Ringstedbanen får den dårligst mulige tilslutning for at spare penge her og nu

Illustration: Leif Jørgensen via Wikimedia Commons

Når Banedanmark i de kommende år ombygger Ringsted Station med en anden løsning end den planlagte, bliver der tale om den samfundsøkonomisk ringeste model for at ombygge stationen og koble den til den jernbanen mellem København og Ringsted.

Det viser Banedanmarks egen sammenligning af flere mulige ombygninger af Ringsted Station.

Ingeniøren skrev i sidste uge, at prisen for at opgradere Ringsted Station og bygge stationen sammen med den nye Ringstedbane er fordoblet siden projektets vedtagelse. Som konsekvens af fordyrelsen valgte den politiske forligskreds bag projektet i foråret at ombygge stationen efter den såkaldte model 0 i stedet for den planlagte model 0+.

Læs også: Ombygning af Ringsted Station voldsomt underbudgetteret: Fordyret med 118 procent

Alle andre løsninger var bedre

Det betyder, at man sparer 231 millioner kroner på ombygningen. Men set hen over stationens fulde levetid har man valgt den dårligste forretning.

Banedanmark undersøgte i et såkaldt sammenligningsnotat i 2016 de forskellige muligheder, der har været i spil for ombygningen af Ringsted Station. Og samtlige af de andre undersøgte løsninger er bedre end model 0, som nu bliver en realitet.

»Analysen viser, at alle fem undersøgte løsninger er bedre end 0 alternativet, og at det således er rentabelt at opgradere hastigheden gennem Ringsted,« skriver Banedanmark i sin sammenligning.

De to mest gennemgribende af de undersøgte modeller er de såkaldte niveaufri udfletninger. Det vil sige jernbanebroer enten vest eller øst for stationen, som gør det muligt at sende intercitytog gennem Ringsted med 200 km/t, uden at de kommer i vejen for stationens øvrige togtrafik.

Den tredje mulighed, model 0+, som altså blev opgivet på grund af fordyrelser i foråret, indebærer ingen ny jernbanebro. Sporene gennem Ringsted bliver i stedet lagt om, så togene kan køre gennem byen med 180 km/t, men alle tog skal igennem Ringsted Station. Det kan give kapacitetsproblemer på banen, når den kommende Femernforbindelse sender trafik gennem Ringsted.

Nødvendigt at spare nu

Som konsekvens af fordyrelserne af model 0+ bliver stationen så ombygget efter den reducerede model 0, som indebærer tilslutningen til den nye Ringstedbane og en mindre ombygning af Ringsted Station. Den medfører de samme kapacitetsproblemer som model 0+ men betyder samtidigt, at det ikke bliver muligt at køre hurtigere end de nuværende 120 km/t gennem Ringsted.

»Den såkaldt billige løsning med 120 km/t gennem Ringsted, som Banedanmark nu bygger, koster 730 millioner kroner, og den bliver en flaskehals fra start, siger Thomas Albøg Olsen.

Han er tidligere sikkerhedschef i DSB. Han er samtidig borger i Ringsted og står bag forslaget om at bygge en niveaufri udfletning øst for stationen.

»Det eneste ansvarlige er at stoppe den billige ombygning nu,« siger Thomas Albøg Olsen.

Læs også: Tidligere DSB-chef får minister til at genoverveje milliardprojekt på Ringstedbane

Banedanmark lægger ikke skjul på, at den reducerede model 0 er den ringeste løsning set med samfundsøkonomiske briller. Når Banedanmark alligevel har anbefalet politikerne at vælge model 0 for Ringsted Station, skyldes det, at besparelsen nu og her på 231 millioner kroner er nødvendig i lyset af projektets voldsomme budgetoverskridelse.

»Det er korrekt, at den samfundsøkonomiske analyse viste, at 0+-løsningen med en hastighed på 180 km/t var mere rentabel op imod den i anlægsloven vedtagne 0-løsning. Imidlertid skal fordyrelsen af 0+-løsningen finansieres inden for Banedanmarks egen ramme til fornyelse. Således ville finansieringen af den yderligere fordyrelse af 0+-løsningen i forhold til 0-løsningen betyde, at andre regularitetsunderstøttende projekter måtte udprioriteres,« skriver Banedanmark i en email til Ingeniøren.

»På overslagsniveau er det vurderingen, at dette udligner den samfundsøkonomiske fordel ved 0+-løsningen,« skriver styrelsen.

Illustration: Sammenligningsnotat, Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted

Økonomisk gevinst ved højere hastighed

At det er rentabelt at opgradere hastigheden gennem Ringsted til 180 eller 200 km/t betyder kort fortalt, at sammenligningen af gevinster og omkostninger i løbet af hele den ombyggede stations levetid, kendt som nettonutidsværdien, giver overskud. Og at den såkaldte interne rente, som er det årlige samfundsøkonomiske afkast af en investering, er bedre end de fire procent, som er Finansministeriets tommelfingerregel for en god forretning.

»Beregningerne viser, at 0+alternativet og den vestlige niveaufri udfletning (2022) giver de bedste resultater, og at begge disse løsninger er robuste overfor variationer i udvalgte beregningsforudsætninger,« skriver Banedanmark i sin sammenligning.

Målt på nettonutidsværdien giver den vestlige niveaufri udfletning med et overskud på 1,3 milliarder kroner det bedste resultat, mens model 0+ med 1,1 milliarder kroner i overskud er næstbedst. Målt på den interne rente scorer model 0+ højest med et afkast på 29 procent, mens den vestlige niveaufri udfletning lander på 10 procent.

Hovedrysten i forligskredsen

Men selv med den reducerede model 0 slipper politikerne ikke for en samlet regning på 730 millioner kroner, svarende til 290 millioner mere end det oprindelige budget for model 0+ på 440 millioner kroner.

Og på grund af omrokeringen kan Banedanmark ikke nå at ombygge Ringsted Station, før Ringstedbanen åbner i maj 2019. Derfor åbner banen med en midlertidig løsning, indtil model 0 er gennemført. Det betyder, at der kun kan køre to tog i timen i hver retning.

Læs også: Derfor åbner Ringstedbanen med kun to tog i timen

I forligskredsen bag den nye Ringstedbane er Dansk Folkepartis transportordfører Kim Christiansen ikke imponeret over forløbet.

»Da Banedanmark præsenterede de forskellige løsninger, var der ingen grænser for, hvor meget en niveaufri overgang ved Ringsted Station ville fordyre og forsinke det her projekt. Derfor valgte man en anden løsning. Men det er jo gået ganske fint med både at fordyre og forsinke projektet alligevel,« siger Kim Christiansen.

Umuligt at finde i Ringstedbanens budget

Ombygningen af Ringsted Station indgår i anlæggelsen af den nye jernbane mellem København og Ringsted. Det er en af tidens største jernbaneprojekter med en samlet pris på næsten 10 milliarder kroner. Hos Banedanmark fastholder økonomidirektør Peter Jonasson, at det ikke kan lade sig gøre at ombygge stationen med en dyrere løsning uden at tage penge fra andre jernbaneprojekter.

Hvorfor vælger man en samfundsøkonomisk og trafikalt set ringere løsning for at spare lidt over 200 millioner kroner her og nu, i et samlet budget på 10 milliarder kroner?

»Alternativet var, at vi finansierede en dyrere løsning med besparelser på andre projekter. Derfor har det været vores samlede vurdering, at dette her var en balanceret løsning,« siger Peter Jonasson.

Er det ikke muligt at finde pengene internt i Ringstedbanens budget?

»Nej, der var ikke flere penge i projektet,« siger økonomidirektøren.

Læs også: Styrelse om massiv budgetoverskridelse for Ringsted Station: »Selvfølgelig ikke godt nok«

Prisen for hver af de niveaufri modeller ligger på op mod en milliard kroner, men Banedanmarks sammenligningsnotat indeholder kun priserne for de enkelte løsninger fratrukket besparelser på budgettet på Ringstedbanen.

Priserne i notatet er derfor ikke sammenlignelige med eksempelvis den samlede regning for løsning 0 på 730 millioner kroner. Ingeniøren har bedt Banedanmark om opdaterede priser for hver af de niveaufri modeller, men de findes ikke.

»Såfremt der kommer politisk interesse for, at en af de to løsninger igen skal i spil på Ringsted Station, vil det kræve at der kigges på anlægsestimaterne igen,« skriver Banedanmark.

Emner : Jernbane
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Økonomidirektøren siger at der ikke er flere penge i København - Ringstedprojektet.

Jeg mindes at netop dette projekt har været "solgt" med ordene, at blev billigere end planlagt, fordi man udbød opgaver smart.

Så hvad er der reelt sket omkring økonomi i dette projekt? Har man sparet og så alligevel ikke sparet?

 • 7
 • 0

Citat: "Prisen for hver af de niveaufri modeller ligger på op mod en milliard kroner, men Banedanmarks sammenligningsnotat indeholder kun priserne for de enkelte løsninger fratrukket besparelser på budgettet på Ringstedbanen. Priserne i notatet er derfor ikke sammenlignelige med eksempelvis den samlede regning for løsning 0 på 730 millioner kroner. Ingeniøren har bedt Banedanmark om opdaterede priser for hver af de niveaufri modeller, men de findes ikke."

Hvis nogle skiftespor koster 730 millioner kroner, så er de samme mennesker ikke i stand til at bygge en niveaufri skæring for under 1 milliard. Og hvis anlægsbudgettet ikke holder, så holder samfundsøkonomien heller ikke.

Det er derimod tydeligt der ikke er noget galt med projekterne, det er projektstyringen den er helt galt med.

 • 4
 • 3

Så hvad er der reelt sket omkring økonomi i dette projekt? Har man sparet og så alligevel ikke sparet?

Man har sparet, men andre dele er også blevet dyrere. Faunapassagerne ved Karlslunde blev fx. vanskeligere at bygge end ventet. Samlet set, holder projektet lige nøjagtigt budgettet på 10 milliarder kroner.

Heri også en billigere kontrakt på elektrificeringen med større afstand mellem masterne, som måske viser sig også at blive et problem.

 • 5
 • 2

...og sådan skal det være. Uanset HVOR og HVEM der har lavet fejl tidligere, så er dette den rigtige metode.

"Når Banedanmark alligevel har anbefalet politikerne at vælge model 0 for Ringsted Station, skyldes det, at besparelsen nu og her på 231 millioner kroner er nødvendig i lyset af projektets voldsomme budgetoverskridelse."

...så må vi jo bare håbe at politikerne vælger a kaste de ekstra penge i puljen så vi kan få den 'rigtige' løsning.

 • 8
 • 0

...og sådan skal det være. Uanset HVOR og HVEM der har lavet fejl tidligere, så er dette den rigtige metode.

Ja - "problemet" er bare at tingene i dag er så komplekse at det for ikke fagfolk kan være svært at gennemskue hvad man ender med at tage stilling til. Så måden man bliver præsenteret for en beslutning og de forhold som embedsværket vælger at lægge vægt på afgør hvad politikerne i den sidste ende vælger.

Jeg tvivler på at politikerne her i denne situation har fået oplyst at hastigheden fremover kun ville være 120 km/h gennem Ringsted station og man ville ende med at have forsinkelse på projektet. Mere sandsynligt at man fra embedsværket har ønsket at bede om flere penge og forelagt politikerne en plan som betød at behovet for ekstra penge var mindre men det samlede resultat var langt dårligere.

 • 3
 • 1

Jeg tvivler på at politikerne her i denne situation har fået oplyst at hastigheden fremover kun ville være 120 km/h gennem Ringsted station og man ville ende med at have forsinkelse på projektet.

@ Torben Bauer

Hvis politikerne på nogen måde er i tvivl om det, så har de ikke læst den rapport som lå til grund for beslutningen om opgradering af Ringsted Station til 0+. Det må man forvente transportordførerne som minimum får gjort. Også rapporterne om en vestlig og en østlig niveaufri skæring ved Ringsted nævner adskellige gange i tekst og grafer, at hastigheden gennem Ringsted fortsat vil være 120 km/t.

Det er til politikere og nørder som mig BaneDanmark laver disse rapporter, man må i det mindste forvente beslutningstagerne læser dem.

Hvis man ikke gider læse rapporter, kan man "tage ud i marken" og lære af de praktiske erfaringer. For eksempel med den manglende niveaufrie udfletning vest for stationen i Kastrup lufthavn. https://ing.dk/artikel/discount-bane-til-r...

 • 6
 • 1

Det er til politikere og nørder som mig BaneDanmark laver disse rapporter, man må i det mindste forvente beslutningstagerne læser dem.

@Bent Johansen Jeg tvivler ikke på at nogle af de trafikpolitiske ordførere har læst diverse rapporter. Men hvordan de så ender med at fortolke dem - se det er noget ganske andet!

Indenfor min egen verden - sygehusvæsnet - træffes gang på gang beslutninger som er direkte tåbelige eller uden perspektiv. Det til trods for at flertallet af såvel læger som sygeplejerske sagtens kan gennemskue sammenhængene - ja så bliver beslutningerne alligevel taget uden tilstrækkelige faglige hensyn eller med ordentlig tanke på patienterne.

Så hvorfor skulle det være anderledes på transportområdet?

 • 7
 • 0

Så hvorfor skulle det være anderledes på transportområdet?

@ Torben Bauer

Det skal det, fordi folketinget (ud over dronningen) er landets højeste myndighed. Her skal altså træffes beslutninger som gavner samfundet som helhed, og ikke lokale beslutninger som giver mening det enkelte sted. Omvendt skal sygehusene heller ikke træffe beslutninger som overordnet gavner samfundet, men beslutninger som gavner den enkelte.

Der er intet perspektiv i at bruge 2 millioner kroner i at redde et trafikoffer på 70 år fra døden, men det skal sygehuspersonalet slet ikke tage stilling til, de skal blot redde de syge. Folketinget skal derimod kanalisere ressourcerne hen der hvor det overordnet giver mest mening for samfundet, og stadig tage hensyn til den enkelte, dikteret i bl.a. grundloven.

Set i det lys, giver det ikke mening at bruge 200 millioner kroner på en løsning når der ligger en anden løsning klar med en samfundsgevinst på over 1 milliard kroner.

 • 4
 • 1

men det skal sygehuspersonalet slet ikke tage stilling til, de skal blot redde de syge.

@ Bent Johansen

Du kender vist ikke meget til sundhedsvæsenet!

Her skal vi daglig vurdere om en behandling eller undersøgelse giver værdi eller mening og vi skal daglig tage hensyn til at ikke alle kan få adgang til alt! Men mener du seriøst at vi blot skal give hr. Hansen kræftmedicin til 40.000kr pr uge og som - måske - forlænger hans liv i gennemsnit 3 måneder - eller skal vi hellere bruge penge på at fr. Jensen får rygestophjælp, KOL-medicin og dermed får 5-10 ekstra gode år?

Jeg vil nu mene at de prioriteringer i dagligdagen er langt vanskeligere at træffe end om man bruger penge på overflødige motorveje i det nordjyske eller sikrer hurtig togforbindelser mellem landsdelene.

Det der foregår på Christiansborg er ren og skær politik og har desværre sjældent meget med sund fornuft at gøre. Men ellers er vi enige - det er direkte tåbeligt at lave en løsning som betyder at samfundet mister en gevinst blot for at "spare" 200 mio. kr. I lyset af hvad vi ellers gladelig bruger af penge på overflødelige ting som F35 m.m.

 • 2
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten