and certification)<br/><br/>Eksterne nøglepersoner<br/>Eigil Hasling, Rambøll A/S, Project Manager (Steel constructions,<br/>structural calculations,
development)<br/><br/>Morten Bastue Jacobsen, Rambøll A/S, CAD specialist (Development of software tool)<br/><br/>Martin Hastedt, self-employed carpenter (Building models and prototypes, verifying practicability of development) <br/><br/>Stig Knudsen, SC Metal A/S, Director (Development and manufacturing of steel prototypes)<br/><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td class='s6'><td class='s6'><td class='s3'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s10'>Lanceret<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>oktober 2011<td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td colspan=3 rowspan=8 class='s11'><div class="waffle-image-div" style='height:136px; width:299px;'>![Eksternt billede](//images-docs-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=https://ing.dk/modules/xphoto/library/originals/7/0/70241.jpg&container=docs&gadget=docs&rewriteMime=image/*&resize_h=136&resize_w=218)</div><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td style='display:none;'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td style='display:none;'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td style='display:none;'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td style='display:none;'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td style='display:none;'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td style='display:none;'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td style='display:none;'><td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td class='s6'><td class='s6'><td class='s6'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>RockShell vægsystem er innovativt ved at give en ekstremt rationel byggeproces kombineret med et yderst energieffektivt bygningsdesign. Som noget banebrydende nyt er isoleringen integreret i den bærende konstruktion.<td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td class='s4'><td class='s6'><td class='s6'><td class='s6'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s10'>Hjemmeside<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>[www.ROCKWOOL.dk](https://www.google.com/url?q=https://www.ROCKWOOL.dk&sa=D&usg=ALhdy2-RxeCdqeiPeMqKamAMfu6mRX1xsw)<td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s10'>Beskrivelse (PDF)<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'>[https://rockshell.rockwool.dk/relevante+brochurer](https://www.google.com/url?q=https://rockshell.rockwool.dk/relevante%2Bbrochurer&sa=D&usg=ALhdy28OyV8ekTXew3q-1vKYXq-5UKNgAQ)<td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr><tr dir='ltr'><td class=hd><p style='height:16px;'></td><td dir='ltr' class='s10'>Video<td colspan=3 dir='ltr' class='s9'> <td style='display:none;'><td style='display:none;'></tr></table></body>

[video:https://www.youtube.com/v/2lh_fsqY6Zk]

Læs også: Modulopbygget lavenergihus med Rockshell

Ingen kommentarer endnu.  Start debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger