Risø-nedrivning plaget af intern personsplid

Dårlig organisering, mistillid og splid. Sådan lyder karakteristikken af ledelsen i Dansk Dekommissionering ifølge en fortrolig rapport fra konsulentfirmaet Muusmann Research & Consulting, som Ingeniøren har fået aktindsigt i dele af. Dansk Dekommissionering har ansvaret for afviklingen af de nukleare forsøgsanlæg på Risø.

Firmaet havnede sidste år i et heftigt mediestormvejr, da en tidligere driftschef offentligt rettede en hård kritik mod ledelsens håndtering af nedrivningen af reaktor DR3. Kritikken fik syv mellemledere til at skrive et brev til videnskabsminister Helge Sander (V) og kræve driftschefen fyret. Enden på sagen blev, at Muusmann blev sat til at gennemgå firmaets ledelse og organisation.

I rapporten, hvoraf Ingeniøren har fået aktindsigt i et ek­strakt på 19 sider, kan man læse om en ledergruppe plaget af modsætninger, indbyrdes usikkerhed og mistillid. Uenigheder bliver ikke håndteret konstruktivt, og lederne er splittede i forskellige kulturer, der trækker i hver deres retning.

Advarsel. Tidsplanen for afviklingen af Risøs nukleare anlæg kan skride, hvis ikke der kommer styr på ledelse og organisation, advarer konsulenthuset Muusmann i en fortrolig rapport. [foto: Lars Bertelsen Illustration: Lars Bertelsen

]

x Advarsel. Tidsplanen for afviklingen af Risøs nukleare anlæg kan skride, hvis ikke der kommer styr på ledelse og organisation, advarer konsulenthuset Muusmann i en fortrolig rapport. [foto: Lars Bertelsen Illustration: Lars Bertelsen

]

Samarbejdsproblemerne har hidtil ikke haft negative konsekvenser for arbejdet med at afvikle anlæggene, men "det er klart, at der er tale om en skrøbelig situation som gør det påtrængende at sikre et forbedret fremtidigt samarbejde i organisationen på lederplan for ikke at bringe tidsplanen i fare," lyder det.

Chefer skal på kursus

Dårlig organisering, mistillid og splid. Sådan lyder karakteristikken af ledelsen i Dansk Dekommissionering ifølge en fortrolig rapport fra konsulentfirmaet Muusmann Research & Consulting, som Ingeniøren har fået aktindsigt i dele af. Dansk Dekommissionering har ansvaret for afviklingen af de nukleare forsøgsanlæg på Risø.

For at få firmaet på ret kurs anbefaler konsulenterne, at organisationen ændres på flere områder. Bl.a. bør chefgruppen skæres ned fra 16 til seks.

Muusmann-konsulenterne foreslår desuden at sende Dansk Dekommissionerings chefer på skolebænken for at lære moderne ledelse.

"Forløbet vil fokusere på at udvikle ledelseskompetencerne hos såvel det enkelte medlem af chefgruppen som gruppen som helhed. Derfor bør forløbet opbygges på en sådan måde, at det indeholder både øvelser og samtaler samt generelle teoretiske indlæg. Hermed sikres på den ene side større indsigt i de ændrede krav til en moderne leder og på den anden side den nødvendige praksisforandring," skriver konsulenterne i rapporten.

Den fulde rapport er en del længere end de 19 sider, som Ingeniøren har fået aktindsigt i. De manglende sider vedrører ifølge Ingeniørens kilder samarbejdsproblemerne mellem den sygemeldte tidligere driftschef, Karsten Stendal, og direktør Max Østergaard.

Karsten Stendal har sammen med Ingeniørforeningen haft adgang til at gennemlæse rapporten i sin helhed, og ifølge ham rammer den plet bortset fra et par faktuelle fejl.

»Jeg havde frygtet, at Muusmann havde leveret et politisk bestillingsarbejde, der kun havde til formål at få mig fyret, men de er rimeligt saglige og konsekvente i deres bedømmelse,« siger Karsten Stendal.

Ifølge ham konkluderer konsulenterne i den hemmelige del af rapporten, at han ikke kan fyres fra sit job, blot fordi han er gået til offentligheden med kritik af virksomheden.

Tavs ledelse

Dårlig organisering, mistillid og splid. Sådan lyder karakteristikken af ledelsen i Dansk Dekommissionering ifølge en fortrolig rapport fra konsulentfirmaet Muusmann Research & Consulting, som Ingeniøren har fået aktindsigt i dele af. Dansk Dekommissionering har ansvaret for afviklingen af de nukleare forsøgsanlæg på Risø.

Direktør Max Østergaard fra Dansk Dekommissionering ønsker hverken at kommentere rapportens kritik eller Karsten Stendals situation. Han vil dog gerne bekræfte, at ændringerne af organisationen er ved at blive gennemført.

Heller ikke kontorchef Thorkild Meedom, Videnskabsministeriet, er videre meddelsom. Hvad angår rapportens hemmelige afsnit om Karsten Stendal og Max Østergaard, er hans eneste kommentar:

»Det bliver alt for personfølsomt, så det vil jeg ikke sige noget om.«

Karsten Stendal oplyser, at IDA og Dansk Dekommissionering forhandler om at lade ham vende tilbage til sit gamle job.