Rigsrevisor skælder ud: DSB's IC4-svar ikke gode nok

Det er utilfredsstillende, at DSB ikke svarer på de to af de mest centrale spørgsmål i IC4-skandalen:

Sådan lyder budskabet i et notat fra Rigsrevisionen, som blev offentliggjort i går, tirsdag.

De to ubesvarede spørgsmål lyder som følger:

1) Hvad kommer det til at koste at bringe de i øjeblikket særdeles dårligt kørende IC4- og IC2-tog op på et så højt teknisk niveau, at de kan indsættes som erstatning for IC3-togene i trafikken mellem landsdelene?

2) Hvornår forventer DSB, at de 83 IC4-tog og de 23 IC2-tog er fuldt indfaset i trafikken mellem de danske landsdele?

Der er tale om et opfølgende notat, hvor Rigsrevisionen evaluerer, hvordan Transportministeriet og DSB har reageret på Rigsrevisionens kritik af DSB's dårlige håndtering af IC4-indkøbet og Transportministeriets ringe opsyn med DSB i samme indkøbsproces. Denne kritik blev rejst i Rigsrevisionens IC4-analyse, der blev offentliggjort kort før sommerferien.

Rigsrevisor løfter pegefingeren

I det nye notat hæfter Rigsrevisionen sig ved, at DSB fastholder, at man fortsat ikke 'kan' svare disse to spørgsmål. Det manglende overblik var nemlig et af de store kritikpunkter i IC4-analysen fra Rigsrevisionen.

Og det får rigsrevisor Lone Strøm til at løfte pegefingeren:

'Det er efter min opfattelse vigtigt, at DSB hurtigt danner sig et tilstrækkeligt overblik over det arbejde, der stadig udestår på IC4- og IC2-togene, og på den baggrund udarbejder en tidsplan for, hvornår projektet afsluttes, og en vurdering af de resterende udgifter,' skriver rigsrevisoren.

Og hun fortsætter:

'Dette skyldes for det første, at DSB uden et endeligt budget ikke kan vurdere, hvor meget mere end kompensationen fra Ansaldobreda færdiggørelsen af togene og leje af erstatningsmateriel kommer til at koste. Det skyldes for det andet, at DSB uden en tidsplan for, hvornår togenes funktionalitet og driftsstabilitet lever op til kravene, ikke ved, hvornår togene kan levere de tilsigtede forbedringer af fjerntogs- og regionaltogstrafikken'.

Rigsrevisionen vil i første omgang ikke gøre noget for at hive svarene ud af DSB.

Rigsrevisor lover dog, at hun vil vende tilbage til sagen.

Rigsrevisionen har nemlig allerede besluttet at lave en helt ny IC4-undersøgelse, når der er sat punktum i IC4/IC2-leverancen. I denne undersøgelse vil Rigsrevisionen vurdere, 'om DSB har udarbejdet et budget og en tidsplan for, hvornår togene lever op til kravene om funktionalitet og driftsstabilitet og kan levere de lovede forbedringer af fjerntogs- og regionaltogstrafikken'.

DSB afventer forhandlinger
Administrerende direktør for DSB Vedligehold A/S Frank Olesen udtaler i en skriftlig kommentar til Ingeniøren, at DSB er enig i Rigsrevisionens hovedkonklusion.

»Det er vigtigt at få lavet en endelig plan for IC4 og IC2,« siger Frank Olesen:

»DSB forhandler i øjeblikket med Ansaldobreda om IC4- og IC2-leverancerne, og resultatet af disse forhandlinger har betydning for, hvornår DSB mere præcist kan fastsætte en tidsplan for, at togene kan indsættes i passagertrafikken med den funktionalitet og driftsstabilitet, der er forudsat i kontrakten,« siger han.

Hård kritik
Der var i juni masser af kritik af DSB's manglende budget og tidsplan for IC4-indsættelsen.

Kritikken kom fra Rigsrevisionen såvel som Rigsrevisionens politiske overbygning - Folketingets statsrevisorer.

Ifølge Rigsrevisionen iværksatte DSB ikke fuldt ud de nødvendige tiltag for den hurtigst mulige indsættelse af de færdige IC4 og IC2-tog i passagertrafikken.

Desuden vurderede Rigsrevisionen, at DSB formentlig kommer til at afholde væsentligt flere udgifter til at gøre togene færdige og til erstatningsmateriel, end den økonomiske kompensation fra forliget med Ansaldobreda dækker.

Statsrevisorerne fulgte op med en harsk kritik rettet mod det faktum, at DSB i 2009 afsatte 500 millioner kroner af kompensationen fra Ansaldobreda til en generel indsats for at skaffe mere præcision på jernbanen, hvilket, påpegede statsrevisorerne, 'ligger helt uden for opgaven med at færdiggøre togene'. Og altså på et tidspunkt, hvor DSB ikke havde noget overblik over, hvorvidt de 2,25 milliarder kroner overhovedet var nok til at dække de store udgifter til værksteder, opgradering og erstatningstog.

DSB har ikke fulgt op på kritikken og fremlagt en tidsplan for den videre indsættelse af IC4 og IC2 samt et budget for, hvad det kommer til at koste at gøre togene færdige.

Indtil i dag har DSB begrundet de manglende budgetter og tidsplaner med, at man belært af erfaringerne ikke længere arbejder med en samlet, langsigtet plan for indsættelsen af IC4-materiel, men populært sagt prøver sig frem og ser, hvad der sker.

Med DSB's egne ord lyder det således: 'Idriftsættelse af IC4-togene (sker) ikke længere ud fra en samlet 'end to end-plan', men ud fra en trinvis idriftsættelse, hvor der løbende indhentes erfaringer og løbende foretages korrektioner. Den implementeringsmetode er valgt med baggrund i IC4-togenes utilstrækkelige driftsstabilitet, da de blev indsat som dobbeltkoblede i januar 2011, og fordi det er nødvendigt at indsamle driftserfaringer med de opgraderede IC4-tog, før det endelige opgraderingsomfang kan fastlægges'.

Du kan læse det nye notat fra Rigsrevisionen her.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kunne man forestille sig, at kassen bliver lukket i for DSB og der dermed ikke er råd til at færdiggøre de sidste tog? Kunne de halvfærdige tog, så blive brugt som reservedele til de der nu engang kommer ud på banerne?

Så de 83 IC4 tog måske ender med at blive til 30-40 stykker, hvor resten er endt deres dage som ophug?

Er det der DSB er på vej hen, eller hvor står de?

 • 0
 • 0
 1. Når det ikke allerede er sket - [B]sker det aldrig[/B] - uanset beløbets størrelse.

 2. Aldrig - se punkt 1.

De IC4 tog skal skrottes - jo før jo billigere.

Lars :)

 • 0
 • 0

Vi er ikke Grækenland eller Italien, men man kan ikke lade være med at spørge sig selv om, om der er andre interesser "inde over", det kunne være personlige økonomiske interesser igennem tiderne.

Det er jo set i andre lande, og sådan som forløbet har været, og er, kan man ikke lade være med at spekulere om der er, eller har været, underhåndsaftaler med specifikke personer i DSB og Ansaldobreda?

 • 0
 • 0
 1. Når det ikke allerede er sket - [B]sker det aldrig[/B] - uanset beløbets størrelse.

 2. Aldrig - se punkt 1.

De IC4 tog skal skrottes - jo før jo billigere.

Lars :)

Sømmet ramt lige på hovedet:

Det har aldrig været meningen at IC4 skulle kunne køre i Danmark - så ville det have fremgået af en kravsspecikation.

Dette har simpelthen fra start været røv og nøgler - og italiensk mafia parret med dansk næsten ditto!

 • 0
 • 0

Men hvis de to spørgsmål er gengivet ordret er de jo umulige at svare på.

Nemlig.

Med DSB’s egne ord lyder det således: ’Idriftsættelse af IC4-togene (sker) ikke længere ud fra en samlet 'end to end-plan', men ud fra en trinvis idriftsættelse, hvor der løbende indhentes erfaringer og løbende foretages korrektioner. Den implementeringsmetode er valgt med baggrund i IC4-togenes utilstrækkelige driftsstabilitet, da de blev indsat som dobbeltkoblede i januar 2011, og fordi det er nødvendigt at indsamle driftserfaringer med de opgraderede IC4-tog, før det endelige opgraderingsomfang kan fastlægges’.

Det er vel også meget fornuftigt. Hvis man vil have tidsplaner og budgetter for noget, som AB og DSB selv efter adskillige år ikke har kunnet få til at virke, så spørg en spåkone.

Det er typisk ledelse. Når der er problemer gælder det først og fremmest om at finde en undskyldning, få placeret et ansvar på nogle nederst i hierarkiet og så bede om budgetter og tidsplaner.

I stedet for alt det fnidder-fnadder, som koster, men ikke bringer ét eneste tog hurtigere på skinner, kunne man jo også se fremad. Tage ét togsæt, skrotte WSP, togcomputer, dørkontakter, dørtrin og alt det andet håbløse bras, som alligevel aldrig nogensinde kommer til at virke - for så havde det gjort det for længst, og så starte forfra på de dele i tæt samarbejde med Dansk industri, videncentre og dem, som skal sikkerhedsgodkende togene. Når man så har ét togsæt, der virker perfekt, kan man ombygge de andre på samme måde. Et MY lokomotiv havde ikke togcomputer. Til gengæld kørte de første 4 lokomotiver ca. 21 millioner km. fra 1954 til udgangen af 1978. Selvfølgelig kan man ikke undvære computeren idag; men det sætter alligevel tingene i relief. Keep it simple!

 • 0
 • 0

Dette stiller alvorlig spørgsmålstegn ved Rigsrevisionens opgave og rolle. Deres opgaver skal jo løses i et samarbejde med dem, som de undersøger.

Hvis ikke en virksomhed, et ministerium eller en minister ønsker opklaring, ja så må rigsrevisor "stikke piben ind".

Og der er næppe hjælp at hente hos statsrevisorerne!

Dette er ikke en sag som ønskes belyst, afklaret og et ansvar placeret.

 • 0
 • 0

Super input og godt at rigsrevision om nogen tager det her seriøst. Når man sider i en forhandling om en levering så må der vel være gjort nogen overvejelser på hvad det hele ender med at koste. Hvad vil der ellers blive forhandlet ud fra ?

 • 0
 • 0

Her er et spørgsmål jeg tror ikke mange af skribenterne har oplevet:

'Hvornår har I fundet den fejl i software?'

Det spørgsmål findes der kun et svar på:

'Øh'.

Det ved man nemlig ikke. Hvis man vidste det havde man allerede fundet den, og så havde der ikke været noget spørgsmål.

Jeg ser i udmeldingerne fra DSB at man fortsætter med at lægge udokumenteret skinneglathed til grund for sikkerhedsbedømmelsen af IC4, formodentlig for at forklare hvorfor bremsesvigtet sker intermittent. Det kan få meget alvorlige følger, hvis fejlen i virkeligheden er en real-time softwarefejl (som også vil give intermittente svigt).

 • 0
 • 0

Dette er ikke en sag som ønskes belyst, afklaret og et ansvar placeret.

Det lyder som et ordret citat fra kriminalassistent Jensen i Olsenbanden - så forskellen er måske alligevel ikke stor til den virkelige verden ?

Lars :)

Olsenbanden kriminalassistent Jensen (Axel Strøbye)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten