Robust dansk membranteknologi står til internationalt gennembrud

Den dominerende teknik til separation af olie og vand i olieudvinding fra oliesand har netop fået en konkurrent.

Suncor, en af Nordamerikas største inden for oliesand, har købt et filtreringsanlæg af det canadiske firma Filterboxx udstyret med membraner fra den lille Bagsværd-virksomhed Cometas. Membranerne skal filtrere olien ud af procesvand pumpet op fra dybtliggende sandlag og erstatter dele i den normalt anvendte SAGD-filtreringsmetode, der ifølge administrerende direktør i Filterboxx, Kevin Slough, var moden til forbedring.

»SAGD (Steam Assisted Gravity Drainage, red.) er omstændigt og ikke særlig godt til at håndtere vekslende mængder procesvand. Vi var på udkig efter en enklere proces på membranmarkedet og fandt, at Cometas havde et unikt produkt,« fortæller Kevin Slough.

»Sammenlignet med andre membraner er vandfluxraten langt større og holdbarheden længere. Det gør, at vi kan anvende et lavere tryk og derved spare energi. Samtidig får vi en mere konstant drift,« fortæller han.

Det skyldes materialet siliciumkarbid (SiC), der er det næsthårdeste materiale efter diamant og derfor meget slidstærkt. Cometas har patenteret membranen, hvor både selve bærelaget og det tynde membranlag med porestørrelser fra 4 nanometer til 33 mikrometer er fremstillet af SiC.

Salgs- og marketingchef hos Cometas, Søren Martin Olsen, fortæller, at virksomheden i øjeblikket arbejder på indkorporere bakterie- og virusdræbende nanopartikler i membranstrukturen.

»Derved opnår vi en endnu højere filtreringsgrad. Det betyder også, at procesvand, som olieproducenter ellers betaler mange penge for at slippe af med, nu kan filtreres så rent, at det kan genanvendes i produktionen,« forklarer Søren Martin Olsen.

Han oplyser, at firmaets SiC-membraner har en levetid, der er betydeligt længere end andre keramiske membraner.

Mange anvendelsesmuligheder

Test har desuden vist, at SiC kan filtrere op til fem til ti gange så store vandmængder som Alumina Oxid, (Al2O3), der er det gængse materiale til keramiske membraner. Grunden til, at man ikke tidligere har set SiC anvendt i membranteknologi er, at det kræver ovne med temperaturer på 2.400 grader celsius at fremstille produkter af siliciumkarbid.

Cometas har to typer membraner, cross flow-membraner og dead end-membraner. Det er cross flow-membranen, som nu anvendes i det canadiske oliesand og som desuden bliver testet i europæisk olieproduktion både on- og offshore i øjeblikket.

Lektor i kemiteknik på DTU, Gunnar Jonsson, forsker i membranteknologi. Han har ikke kendskab til andre tilsvarende membranteknologier, der bruger et materiale som SiC.

»Cometas' membraner har mange anvendelsesmuligheder, for eksempel til mikrofiltrering inden for mejeri- og bryggeindustrien, inden for biotek samt til rensning af spildevand,« siger han og nævner, at han i øjeblikket overvejer at anvende Cometas cross flow-membran til en membranbioreaktor i et projekt som DTU er involveret i.

400 gange lettere end sandfiltre

Mens cross flow-membraner håndterer filtreringsopgaver, hvor større partikelmængder skal udskilles, er det bliver Cometas' såkaldte dead end-membraner brugt til spa- og swimmingpool. Som navnet antyder, bundfælder de filtrerede partikler sig her i membranen.

Et SiC-filter på 18 kg har mere filterareal end et sandfilter, der vejer 4,5 tons. For at rense et sandfilter skal hele massen af sand gennemskylles (floteres), hvilket ikke er nødvendigt med SiC-filteret, som kun kræver en procent af den mængde vand, som et sandfilter bruger.

Både sand- og keramiske membranteknologier kan filtrere omkring 65 kubikmeter vand i timen - Cometas' dog med en langt mindre porrestørrelse på mellem 0,04 mikrometer i stedet for de cirka ti mikrometer i et sandfilter.

Søren Martin Olsen fra Cometas ser også et stort potentiale for denne type membran til præfiltrering af vand i forbindelse med omvendt osmose (RO). RO-membranerne kan typisk ikke klare alger og bakterier, så her kan Cometas-membranerne gøre forarbejdet.

Californisk potentiale

Cometas' salgs- og marketingschef er netop vendt hjem fra Californien, hvor han deltog i workshoppen "Innovative Water Solutions" arrangeret af Innovation Center Denmark i Silicon Valley i samarbejde med Berkeley universitetet.

Her præsenterede talrige vandeksperter skræmmende data, som for eksempel, at 36 stater kommer til at mangle vand inden for de næste fem år, og at Californiens største statslige udgiftspost er at transportere vand fra nord til syd.

»Derfor er der stor efterspørgsel efter nye vandteknologier. Afsaltning af vand via RO er en af de metoder, der kan benyttes til at afhjælpe vandmanglen. Ved at bruge vores membran til forbehandling inden RO, kan man enten øge kapaciteten eller nedsætte trykket og derved spare energi i et RO-anlæg,« forklarer han.

Jeff Moser, Executive Director hos National Water Research Institute, overværede en præsentation af Cometas på workshoppen.

»I USA har vi et stort behov for nye membranteknologier, og hvis de data, jeg så fra Cometas, kan realiseres, så bliver det et væsentligt produkt på markedet,« forudsiger han.

Fakta: Cometas

  • Cometas, der står for Copenhagen Membrane Technology A/S, blev stiftet i februar 2006 på DTU-Scion af Jens Husted Kjær, der kom fra Haldor Topsøe. I dag har virksomheden 12 ansatte i hovedkvarteret i Bagsværd.

  • Firmaet har en produktionskapacitet på 250.000 kvadratmeter, hvilket svarer til cirka 15.000 membraner om året.

  • Målet er over de næste tre år, at nå en omsætning på over 100 millioner kr., som primært skal hentes på eksportmarkederne.

  • Sidste år opnåede selskabet en omsætning på cirka 7 millioner kroner og forventer i år at nå op på mellem 15-20 millioner kroner.

Emner : Olie