Roadpricing er klar til brug: V, S og DF står stadig i vejen

Illustration: Lasse Gorm Jensen

Sidste år landede resultatet fra en test med satellitbaseret roadpricing udført af det statsejede infrastrukturselskab Sund & Bælt. Forsøget viste, at systemet fungerede med 99 procent nøjagtighed – dog uden at have testet for brugeradfærd eller muligheden for snyd.

Læs også: Leder: Tag så de fødder ned og kom i gang med roadpricing

Alligevel vælger landets tre største partier i form af Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre alle at skyde bolden videre, når man spørger ind til deres holdning til arbejde videre med at indføre roadpricing.

Det er ellers ikke fordi de store partier ikke har ambitioner på transportområdet. Venstre har en plan om at forbyde salg af biler uden elmotor i 2030 og inden da skal en målrettet satsning på grøn transport ifølge partiet føre til, at der i 2030 vil køre én million el- og hybridbiler på det danske vejnet.

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) anerkender roadpricing som et potentielt vigtigt instrument i den grønne omstilling på transportområdet, men kalder det alligevel for »et projekt for fremtiden«:

»Vi mangler endnu at se et sted ude i verden, hvor intelligent roadpricing er i funktion til en rimelig pris og med pålidelig service. Det er vores krav. Vi vil ikke lave et eksperiment og risikere, at det kører af sporet ligesom Rejsekortet.«

Lige nu afventer Venstre derfor hvilke anbefalinger, der kommer fra den arbejdsgruppe for grøn omstilling af personbiler, som regeringen har nedsat. Det er dog vigtigt for Kristian Pihl Lorentzen at blive forsikret om, at et nyt system ikke kommer med store udgifter til administration og bureaukrati:

»Vi har haft for mange eksperimenter herhjemme, som er gået galt. Forestil dig at bare en promille af de regninger bliver behæftet med fejl? Det ville jo være det rene kaos. Derfor skal vi være helt sikre på, at systemet virker. Og vi er ikke interesseret i et mindre intelligent system med faste takster og inddeling af landet i zoner.«

Blank afvisning fra S

Spørger man hans trafikordførerkollega i Socialdemokratiet, Rasmus Prehn (S), så kan man skyde en hvid pil efter ideen om roadpricing, hvis det står til hans parti.

»Det er ikke noget, vi opererer med fra Socialdemokratiets side. Vi har lagt vores infrastrukturplan klart frem, og den indeholder ikke nogen planer om roadpricing. Tilbage i 2011 gik vi ud med ideen om en betalingsring om København, men det fik ingen varm velkomst,« siger han med henvisning til Thorning-regeringens kortlivede forsøg med roadpricing og fortsætter:

»På den anden side er det jo et emne, der dukker op fra tid til anden, men jeg vil sige, at hvis vi skal derhen, så kræver det et bredt kompromis på tværs af de politiske partier. Så er vi naturligvis interesserede i at tage debatten, men det bliver ikke os, der foreslår det.«

Trafikordføreren for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen (DF), fortæller, at partiet ser perspektiver i roadpricing, hvis vi også fremadrettet skal kunne have råd til at finansiere dyr infrastruktur. Men det skal udføres på en måde, så de ikke generer folk, der har brug for deres bil for at få hverdagen til at hænge sammen i landets yderområder:

»Derfor bliver det ikke os, der kommer til at gå forrest for at få roadpricing. Jeg anerkender, at det kan være en god at regulere nogle afgifter på, men vi har også altid sagt, at det skal være udgiftsneutralt for bilisterne.«

Hvad lægger du i ordet udgiftsneutralt?

»De skal ikke betale yderligere. Så vi skal på en eller anden måde finde ud af at lette det over afgifterne.«

Ø: Noget vrøvl at teknologien ikke findes

Enhedslistens esbjergensiske trafikordfører Henning Hyllested fortæller, at partiet er ubetinget tilhængere af roadpricing. Samtidig kalder han det for noget »vrøvl« at påstå, at teknologien til at indføre satellitbaseret roadpricing ikke eksisterer endnu:

»Vi skældte ud, da man i sin tid hældte ideen ned af brættet i den gamle Thorning-regering. Dengang påstod man, at teknologien ikke var udviklet – og det har vi hele tiden sagt var noget løgn, men nu er den i hvert fald udviklet. Sund og Bælt har haft et forsøg kørende, der viser, at det fungerer,« fortæller han og fortsætter:

»Derfor spiller roadpricing en kæmpe stor rolle i vores klimaplan med hensyn til omstilling af transportsektoren og i den bestræbelse der trods alt også skal være på at hive nogle indtægter hjem fra bilismen, når nu brændstofafgifter og registreringsafgifter formindskes i takt med at diesel- og benzinbiler udfases.«

Ifølge Henning Hyllested bliver indførslen af roadpricing et tema, som en ny regering kommer til at tage stilling til fra dag ét efter valgkampen, hvis det står til Enhedslisten.

Og hvis vi efter valget ender med en Socialdemokratisk regering – som meget tyder på lige nu – så kan det godt være, at Rasmus Prehn og hans partifæller alligevel bliver nødt til at tage diskussionen med roadpricing op igen, selvom de ikke har den store lyst til det.

Det er nemlig ikke kun Enhedslisten, der har planer om at indføre roadpricing. Også Alternativet, Radikale og SF har fremlagt hver deres plan for hvordan man kan indføre afgifter på bilkørsel for at reducere trængsel og styrke den grønne omstilling på transportområdet.

Alternativets transportordfører Roger Courage Matthisen (Å) mener, at det er en forspildt chance, hvis vi ikke sørger for at gå forrest med at udvikle ny teknologi på området:

»Roadpricing er en del af fremtiden. EU prøver at gøde vandene for det med deres vejpakker – men hvis vi nu kunne være dem, der kommer først med en teknisk løsning, så har vi jo en temmelig stor eksportmulighed,« fortæller han og fortsætter:

»Jeg har hørt mange gange, at vi ikke skal være foregangsland på dette område. Og det synes jeg er rigtig ærgerligt, for når man vejer omkostningerne til et nationalt forsøg op imod at man har tænkt sig at bruge 60 millioner på at efterforske en Kattegat-forbindelse, så er det svært at forstå, at man ikke kan finde pengene til et forskningsprojekt, der kan bidrage til at minimere de 77 milliover timer vi venter i trafikken hvert år. Det er jo helt hul i hovedet.«

Ingeniører splittede om roadpricing

Skal vi have roadpricing i Danmark eller ej? Hvis man spørger landets ingeniører og naturvidenskabelige fagfolk, så tegner der sig ikke noget tydeligt billede. 39 procent svarer nej, mens 38 procent svarer ja. Resten svarer, at det ved de ikke.

I den samme undersøgelse kan man sortere respondenternes svar alt efter hvilket parti, de har sagt, at de ønsker at stemme på. Her ser man, at det generelt er SF's vælgere, der er mest positivt stemt overfor roadpricing, mens det ikke overraskende er Liberal Alliances vælgere, der er mest imod en afgift på bilkørsel.

Undersøgelsen er foretaget af Ingeniøren den 7.-9. maj med svar fra 1.382 respondenter, der hhv. har en naturvidenskabelig eller ingeniørfaglig baggrund. Læs om resultaterne af undersøgelsen her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Roadpricing bør kun være for udenlandske kørertøjer. Hvor danske bilister, bør få et klistermærke eller brobizz, der fortæller, at der er betalt via vejafgift.

Dermed kunne udenlandske lastbiler også blive så dyre, at det kunne få gods på lige fod med danske vognmænds priser og forhåbentligt få transitgods over på jernbanen.

 • 26
 • 14

Men vi har jo allerede "roadpricing" i den forstand, at vi via brændstofafgifterne betaler efter hvor meget brændstof vi køber og forbruger, og dermed også hvor meget vi køre, så spørsmålet er, vil man nu til at dobbeltbeskatte os med bil, eller vil man samtidigt fjerne alle afgifter fra brændstoffet?

Iøvrigt, så synes en afgift på brændstof, og som det fungere i dag, at være en yderst effektiv og nem måde af opkræve en afgift på, der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken forfra, eller investere milliarder i et nyt fancy og bureaukratisk system, som i realiteten gør det samme!?

 • 36
 • 11

øvrigt, så synes en afgift på brændstof, og som det fungere i dag, at være en yderst effektiv og nem måde af opkræve en afgift på, der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken forfra, eller investere milliarder i et nyt fancy og bureaukratisk system, som i realiteten gør det samme!?

Man skal jo gøre klar til fremtiden. Om 5 år har du købt en elbil, og når de så forsøger at brandbeskatte strømmen køber du et solcelleanlæg med batteribackup, og så er helvede løs

Men ikke når man har roadpricing :-)

 • 17
 • 3

Hvad er "roadprcing" andet end en ny form for stavnsbinding og "company store"?

Jeg ser intet i conceptet ud over at begrænse de dårligst stilledes bevægelighed så man kan kontrollere dem bedre.

Vi ser allerede nu hvordan lejlighedspriserne holder dårlig stillede ude af storbyerne og hvis de så også skal beskattes ydereligere for at komme til og fra arbejde så får vi da rigtigt et klasseopdelt samfund. Vi sender allerede bistandsklienter o.l. til Loland og nu skal næste gruppe i bunden af samfundet altså sendes til arbejdsgiver betalet lejligheder i byerne så de ikke kan skifte arbejde.

Jeg har endnu tilgode at se en punktafgift som ikke vender den tunge ende ned mod samfundest bund og dette er ingen undtagelse.

Ja, i gamle dage havde man jo også bytold og bymure og nu taler man altså om at genindføre det med ny teknologi, så man igen kan holde bønder og fattiglemmer ude, så borgerskabet ikke behøver at se på dem.

 • 32
 • 12

"Roadpricing er klar til brug: V, S og DF står stadig i vejen" "Forsøget viste, at systemet fungerede med 99 procent nøjagtighed – dog uden at have testet for brugeradfærd eller muligheden for snyd."

Systemet er klar til brug! Det skal bare lige testes og forudsætter der er ingen mennesker som snyder. Er jeg den eneste som kan se sarkasmen her?

Personligt håber jeg på Danmark får en flot andenplads i kampen om at introducere roadpricing. Lad lige et andet land tage børnesygdommene. Vi har alle børnesygdommene på jernbanen med ERTMS, vi skal ikke også have dem på vejene.

 • 28
 • 4

Tusind tak til S, V og DF. Der er absolut ingen ide i roadpricing, som nævnt af de forrige kommentatorer. Mht almen begrænsning af CO2 er afgifter på kulbaseret brændstof, det mest retfærdige og mest effektive system. Mht til begrænsning af trafik i myldretiden i storbyerne, bevirker alene generne ved dobbelt tidsforbrug til transport, at kun folk med påtvungen mødepligt, kører i disse perioder. Mht til almindelig begrænsning af bytrafik er P afgifter samt mangel på P pladser særdeles effektive til begrænsning af personbilstraffikken. En P afgift på min kr 100 for at parkere et vilkårligt sted i København, ville helt sikkert reducere enhver lyst til at tage bilen dertil. Imidlertid vil det nok lukke en stor del af forretningslivet, således at der opstår et dødt centrum.

 • 23
 • 9

Det er egentligt underligt der ikke er flere der er for roadpricing, det er jo ikke direkte beskatning, det rammer socialt skævt da de fleste med lavere indkomst er skubbet mod udkanten, hvis ikke direkte ud af de større byer pga boligudgifter og så slår det lige ned i et sted hvor det er svært at faktisk undgå at betale ved kasse 1, nemlig den daglige pendlingstur mellem hjemmet og arbejdspladsen, og så kan man endda snakke om at det er milijøvenlig politik med mere.

det har jo alle ingredienserne som vi kender fra de sidste 15-20 års reformer i sig, social slagside, god signalværdi, øget intjening uden at det er en egentlig skat... og nå ja! systemet er langt fra modent nok til at blive rullet ud og håndtere "real world" problemer, så vi kan få endnu en IT-relateret fadæse og se på!

 • 14
 • 3

Vi betaler allerede for at køre på vejene, hvis der skal indføres roadpricing så skal registreringsafgiften ned på et anstændigt niveau (10~15%) og det skal vægtafgiften også!

 • 16
 • 8

Det er fordi vi bilister allerede bliver flået i hoved (når vi køber bil) og røv (når vi tanker)... Roadpricing skal og bør kun indføres som en totalløsning med justering af alle de andre afgifter som rammer bilejerne!

 • 15
 • 6

Det er egentligt underligt der ikke er flere der er for roadpricing,

Valgår! Hammeren falder efter den 6. Juni 2019 hvor ejendomsbeskatningen träder i kraft og der opstår et politisk behov for et eller andet värre der kan afspore den debat.

"Muslimkortet" synes heldigvis at väre slidt op, men "Digitalisering" og det at väre Förende med et utestet system der skal rulles overalt er en anden pålidelig metode :).

 • 6
 • 0

Jeg synes, at mange ingeniører og teknikere er for ivrige til at vi skal have den mest avancerede teknologi for enhver pris. Bare fordi vi har en teknologi, er det ikke ensbetydende med at den absolut skal bruges eller er nødvendig. Ud over de øgede muligheder for beskatning er roadpricing jo også et glimrende redskab til øget overvågning og kontrol af borgerne, som i forkerte hænder kan føre til uforudsete problemer, både via egne myndigheder og fremmede magter... Jeg er enig i at brændstofafgifter og klistermærker virker udmærket og gør det for nu.

 • 18
 • 1

Valgår! Hammeren falder efter den 6. Juni 2019 hvor ejendomsbeskatningen träder i kraft og der opstår et politisk behov for et eller andet värre der kan afspore den debat.

Ting der kan blæses vildt op: Kampfly støj Roadpricing Gamle skandaler i det offentlige der trækkes frem af hatten. Brexit. Nordstream 2 Rusland generalt Muslim krise (sådanne er jo nemme at få sat gang i ) Ny klapjagt på 120.000 syge fordi nogen synes at have set en enkelt der måske kun var halvsløj. ... .. . Listen af ting poltikerne og lakajerne i dagspressen kan bruge og har brugt til at lave fokus skifte er ekstem lang. Deres opfindsomhed er langt større en selv de mest paranoide konspirations folk (inkl undertegnede) formår at fantasere om.

 • 6
 • 3

Ikke testet for snyd og brugeradfærd og virker med 99% sandsynlighed. Der er nærmest statsgaranti for et nyt dyrt fejlslagent it projekt. Særdeles fornuftigt af Kristian Pihl Lorentzen, at insistere på, at det skal være i brug med succes et andet sted i verden, før Danmark går den vej.

 • 8
 • 1

Det er lettere blot at indføre en km sats på mobiltelefonen.

Se hvilken mast den er koblet op på en gang i timen, og beregn afstanden mellem masterne. Pris = distance^2/100 - 5 kr

 • 3
 • 4

Hvem er det der gladeligt betaler for at slippe for trængslen, for de har vigtigere ting at bruge deres tid på? sommerhuset, golfbanen, marinaen.

Hvem er det der ikke skal køre? ikke handle ind for deres forældre i nabobyen, ikke køre børn til musik/ fodbold/spejder, eller ikke nå at hente deres børn i institutionen inden den lukker.

Hvilke ture skal pøbelen skære væk? ved god at der kommer en smart kommentar om at de ikke skal have bil, og blive på stenbroen, for ellers bliver trængslen i bus og tog endnu større.

 • 7
 • 2

Vi betaler allerede "road-pricing" idet brændstoffet er ret hårdt beskattet. Så jo mere kørsel, jo mere betales der allerede. Og den opkrævningsform er let, billig og uden et omfattende dyrt overvågnings-teknologi-fix som åbenbart imponerer nogle.

Overgangen til den fossilfrie transport kan kun ske ved ny transportteknologi i form af brint- og batteribiler, og den kommer jo, især hvis Folketinget får reduceret statsbudgettet med de 50 milliarder fossilbilernes skatter bidrager med. Og det er jo betingelsen for at der hos brugerne er råd til den nye fossilfrie teknologi.

Road-pricing er og bliver en dyrt opkrævet skat der indebærer en ubehagelig totalovervågning, og bør naturligvis aldrig indføres. Så tak til Socildemokratiet og de andre ansvarlige partier.

 • 4
 • 5

Roadpricing er da en ernormt god ide imod trængsel og forurening i de store byer.

Hvis man indførte Roadpricing i de store byer, samtidig med at man byggede nogle kæmpe parkeringsanlæg udenfor byerne. Disse store parkeringsanlæg skulle være gratis at parkerer ved. Disse parkeringsanlæg skulle forsynes med massiv offentligt transport. Ved parkeringsanlæggene skulle der kunne trækkes en gratis tour retur billet.

Hvis man alligevel vælger at kører ind til byerne, må man blive afkrævet vejafgift. Denne vejafgift vil måske ikke betyde så meget, hvis man i de fleste tilfælde parkerede i de nye parkerings anlæg.

For dem som er bosat inde i byen, skal der selvfølgelig være en særlig ordning.

Jeg har intet imod biler og mennesker med biler, men jeg har derimod noget imod at folk unødvendigt bruger deres biler, når de kunne have cyklet eller taget det offentligt. Derudover har jeg også noget imod trængsel, spildtid i en bil og forurening.

Det er politikernes opgave, at skabe nogle rammer, så der er et reelt altertativ til bilen.

Det er bare mit input.

 • 6
 • 2

Ideen med roadpricing er jo ikke, som mange ellers har overbevist sig selv om, blot at påføre en ny skat. Ideen med roadpricing er at give et incitament til folk om at køre bil på andre tidspunkter end i myldretiden. Hvad der ellers følger med af andre problemstillinger er selvfølgelig noget der skal løses, men slap nu lige lidt af.

 • 9
 • 4

Ideen med roadpricing er at give et incitament til folk om at køre bil på andre tidspunkter end i myldretiden

Hvordan vil du mene at folk der har bestemte mødetider, kan tillade sig at komme for sent på arbejde/gå før tid ?

Folk med fleksible mødetider gør i forvejen hvad de kan for at undgå myldretids køerne.

Hvilke af disse to grupper har generalt set den højeste indkomst?

Roadpricing vil primært ramme folk med faste mødetider, dvs folk der ikke kan gøre noget som helst for at undgå denne beskatning !

 • 7
 • 6

Ideen med roadpricing er at give et incitament til folk om at køre bil på andre tidspunkter end i myldretiden.

Ok så skolelæreren, lægen, politibetjenten og SOSU assistenten etc. skal bare flytte deres arbejdstid til et tidspunkt med mindre trængsel. Roadpricing løser jo ikke trængselsproblemet - nemlig at en række mennesker har brug for at komme fra punkt A til punkt B på et givent tidspunkt. Roadpricing øger blot transportudgifterne for disse grupper. De har stadig et transportbehov, som måske kan blive dækket af offentlig transport i storbyerne, men i mange egne af landet er der ikke andre alternativer end en bil, hvis man skal have hverdagen til at hænge sammen.

 • 8
 • 6

Jeg er principielt imod flere afgifter, men kan godt se fordelen i at fordele trafikken omkring de store byer, hvis man indføre roadpricing i myldretiden. Men hvis man vil indføre GPS baseret roadpricing, er det totalt tåbeligt, en ting er afgifter, men at pålægge bilejere/samfundet en udgift på anslået 5-10.000 kr til installation af GPS anlæg er dumt, når man blot kan sætte et kamera med nummerplade genkendelse ved ramperne på motorvejen, så man ved hvor man kører ind og ud og beregne afgifter derfra. Administrativ nemmere, og ikke mindst væsentligt billigere, samtidig kan nummerplade genkendelse hjælpe politiet til af finde efterlyste biler.

 • 2
 • 4

men i mange egne af landet er der ikke andre alternativer end en bil, hvis man skal have hverdagen til at hænge sammen.

Ja, og de steder vil der ikke være roadpricing. Det er netop pointen med roadpricing at det skal koste noget at køre i myldretiden på ruter med kollektiv transport, OG VÆRE GRATIS alle andre steder. Roadpricing, i modsætning til brændstof- og registreringsafgifter, gør denne differentiering mulig.

 • 6
 • 3

Mange går ind for road-pricing, hvis reglerne bliver intelligente!!! Er der nogen, der har skitseret, hvad reglerne skal være? Et primitivt udspil: 1. Kørsel i de store byer takseres højst. 2. Plus trafik-knudepunkter, der ønskes aflastet. 3. Højest afgift i myldretiden. 4. Ingen afgift for el- og brint-biler, hybridbiler *) evt. halv takst. 5. Meget lav km-takst på landeveje og motorveje. 6. Parkerede biler i byer: timetakst, størst i tæt bebyggelse (som nu). 7. Ingen afgift for parkering ved tog-stationer ved store byer. * ): Hvis det er teknisk muligt, skal hybridbiler være afgiftsfri, når de kører på el. og benzin- og dieselbiler kan f.eks, have 3-4-5 satser, afhængigt af deres km/liter. Alle takster kan simpelt reguleres efter behov og ønsker. Vigtigt: bilers "grønne afgifter" reguleres løbende ned (eller fjernes?), når man kender provenuet fra road-pricing.

 • 5
 • 2

"Ideen med roadpricing er at give et incitament til folk om at køre bil på andre tidspunkter end i myldretiden."

Incitament ? Der er jo INGREN der i dag frivilligt sidder i kø på vejene i myldretiden. De sidder der, og kommer trods alt frem hurtigere end med kollektive trafiksystemer, fordi de faktisk har et incitament til at køre netop på den tid.

Mennekser skal faktisk på arbejde, vare skal frem og børn skal i skole og unge på uddannelsesinstitution, og underviserne kan jo ikke vente med at komme til kl. 10:00 på grund af Road-pricing."

Nu må dette galskab stoppe.

 • 6
 • 6

Ok - Så de fleste synes åbenbart at det er helt ok at staten med mellemrum, lad os sige hvert halve år, kan trække information fra vores bil, om hvor vi har været henne, om vi holdt for længe ud for bageren, om vi var ved lægen eller kørte en tur til familien. De fleste er åbenbart klar til at lade staten kigge ind i alt hvad vi gør. Uden at bekymre sig. Hvorfor er der så nogen der taler om GDPR og privatliv ? Roadpricing er endnu et søm i "Big Brother" systemet, som man ganske langsomt er ved at lukke i omkring os. Hvorfor ikke, en gang for alle, stoppe den vej fremad.? Vi behøver ikke følge enhver teknologisk linje, bare fordi den er mulig. Det er faktisk lovligt at sige "Nej - Roadpricing er ikke velkomment i Danmark".

Som Per T Hansen skriver, så betaler vi allerede en pris (dyrt) for hver kørt kilometer. Og er det erhverv kan man endda slippe billigere end en almindelig borger, som bare må betale fuld pris.

Det næste vil vel være en fodgænger tracker (sådan en findes allerede i mange motions App's, så den skal bare melde ind til staten) - Så kan man holde øje med at vi ikke træder på græsset, uden at betale "GSA" (Græs Slidtage Afgift)

Vi bør snart samle os og stå fast. NEJ - Vi ønsker ikke at dele vores bevægelse med staten.

 • 10
 • 4

I størrelsesordnen 100.000 pendler til købehavnsområdet dagligt, så 99 % nøjagtighed betyder 1000 fejl dagligt, det vil næppe være acceptabelt fejlniveau. Man skal langt længere ned i antal fejl før det er acceptabelt.

 • 0
 • 0

Incitament ? Der er jo INGREN der i dag frivilligt sidder i kø på vejene i myldretiden. De sidder der, og kommer trods alt frem hurtigere end med kollektive trafiksystemer, fordi de faktisk har et incitament til at køre netop på den tid.

mnjah, jeg tror nu også at der er nogen som tager bilen pga. vanens magt og de har ikke lige sat sig ind i det med tog og rejsekort osv. Jeg havde en kollega en gang, som boede lige ved nørreport st. Og arbejdede lige ved (20m!) allerød st. Han tog bilen fordi han gad ikke toget.

 • 5
 • 1

Ja folk vil blive ramt økonomisk af roadpricing, det er jo hele pointen. Som andre nævner kan roadpricing ikke stå alene og der er selvfølgelig faldgruber med hensyn til privatlivsfred. Men som det er i dag er roadpricing den eneste realistiske løsning på de trængselsproblemer vi har i dag og som kun bliver værre fra nu af. Flere veje løser ikke nogen problemer.

 • 3
 • 6

Hvad er det der haster.? Lav Aldrig roadpricing, det er en vej ned ad et skævt og "teknologi fikseret" spor, i stærk konflikt med vores ret til at beskytte egne data. Det er altså ikke altid at teknologi er fornuftig - bare fordi man 'kan' - Man må godt være fornuftig og sige 'nej' selvom de der er blevet betaget af teknikken "så gerne vil have noget".

Men giv det nu tid. Enhver problemstilling tilpasser sig med tiden, og så kan man justere hvis nødvendigt. Tænk på at koge kartofler. Du sætter gryden over og fyrer op. Kartoflerne koger over, så du river kontrollen ned på 1. (og tørrer komfuret af) Kort efter er kartoflerne gået ud af kog, og du drejer igen op for effekten. Og det gentager sig. Problemet er at vi har to modsat virkende reguleringer.

Tilbage til trafikken. Hvis nu nogen (kompetente vel at mærke) sørgede for at tog og bus kørte nøjagtigt efter tidsplanen, til rimelige og forståelige priser. Så vil mange stadig tage bilen for det er nemmere. Men efterhånden som kø-dannelsen tager til så når man et punkt for nogle bilister hvor de siger at nu er det for meget - de prøver så de stabile tog og busser (og bliver der måske) Som tiden går vil et sådan scenarie nå en ligevægts tilstand hvor de der kører i bil har affundet sig med køerne, og de der ikke vil sidde i kø tager det "Pålidelige" offentlige.

Ok - jeg ved at det med pålideligt offentligt kan få mange op i det røde felt. Men når Tyskere, Svenskere, og mange andre lande omkring os kan finde ud af det.... Så burde en ordentlig Dansk stat vel også kunne. Selvom det måske kræver noget mere i leder evner end vi oplever nu.

 • 6
 • 3

Tænk på at koge kartofler. Du sætter gryden over og fyrer op. Kartoflerne koger over, så du river kontrollen ned på 1. (og tørrer komfuret af) Kort efter er kartoflerne gået ud af kog, og du drejer igen op for effekten. Og det gentager sig.

Thorleif - tal for dig selv! Vi er andre der kan finde ud af at starte kogepladen på 9, og når gryden giver første koge-boble , stiller den ned på 6. Så er kartoflerne klar 22 min. senere uden mere ballade.

Sådan kan road-pricing også være ...

 • 5
 • 5

Iøvrigt, så synes en afgift på brændstof, og som det fungere i dag, at være en yderst effektiv og nem måde af opkræve en afgift på, der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken forfra, eller investere milliarder i et nyt fancy og bureaukratisk system, som i realiteten gør det samme!?

Husk på at brændstof afgiften på diesel og benzin, selvom mange mener den er høj, så slet ikke sér steget som prisen på den kollektive trafik.

Den simpleste form for roadpricing ville være at 3-5 doble afgiften på brændstof og sænke taksterne tilsvarende.

Det vil også betyde at elbilerne vil få den fordel de mangler...

 • 9
 • 1

Husk på at brændstof afgiften på diesel og benzin, selvom mange mener den er høj, så slet ikke sér steget som prisen på den kollektive trafik.

Den ultimative hån er i øvrigt, at samtidig med den offentlige transport er blevet (markant) dyrere, så er transportfradraget sat ned, med begrundelse i faldende brændstofpriser.

Helt enig omkring brændstof - sæt afgiften op for benzin/diesel, så den i det mindste er ligeså høj per joule som el, gerne højere, og så fjern afgifter på ejerskab.

Allerhelst som en fælles europæisk sag.

 • 6
 • 2

Langt langt de fleste kører kun til København fordi de er nødt til det.

Det er yderst let at forhindre denne trafik på en tiltalende måde i stedet for altid at bruge pisk, overvågning og kontrol. Alt sammen klamme og utiltalende metoder.

F.eks. Gør det muligt at dele skattefradraget for pendling mellem virksomhed og arbejder ved oprettelsen af hjemmearbejdspladser.

Der er givet mange metoder man kan bruge. Det korte af det lange er at vi bliver nødt til at begrænse folks bevægelse og dermed energiforbrug, hvis vi overhovedet skal have en fremtid. Det er også den bedste måde at begrænse CO2 udledningen på.

For dem med som kender Jevons paradoks er det indlysende at mere effektive biler, fly, offentlige transport midler m.v. ikke vil være det som driver CO2 i nedadgående retning.

 • 4
 • 5

Jeg havde en kollega en gang, som boede lige ved nørreport st. Og arbejdede lige ved (20m!) allerød st. Han tog bilen fordi han gad ikke toget.

Så har vi en ud af 5.7 millioner danskere ... Godt argument :-)

Jeg giver intet for anekdoter for de er for det meste løgn eller i bedste fald udtryk for enkelt tilfælde uden statistisk vægt.

Det er overraskende hvor mange der argumenterer ud fra en opfattelse af at danskerne er dybt imbecile og ude af stand til at vælge hvad der er bedst for dem. Er det ud fra en selverkendelse?

Jeg kender ingen der bevist vælger den værst tænkelige transportmodel til deres daglige gøremål hvert eneste dag året rundt og år efter år. Derimod ser jeg dagligt hvordan folk skære hjørner af gangstier o.l. fordi det er nemmere end at følge de ingeniør eller arkitekttegnede løsninger på transport mellem A og B.

Spørgsmålet er vist mere hvem det er der ikke kan se det store billede.

Hvis folk kunne spare tid hver dag ved at flytte deres transport, så ville de for længst have gjort det, så ”roadpricing” har intet at gøre med at flytte trafik. Det eneste formål er at beskatte almindelige mennesker.

Det er jo også bemærkelsesværdigt hvordan alle tidligere ”adfærdsregulerende” afgifter kun har flyttet ganske lidt, selv når de ikke har været på produkter som var afgørende for folks dagligdag f.eks. sukker, nødder, alkohol, tobak. Ganske få procent har ændre adfærd mens hovedparten har betalt den ekstra skat og igen har det været de dårligst stillet der er blevet ramt.

 • 10
 • 5

Hvad lægger du i ordet udgiftsneutralt?

»De skal ikke betale yderligere. Så vi skal på en eller anden måde finde ud af at lette det over afgifterne.«

Så det betyder, at indføres roadpricing, så skal CO2 afgifterne på benzin reduceres?

Hvorfor ikke lade arbejdsgiverne betale per kilometer til arbejdspladsen udover lønnen, så vi undgår en lønspiral?

 • 0
 • 0

@Kurt Frederiksen @Thorleif Bundgård

Ville i have noget imod at jeg kopierede og gemte jeres kommentar, som vil blive brugt i nogen forslag, lettere redigeret i tredje person (generalt)?

Lige forløbig til privat brug, men når det bliver aktuelt, så vil det blive offentligjort. Ellers, så er jeg igang med at samle nogen guldkorn, og vil faktisk i kontakt med flere herinde, men har ikke lige set et sted hvor man kan gøre det.

 • 0
 • 0

Haves roadpircing Ønskes roadpricing

 • 0
 • 0

Roadpricing eller ej. Lidt beskæmmende at de flestes argument imod er at det bare er en ekstra skat. Er det ikke kun godt at staten får ekstra indtægter. Så der kan blive råd til f.eks. at rette op på vores stærkt udsultede sygehuse. Afgifter er en bedre måde at skabe indtægt på end indkomstskat, da de i modsætning til skatten på arbejde har en positiv indflydelse på folks adfærd. Her reduktion af trængsel og og reduktion af CO2, da det vil kunne flytte en del over i kollektiv trafik. Engi med Holger Skjerning i at det skal gøres intelligent, og uden overvågning, så jeg ved ikke om det lige er denne model der er den rigtige.

 • 5
 • 4

Lidt beskæmmende at de flestes argument imod er at det bare er en ekstra skat. Er det ikke kun godt at staten får ekstra indtægter. Så der kan blive råd til f.eks. at rette op på vores stærkt udsultede sygehuse. Afgifter er en bedre måde at skabe indtægt på end indkomstskat,

Det kunne opnås ved at sætte træk procenten op således alle betale reletaivt det samme til staten.

Afgifter på transport til arbejde er at straffe lavindkomster fordi de skal passe receptionen, lageret, rengøring, undervise og mange andre.

Det jeg finder beskæmmende er at folk der har deres på det tørre vil sende en regning til de der har mindre end dem selv.

 • 2
 • 0

Det kunne opnås ved at sætte træk procenten op således alle betale reletaivt det samme til staten.

Ja, hvis det man ønsker er en højere skat, så er den bedste måde at hæve trækprocenten. Denne metode er imidlertid ikke adfærdsregulerende, og har derfor ingen positiv effekt.

Afgifter på transport til arbejde er at straffe lavindkomster fordi de skal passe receptionen, lageret, rengøring, undervise og mange andre.

Og lavindkomstmedarbejderen har sjældent realistisk mulighed for at opsige sit job, da det de får i understøttelse, er så lavt de ikke kan leve af det. Dem, der har høj løn og lønsikring, kan meget bedre leve af understøttelsen. Lavindkomstmedarbejdere tilbydes ikke lønsikring.

Som jeg ser det, er det vigtigt at anvende adfærdsregulerende afgifter. Men, afgifterne skal lægges på hos dem der har mulighed for at gøre noget. Og det er reelt kun arbejdsgiverne der har det. Derfor, så skal de betale for transport. Så får vi mulighed for at øge afgiften på transport, fordi det er udenfor den overenskomstmæssige løn. Og vi kan øge transportafgifterne, uden at vi samtidigt skal starte lønspiralen og inflation.

Det jeg finder beskæmmende er at folk der har deres på det tørre vil sende en regning til de der har mindre end dem selv.

Jeg er enig med dig i at road-pricing ikke er den rette vej, for her er det ikke forureningen der afgiftsbelægges. Og det giver derfor ingen mening fra et miljø synspunkt. Det er kun en fordrejende mulighed som gør at man kan justere miljøafgiften, afhængigt af hvem man bedst kan lide. Måske kan man lade erhvervslivet gå fri, mens kun fattige private, der ikke har råd til en dyr elbil skal betale.

Jeg går ind for, at vi skal lægge afgifter på benzinen, og at vi skal lægge transportafgift på hos arbejdsgiveren, så de ud over lønnen, skal betale for antallet af kilometer at medarbejderne har til jobbet. De vil så fyre dem der bor langt væk, og det medfører en miljøgevinst. Oftest vil fyringerne medføre, at der ansættes et tilsvarende antal der bor tæt på virksomheden. Alt i alt, så undgås at man flytter, og der er jobs nok, når der fyres nok. Anvendes udenlandsk arbejdskraft, kan man have en fast takst der betales til transport.

 • 1
 • 3

Afgifter er en bedre måde at skabe indtægt på end indkomstskat,

Nej, afgifter vender den socialt tunge ende nedad.

Afgifter på vand, elektricitet, opvarmning, chokolade, nødder, elektriske pærer og hvad har vi, slår altså meget hårdere på de lavt lønnede end de højtlønnede.

Men du mener måske bare at det fattige skal tilpasse deres adfærd og ikke bruge vand, lyse op med petroleumslamper (åh petroleum er også afgiftsbelagt), fryse, samt spise kun de smuler der har råd til?

Ikke lige et samfund jeg synes er specielt værdigt.

Men bortset fra det, så er indkomstskat ikke nødvendigvis den bedste måde at gøre det på, da den stadig rammer mellem og lavindkomster hårdest - beskatning skal flyttes til kapital i stedet.

 • 2
 • 5

Nej, afgifter vender den socialt tunge ende nedad.

Skal vi prøve om det nu også holder ?

Vi starter med at lægge en 10% afgift på aktieavancer hvis man ikke har haft de pågældende aktier i depot i mindst 365 dage.

Dernæst lægger vi CO2-afgift på på flybilletter, regnet som 25% af billetprisen.

Skal vi vædde på om det bliver skatteålene nord for københavn eller kontanthjælpsmodtagerne i udkantsdanmark der brokker sig mest ?

 • 8
 • 3

Skal vi prøve om det nu også holder ?

Vi starter med at lægge en 10% afgift på aktieavancer hvis man ikke har haft de pågældende aktier i depot i mindst 365 dage.

Dernæst lægger vi CO2-afgift på på flybilletter, regnet som 25% af billetprisen.

Skal vi vædde på om det bliver skatteålene nord for københavn eller kontanthjælpsmodtagerne i udkantsdanmark der brokker sig mest ?

Hvad med om du forholdt dig til det jeg skrev, livsnødvendigheder som er helt dagligdags - bevares, jeg kan godt uddybe det med at skrive punkt- og kopskatter!

Og skrev jeg ikke i sidste linje: "beskatning skal flyttes til kapital i stedet."

Og så stop dit pis med at bare fordi man bor nord for København, så har man røven fuld af penge - jeg kender mange som på ingen måde har råd til at opføre 250m2 palæ.

 • 2
 • 7

Nej, afgifter vender den socialt tunge ende nedad.

Arbejdsgiveren skal betale for kørselskilometer for medarbejderen. Det er næppe noget, at højtlønnede tænker på - men for lavtlønnede kan kørsel udgøre en meget stor del af lønnen. Som arbejdsløs, er man tvunget til at søge og tage imod arbejde, hvis det tager op til 3 timer i transport om dagen. Jeg mener, at det vil styrke de lavestlønnede, hvis der kræves at arbejdsgiveren betaler kørsel ud over den overenskomstmæssige løn. Der er naturligvis risiko for at medarbejderne fyres, men det vil normalt medføre at andre ansættes i stedet, som bor tæt på. Og det er her, at der er den største CO2 besparelse.

Det er korrekt at afgifter vender den socialt tunge ende nedad. Problemet her er ikke mindst fagforeningerne, der ikke er dygtige nok, til at tage højde for afgiftsttigninger, når det drejer som om forhandling af den overenskomstmæssige løn for lavtlønnede.

 • 1
 • 3

I stedet for vejanprisningsskat, så burde man for det første øge afgiften på benzin og diesel og for det andet indføre Euro 6 miljøzoner i byerne.

 • 4
 • 1

Arbejdsgiveren skal betale for kørselskilometer for medarbejderen.

Og des mere medarbejderen trængsler, des mindre betales der. Hvor imod dem der benytter transport midler med overlegne trængsels opløsende egenskaber bellønes mere pr km. Og kommer man ud over 7-8 km hver vej så skal bilisterne til at betale da de nyder godt af mindre trængsel løst meget billigt. Et problem de er ude af stand til selv at løse. Så skal der nok komme gang i noget e-cykling til arbejde, og bil trængslen falder til glæde for bilisterne og alle andre der må døje med deres trængsel. I Holland er der noget med at man betales for at vælge cyklen. https://www.weforum.org/agenda/2019/02/the... Andre lande har lignede projekter.

 • 0
 • 0

Så skal man skrive noget om i DREAM og ADAM, det vil sige rette i de allerhelligste af alle hellige skrifter!?

Det var tanken - jeg mener det kaldes disruption (eller noget i den stil). Hvis man ikke laver noget om så gentager man jo samme fejl igen og igen og igen og igen...

 • 1
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten