Risø: Ingen vej uden om at rense kraftværkernes røg for CO2

120 danske og udenlandske energieksperter konkluderer, at CO2 udledningerne skal reduceres så kraftigt, at vi ikke kommer uden om at skulle fjerne CO2 fra atmosfæren - også efter 2050.

Ifølge forskerne er det nødvendigt at satse CO2-rensnings- og lagringsteknologier (CCS), som kan skabe minus på CO2-balancen ved for eksempel at trække kulstof ud af røggassen fra et biomasse-fyret kraftværk.

I de nærmeste år kommer vi ikke uden om kulkraft, vurderer forskerne. Derfor vil der være behov for kulfyrede kraftværker med opsamling og lagring af CO2 i de kommende år, indtil de nye teknologier kan tage over.

Konklusionerne kommer ovenpå to dages international energikonference på Risø DTU, som sluttede onsdag.

»Før har man måske i højere grad betragtet CCS som en overgangsteknologi, der var nødvendig i forhold til de fossile brændsler. Men nu bliver der også brug for den efter 2050, når CO2 udslippet skal holdes nede,« siger Hans Larsen, chef for Afdelingen for Systemanalyse på Risø DTU.

Han tilføjer, at konferencen ikke tog konkret stilling til, hvilke rensnings- og lagrings-teknologier man skal satse på. Men forskerne er fuldt ud klar over, at teknologien langt fra er færdigudviklet:

»CCS-teknologien endnu ikke er klar til at hjælpe os med at knække kurven for CO2-udslip inden 2020, men at det er vigtigt at få den til at virke så hurtigt som muligt,« mener Hans Larsen.

Konference-deltagerne konkluderer videre, at det er nødvendigt at fastsætte en international pris på CO2 for at nå de nødvendige reduktioner på mindst 80 pct. i 2050. Og at det bliver nødvendigt med enorme omlægninger i de globale energisystemer, hvis klimaændringerne skal begrænses.

Deltagerne var også enige om, at vi skal lære at betragte energieffektivisering som den største og mest ligeligt fordelte energiressource i verden. Effektivitetsforbedringer i alle dele af energisystemet batter virkelig noget, og i de fleste tilfælde vil pengene til energieffektivisering tjene sig selv hjem igen - ud over den sparede CO2 udledning.

Forskerne var optimistiske, når det gælder muligheden for at dække 50 procent af verdens energiforsyning med vedvarende kilder. De konkluderede, at det er nødvendigt at udnytte alle bæredygtige energiteknologier for at opfylde fremtidens behov.

Også nye intelligente energisystemer er nødvendige for at kunne rumme så store andele af vedvarende energikilder. Herunder er det vigtigt, at energiforbruget i bygninger og til transport bliver integreret i det samlede energisystem.

Dokumentation

Risøs 8. Energy Report

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Hvis det er rigtigt, så har vi med et slag klaret problemet med overløb fra VE ;) .

 • 0
 • 0

"Forskerne var optimistiske, når det gælder muligheden for at dække 50 procent af verdens energiforsyning med vedvarende kilder. De konkluderede, at det er nødvendigt at udnytte alle bæredygtige energiteknologier for at opfylde fremtidens behov."

Tænk dog, kunne en fin konference med en masse fine mennesker tage sig sammen til at konkluderer, at vi kan dække 50 pct. med VE? Kors dog et vist sted! Det må være mindst 10 år siden, Shell vurderede, at 50 pct. af klodens energiforsyning vil være VE i 2050. At der er VE-ressourcer til at dække det hele, har Shell vist aldrig benægtet.

Og er det dog ikke sødt, at de mange forsamlede fine folk kan blive enige om at sige, at vi skal satse på alle teknologier. Så bliver ingen jo sure, vel? At det er det rene, dybt usaglige vrøvl... det opdager journalisterne jo ikke. Så lad os dog snuppe en omgang vi-klapper-alle-hinanden-på-skuldrene.

Suk! Vi har travlt med at få omstillet verdens energiforsyning. Det betyder, at vi ikke har råd til at agere uoverlagt. Investeringer i f.eks. CCS er investeringer, der IKKE bruges til VE. Det er så banalt som lillemors husholdningspung.

Energisektoren er - selvfølgelig - propfuld af konkurrerende løsninger. At sige, at vi skam skal bruge dem alle, er det samme som at sige intet.

 • 0
 • 0

Det er velkendt at biogasfyrede kraftvarmeværker kan trække CO2 ud af atmosfæren. Hvorfor har man ikke tænkt på det i denne sammenkomst? Til og med er en glidende overgang fra naturgasfyring til biogasfyring begyndt at sive ind f.eks. hos tyske E.On. Kan DONG ikke satse på det samme?

 • 0
 • 0

Måske er det lettere at finde ud af hvordan man kan forsegle biomasse/organisk affald fra atmosfæren (nedgravning opbevaring). Det burde man kunne starte på allerede før teknologierne er udviklet.

 • 0
 • 0

At det er det rene, dybt usaglige vrøvl...

Tænk, jeg sad og tænkte præcis det samme da jeg læste dit indlæg, Søren.

Det er ærgeligt at sådan nogen som dig, der er klogere end alle på Risø konferencen til sammen ikke har mere magt, som du har agt. Men det er der måske på den anden side en grund til...

CCS er den hurtigste vej til kraftige reduktioner i CO2 udledning. Kulfyrede kraftværker står for 40% er verdens bruttoenergiforbrug. At gøre noget ved dem HER OG NU har større indvirkning på CO2 udledningen end alle de vindmøller Vestas & Co. kan nå at producere de næste mange, mange år. Ikke mindst fordi vi i dag ikke har teknologien til at udnytte vindmøllestrømmen, når den er der, ejheller gemme den til de dage, hvor outputtet er omkring 1% af kapaciteten. Og de dage forekommer altså!

Hvad endnu bedre er, det gør kulstrømmen næsten dobbelt så dyr, så VE pludselig kan klare sig på markedsvilkår og ikke skal gå tiggergang efter almisser hos det offentlige. Se det synes jeg der er perspektiv i!

Og så lige et spørgsmål til dig: Hvad er egentlig problemet ved et kulfyret kraftværk med CCS?

 • 0
 • 0

Så du foreslår at bygge 50% flere kulkraftværker plus endnu ikke udviklede CCS anlæg, beslaglægge undergrundslagre der kunne bruges som strategisk lager for methangas for at drive prisen på kulkraft så højt op så vindkraft kan udkonkurrere det?

Og du mener det er en bedre løsning på at promovere vind end bare at give det et tilskud fra starten af?

CCS er den hurtigste vej til kraftige reduktioner i CO2 udledning.

Ok, peg lige på de færdige CCS anlæg vi kan koble på vores kulkraftværker.

 • 0
 • 0

CCS er den hurtigste vej til kraftige reduktioner i CO2 udledning.

CCS er den hurtigste vej til at bremse al anden ud-/afvikling på energiområdet, men den passer godt til de eksiterende el- og fjernvarmeproducenter og deres brancheforeninger.

Den hurtigste vej til omlægning til VE er brandbeskatning af alle fossile brændsler nationalt og globalt.

 • 0
 • 0

"De konkluderede, at det er nødvendigt at udnytte alle bæredygtige energiteknologier for at opfylde fremtidens behov."

I TV avisen her til aften kunne vi se krionprinsen starte Hornsrev 2 ved tryk på en soort knap. Dermed er vor vindmøllekapacitet vokset med ca. 200 MW til ca. 3600 MW.

Alene de 200 MW ny klapacitet skulle iflg. fjernsynet kunne forsyne var det 50.000 eller 100.000 hjem med elektricitet? (Jeg er ikke sikker på tallet, jeg hørte ikke ordentligt efter vrøvlet).

Ihvertfald kan man gå ind på Energinet DK og se, at vor 3600 MW store vindmøllepark i skrivende stund yder 15 MW. Men heldigvis har vi da et parallelt system af termiske værker, der producerer de manglende 3585 MW.

Se det kan man kalde "Bæredygtighed."

 • 0
 • 0

Den hurtigste vej til omlægning til VE er brandbeskatning af alle fossile brændsler nationalt og globalt.

Størstedelen af klodens kulforbrug produceres idag vel til en pris under 20$/tons. Det svarer til en brændselspris for el på under 3 øre/kWh.

At tro at lande som Kina eller Indien lige i forhold til deres behov for velfærdsudvikling er åbne for i stedet at vælge energiløsninger med en 10-dobbelt marginalpris er helt urealistisk. Deres prioritet er vækst i velstand. Og selv om vi andre helt stoppede med at udlede CO2, vil udviklingslandenes vækst alene så rigeligt fortsætte væksten i den globale CO2 kurve.

Kun hvis der er et alternativ med marginalomkostning tilsvarende kuls, vil udviklingslandene overveje fravalg af kulkraft.

Hvis der sker et kvantespring for solcellerne kunne disse have et stort potentiale. Hvis ikke er der kun CCS og KK (MSR) som løsning.

CCS er den hurtigste vej til at bremse al anden ud-/afvikling på energiområdet

CCS har betydeligt udviklingspotentiale.

Det undrer mig fx. at man ikke tager Haldor Topsøe's forgasningskraftværker op på tegnebordet igen.

Ved at sætte et forgasningstrin foran vores eksisterende kul- og gaskraftværker vil disse kunne producere fyldende syntetisk brændsel (fx. DME, diesel ..) og el i fleksibel kombination og levere spildvarme til fjernvarme. VE overskudsel vil kunne fødes ind i processen og øge synfuel effektiviteten.

En forudsætning for forgasningen er at den sker med ren ilt fra et iltværk. Dette betyder at røggassen stort set kun er CO2 som umiddelbart kan deponeres uden separation.

Man løser her CO2 opsamlingen, laver konkurrencedygtigt synfuel for fortrænger traditionelt olieforbrug og man skaber et system med væsentlige elreguleringsmæssige egenskaber.

Vi er sgu i DK noget navlebeskuende - løft dog blikket og slip dogmerne!

 • 0
 • 0

»Før har man måske i højere grad betragtet CCS som en overgangsteknologi, der var nødvendig i forhold til de fossile brændsler. Men nu bliver der også brug for den efter 2050, når CO2 udslippet skal holdes nede,« siger Hans Larsen, chef for Afdelingen for Systemanalyse på Risø DTU.

Jeg kan ikke lade være med at spekulere på disse forskeres motiver. Lagring af CO2 er efter min mening det mest hovedløse teknologifix du overhovedet kan komme på. Omkostningerne, effektiviteten og usikkerheden bør få alle til at se på andre muligheder før dette. Det er stadig et spørgsmål om CO2 virkelig er den store synder, men der er ikke tvivl om, at vi bør blive mere uafhængige af fossile brændstoffer. CCS vil på grund af merforbruget af energi derfor netop gøre os mere afhængige. Hvis de investeringer og omkostninger som CCS kræver, i stedet blev brugt til udbygning af VE og reducering af energiforbruget, kunne den samme reduktion opnås og vi ville alle få gavn af det.

 • 0
 • 0

Søren H K: Jeg tror, TV2 sagde, at "Horns Rev kan forsyne 200.000 husstande med el - og det svarer til en by som århus". Citat slut. Jeg sagde til min kone ½ minut før han sagde det.... - at om lidt asiger han det sædvanlige vrøvl. Ikke et ord om, at Århusianerne ville være meget dårligt hjulpet, hvis de kan havde Horns Rev. - Det grusomme er, at journalisterne vist ikke ved, hvad det hele drejer sig om. PS. Jeg er også modstander af CCS - efter at jeg hørte Jesper Koch fra Dansk Energi gennemgå princip, pris og energiregnskab for Nordjyllandsværkets CCS. - 4 dage efter droppede Vattenfall da også priojektet!

 • 0
 • 0

Et ekstra indspark, da jeg ikke kunne redigere indlægget: CCS kan lidt overdrevet sammenlignes med at grave lidt mere kul op for derefter at putte det i et hul i jorden. Så kan du bagefter indløse dine CO2 certifikater og samtidig pudse glorien. Keine hexerei nur behändigkeit.

 • 0
 • 0

Investeringer i f.eks. CCS er investeringer, der IKKE bruges til VE.

Det skal da ikke udelukkes.

CCS i forbindelse med anvendelse af biobrændsel: Det er hverken CO2-neutralt eller CO2-frit. Det er simpelthen CO2-negativt, altså regulær udrensning af CO2.

 • 0
 • 0

Boe Carlslund-Sørensen

Den hurtigste vej til omlægning til VE er brandbeskatning af alle fossile brændsler nationalt og globalt.

Kan det siges mere enkelt ?

 • 0
 • 0

CCS er den hurtigste vej til kraftige reduktioner i CO2 udledning. Kulfyrede kraftværker står for 40% er verdens bruttoenergiforbrug. At gøre noget ved dem HER OG NU har større indvirkning på CO2 udledningen end alle de vindmøller Vestas & Co. kan nå at producere de næste mange, mange år.

...Og så lige et spørgsmål til dig: Hvad er egentlig problemet ved et kulfyret kraftværk med CCS?

Den hurtigste vej er at skifte kul ud med biomasse på kraftværkerne. Det er de (omsider) i fuld gang med at gøre:

"Inden for de næste fem-seks år skal anvendelsen af biomasse på de danske kraftværker fordobles." "Dong og vattenfall planlægger i de kommende år at ombygge godt ni kulfyrede blokke på deres kraftværker til biomasse." Jf.: http://www.energy-supply.dk/portal-b2b/art...

Problemet med CCS er, at det er en dårlig undskyldning for at blive ved med at bruge stadig mere kul, for at pumpe stadig mere CO2 ud de kommende 10-20 år, mens man påstår, at man kan gøre CCS overkommeligt billig, - og guderne hjælpe dem en fælde, som skal lokke forbrugere og skatteydere til at betale for kulkraftinteressernes vildledning og forsinkelse af omstillingen. Det handler om at fylde kulkraftinteressernes lommer - og ignorere ansvaret for at sikre levevilkårene for vores børn og børnebørn.

 • 0
 • 0

En præsident fra en bananrepublik sagde det rent ud, vidst nok til briterne: Hvis I køber vores regnskov, så er vi fri for at fælde den for at få udvikling.

Afbrænding af skov, naturlig eller påsat, er en af de helt store co2 udledere.

Samtidig er der enorme udledninger fra åbne kulminer, som brænder uden kontrol.

Kan nogen, på Lomborgsk vis, levere priser på disse alternative co2 reduktioner. Og husk at lægge de afledte fordele på vægtskålen også: regnskov bevares, andre partikler og gasser udledes mindre, mfl...

http://en.wikipedia.org/wiki/Coal_seam_fire

 • 0
 • 0

Hæhæ, artiklen er i det mindste vand på min mølle ud fra hvad jeg selv har gået og troet på gennem efterhånden nogle år, fordi: 1: Der kan ved for-opvarmning af biomateriale produceres gas fra biomateriale, og gassen kan sikkert bruges til transport, til biler, traktorer og lastvogne osv., allerede i 70´erne mødte jeg en sælger, der kørte meget i sin Volvo qua sit job, og han kørte simpelthen på gas, det var billigst mente han, han havde en gastank i bagagerummet, så var den klaret. Og transportsektoren et et problematisk område at spare CO2 på, så gas kan være vejen frem her, og den kan skaffes ved at varme biomateriale op, 'høste' gassen, brænde resten af materialet af (evt. gennem forbrænding med ren ilt) og pumpe det hele ned i undergrunden bagefter. 2: Jeg tror ikke engang på at det kan betale sig at bygge atomkraftværker her i Danmark til forsyne os med energi, når vinden ikke blæser, bølgerne ikke bølger og solen ikke skinner. I stedet fortsætter vi bare med at bruge vores kulkafttværker, efterhånden bliver de mere og mere suppleret af kraftværker der fyres på biomaterialer, og pumper hele molevitten af CO2 fra både gamle kulkraftværker og kraftværker fyret på biomaterialer ned i undergrunden, efter vi fra de sidstnævnte har høstet den gas til transportsektoren der er at høste fra biomaterialerne. Ad: Omkring år 2050 kan fusions-atomkraftværker (der ikke giver atomkraft-affaldsproblemer) så overtage jobbet med at forsyne os med energi (hvis det SKAL være atomkraft), når der ikke lige er noget vedvarende energi på markedet i nærheden. På den måde undgår vi dels at lede mere og mere CO2 ud i atmosfæren fra vores kulkraftværker, og vi undgår dels at skulle bygge fissions-atomkraftværker, som andre lande der ikke har atomkraftekspertise i forvejen kæmper en hel del med, Finland fx, for slet ikke at tale om affaldsproblematikkerne og problemerne med nedrivning af fissions-atomkraftværkerne. Og ja, endelig kan vi aktivt medvirke til at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren.

 • 0
 • 0

@Anders

Omkring år 2050 kan fusions-atomkraftværker (der ikke giver atomkraft-affaldsproblemer)

Allerede for 40 år siden efterviste man med Molten Salt Reactor (MSR) at traditionel fission baseret KK, som bruger reelt uudtømmelige reserver af Thorium, vil kunne skaffe energi i mængder som i de hedeste drømme om fusionsenergi. Affaldsudfordringen vil kunne bringes på samme niveau som fusion og teknologien har været på plads i snart et halv århundrede til kapacitetspriser som vil kunne konkurrere med eksisterede fossilteknologi. Men er det ikke skræmmende hvor lidt man så gør ved sagen. Jeg tror det største problem faktisk er at teknologien er så simpel, god og ligetil at der ikke vil være grobund for en lukrativ kommerciel forretning med subsidierede høje afkast på linie med vind- og solkraft. Hvis vi nu er nogle som gerne ville putte vores sparepenge i noget sådan teknologi, kunne vi så ikke få alle VE tilhængernes opbakning til at kunne sende el på markedet på samme vilkår som vind- eller solkraft?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten