Risø køber sig ud af Høvsøre-konflikt

Risø er nu nået til enighed med den lodsejer, som i to dage har stoppet Risø's opbygning af en prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre.

Lodsejereren har hidtil blokeret adgangsvejen med sin bil og derved forhindret Risøs entreprenør i at starte jordarbejdet i forbindelse med opførelsen af fem forsøgsmøller og en målemast på 165 meter. Risø overtager nu helt den omstridte adgangsvej, selv om Risø tidligere har fået tinglyst retten til at køre på den, men det var lodsejeren stærkt utilfreds med.

Med overtagelsen af adgangsvejen kan Risø derfor nu uhindret fortsætte opførelsen af prøvestationen som fire danske vindmølleproducenter allerede har lejet sig ind på.

Siden blokaden startede, har Risø arbejdet på at finde en fredelig løsning på konflikten. Ifølge en pressemeddelelse fra Risø ventes arbejdet genoptaget allerede i dag.