Risø DTU:Træerne må fældes

Vindmølleindustrien er ivrig efter at få vedtaget testcentret ved Østerild, hvor det helt store problem har været, at store skovarealer skal fældes for at gøre plads til møllerne.

Iden forbindelse har industrien meldt ud, at det skovareal, der skal fældes, kan reduceres fra 800 hektar til 150 hektar ved at satse på at videreudvikle Lidar-teknologien. Med ny teknologi håber industrien, at der kan kompenseres for den turbulens, som træerne skaber, så målinger af møllernes effekt stadig er præcise.

Men det er lige optimistisk nok, lyder det fra Risø DTU, der er i gang med at foretage målinger i området for at se, hvordan vindforholdene er, og hvor mange træer, der skal fældes. Der bliver i forvejen brugt store summer på at forske i Lidar-teknologien, og det er tvivlsomt, om teknologien kan bruges til at dokumentere vindmøllernes effekt, hvis der står mange træer i vejen.

»Vi bruger allerede Lidar-teknologien, og vi har udviklet den de sidste fem år med forskning for over 50 millioner kroner.Det er utroligt lovende, men derfra og til at have en teknologi, der er internationalt anerkendt, så den kan bruges på markedet til at dokumentere effektkurver, går der mange år,« forklarer Peter Hjuler, programleder ved Afdelingen for Vindenergi på Risø DTU.

Effektkurverne skal bruges til at dokumentere, hvor meget energi, en vindmølle producerer. Derfor er det vigtigt, at testforholdene er nøje beskrevet, så resultaterne kan reproduceres et andet sted under samme forhold, og netop derfor er turbulens fra skoven et stort problem, lyder det fra Peter Hjuler.

Turbulens opstår, når f.eks. vinden møder forhindringer på sin vej - det kunne være træer - og der opstår forskellige strømninger. Hvis man ikke ved meget nøjagtigt, hvordan vinden opfører sig, er målingerne ikke ret meget værd.

»Man kan altid lave effektkurvemålinger, men usikkerheden kan være så stor, at de ikke er interessante,« siger Peter Hjuler.

»Derfor er det afgørende for os, at man har så veldefinerede og simple forhold som muligt, så man får nøjagtige målinger, der er reproducerbare andre steder i verden,« siger han.

I øjeblikket bruges Lidar-udstyr til at kortlægge vindforholdene i Østerild. Målingerne skal sammen med modelberegninger bruges til at fastlægge, hvor meget skov, der skal fældes, hvis centret placeres der.