Robotter kan gøre krige mere humane

Når forfattere og filminstruktører forestiller sig brugen af robotter i krig, er det næsten altid i skræmmende scenarier, hvor robotterne går amok på mennesker og forsøger at udrydde dem. Men man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i glashus.

Spørgsmålet er nemlig, om robotterne kan gøre værre ting, end menneskene allerede mange gange har bevist, de er i stand til. Voldtægtslejre i eks-Jugoslavien, tilfældig målskydning på civile irakere og ydmygelser og tortur af mennesker i Abu Ghraib-fængslet er blot få eksempler på, hvad mennesker er i stand til, når de er i krig og optændt af had og hævntørst.

Krig er på en måde en umenneskelig situation, giver det så ikke netop mening at bruge robotter? Ville robotter gribe til voldtægter og udspekulerede ydmygelser af mennesker, eller ville de netop være bedre end mennesker til at overholde krigens love, Genève-konventionerne? Og kan brug af robotter ikke i det hele taget spare liv?

Ornithopter er et eksempel på de såkaldte Micro Air Vehicles (MAV), der er udviklet til forskellige rekognosceringsopgaver. Ornithopter, der ikke er meget større end en hånd, har bevægelige vinger som et insekt og er udviklet af studerende på Brigham Young University. Illustration: Jaren Wilkey/Jaren Wilkey/BYU

Hvad erfarer en robot?

Disse er nogle af hovedspørgsmålene i rapporten "Autonomous Military Robotics: Risk, Ethics, and Design", som forskere på Det polytekniske Universitet i San Luis Obispo, Californien, udgav for nylig og som er betalt af US Navy.

Rapporten er den første af sin slags og opfordrer både robotproducenter, myndigheder og forskere til nøje at overveje, hvilke risici og etiske problemer, der kan opstå ved brug af militære robotter. At den kommer nu, skal ses i lyset af den amerikanske kongresbeslutning fra 2000 om, at en tredjedel af alle operationelle angrebsfly skal være ubemandede til næste år og at en tredjedel af alle militære kampkøretøjer skal være ubemandede i 2015.

Det er dog tvivlsomt, om det lykkes, vurderer analytikeren Steve Zaloga fra det internationale konsulenthus inden for luftfart og forsvar, Talon Group.

»Det bliver svært at nå ambitionerne til næste år, men jeg tror godt på, at USA kan være kommet et væsentligt stykke ad vejen inden for de næste fem-ti år,« siger Steve Zaloga.

De robotter, der eksisterer i dag, er alle styret af mennesker, og der er endnu langt til fuldt autonome robotter, som i ovenstående scenarier - robotter, der er intelligente i den forstand, at de kan selv tage beslutninger om, hvem der skal skydes og hvornår.

Imidlertid skal man ikke tro, at robotter af den grund altid kun gør, hvad de er programmeret til. Nutidens softwareprogrammer består af millioner af linjer af kode, der skrives af mange forskellige programmører. Ingen enkeltperson kan overskue hele programmet og dermed forudsige konsekvenserne af en bestemt kommando med 100 procents sikkerhed.

Forskellige dele af programmet kan interagere med hinanden på uventede og ikke testede måder. Og i takt med at kompleksiteten i programmet stiger, stiger også sandsynligheden for såkaldt "emergent behaviors", at programmet opfører sig på en måde, det ikke var programmeret til.

Dertil kommer, at der forskes meget i at udvikle komplekse robotter, der er i stand til at lære af deres fejl, så de selv kan korrigere dem eller lære af deres erfaringer, fordi det er upraktisk og reelt umuligt for designeren at programmere robotten til at kunne forudsige alle situationer, den måtte ende i. Især når den befinder sig uden for fabrikkens faste rammer og de bundne opgaver.

Spørgsmålet er blot, om man kan kontrollere, hvad robotten skal lære og hvilke erfaringer, den skal gøre sig.

Robotter der dræber og redder

Men en ting er de problemer, man teoretisk kan forestille sig opstå med fremtidige komplekse autonome robotter. Noget andet er de fejl, man faktisk allerede har set.

Sidste år i april begyndte der at versere rapporter om, at Foster-Millers fjernstyrede robotter Talon Sword, der kan udstyres med maskingeværer og missilkastere, under en operation i Irak rettede deres geværer mod egne soldater, uden at de var blevet programmeret til det. I flere senere rapporter blev denne fremstilling af sagen afvist, og i stedet hed det, at der havde været fejl, men at det var under udviklings- og testfasen før de blev taget i brug.

Et halvt år tidligere i oktober 2007 under en øvelse i Sydafrika vendte en antiluftskytskanon, en Oerlikon GDF-005 sig pludselig mod de soldater, der betjente en lignende kanon ved siden af til venstre og affyrede 15 til 20 skud på en ottendedel af et sekund.

Oerlikon GDF-005 er programmeret til automatisk at finde sit mål ved hjælp af aktive og passive radardata, skyde og genlade. Resultatet var, at ni soldater blev dræbt på stedet og 15 mistede deres højre hænder, arme eller ben. Tilsyneladende på grund af en mekanisk fejl, som producenterne af kanonen ifølge det sydafrikanske militær havde holdt hemmelig.

Også en række ubemandede fly, UAV'er, er styrtet ned både på Sri Lanka og ved den amerikanske grænsekontrol til Mexico som følge af kommunikationsfejl.

Imidlertid skal disse fejl og tab af menneskeliv som følge heraf ses i relation til de tab og psykiske og fysiske men, som mange soldater lider og pådrager sig, når de udfører rekognosceringsopgaver, udsættes for kemisk krigsførelse eller neutraliserer vejsidebomber.

Rapporten citerer forskellige nyhedsmedier for at rapportere, at USA siden de gik ind i Afghanistan i 2001 og Irak i 2003 til og med 2007 havde brugt over 5.000 robotter til at neutralisere 10.000 såkaldte improviserede bomber, der ofte betegner vejsidebomber og miner. Både for Danmark og USA skyldes de fleste tab improviserede bomber.

Krige driver udviklingen

Ser vi på de semi-autonome robotter, der faktisk bruges i krig i dag, findes de både til lands, til vands, i luften - og i rummet. De militære robotter kan programmeres til alt det, robotter til civilt brug kan - for eksempel indlæring, interaktion med mennesker, samarbejde med andre robotter og navigation.

De kan bevæge sig ved at "gå", "løbe" og "hoppe" på ben, eller bruge larvefødder og hjul samt slange sig af sted. De luftbårne robotter benytter sig af propeller og jetmotorer mens vandrobotter ligner u-både, fisk, ål eller endda hummere. Robotterne bruges primært til overvågning og rekognoscering, især fra luften, og til at finde og destruere miner og vejsidebomber samt til forsvar og angreb. Men altså i alle tilfælde endnu styret af mennesker.

Det er især krigene i Irak og Afghanistan, der har skubbet på den teknologiske udvikling af krigsrobotter, siger Steve Zaloga, og USA er ifølge ham det land, der helt klart bruger og producerer flest krigsrobotter. Pt. har Talon Group opgjort markedet alene for førerløse krigsfly til 62 mia. dollar eller omkring 267 mia. kroner.

»Men det er svært præcist at sige, hvilke projekter der udvikles, og hvor meget aktivitet, der er på området. Officielt har staten trukket sig ud af den seriøse forskning på området, men det tror jeg ikke på. Jeg tror, det blot forgår hemmeligt nu,« siger Steve Zaloga.

USA er helt klart den nation, der er førende inden for brugen af krigsrobotter og ifølge danske robotforskere i blandt andet Robocluster er der pt. ingen dansk forskning specifikt inden for militær anvendelse af robotter.

Dokumentation

Læs rapporten om militærrobotter

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvilken side opnår humaniteten . Robotten er nok ligeglad med hvem den skyder på , robotføreren har naturligvis et vist ansvar , men noget på afstand . Humaniteten kan nok ikke findes her og modstanderen der skyder en robot til en skrotbunke er i hvert fald ikke uhuman .

 • 0
 • 0

En af de ting som kan begænse anvendelsen af krig er egne tab og lidelser. Siden Vietnamkrigen har man søgt at sløre egne tab for befolkningerne ved at nægte og i hvert tilfælde styres pressens adgang til fronten og de døde. Under Bush har det været forbudt overhovedet at fotografere soldaternes kister. Modstandernes tab kerer man sig mindre om og man offentliggør f.eks. ikke engang tabstallene hod fjenden.

Se f.eks. http://dir.salon.com/story/news/feature/20...

Robotkrige uden tab af egne, kan åbne for sluserne og betyde at der dårligt er nogen hæmninger tilbage mht til at nedslagte fjenden.

Mvh Søren

En krig med robotter som kan genn

 • 0
 • 0

Hvis man tror, at krige som den i Afghanistan kan vindes og føres til en varig fred ved hjælp af teknologi, har man intet forstået.

Det er klart, at vores soldaters liv i nogen grad kan spares med teknologi, men "fjenden" kan ikke "nedkæmpes" og bringes til (vores) fornuft med våben alene.

Hvad skal der så til i Afghanistan? - ja jeg ved det ikke, men jeg fornemmer, at det er der heller ikke andre, der gør.

 • 0
 • 0

Eller "menneskelig krig". Eller hvad med "sympatisk krig".

Ja, så har man hørt det med ... ;-)

 • 0
 • 0

Imidlertid skal man ikke tro, at robotter af den grund altid kun gør, hvad de er programmeret til. Nutidens softwareprogrammer består af millioner af linjer af kode, der skrives af mange forskellige programmører. Ingen enkeltperson kan overskue hele programmet og dermed forudsige konsekvenserne af en bestemt kommando med 100 procents sikkerhed.

Forskellige dele af programmet kan interagere med hinanden på uventede og ikke testede måder. Og i takt med at kompleksiteten i programmet stiger, stiger også sandsynligheden for såkaldt "emergent behaviors", at programmet opfører sig på en måde, det ikke var programmeret til.

Lad os slå det helt fast: Computeren gør eksakt, hvad den er programmeret til! Det kan diskuteres, om mennesker har overblik over, hvad de koder - men computeren "opfinder" ikke noget selv. Den gør, som den er kodet til. Også selvom programmet, er millioner af linier stort, og lederne har tabt overblikket.

Endeligt, er det også forkert, at lederne normalt taber over blikket, over et millioner linier stort program. Du kan sagtens, have fuldstændigt styr på, hvordan programmet virker, uanset hvor mange milliarder linier at det fylder. Et større program, kan i nogle tilfælde, endog give større overblik.

Har du problemer med, at computeren gør forskelligt hver gang, er det ikke fordi at computeren selv begynder at bestemme, og tilfører "tilfældigheder" til koden. Årsagen skyldes, at visse programmeringssprog gør det særdles sandsynligt, at fejl medfører tilfældigt opførsel. Sprog, kan sagtens udvikles til, at ikke kunne gøre noget tilfældigt, uanset antal millioner af linier. Og dette vil ikke nedsætte mulighederne for hvad koden kan. Tværtimod, kan compilerne ofte være mere intelligente, og rumme større mængde af schedulering, så ting der var svært at kode før, nu bliver overskueligt, og simpel at kode.

Et programmeringssprog, der udvikles til, at give fejl, problemer, og tilfældigheder, kan gøre livet svært for programmører, næsten uanset hvor lille koden er. Er det mange millioner linier, som skal kodes, vil det være utroligt svært at undgå, programmet får sin egen vilje. Meddens et programmeringssprog, der udvikles til determinisme, og til at alt kan reproduceres, giver større muligheder for at fejl kan logges, reproduceres, og opdages. Ofte, er muligt at direkte se på koden, om fejlen er indlagt bevidst, eller om det er en "brøler".

Det kan være svært, at afgøre om en fejl er en brøler, eller om det er en facilitet (indlagt bevidst). Ikke mindst fordi, at dem der ønsker at indlægge fejl bevidst, forsker i, og udvikler, mulighederne for fejl. Ting, der af nogle personer, er gjort ubevidst, bliver udforsket og brugt, konstruktivt for at opnå fejl på rette sted, og på forudvalgt tid, eller måske til at "aflytte" koden. Der forskes i fejl, som er "brugbare", f.eks. til at hente koder ud. Det kan være taler om programmer der giver anledning til pauser, og frekvenser, på bestemte signaler, der kan opsnappes, og hvor der bevidst ikke anvendes samme pause, for at muliggøre data aflyttes osv. Måske udforskes strukturer, der gør at programmet bliver mest overskueligt, hvis den samtidigt udsender rette "støj". Det gør, at fejlen ikke umiddelbart kan opdages.

Hvis man arbejder på, at undgå fejl, kan det undgås - også selvom koden er millioner af linier stor. Og stor kode, kan i nogle tilfælde, rumme mindre sandsynlighed for fejl, end en lille kode, hvis de rette metoder bruges. Typisk, kan man se på kodens "robusthed", ved at se om en programmørs fejltagelser, eller "terror" vil kunne påvirke programmet, uden at blive opdaget, f.eks. udfra tjek der udføres meddens koden kører. Hvis et tjek fejler, vælger man måske at rette fejlen, og tænde en lysdiode, samt logge hvilken programmør, der er årsag. Det kræver, naturligvis større kode, og et større antal programmører.

 • 0
 • 0

Under Bush har det været forbudt overhovedet at fotografere soldaternes kister.

Det skal retfærdigvis siges, at forbuddet mod at vise billeder af kister, også eksisterede under Clinton og den første Bush, eftersom det er indført i 1991. Forbuddet er ikke for at skjule dødstallene, men for at tage hensyn til de efterladte. Samtlige vestlige landes militær, oplyser øjeblikkeligt når de selv har mistet soldater.

 • 0
 • 0

Det kan måske volde vanskeligheder at være helt præcise, og iøvrigt er du vist bedøvende ligeglad - men der er da nogen som prøver at vurdere antallet:

Iraq Body Count is an ongoing human security project which maintains and updates the world’s largest public database of violent civilian deaths during and since the 2003 invasion. The count encompasses non-combatants killed by military or paramilitary action and the breakdown in civil security following the invasion.

Data is drawn from cross-checked media reports, hospital, morgue, NGO and official figures to produce a credible record of known deaths and incidents. (more in About IBC)

Antal døde: 100.000 http://www.iraqbodycount.org/

Skøn over direkte og indirekte dødsfald som følge af krigen:

The death toll among Iraqis as a result of the US-led invasion has now reached an estimated 655,000, a study in the Lancet medical journal reports today.

The figure for the number of deaths attributable to the conflict - which amounts to around 2.5% of the population - is at odds with figures cited by the US and UK governments and will cause a storm, but the Lancet says the work, from the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, has been examined and validated by four separate independent experts who all urged publication.

http://www.guardian.co.uk/world/2006/oct/1...

Spørgsmålet er så om det egentlig er fjenden man dræber - eller bare uskyldige?

Søren

 • 0
 • 0

The death toll among Iraqis as a result of the US-led invasion has now reached an estimated 655,000, a study in the Lancet medical journal reports today

 • ja, det leder jo tanken tilbage til Anders Bodelsens roman "Tænk på et tal"! 'Wiki' oplyser i denne forbindelse:

Gilbert Burnham, the lead author of the second study, was censured in February 2009 by the American Association for Public Opinion Research for violating its code of professional ethics by refusing to disclose details of his work...Burnham was also censured in the same month by Johns Hopkins University for violating the study protocol by collecting the full names of some survey respondents...

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Lancet_survey...

 • 0
 • 0

Spørgsmålet er så om det egentlig er fjenden man dræber - eller bare uskyldige?

At der dør civile i en krig er tragisk, men det skulle måske med i billedet, at langt den overvejende del af de dræbte civile i Irak, er dræbt af selvmordsbomber og andre voldelige aktioner, udført af irakere og arabere og altså ikke af amerikanerne.

Det lader til at være en bevidst strategi fra disse muslimske fanatikere, at slå så mange civile ihjel som muligt, fordi der i vesten er en stor masse der ukritisk så antager, at disse civile tab skyldes amerikanske kugler.

En anden ting der også skal tages med, er at fjenden i både Afghanistan og Irak kæmper i civilt og derfor let bliver regnet for et civilt tab, frem for et militært. Det er for øvrigt også derfor, at de heller ikke regnes som krigsfanger hvis de bliver fanget, men derimod som illegale kombattanter.

 • 0
 • 0

Robooter, kan måske også gøre krige mere humane, ved at anvende ikke dræbende våben. Mennesker, handler ofte i panik, og foretrækker en sikker "dræber", fremfor et ikke dræbende våben. Robotter, kan kodes til, at vælge rette ikke dræbende våben, og kan nemt bære forskellige typer våben, der kan anvendes til opgaverne.

Jeg tror, at det ofte er bedre, at bruge ikke dræbende våben, og måske robotter der kan udfører operationer i felten, og f.eks. indoperere bio-elektronik, der får strømmen fra personen, og som eksempel kan overvåge, og oplyse om position for personen. De kan måske slås fra, så de ikke sender data uafbrudt, men opbevarer data, indtil det er passende at sende data, og derved er de sværre at spore. De kan måske være sværre at spore, hvis de er slukket, og ikke sender.

Måske, kan man i fremtiden, også udføre mere advancerede operationer, såsom indoperere bioelektronik i hjernen, og påvirke personers tanker, eller evner. Mange mikroskopiske mikrochips, kan måske implementeres overalt i hjernen, og muliggøre, at såvel hvad personen tænker, som har tænkt sig at gøre, kan aflyttes.

Selvfølgeligt, kan også bruges traditionel teknologi, som "pacemakeren", med indbygget viberator og musik, som kan få en diktator på gode tanker.

 • 0
 • 0

Jeg ved godt at det er svært for Søren at skelne mellem frihedskæmbere og terrorister.

Den simple forskel er at frihedskæmpere dræber kun fjender og fjendens soldater.

Hvor dem, som Søren forsvarer, er bedøvende ligeglade med hvem de slår ihjel, de ønsker ikke at skabe frihed men frygt.

Og det er ligemeget om man tror på Bush eller ej.

Bilbomber mod civile for at skabe frygt, er kriminelt målt med alle målestokke.

 • 0
 • 0

Ja dem der har SENDT disse soldater ER vel civile, som soldaterne har været inden de tog uniform på, altså er disse selve den bagved liggende "fjende"... hvor ligger der et erkendelses problem, problemet er snarere at definere HVORNÅR nogen er en fjende.

 • 0
 • 0

Jo det kan man godt sige, men det er så til gengæld noget de selv har valgt.

Er du sikker på det? Eller er det ikke snarere noget andre har valgt for dem. Som f.eks Bush og hans lille skiderik til justitsminister (Gonzales) og de andre krigsforbrydere.

Man har lavet et system hvor de som kaldes illegale kombattanter ikke engang har ret til at komme for en dommer for at det kan blive undersøgt om de faktisk er illegale kombattanter!

Har USA skrevet under på FN's menneskerettighedserklæring? Punkt 6 siger:

"Ethvert menneske har overalt i verden ret til at blive anerkendt som retssubjekt."

FN's menneskerettigheder støttes også af Danmark - med undtagelse af aktivisterne i DF naturligvis - som gerne ser dem afviklet.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Er du sikker på det?

Ja det er jeg.

Skulle de for øvrigt blive anerkendt som krigsfanger, i stedet for ulovlige kombattanter, så siger reglerne, at de kan holdes indespærret indtil krigens afslutning, UDEN at komme for en dommer.

Til gengæld så står det naturligvis klart, at man behandler sine krigsfanger eller andre i ens varetægt ordentligt, hvilket ikke altid har været tilfældet.

 • 0
 • 0

Hverken reglerne for krigsfanger eller menneskerettighederne er overholdt i f.eks. Guantanamo.

Spørgsmålet er iøvrigt om "krigen mod terror" falder ind under den juridiske definition af krig eller det blot er et propaganda udtryk på linie med f.eks. krigen mod narko - opg som tjener til at legitimere vold mod sagesløse i den "gode sags tjeneste".

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Tja der skal måske ændres på diverse konventioner, da de for de flestes vedkomne er skrevet på en anden tid og derfor ikke længere er tidssvarende.

Jeg ser ikke nogen sagesløse på Guantanamo, men jeg er enig i, at behandlingen ikke i en hver henseende har været eller er i orden. Når det så er sagt, så er det stadig min klare opfattelse, at de personer der nu sidder der, sidder der som konsekvens af deres egne beslutninger og ikke mindst som en konsekvens af, at de selv har overtrådt stort set alle regler inden for krigens love og samtidig været fløjtende ligeglade med menneskerettighederne. Det er med andre ord ikke mennesker jeg vil løfte en finger for.

 • 0
 • 0

Er du indvandret til Danmark, et sted fra ,hvor dansklæreren, Søren, havde nogle mangler.

For ind imellem er du lidt hurtig på aftrækkeren.

John Seiersen skriver:

"Illegale kombattanter. Er det ikke en slags mennesker uden rettigheder?

Jo det kan man godt sige, men det er så til gengæld noget de selv har valgt. "

Hvortil du svarer Søren:

"Er du sikker på det? Eller er det ikke snarere noget andre har valgt for dem. Som f.eks Bush og hans lille skiderik til justitsminister (Gonzales) og de andre krigsforbrydere. "

Det er vist det man kalder: "hvad hjertet er fuldt af løber munden over med".

Der er ikke tale om Guantenamofangerne,der er en skamplet på USA´s omdømme.

Der er heller ikke tale om hvem USA mener er sådanne.

Det er et begreb, som alle der har aftjent deres værnepligt er bekendt med.

Når man taler om illegale kombattater, så taler man om uuniformerede kamptropper, spioner, frihedskæmpere og terrorister, hvorom gælder, at disse, hvis de pågribes kan henrettes på stedet, hvad de nu sjældet bliver...men det kan ske!

Især kan terrorister(jævnfør SS og NKVD)forvente en noget hårdere behandling, hvis modparten få fingre i dem.

 • 0
 • 0

I dag, er krig frygtindgydende, og det holder måske verden bort fra krig. Ikke dødbringede våben, robotter osv. giver naturligvis risiko for, at krig bliver mere "legitimt". Det hæver også det teknologiske niveau, som et land skal være på, for at gå i "etisk krig".

Men, sammenlignes en "etisk krig", baseret på robotter, der kan give soldater medicin, eller indoperere transpondere - og muslimsk hellig krig, så mener jeg trods alt, at en vestlig etisk krig, er mindst voldelig.

Skal man indoperere transpondere, følge mennesker, eller udvikle våben, der kan give medicinske indsprøjtninger dimmensioneret efter personens vægt, så vil det sandsynligvis også besværliggøre krig en smule. Om det er uetisk, vil i høj grad, afhænge af dem der udvikler våbene, og dem som anvender dem i praksis.

Våben, der eksempelvis er tæt knyttet til medicin og operationer, kan i nogle tilfælde bruges konstruktivt - også mod "egne". F.eks. vil en soldat kunne bedøves, eller en kugle fjernes automatisk, med en robot, der landet på soldaten.

Det giver også mulighed, for større etik overfor fjenden. Det er ikke nødvendigvis det bedste, at bare slå fjenden ihjel, eller være uetisk, og ond, overfor en fjende. Det bedste, kan meget nemt være, at være mere venlig, og hjælpsom, end soldatens egne. Teknologi, kan måske muliggøre, at fjenden kan tilbydes en kop kaffe i ørknen, eller fjenden kan hjælpes med nødrationer fra en modstander. Eller, måske at der kan udføres operationer, såsom bortfjernelse af kugler, lapning af ben mv. ved hjælp af flyvende operationsrobotter.

Jeg tror ikke, at der er nogen egentlig grund til, at krig behøver at være uetisk.

 • 0
 • 0

John - Du aner jo ikke hvorfor de sidder der så længe de ikke har været for en dommer. Hvordan kan du være apologet for den slags? Du har kun Bush's ord for det.

Der er ovenikøbet masser af indikationer/beviser på at der sidder/har siddet helt uskyldige mennesker ligesom helt uskyldige mennesker er blevet pint ihjel i fægslerne i både Afghanistan og Iraq. I modsætning til dine uunderbyggede formodninger er det veletablerede facts.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Når man taler om illegale kombattater, så taler man om uuniformerede kamptropper, spioner, frihedskæmpere og terrorister, hvorom gælder, at disse, hvis de pågribes kan henrettes på stedet, hvad de nu sjældet bliver...men det kan ske!

Det var pokkers. Henrettes på stedet. Hvor er du langt ude.

Ifølge International Humanitarial Law gælder:

If civilians directly engage in hostilities, they are considered "unlawful" or "unprivileged" combatants or belligerents (the treaties of humanitarian law do not expressly contain these terms). They may be prosecuted under the domestic law of the detaining state for such action.

http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/h...

Bemærk "procecuted". Soldater har ingen ret til at optræde som dommere og bødler overfor fanger.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Jeg tror ikke, at der er nogen egentlig grund til, at krig behøver at være uetisk.

Man kan måske ligefrem forestille sig etiske krige(?). Fremskridtet er ustoppeligt.

 • 0
 • 0

Såfremt, at "Laws of Robotics" overholdes, vil robotter nemt kunne medfører mere human krig. http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Laws_of... Der er intet i vejen for, at robotter fremover, får opgaver i krigssammenhæng, hvor disse love opfyldes.

Jeg har altid betragtet det som misbrug, at udstyre robotter med våben, der ikke opfylder "Laws of Robotics".

Robotter, kan i højere grad end mennesker, gøres robuste, og behøver ikke at beskytte sig, på måder så mennesker slås ihjel. I fremtiden, kan de måske se ud som mennesker, og de kan være dygtigere som læger, som sygeplejesker, og til at hjælpe, end mennesker er - måske kan de have indbygget lægeudstyr.

Det kan være en fordel - også for os - hvis en vis del af vores befolkning fremover bliver robotter. De kan hjælpe, ved evakuering, ved førstehjælp, og i mange andre situationer. Måske, kører tilfældigvis en robot forbi, ved en ulykke, og kan give førstehjælp.

 • 0
 • 0

Du er ret naiv Søren, når du oversætter prosecuted i den allermest venlige form.

Vi andre, der åbenbart har levet lidt længere har en lidt anden tilgang til, hvorledes den slags ting bliver overholdt, af de der er direkte imod den vestlige verden.

Man fanger en uskyldig turist, og hugger hovedet af personen med fuld vidiodækning, hvilket jo ikke er i overenstemmelse med nutidige krigstraktater

Detaining state er den sejrende eller den stærkeste magt på stedet "lige nu", hvor dennes regler følges. Er reglerne ingen fanger, så kommer der ingen fanger.

Jævnfør Sudans tiltag idag hvor alle hjælpe oganisationer smides på porten, fordi de holder liv i nationens fjender. Læs: De som den kære Omar al-Bashir ikke har fået udryddet endnu.

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2009/03/07...

Jævnfør, at dine venner i Gazastriben, der ikke kan lade være med at fyre deres legetøj i hovedet på Israelerne dag og nat, år ud og år ind.

Hvad var det lige Hamas foretog sig med medlemmer af Fatah i Gazastriben...retsager, glem det, nedskydning på stedet.

 • 0
 • 0

....er at de mest revancistiske elementer i denne verden også er teknologiske tåber der ikke vil være istand til at frembringe teknologiske erstatninger for mennnesker de næste par århundreder der kan slås i teknologiske krige.

 • 0
 • 0

Vi andre, der åbenbart har levet lidt længere har en lidt anden tilgang til, hvorledes den slags ting bliver overholdt, af de der er direkte imod den vestlige verden.

Andres forbrydelser gør dem vel ikke legale hos os Bjarke. Og gider du holde op med dine idelige og tåbelig insinuationer om mig. Du kan forholde dig til hvad jeg skriver, fint, men spar mig for dine vamle fantasier.

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Jeg har en temmelig klar fornemmelse af hvad DF mener - eller en del i DF i hvert tilfælde. Og det er at menneskerettighederne skal skrottes og at vi skal melde os ud af foreningen. Jeg ved ikke lige hvad de vil sætte i stedet.

Mvh Søren

Jeg har nu ikke opfattelsen af, at DF vil have menneskerettighederne skrottet, den holdning finder du vist kun i de muslimske lande.

Men det er min klare opfattelse, at DF sætte ofrenes menneskerettigheder over gerningsmændenes ditto, hvilket jeg umiddelbart vil mene lyder ganske fornuftigt.

 • 0
 • 0

Jævnfør, at dine venner i Gazastriben, der ikke kan lade være med at fyre deres legetøj i hovedet på Israelerne dag og nat, år ud og år ind.

Hvad var det lige Hamas foretog sig med medlemmer af Fatah i Gazastriben...retsager, glem det, nedskydning på stedet.

Hvad har jeg skrevet om Gaza Bjarke? Jeg beder dig igen at forholde dig til hvad jeg skriver og undlade at underholde om hvad du forestiller dig eller har opsnuset om min person. Så skal du nok få søndagsskoletone.

 • 0
 • 0

Jeg har nu ikke opfattelsen af, at DF vil have menneskerettighederne skrottet, den holdning finder du vist kun i de muslimske lande.

Der er da godt hvis jeg tager fejl. Men det er vist ikke sådan at forbrydelser ikke kan straffes ifølge menneskerettighederne. Så din anden bemærkning forstår jeg ikke. Alle har vel ret til at blive dømt af en dommer f.eks. Ikke kun ofrene (skal de overhovedet for en dommer?), men også forbryderne (hvem ellers?).

Mvh Søren

 • 0
 • 0

Søren, hvad jeg ved om din person skyldes alene dine egne indlæg her.

Det er som bekendt mange.

De er læst, men ikke altid kommenteret.

Men man har vel lov til at slutte modsætningsvist, når du udtrykker et eller andet, du går ind for, at det modsatte ikke er ønskeligt

Jeg har desværre(for nogen) en hukommelse som en elefant desangående, så forsigtighed er en dyd, hvis man er bange for sit rygte. Og lige som elefanter ikke glemmer så sker dette heller ikke for mig, dog er jeg så heldig at jeg ikke bærer nag, for så var jeg død af frustrationer forlængst.

 • 0
 • 0

Det kan måske volde vanskeligheder at være helt præcise, og iøvrigt er du vist bedøvende ligeglad - men der er da nogen som prøver at vurdere antallet:

Iraq Body Count is an ongoing human security project which maintains and updates the world’s largest public database of violent civilian deaths during and since the 2003 invasion. The count encompasses non-combatants killed by military or paramilitary action and the breakdown in civil security following the invasion.

Data is drawn from cross-checked media reports, hospital, morgue, NGO and official figures to produce a credible record of known deaths and incidents. (more in About IBC)

Antal døde: 100.000 http://www.iraqbodycount.org/

Skøn over direkte og indirekte dødsfald som følge af krigen:

The death toll among Iraqis as a result of the US-led invasion has now reached an estimated 655,000, a study in the Lancet medical journal reports today.

The figure for the number of deaths attributable to the conflict - which amounts to around 2.5% of the population - is at odds with figures cited by the US and UK governments and will cause a storm, but the Lancet says the work, from the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, has been examined and validated by four separate independent experts who all urged publication.

http://www.guardian.co.uk/world/2006/oct/1...

Spørgsmålet er så om det egentlig er fjenden man dræber - eller bare uskyldige?

Søren

Lancetundersøgelsen holder ikke. Det er en statistisk undersøgelse, hvor der er brugt en for lille samplingsstørrelse. Det gjorde de sjovt nok også da de gentog undersøgelsen. Og der er ingen undersøgelser hvis tal bekræftige, endsige kommer op i nærheden af Lancets.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten