Rigsrevisionen skal kulegrave, om DTU blev offer for iscenesat udbudsteater

En af de nye laboratoriebygninger på DTU, som erstatter faciliteterne på øen Lindholm. De tilhørende forsøgsstalde blev så dyre, at DTU opgav at bygge dem i Lyngby. Illustration: Hampus Berndtson for DTU

Rigsrevisionen kommer til på én gang at gennemføre to store undersøgelser, som involverer Statens Serum Institut.

Landets revisorvagthund er i forvejen i gang med at undersøge, hvordan det kunne gå så galt, at salget af vaccineproduktionen på Amager endte med at koste skatteyderne en milliard kroner, sådan som Ingeniøren sammen med HK Statbladet har afdækket.

Læs også: Milliarddyrt salg af vaccineproduktion kulegraves af landets skrappeste revisorer

På et møde onsdag vil statsrevisorerne efter alt at dømme vedtage, at Rigsrevisionen også skal kulegrave udbuddet af Danmarks veterinære beredskab, som skal forhindre husdyrsygdomme i at sprede sig. Det beredskab ligger i dag hos DTU, som driver det fra øen Lindholm ud for Møn.

Fra 2020 tager Statens Serum Institut og Københavns Universitet imidlertid over. Den aftale med Fødevarestyrelsen er en af de vigtigste forudsætninger for seruminstituttets økonomi.

Sagen tog en drejning

De politisk udpegede statsrevisorer reagerer, fordi Folketingets Finansudvalg har bedt dem gå ind i et hjørne af sagen. Det handler om et aktstykke, som for fem år siden bevilgede 80 millioner kroner til et laboratorium og tilhørende forsøgsstalde på DTU.

Læs også: Bevilling på 80 mio. kr. til DTU vækker undren – Christiansborg har kontaktet statsrevisorerne

DTU vil lukke anlægget på Lindholm, fordi det er for dyrt at drive, og flytte opgaverne til Lyngby. DTU endte dog med at droppe forsøgsstaldene, og Finansudvalgets medlemmer undrede sig over, at de skulle godkende et aktstykke om bygninger til samme formål på Statens Serum Institut.

Formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF), understreger, at Finansudvalget er »det mest magtfulde organ under Folketinget«. Statsrevisorerne skal derfor have »særdeles stærke argumenter« for at afvise en henvendelse fra udvalget.

I første omgang var statsrevisorerne mest tilbøjelige til at blot at undersøge det fem år gamle aktstykke. Men en stribe artikler i Ingeniøren og DTU's vedholdende redegørelser gør, at undersøgelsen nu udvides kraftigt.

»Sagen har taget en anden drejning, og det er nødvendigt at få undersøgt, om konkurrencen om det veterinære beredskab er foregået på lige vilkår,« siger Peder Larsen.

Ville bygge stalde til dyr på 300 kg, men 15 kg var nok

Statsrevisorernes sekretariat har forberedt sagen, og Peder Larsen bliver derfor »meget forbavset«, hvis udfaldet bliver et andet end en kulegravning af sagen. Den kan i givet fald først være færdig på den anden side af sommerferien.

DTU har under hele forløbet hævdet at have manglet oplysninger om udbuddet. I dag ligger der på Lindholm forsøgsstalde, som gør det muligt at eksperimentere med smitsomme sygdomme på kvæg og voksne grise.

Læs også: Redegørelse: Kaotiske vilkår ledte op til tabt udbud på DTU

Det skulle staldene i Lyngby også have givet mulighed for. Men mod slutningen af udbudsprocessen blev DTU opmærksom på, at det måske slet ikke var et krav fra Fødevarestyrelsen, selv om der altså lå et aktstykke, som beskrev DTU's planer for flytningen.

DTU måtte derfor i huj og hast droppe bygningen af staldene i Lyngby, hvor dyr på op til 300 kg skulle have haft plads, og tage forbehold i sit tilbud. Statens Serum Institut og Københavns Universitet har i stedet købt plads til forsøgene på store grise på et universet i Barcelona, og de kommende stalde på Amager giver plads til grise på højst 15 kg.

Læs også: DTU kritiserer: Vitale danske dyreforsøg flytter til Spanien

Peder Larsen konstaterer, at DTU »ikke havde ejendomsret« over det veterinære beredskab.

»Men det virker påfaldende, at opgaven pludselig skal flytte. Derfor skal Rigsrevisionen kigge på, om konkurrencen er foregået på lige vilkår.«

Læs også: DTU tabte veterinærberedskabet – måske var det også meningen

»Spørgsmålet er, om man bevidst er gået efter at fjerne den opgave fra DTU og få den over til Statens Serum Institut og Københavns Universitet. Det vil vi have undersøgt, for man skal ikke redde Statens Serum Institut på bekostning af DTU,« siger statsrevisorernes formand.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Er det mig der har været for længe i udlandet, eller har det altid være sådan i Danmark at pengene lækker ud af statens kasser? Utrolig inkompetance, muligvis korruption synes at florere. Og det skal forestille et af de mindst korrupte lande i verden?

Godt nok blev vores inspektører af og til kidnappet i Kina hvis de ikke godkendte det inspicerede ( så man måtte skride ind). Og fabrikanter snød, ( det kan ses på nogle produkter i Danmark, som sælges selv om den danske virksomhed ved der er noget i vejen) selv deres ingeniører snød hvis de kunne komme afsted med det, men det var dog noget man forventede. Ikke fordi kinesere er specielt korrupte, men de er meget kreative og pragmatiske. Meget mere end danske ingeniører.

Godt nok fik jeg personligt kendskab til korruption herhjemme, indkøbs chefer der "samlede på frimærker", banker der udlånte flere penge end det var lovligt, bestyrelser i statslige virksomheder som melede medlemmernes kager og et firma i Tyskland som betalte store miliontal i bestikkelse ( med resultat at et stort firma i et uland gik falit da det jo blev sat på regningen) Men det gjorde ikke samme indtryk som det vi oplever i disse år.

Hvad er der sket?

 • 6
 • 0

at folk på den ene side af en usynlig linie, kan gøre hvad de vil - eller undlade do. - og folk på den anden side skal stå til regnskab for enhver bevægelse, og straffes med dummebøder for selv bagatelagtige "forseelser", defineret udfra nem tilgængelighed - og stort besvær med at afvise for den udpegede "Dummepeter". Det sætter man så i system - og vips, har man Danmark i dag.

 • 5
 • 0

Vores, næsten, velfungerende system har forvandlet sig til et oligarki. Det er det der altid sker, altid er sket og det der nu sker i danmark.

Oligarkiets jernlov er en klassisk samfundsvidenskabelig lov formuleret af den tyske sociolog Robert Michels, der siger at ethvert parti vil udvikles til et oligarki, dvs. et fåmandsvælde på grund af organisationsprocesser og ændringer i holdning og indstilling hos de tillidsvalgte og lederne.

Indtil videre har han haft ret. Verden har kun set oligarkier, nu i danmark - igen...

Det store spørgsmål er, hvad vi vil gøre ved det?

 • 1
 • 0

Ordet "korruption" bruges i flæng flere steder, også i denne tråd.

Det er korruption, hvis en beslutningstager træffer beslutninger for egen vindings skyld. Ofte består "vindingen" i goder (materielle eller som ydelser) og kontanter. Det ses i mange film som "kuverter" der skifter hænder.

Favorisering eller forskelsbehandling uden vinding kan ikke betegnes som korruption. Det bedste ord er måske "partiskhed".

I den konkrete sag vil det vise sig, og Fødevarerstyrelsen, af een eller anden grund, har taget parti for eller i mod de nævnte implicerede. Der kan være tale om usaglig partiskhed, og dermed et pseudoudbud, som anført, men det ville være helt utroligt hvis der virkelig var tale bestikkelse - måske med en tjenesterejse til Barcelona istedet for Lindholm ? Nej, vel.

Men bortset fra semantikken, så må Statsrevisorernes redegørelse imødeses med en vis spænding: er der noget råddent i staten Danmark ......

 • 3
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten