Rigsrevisor dropper at følge køb af kampfly

Det offentlige kontrolorgan, Rigsrevisionen, dropper nu at følge Forsvarsministeriets køb af nye kampfly. Et køb, der kan ende i et tociftret milliardbeløb og påvirke forsvarets driftsbudgetter markant over en lang årrække.

Årsagen er ifølge et notat fra Rigsreviser Henrik Otbo, at regeringen i marts valgte at udskyde beslutningen om typevalg af nye kampfly to til fire år. Samtidig skal Forsvaret i gang med at supplere sine informationer og indhente nye oplysninger om de tre kandidater samt, hvis politikerne ønsker det, Eurofighter, der igen har meldt sig på banen.

»Regeringens udsættelse betyder, at et typevalg tidligst vil finde sted tre år efter min beretning (fra marts 2009, red.), ligesom det vil ske på et fornyet grundlag. Derfor har jeg valgt at afslutte sagen,« skriver Henrik Otbo.

Ifølge Peter Viggo Jakobsen, lektor i sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet, giver beslutningen umiddelbart fin mening, fordi hele indkøbsprocessen står midt i et vadested lige nu. Det vil dog være logisk, at Rigsrevisor igen kommer på banen, når der igen kommer gang i indkøbsprocessen, påpeger han.

»Det gælder ikke mindst i forhold til kontraktforhandlingerne, hvor forsvaret typisk har haft de største problemer,« siger Peter Viggo Jakobsen.

Forsvarsministeriet har oplyst over for Rigsrevisionen, at man forventer at have en færdig evaluering af forløbet klar ved udgangen af 2010. Den skal indeholde en gennemgang af proces og organisering, militærfaglige forhold, økonomiske forhold samt internationale forhold.

Evalueringen vil efterfølgende indgå i det videre forløb sammen med den eksisterende beretning fra Rigsrevisionen, den eksterne kvalitetssikring og arbejdet fra relevante ministerier samt Forsvaret.

Målet er at sætte rammen for det videre forløb, hedder det.

Dokumentation

Se Rigsrevisionens dokumenter i sagen

Emner : Fly
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Et system som gennem en årrække ofrer så meget på et fly som Osprey V-22, bliver ligesom et troværdighedsproblem. Dette er ikke fornuftige argumenter, på den anden side er samtlige "fornuftige argumenter" for købet af JSF, vel ligeså problematiske. Medmindre man kan trylle en damptromle frem ____ af argumenter.

 • 0
 • 0

.....vælger at ofre på udvikling af militært isenkram må være deres egen sag.

Jeg spekulerer bare på hvor Osprey 22 kommer ind i billedet, med vort valg af nye jagerfly. Osprey er en avanceret helikopter der kan flyve stærkt (450 km/t) der laves af Bell Boing.

Det fly der interesserer os er F 35 JSF fra Lockheed Martin.

 • 0
 • 0

Hele det indkøb skal da droppes.

Danmark er så lille et land i NATO, at viikke skal spilde krudtet på at oparbejde kompetencer i jetjageri. det kan de større og lange lande gøre og så betjene DK med at jage svenske og norske flyvere ud der truer vores selvstændighed og så må økonomiske probelfly holde øje med fiskere og andre fra civilt hold på kontrakt med staten eller med føreløse droner.

Danmark er en maritim nation, og vores bidrag bør ligge på havet, kyster og fjorde.

NATO siges mere at ønske transportkapacitet fra Hercules og op og transporthelikoptere.

Forsvaret vil naturligvis arbejde for spændende teknologi på alle områder, men nogen må jo stoppe BR-shopperiet.

 • 0
 • 0

Der er givetvis nogle forpligtelser i forbindelse med vores medlemsskab af NATO og spørgsmålet om hvor lille eller stort et land man skal være, for at frasige sig nogle af forpligtelserne er nærliggende. Kan vi altid dække os ind under, at være et lille land der ikke kan eller skal bidrage og til enhver tid overlade ansvaret til andre og større nationer? Og i givet fald, hvad skal vi give i abonnement for, at få andre til at håndhæve suveræniteten i dansk lufftrum? Derudover er det hverken norske eller svenske fly vi skal håndhæve suverænitet overfor.

Mvh.

 • 0
 • 0

....overfor alle lande, mere eller mindre krigeriesk!!!!!

Vi har tilsluttet os Nato (North Atlantic Treaty Organisation) fordi vi ville beskytte os mod Sovjet, hvis oprustning var enorm.

Denne enorme oprustning blev accepteret af de sovjettiske befolkninger der ikke ønskede en gentagelse af WW II rædslerne med over 24 millioner dræbte i krigen mod tyskerne. At en stor del af de omkomne skyldtes Stalins måde at føre politk på,er en anden sag,men var det som vi reagerede på her i Danmark, hvor vi var lige ved at blive besat af Sovjet.

En dags krig mere og Danmark havde være en øststat. Bornholm var det som bekendt i et år! Det var med hiv og sving og gummihjul at vi blev accepteret som allierede med England og USA, da der var en opfattelse i de lande af at vi havde været lidt for tyskervenlige og der havde ikke været de store protester derfra, hvis vi var blevet indlemmet i østblokken. Og uden et NATO medlemskab så var det sket, for vi havde over hovedet intet forsvar.....ligesom vi heller ikke havde det før krigen hvilket gjorde det let for tyskerne at indtage Danmark.

I hele den kolde krigsperiode fik vi nærmest hele vort militære udstyr foræret og så meget at selv om vi ikke kunne klare Sovjet alene, så så meget at det ikke villle ske let og med musketereden NATO i baghånden, så ville et angreb på os være et angreb på alle.

Nu er Sovjet blevet opdelt i en masse stater med Rusland som den største stat og fredeligere tilstande er indtrådt i vor region de sidste 20 år og næsten uden krige de sidste 65 år......Men Rusland har stadig problemer med at acceptere at der er grænser for hvad man kan genere naboer med, så alene derfor ,skal vi´ikke lytte for meget til det Radikale Venstre der er et fundamentalistisk pacifistisk parti.

Dette partis ageren før verdenskrigen førte til vor besættelse fordi vi ikke som Svenskerne kunne håndhæve vor suverænitet.

Hvis vi abonnerer for meget på at andre forsvarer vor suverænitet, vil de som forsvarer vor suverænitet nok indlemme vort land under deres styre !!

 • 0
 • 0

Hvis vi abonnerer for meget på at andre forsvarer vor suverænitet, vil de som forsvarer vor suverænitet nok indlemme vort land under deres styre !!

 • ligesom germanske stammeledere, til hvem romerne gradvis havde 'outsourced' rigets forsvar, til sidst besluttede sig for helt at "ta' over"! :)

, jf.: http://en.wikipedia.org/wiki/Decline_of_th...

In 476 after being refused lands in Italy, Orestes' Germanic mercenaries, led by the chieftain Odoacer, captured and executed Orestes and took Ravenna, the Western Roman capital at the time, deposing Romulus Augustus. The whole of Italy was quickly conquered and Odoacer was granted the title of patrician by Zeno effectively recognizing his rule in the name of the Eastern Empire.

 • 0
 • 0

Joeh, men et samarbejde, som er meningen med NATO, er at man fordeler opgaven til den mest kompetente og effektive, og alle ikke lser lidt af dem samme opgave,

Derfor kan jetjageriet over Danmark til beskyttelse mod nordmænd og svenskere. godt klares af tyskere, mens danskerne så besejler højsøen, som det kystfattige Tyskland lettere kan afgive uden knubs i den nationale stolthed.

Sådan fordeler man opgaverne og oparbejder en spidskompetence i stedet for at være dårlig til alt.

Forsvaret i DK er jo en stor hobbyvirksomhed, der har så lidt at se ti, at de må søge til tvivlsomme udenlandske eventyr for at finde en mening med sig selv.

Ligesom i Vietnam og Korea før det, skate USA (NSC og CIA mv) selv 'fjenden' Taliban og AQ mod Sovjet, og vakte den igen til live* da, de er nødt til at have småkrige til at udtømme og ventilere storkrige, mens de udvikler de nye våben i aktuel kampbrug, og holder hjulene i gang i den amerikanske økonomi. Det er hele strategien siden 1945, og kan læses nærmere i Prouty's JFK. Prouty var oberst i efterretningsarbejdet og udgav langsomt de 19 kapitler i et menighedsblad og da han var 79 i en bog, i en alder hvor de ikke kunne skade ham, og så blev den genudgivet i 2009 efter hans død.

*Det er derfor at bin laden familien blev fløjet ud af usa under flyveforbuddet og den amerikanske soldat med osama på kornet over radio og telefon fik forbud mod at dræbe ham. OBL må være i CIA's sold, og det forklarer de mange umuligheder omkring 9/11 og hans manglende 'fangst'. Han er nyttig. En dag er mulighderne udtømt og han er slidt op, og så fortsætter den lille krig et nyt sted under Rusland mellem Middelhavet og Japan.

Jo før danskerne ser, at de er skattedukker i denne krigsøkonomi for de store, jo tidligere kan vi skære ned på de 20,000 mio. brændt af i Militæret hvert år.

Læs bogen - hvad kan det skade dig?

 • 0
 • 0

Angrebet den 11/9 2001 er den direkte årsag til at USA er i Afghanistan.

De ønsker at pacificere deres gamle forbundsfælde ObL og hans organisation , der bliver beskyttet af den lokale Talebanbevægelse hvis fremfærd mod ting de ikke kan lide, må betegnes som psykopatisk i vor optik.

Vi har følt os forpligtet til, at overholde vor del af NATO aftalen som tak for den hjælp vi har haft gennem 35 år, indtil vi selv for første gang skulle betale for krigsmateriel, F16 i 1981. Vi har desværre måtte erfare, at der er nationer inden for NATO der har en særpræget opfattelse af hvad solidaritet er......tyskerne har krævet at være til stede, hvor der ingen chanser er for at de skal lave noget fornuftigt...italienerne og spanierne er blevet truet hjem af Taliban.

Så hvis du tror at jeg vil overlade en så vigtig del af vor forsvar som luftforsvaret til tyskere og andre end USA så er du naiv. Man er nødt til at være realist og pragmatiker i disse spørgsmål

 • 0
 • 0

Det er da ingen hemmelighed at USA er kommunistforskrækket, jævnfør det nyelig afholdte midtvejsvalg, med den såkaldte Teaparty bevægelse.

Kaptajn Carlsen bosat i USA der gik ned med det skæve skib Flying Enterprise, ladet med amerikanske hemmeligheder, som vi stadigt ikke ved hvad er, kunne ikke få sin gamle fader på besøg i USA fordi han havde været medlem af kommunist partiet. Det blev bemærket at jeg havde arbejdet på B&W da jeg kom i flyvevåbmet.

Den målestok du anvender, for at forstå ,hvad den kære oberst fremkommer med, kan du ikke anvende som målestok for hvad en nation foretager sig uden at have historien om vore samfund i orden.

En detalje: Den engelske kongefamilie er tyskere og var under første verdenskrig fætre og kusiner til Kejser Wilhelm. Den engelske familie ændrede navn til House of Windsor og resten af familien der var bosat i England ændrede deres navn fra det tyske Battenberg stedet hvorfra de kom til Mountbatten(Prins Phillip) Kongefamilierne var og er i familie med hinanden.

Da de var enevældige kunne de føre krig mod hverandre, for at få mere magt og løse andre stridigheder, men alle var de enige om, at de personer de ikke kunne lide, blev placeret i første geled så de kunne få ”en ærefuld død”. De dumme adelige sønner der var til besvær blev til officerer, de begavede til præster og befolkningsoverskuddet skaffede man sig af med, som kanonføde eller søfolk i flåden. Kvinder døde jo tidligere som fluer i barsels senge, så dem var der ikke et betragteligt overskud af. (En forfader til mig, borgmester i Helsingør var gift tre gange of fik 23 børn hvoraf kun få blev voksne. Gravene kan beses i domkirkens gulv ida. Det kan være beskrevet anderledes,hvorfor man krigedes men det er stortset fakta.

Hertil kommer så den anden side af krig. Den hær der var bedst bevæbnet vandt. Bismarcks bagladerifler og og kanoner mindes vi jo endnu.

Det er det der har drevet den tekniske udvikling. Kampen mellem angrebsvåben og forsvarsindretninger.

Den udvikling pågår endnu fra stenøksen til det apparat vi sidder og kommunikerer med her. Det er en detalje som meget få af os er bevidste om ,at al produktion har til formål at skaffe samfundet et overtag.

Betragt kineserne der suger vore arbejdspladser til sig og skaffer sig magt. Kineserne laver altså ikke billige produkter for at please os, men for at få magt...fat det. For vi føler afmagt over at se vore arbejdspladser forsvinde.

Alle former for produktion har overlevelsen som hovedformål, idet ingen kan basalt klare sig uden føde og beskyttelse af sig selv og familie. Ved at lave arbejdsdeling kan vi frembringe føde nok i et samfund som vort hvis vi har adgang til tilstrækkeligt med billig energi og salgbare varer.

De mange krige i Europa har gjort at vore våbenteknologier tidligere var resten af verdens overlegne. Vi europæere anvendte dem så til at underlægge os resten af verdenen og komme af med vore fødselsoverskud og religiøst forfulgte ,som immigranter og ofte med udryddelse af den oprindelige befolkning tilfølge. Austalien , Nord og Sydamerika.

Hvis man så forfølger den tanke at et land idag vil beskytte sine arbejdspladser på samme måde som vi europæere gjorde tidligere, sendte en kanonbåd, hvis der var problemer i kolonierne og sammen holder den med de krige som USA har deltaget i skal man være meget forsigtig med at påstå at våbenlobbyen derovre alene er drivkraften bag krigene for at kunne udvikle bedre våben til den næste krig.

Den kære oberst har sikkert observeret nogle grimme ting, men sikkert ikke har kunnet vurdere hvad der er op og ned....jeg vil læse bogen....men jeg tror ikke er ting i den, som jeg ikke ved i hovedtræk i forvejen.

 • 0
 • 0

*Det er derfor at bin laden familien blev fløjet ud af usa under flyveforbuddet og den amerikanske soldat med osama på kornet over radio og telefon fik forbud mod at dræbe ham. OBL må være i CIA's sold, og det forklarer de mange umuligheder omkring 9/11 og hans manglende 'fangst'.

Endnu en crackpot på ing.dk.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten