Ringsted Station: Konsulenter advarede om huller i planen
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Ringsted Station: Konsulenter advarede om huller i planen

Illustration: Banedanmark

Da konsulentvirksomheden Rambøll gennemgik planerne for at ombygge Ringsted Station, advarede virksomheden om en lang række forhold, der potentielt kunne ende med at skabe problemer i projektet.

Flere forhold i beslutningsgrundlaget var udeladt eller utilstrækkeligt dokumenteret. Og konsulenterne skriver direkte, at de undrer sig over behandlingen af en række risikoforhold i projektet.

Læs også: Overblik: Miseren om Ringsted Station

Ringsted Station får central betydning for togtrafikken på tværs af landet, når den nye jernbane til 10 milliarder kroner mellem København og Ringsted åbner næste år. Stationen skal ombygges, så den får plads til den forøgede togtrafik. Den ombygning skulle have kostet 440 millioner kroner.

Dobbelt så dyr

Ingeniøren har over de seneste uger skrevet om, at prisen på den planlagte ombygning er steget med 118 procent til 961 millioner kroner. Forløbet er med Banedanmarks egne ord ikke godt nok, og Ringsted Station »har ikke fået nok opmærksomhed,« har økonomidirektør Peter Jonasson forklaret.

I sidste uge kunne Ingeniøren så fortælle, at den voldsomme underbudgettering er sket på trods af konsulentbistand fra ikke mindre end tre forskellige virksomheder. Senest i form af en såkaldt ekstern kvalitetssikring fra Rambøll, som netop skal forebygge fejl og mangler i beslutningsgrundlaget for statslige byggerier.

Læs også: Massiv fejlbudgettering af Ringsted Station blev blåstemplet af tre forskellige konsulentfirmaer

Læs også: Styrelse om massiv budgetoverskridelse for Ringsted Station: »Selvfølgelig ikke godt nok«

Advarede om adskillige huller

Banedanmark har forklaret, at Rambøll godt nok har undersøgt den planlagte model for ombygningen, den såkaldte løsning 0+, men at konsulenterne er blevet bedt om ikke at undersøge modellens grundlæggende elementer, kendt som løsning 0 - fordi den del af projektet blev kvalitetssikret tilbage i 2009. Og det var altså elementerne i løsning 0, der var årsag til broderparten af fordyrelsen, skulle det vise sig.

»Som det fremgår af Rambølls rapport, var det ikke en del af Rambølls opdrag at foretage ekstern kvalitetssikring af basisløsningen […]. Udredning af økonomien og rebudgettering for Ringsted Station primo 2018 har vist, at det har været 0-løsningen, der har været væsentlig underbudgetteret. Dele af denne underbudgettering er således gået igen i 0+løsningen, hvilket har givet den alt overvejende del af fordyrelsen på 0+,« skriver Banedanmark til Ingeniøren.

Men gennemgår man den 63 sider lange rapport fra Rambøll, fremgår det, at Rambøll rent faktisk advarede om adskillige mangler i Banedanmarks beslutningsgrundlag.

»Når man læser igennem rapporten her, får man påpeget mange mindre problemer, som tilsammen danner billedet af en vis usikkerhed i projektet,« siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.

Han understreger dog, at det ikke ud fra rapporten er muligt at sætte fingeren på, hvad der særligt har bidraget til at vælte budgettet.

»Når man i andre store problemsager opdager budgetoverskridelser, er det som regel nogle få konkrete ting, der går helt galt. Problemet er meget sjældent summen af alle de mindre ting, der er underbudgetterede,« siger Per Nikolaj Bukh.

Ikke tilstrækkeligt belyst

Konsulenterne konkluderer, at de »ikke er blevet bekendt med vægtige grunde til, at der ikke bør træffes beslutning om at gå videre med projektet på baggrund af det af Banedanmark fremlagte beslutningsgrundlag«.

Konsulenterne advarer dog overordnet om, at »tiltag og væsentlige vurderinger for risikoelementerne dog generelt [bør] uddybes og ajourføres«.

»Rambøll konkluderer, at Banedanmarks arbejdet er acceptabelt. Men heller ikke mere end det. Og man skriver det på en måde, der klart indikerer, at man ikke falder bagover af begejstring. Og at yderligere arbejder vil være krævet fremadrettet,« siger Tim Neerup Themsen, adjunkt ved Institut for Regnskab og Revision på CBS, som til daglig forsker i risikostyring i store offentlige anlægsprojekter.

Rambøll peger på en række konkrete punkter, der ikke er tilstrækkeligt belyst i projektet. Konsulenterne skriver om realismen i Banedanmarks tekniske beskrivelse af behovet for kørestrøm:

»Der er ikke direkte sammenhæng mellem forudsætningerne og anlægsoverslaget. Fjernelse af fundamenter ser ikke ud til at være prissat«. Om behovet for sikring og fjernstyring skriver Rambøll, at »de øvrige afledte tiltag af hastighedsopgraderingen er ikke kalkuleret. De bør indgå som risiko«.

Godkendt med forbehold

I sin overordnede vurdering af projektets risikohåndtering skriver Rambøll, at »detaljeringsgraden af de forskellige risici er varierende,« hvilket dog ikke er usædvanligt; »dog kunne ønskes mere præcise beskrivelser, da det ikke altid er klart, hvilke konkrete risikoforhold vurderingen af sandsynlighed og konsekvens dækker over. Feltet til uddybende beskrivelser er derudover ofte anvendt til at beskrive tiltag fremfor risikoårsager og baggrund,« skriver Rambøll.

»Det undrer, at mange risici er identisk vurderet mht. 0+ og NURV (alternativ løsning med jernbanebro, red.), og at også kommentarer og risikohåndtering er identisk beskrevet,« skriver Rambøll.

Banedanmark har på Rambølls opfordring opdateret de såkaldte risikoregistre, men »der kunne stadig ønskes en mere detaljeret uddybning af baggrunden for vurderingerne,« skriver konsulenterne.

»Rambøll advarede rent faktisk allerede i 2016 om flere usikkerheder i den valgte løsning 0+. De godkendte, at man kunne gå videre med projektet, men med et hav af forbehold. Og naturligvis formuleret i forsigtigt konsulentsprog,« siger Thomas Albøg Olsen.

Han er tidligere sikkerhedschef i DSB og har flere gange kritiseret forløbet omkring Ringsted Station. Han er selv borger i Ringsted og står bag forslaget om at kombinere ombygningen med en jernbanebro øst for stationen.

Læs også: Ringstedbanens nye station må bygges om igen, når Femern-tunnelen åbner

Ingen konkret begrundelse

Om advarslerne i kvalitetssikringen vedrører nogle af de specifikke forhold, der er endt med at fordyre ombygningen af Ringsted Station, er uvist, eftersom Banedanmark ikke over for Ingeniøren har konkretiseret årsagerne til fordyrelsen. Banedanmark oplyser kun, at »budgettet har været væsentligt underestimeret på en række poster, samt at detaljeringsgraden har været mangelfuld i forhold til antagelser om fysik, udførelseskompleksitet m.m.«

Banedanmark har ikke ønsket, at projektets anlægsdirektør eller ansvarlige byggeleder stiller op til interview om sagen. Banedanmark har heller ikke ønsket at medvirke i et besøg på Ringsted Station for at fortælle om årsagerne til fordyrelsen.

Endelig har Ingeniøren bedt om at få udleveret den gennemgang af projektet, som Banedanmark sidste år foretog sammen med revisionshuset KPMG, og som afdækkede fordyrelsen. Banedanmark har efter seks uger ikke reageret på forespørgslen.

»I høj grad værdiløst«

Det står imidlertid klart, at de væsentligste årsager til fordyrelsen ikke er afdækket i kvalitetssikringen, eftersom Rambøll altså af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet er blevet bedt om at gennemgå alt andet end lige præcis det hjørne af budgettet, hvor de største problemer gemte sig.

»Det store problem er, at man ikke har bedt Rambøll om at kigge på grundløsningen, hvor de væsentligste problemer tilsyneladende har været. Ministeriet burde naturligvis i bagklogskabens lys have bedt Rambøll om at kvalitetssikre grundløsningen, som den valgte løsning bygger videre på,« siger Tim Neerup Themsen.

»Dermed bliver Rambølls arbejde i høj grad værdiløst i forhold til at sikre, at projektet bliver leveret inden for budget,« siger han.

Ingeniøren har spurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, hvorfor det ikke var en del af Rambølls opgave at kvalitetssikre den pågældende løsning 0. Her henviser pressechef Mia Josiassen til, at løsning 0 faktisk blev kvalitetssikret for snart 10 år siden af konsulentvirksomheden A-2 i forbindelse med kvalitetssikringen af selve Ringstedbanen.

Men da Rigsrevisionen i 2015 offentliggjorde sin beretning om Ringstedbanen, stod det klart, at denne kvalitetssikring mildest talt var mangelfuld: »Transportministeriet sikrede ikke, at den eksterne kvalitetssikring, som ny anlægsbudgettering kræver bliver gennemført, havde en tilstrækkelig dybde i gennemgangen af projektets anlægsøkonomi. Den eksterne kvalitetssikring identificerede derfor ikke en række fejl og mangler i budgettet og i dokumentationen af budgettets forudsætninger, som Transport­ministeriet og Banedanmark opdagede umiddelbart efter, at anlægsloven var vedtaget,« skrev Rigsrevisionen dengang.

På den baggrund har Ingeniøren flere gange spurgt Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, om det ikke ville have været relevant at lade alle dele af projektet kvalitetssikre på ny. Ministeriet har ikke besvaret spørgsmålet.

På bekostning af andre projekter

Konsekvenserne af fordyrelsen i Ringsted vil i de kommende år spænde ben for jernbaneprojekter landet over.

For at rette en smule op på økonomien dropper man den planlagte løsning 0+ og ombygger i stedet stationen efter netop den mere skrabede løsning 0. Det bringer regningen ned på 730 millioner kroner, men altså stadig 290 millioner mere end budgetteret.

Læs også: Budgetoverskridelse på Ringstedbanen spænder ben for jernbaneprojekter landet over

For at finde penge til fordyrelsen udskyder Banedanmark projekter til vedligehold og fornyelse for 325 millioner kroner på ubestemt tid.

Det drejer sig om et sporfornyelsesprojekt på fjernbanen mellem København og Høje Taastrup, der ville have kostet 220 millioner kroner, samt en lang række mindre projekter, som fornyelsen af adskillige broer i Jylland og på Sjælland, nye sporskifter mellem Holbæk og Kalundborg samt perronbelysning på flere stationer i Jylland.

Emner : Jernbane
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Som opfølgning på ovenstående artikel kan Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyse, at vi i sidste uge har sendt dette svar til Ingeniøren:

Som det fremgår af side 21 i Rigsrevisionens beretning (http://www.rigsrevisionen.dk/media/2062601...), så har Banedanmark efter vedtagelsen af anlægsloven fundet fejl i den eksterne kvalitetssikring vedrørende en tunnel ved Kulbanevej, Ny Ellebjerg Station og en regnefejl vedrørende udgiften til arbejdspladser, men disse oplistede fejl vedrører ikke Ringsted Station, og der er samlet set tale om overbudgetteringer og ikke underbudgetteringer.

Hvad angår det samlede projekt for den nye bane mellem København og Ringsted, og ved vurderingen af budgettet og den eksterne kvalitetssikring er det relevant at se på hele projektet og ikke på delprojekter. Sagen er, at det oprindelige budget, som Folketinget vedtog, var på 10,4 mia.kr. inklusive reserver, hvilket svarer til 12,0 mia.kr. opgjort i 2018 pris- og lønniveau. Budgettet er sidenhen blevet reduceret til 11,3 mia. kr., idet Banedanmark i 2016 tilbageleverede 0,7 mia.kr. til infrastrukturfonden. Totaludgiften på 11,3 mia.kr. kan du finde i finansloven for 2018 på konto 28.63.08. Prognosen for projektet udgør 10,0 mia.kr., ligeledes i 2018 pris- og lønniveau. Dette er vel at mærke efter indregning af merudgifter på 0,6 mia.kr. vedrørende signaler og Ringsted station. Kort sagt forventes det samlede projekt at kunne gennemføres med en anlægsudgift, der er 2,0 mia.kr. lavere, end hvad der blev afsat, da projektet blev besluttet i Folketinget, og 1,3 mia.kr. lavere, end hvad der pt. er afsat på finansloven.

På vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets presseenhed
Mia Josiassen

 • 3
 • 1

Hej Mia

Når I i jeres fremstilling af sagen kun præsenterer det forhold, at den samlede pris for Ringstedbanen forventes at blive lavere, end hvad der blev afsat i Folketinget og på finansloven, efterlader I læseren med det fejlagtige billede, at fordyrelsen af ombygningen af Ringsted Station kan klares inden for projektets samlede bevilling.

I undlader at nævne, at fordyrelsen af Ringsted Station rent faktisk skal finansieres med 325 millioner kroner uden for projektbevillingen. Det er penge, som man nu tager fra en lang række fornyelsesprojekter landet over, som må udskydes på ubestemt tid.

https://ing.dk/artikel/budgetoverskridelse...

Mine spørgsmål om, hvorvidt det ville have været relevant at lade alle dele af projektet kvalitetssikre på ny, og om det ikke kunne have afdækket nogle af de problemer, der endte med at fordyre ombygningen af Ringsted Station, afventer jeg stadig svar på.

Venlig hilsen Steffen

 • 12
 • 0

Som opfølgning på journalist Steffen McGhies kommentar skal Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bemærke følgende:

Man kan af dækningen af sagen i medierne få det indtryk at budgettet for projektet for ny bane mellem København og Ringsted er overskredet. Med vores kommentar vil vi blot gøre opmærksom på, at dette ikke er tilfældet. Det oprindelige budget, som Folketinget vedtog, var på 10,4 mia.kr. inklusive reserver, hvilket svarer til 12,0 mia.kr. opgjort i 2018 pris- og lønniveau. Budgettet er sidenhen blevet reduceret til 11,3 mia. kr., idet Banedanmark i 2016 tilbageleverede 0,7 mia.kr. til infrastrukturfonden. Prognosen for projektet udgør 10,0 mia.kr., ligeledes i 2018 pris- og lønniveau. Dette er vel at mærke efter indregning af merudgifter på 0,6 mia.kr. vedrørende signaler og Ringsted station. Det samlede projekt forventes således at kunne gennemføres med en anlægsudgift, der er 2,0 mia.kr. lavere, end hvad der blev afsat, da projektet blev besluttet i Folketinget, og 1,3 mia.kr. lavere, end hvad der pt. er afsat på finansloven.

På vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets presseenhed
Mia Josiassen

 • 3
 • 3

Man kan af dækningen af sagen i medierne få det indtryk at budgettet for projektet for ny bane mellem København og Ringsted er overskredet. Med vores kommentar vil vi blot gøre opmærksom på, at dette ikke er tilfældet.

Hej Mia

Vil du konkretisere, hvor i mediedækningen af sagen om fordyrelsen af Ringsted Station, man får det indtryk, at budgettet for hele Ringstedbanen er overskredet?

På forhånd tak.

Venlig hilsen Steffen

 • 8
 • 1

Som opfølgning på Nicolai Lindskov Knudsens kommentar kan Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyse, at projektet er inden for sin bevilling inklusiv reserver (jf. ministeriets indlæg ovenfor), men det vil ikke være muligt at overføre penge fra projektets del af den centrale reserve til anvendelse til en forstærket indsats for banefornyelse i det omfang, at pengene fra reserverne skal bruges inden for projektet. Med andre ord: Projektet kræver ikke tilførsel af midler udefra, men det vil ikke i samme omfang være muligt at overføre projekts reservemidler til brug for fornyelse andre steder på jernbanen.
På vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets presseenhed
Mia Josiassen

 • 0
 • 0

Foreligger der nogle beregninger eller estimater over hvad næste ombygning af Ringsted Station kommer til at koste?

Lige nu sidder jeg med en fornemmelse af, at det vil være lige så billigt at føre jernbanen syd om Ringsted. Der vil skulle ca. 15 km nybygning til. Hvis det koster 70-100 mio/km vil det koste mellem 1 og 1,5 mia. Med niveaufri skæring både vest, syd og øst for Ringsted.

Så ville man kunne sende alle de gennemkørende tog uden om Ringsted station.
Har man så med den nuværende ombygning tilstrækkelig kapacitet gennem stationen?

 • 1
 • 0

Man kan af dækningen af sagen i medierne få det indtryk at budgettet for projektet for ny bane mellem København og Ringsted er overskredet. Med vores kommentar vil vi blot gøre opmærksom på, at dette ikke er tilfældet.

Jeg gik og troede man byggede jernbaner for at køre tog. Så viser det sig, det blot drejer sig om at bygge jernbaner som holder budgettet, så skidt med der ikke kan køre de tog man havde tænkt sig, men kun to tog i timen i hver retning fordi kapaciteten i Ringsted bliver markant mindre end det var tænkt.

Det svarer til min kæreste sender mig ned i Netto for at købe mælk. På vej hvem taber jeg mælken, men kommer alligevel glad og tomhændet hjem, da jeg ikke brugte flere penge end jeg havde regnet med mælken ville koste.


Som en klog mand siger: https://m.youtube.com/watch?v=1HWS136UdkI

 • 1
 • 2

På vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets presseenhed
Mia Josiassen:

Som opfølgning på Nicolai Lindskov Knudsens kommentar kan Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyse, at projektet er inden for sin bevilling inklusiv reserver (jf. ministeriets indlæg ovenfor), men det vil ikke være muligt at overføre penge fra projektets del af den centrale reserve til anvendelse til en forstærket indsats for banefornyelse i det omfang, at pengene fra reserverne skal bruges inden for projektet. Med andre ord: Projektet kræver ikke tilførsel af midler udefra, men det vil ikke i samme omfang være muligt at overføre projekts reservemidler til brug for fornyelse andre steder på jernbanen.

Steffen McGhie:

I undlader at nævne, at fordyrelsen af Ringsted Station rent faktisk skal finansieres med 325 millioner kroner uden for projektbevillingen.

De to ovenfor citerede fremstillinger ser modstridende ud.

Er det et spørgsmål om, at der har været en ubrugt reserve fra Ringstedbanen, som man har taget ud af projektet før man opdagede, at man alligevel skulle bruge pengene til den (fordyrede) ombygning af Ringsted station? Så nu skal man til at føre pengene tilbage igen, og de banefornyelser man havde troet man kunne gennemføre for de ubrugte penge går så op i røg?

 • 2
 • 0

Jeg har ikke forstand på det tekniske, men kan konstatere, at det er utroligt selv her efter 188 år hvor de første togstation blev åbnet, er det åbenbart raket videnskab at bygge en station endnu.

Det er mig en gåde at så mange fagfolk kan ramme så meget ved siden af, men lur mig om det ikke er nogle ledere som sidder med skyklapper på og ikke fatter hvad der foregår på gulvet, eller vil lytte på de folk som rent faktisk har forstand.

De få gange jeg får forvilliget mig ud i tog/bus oplever jeg det som en ufattelig ringe oplevelse i forhold til hvad det koster. Men efterhånden giver det god mening.

Man må da håbe for borgerne i DK at vi kommer i mål en dag.

 • 0
 • 0

Nicolai Lindskov Knudsen skriver:

Er det et spørgsmål om, at der har været en ubrugt reserve fra Ringstedbanen, som man har taget ud af projektet før man opdagede, at man alligevel skulle bruge pengene til den (fordyrede) ombygning af Ringsted station? Så nu skal man til at føre pengene tilbage igen, og de banefornyelser man havde troet man kunne gennemføre for de ubrugte penge går så op i røg?

Som opfølgning på Nicolai Lindskov Knudsens kommentar kan Transport-, Bygnings- og Boligministeriet oplyse følgende:

Ja det er rigtigt. Pengene var dog ikke ført over endnu, så der er ikke tale om at flytte frem og tilbage. Men det var forventet (håbet), at der ikke ville blive behov for at bruge af reserverne på projektet for den nye bane mellem København og Ringsted, og pengene derfor kunne bruges til en forstærket indsats for fornyelse af jernbanen andre steder.

På vegne af Transport-, Bygnings- og Boligministeriets presseenhed
Mia Josiassen

 • 0
 • 0

Jeg kan konstatere én ting i hvert fald: Der er uenighed om det tekniske i finansieringen af fordyrelserne på ombygningen af Ringsted station. Tak til ministeriet for de supplerende indlæg.

Fra mit synspunkt ændrer den økonomitekniske diskussion om finansiering dog ikke, at man tilsyneladende har truffet nogle særdeles dårlige valg ifm. ombygningen af Ringsted station.

Man kan ligeledes konstatere (igen igen), at en række konsulentrapporter ikke er det papir værd de er skrevet på.

 • 0
 • 1

Man kan af dækningen af sagen i medierne få det indtryk at budgettet for projektet for ny bane mellem København og Ringsted er overskredet. Med vores kommentar vil vi blot gøre opmærksom på, at dette ikke er tilfældet.

Til læserne

Ministeriets pressechef har i stedet for at underbygge sit udsagn her i debattråden sendt et svar pr. email. Det fremgår her:

Kære Steffen

Du har i kommentarsporet på Ing.dk skrevet:

”Hej Mia

Vil du konkretisere, hvor i mediedækningen af sagen om fordyrelsen af Ringsted Station, man får det indtryk, at budgettet for hele Ringstedbanen er overskredet?

På forhånd tak.

Venlig hilsen Steffen”

Vi konstaterer bare, at det - bedømt på kommentarerne til artiklerne - virker til, at nogle af jeres læsere, synes at have fået det indtryk. Jf. f.eks. kommentarerne: “Men det er jo ikke blot et projekt som skrider for BaneDanmark. Det er dem alle.” “Nu står vi endnu, endnu en gang med at statsligt projekt som kulsejler i den grad.” “Jeg mindes at netop dette projekt har været "solgt" med ordene, at blev billigere end planlagt, fordi man udbød opgaver smart. Så hvad er der reelt sket omkring økonomi i dette projekt? Har man sparet og så alligevel ikke sparet?” “Det er derimod tydeligt der ikke er noget galt med projekterne, det er projektstyringen den er helt galt med.” Præcis hvor dette indtryk kommer fra, skal vi ikke gøre os klog på, men det må vel være fra mediedækningen?

Venlig hilsen

Mia Josiassen
Pressechef

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Ministry of Transport, Building, and Housing
Presseenheden
Frederiksholms Kanal 27 F
DK-1220 København K

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten