Rigsrevisionen i kritik af Femern: De gamblede med pengekassen

Illustration: Femern Sund Bælt

Rigsrevisionen kritiserer Femern A/S og Transportministeriet for at undervurdere omfanget af den tyske sagsbehandling og fremskynde anlægget af Femern-forbindelsen på dansk jord, uden at tage tilstrækkelig hensyn til, at der var store usikkerheder forbundet med den tyske godkendelsesproces.

Mens anlægget af Femern-forbindelsen i dag er godt i gang i Danmark og Tyskland (hvis man ser bort fra det gravearbejde på tysk side, som i weekenden blev sat på pause), har statsrevisorerne brugt det seneste år på at kigge tilbage og granske projekteringen, der strækker sig fra projektet blev vedtaget i slutningen af 00’erne og frem til den tyske myndighedsgodkendelse faldt på plads ultimo 2020.

De har undersøgt, om bygge- og driftsselskabet Femern A/S og Transportministeriet har håndteret projekteringen af Femern-forbindelsen til 53 mia. kroner (2015-priser) tilfredsstillende. Den korte konklusion:

»Transportministeriets og Femern A/S’ styring af projekteringsfasen for Femern Bælt-forbindelsen har ikke været helt tilfredsstillende. Konsekvensen er, at Transportministeriet og Femern A/S undervejs har taget unødige økonomiske risici i forhold til tunnelentrepriserne,« står der i en opsummering af en ny rapport.

‘Ikke helt tilfredsstillende’ svarer til 2 på Rigsrevisionens karakterskala, hvor 5 er den skarpeste kritik.

Kritikken

Kritikken handler om, at man på dansk side i 2010 valgte at sætte gang i udbud og senere kontraktforhandling om projektets fire største kontrakter, selvom den tyske godkendelse af projektet trak ud. Og ikke mindst, at man i Danmark ikke alene konstant overvurderede tempoet i den tyske sagsbehandling, men heller ikke tog tilstrækkelig hensyn til de usikkerhed, der trods alt var kendte.

Projekteringsfasens opgaver var oprindeligt sat til at vare fire år, men der gik 11½ år fra projekteringsfasens start i april 2009, til anlægsarbejderne kunne igangsættes fuldt ud i Tyskland i november 2020.

Det risikable består i, at den tyske myndighedsbehandling kunne resultere i store projektændringer, som efterfølgende skulle indarbejdes i de allerede indgåede kontrakter. Og i at Femern A/S risikerede ekstraregninger, idet kontrakterne har en såkaldt vedståelsesperiode indbygget, som bestemmer, hvor længe tilbuddet er gældende. Overskred den tyske sagsbehandling vedståelsesperioden, skulle der genforhandles - og sandsynligvis flere penge op ad lommen.

»Beslutningen i 2014 (om at indhente tilbud, red.) øgede dermed risikoen for, at vedståelsesperioden for entreprenørernes tilbud udløb, inden den endelige tyske godkendelse forelå, hvilket ville indebære omkostninger for Femern A/S,« skriver Rigsrevisionen.

Transportministeriet får kritik for manglende kvalitetssikring. Dels af Femern A/S’ prognoser for den tyske sagsbehandling. Dels af Femern A/S’ beslutning om at køre udbudsprocessen parallelt med myndighedsprocessen i delstaten Slesvig-Holsten og senere på forbundsniveau i Leipzig.

Desuden bliver både Femern A/S og Transportministeriet kritiseret for ikke i tilstrækkelig at have fået overblik over, hvilke konse­kvenser, herunder økonomiske, beslutningerne kunne have.

Femern: Derfor fremrykning

Læser man ned i rapporten, fremgår det, at Femern A/S vurderede, at der var gevinster at hente ved at sætte gang i udbud kontraktforhandlinger i god tid, selvom man på tysk side endnu havde tusindvis af ubehandlede klager liggende og flere retssager forude.

For det første var det en betingelse for at opretholde de daværende tidsplaner, at meget forarbejdet var lavet. For det andet ville der være større sikkerhed om projektøkonomien, når der skulle vedtages anlægslov i Danmark, hvis prisniveauet fra entreprenørerne var kendt.

Rigsrevisionen bemærker, at Femern A/S desuden forsøgte at imødegå risici for yderligere forsinkelser, ved at gøre kontrakterne betingede indtil den tyske godkendelse var helt på plads.

Det indebar blandt andet en genforhandlingsklausul, der gjorde begge parterforpligtiget til at genforhandle kontrakterne, hvis den tyske godkendelse ikke forelå i 2019 (det gjorde den ikke), mulighed for at udskyde anlægsarbejdet i en periode og option på, at Femern A/S kunne rive kontrakterne i stykker mod en aftalt kompensation.

Hvad blev det endelige resultat

I en kommentar til beretningen skriver transportminister Benny Engelbrecht (S) til Ingeniøren:

»Jeg tager Rigsrevisionens kritik til efterretning. Set i bakspejlet burde der have været afsat mere tid til den tyske myndighedsgodkendelse. Den tog længere tid end forventet, men nu er anlægsarbejdet i gang, og Femern Bælt-forbindelsen forventes at åbne i 2029.«

Vi har også efterspurgt en kommentar fra Femern A/S, der ikke selv har svaret. Det har i stedet Sund & Bælt, der formelt ejer Femern-selskabet.

»Sund & Bælt har modtaget Rigsrevisionens beretning om håndteringen af den tyske myndighedsproces i forbindelse med projekteringen af Femern-forbindelsen. Sund & Bælt tager Rigsrevisionens beretning til efterretning og vil nærlæse anbefalingerne, så de kan indgå i fremtidige projekter.«

Og hvad endte regningen for Femern-gamblet så med at blive?

Hvad entreprenørerne har taget sig betalt for at gå med til de betingede kontrakter, er ikke offentliggjort. Til gengæld ved man, at Femern A/S måtte kompensere de to konsortier, der sidder på projektets fire store anlægskontrakter, med samlet 60 mio. kroner, da det stod klart, at anlægsstart først ville blive primo 2021 på grund af forsinkelser ved de tyske domstole.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

".......selvom man på tysk side endnu havde tusindvis af ubehandlede klager liggende....."

I Tyskland tæller hver klage, også selvom den er useriøs, printet i tusind vis af ens eksemplarer og bare afsenderens navn er ændret, Med Tysklands største miljøorganisation NABU betalt af bilfærgeselskabet Scandlines i ryggen, var det ikke svært.

https://www.berlingske.dk/samfund/forbinde...

Intet hænger åbenbart mere smukt sammen end miljøorganisationer og bilfærger, eller også kan alt bare købes for penge i dag. Selv useriøst vrøvl.

 • 26
 • 4

I Tyskland kommer du ingen vegne, før der er politisk opbakning og gravemaskinerne er i gang. Først da begynder de virkelige slagsmål. En politik der vinder frem også i Danmark nu, det ser vi på Lærkesletten og Holmene.

Forklaringen er forfatningsdomstolen. Den kan stoppe allerede igangsatte projekter. Det var før utænkeligt i Danmark, men er vist ved at blive mere almindeligt. Hvornår har en dansk domstol nogensinde forsinket en motorvej bare 5 minutter? Det hænger i høj grad sammen med, at en anlægslov i høj grad overtrumper anden lovgivning, for eksempel fredning.

I Tyskland ses det i projekter som Stuttgart 21. Resultatet er forsinkelser ud i det ekstreme og fordyrelser ud i det ekstreme. Motorvejsprojekter er stort set umulige at gennemføre i Tyskland i dag, og selv jernbaneprojekter (netop som Stuttgart 21) møder ekstrem modstand.

 • 15
 • 2

Kunne være interessant at læse Rigsrevisionen vurdering af processen omkring anlæg af Lynetteholm. Økonomien i dette projekt svarer vel nærmest til at gamble på det lokale Casino, sæt alt på sort.....

 • 13
 • 1

det er en klassisker når først projekter er sat igang er det letter,at få tilgivelse. Det ikke første gang og næppe sidste gang. lidt ekstra rgeninger hister her,går jo nok.

 • 5
 • 3

Det k u n n e jo også være en mulighed, at Sund & Bælt og Femarn A/S har læst de tyske politikere rigtigt, og derfor korrekt har vurderet, at projektet ville blive fuldført, og at de administrative benspænd fra Scandline og Miljøorganisationen i Tyskland aldrig ville blive andet end et spørgsmål om tid. Og at kontrakttidspunktet i øvrigt var gunstigt set i forhold til markedssituationen.

Og nu set bagefter er der vel grund til at rose selskabet for denne korrekte vurdering. For et udbud sener, da byggemarkedet og entreprenørbranschen var fuldt beskæftiget og mere til, var vel blevet betragteligt dyrere.

Men den slags analyser ude fra det virkelige liv fatter Rigsrevisionen vel ikke, - deres nyttige indsats generelt ufortalt.

 • 3
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten