Risø i strid modvind ved Høvsøre

Den megen ballade om Risø's nye prøvestation ved Høvsøre fortsætter. Efter en ekspropriation har Risø fået lov til at opføre fem vindmøller og en målemast på 165 meter, men det vil den lokale godsejer ikke acceptere. Derfor blokerede han i går adgangsvejen ved at stille en bil på tværs for Risø's entreprenør, som skulle have startet jordarbejdet til bygningen af prøvestationen. Prøvestationen bliver ifølge en pressemeddelelse fra Risø verdens bedste afprøvningssted for vindmøller, hvor de fire hjemlige vindmøllefabrikanter allerede har lejet sig ind på hver sin plads.

»Den nye prøvestation er vigtig, hvis Danmark skal fortsætte med at være i front forskningsmæssigt på vindenergiområdet, derfor vil vi gøre meget for, at projektet ikke bliver forsinket yderligere,« oplyser programleder Peter Hjuler Jensen, som har ansvaret for Høvsøre-projektet. Han arbejder i øjeblikket på at løse konflikten på en fredelig måde.

De høje vindhastigheder, som findes på den flade hedeslette ved Høvsøre, er nødvendige for at kunne teste vindmøllerne under hårde vindforhold. Et af formålene med prøvestationen er at undersøge de såkaldte kantsvingninger, som opstår ved specielt høje vindbelastninger og som får to vinger til at svinge samtidig.
Neg Micon havde i 2000 store problemer med kantsvingninger i møller opstillet i Nordamerika og måtte eftermontere vibrationsdæmpere i flere hundrede møller i både USA og Danmark.

Bonus opdagede disse knantsvinginger første gang i 1994, men først i 1996 opstod der for alvor svingningsproblemer, som kunne forkorte vingernes levetid. Siden har man arbejdet på at forstå svingningerne og på designmæssigt at forhindre at de opstår.

Svingningsdæmpere

I Dansk Vindmølleforening kender man godt til svingningsproblemer, og i dag har over halvdelen af de danske møller over 600 kW fået eftermonteret dæmpere på vingerne, men hidtil har det, ifølge teknisk konsulent Strange Skriver, kun været nødvendigt at udstyre nogle få møller med mere omfattende dynamiske vibrationsdæmpere.

Strange Skriver har tidligere udtalt, at svingningsproblemerne kun opstår kun ved meget høje vindbelastninger, der medfører, at hele rotoren for hver omdrejning både nikker og vrider sideværts. Mølleindustrien er derfor meget interesseret i at undersøge møllevingerne ved disse høje hastigheder og i at teste metoder til at undgå disse svingninger.