Rigsrevisionen kaster kritisk blik på universiteternes enorme pengetanke

Er det rimeligt, at de danske universiteter har anmodet om flere penge og samtidig ladet deres pengetanke vokse i 2010 og 2011?

Det vil Rigsrevisionen nu se nærmere på efter at have noteret sig, at universitetssektorens egenkapital er vokset fra 5 procent af omsætningen i 2005 til 14 procent ved udgangen af 2011. Tallene gælder dog ikke DTU, der er atypisk, da DTU i modsætning til de øvrige universiteter ejer sine egne bygninger.

De propfyldte pengetanke blev for alvor kendt, da Ingeniøren og efterfølgende Information gjorde opmærksom herpå i april 2012.

Læs også: Universiteter råber på flere penge, men har kæmpe overskud

Ud fra referater fra bestyrelsesmøder og omtale i årsrapporter kunne Ingeniøren vise, at universiteterne godt selv var klar over, at den store egenkapital kunne opfattes som et problem, som krævede en særlig forklaring.

Københavns Universitets hovedforklaring var, at den store usikkerhed omkring de fremtidige indtægter krævede en ekstra polstring.

Politikerne kunne dog se, at der her var et problem, som krævede en nærmere undersøgelse. For hvorfor bevillige flere penge til undervisning og forskning, hvis pengene ikke kom i arbejde?

Folketingets politisk udpegede statsrevisorer bad derfor den 29. august 2012 Rigsrevisionen om at undersøge universiteternes egenkapital og bl.a. vurdere, om stigningen i egenkapitalen er sket på bekostning af undervisningsaktiviteter.

Ministerierne har aldrig udarbejdet retningslinjer

Tidligere har PricewaterhouseCoopers i 2009 gennemført en vurdering af universiteternes egenkapital og likviditet på opdrag af Videnskabsministeriet (i dag Uddannelsesministeriet), og samtidig med at Finansministeriet lavede en udredning om universiteternes selveje, hvor der også indgik betragtninger om størrelsen på den nødvendige egenkapital.

Rigsrevisionen noterer dog: 'det har ikke resulteret i, at ministerierne har udformet krav eller angivet retningslinjer for, hvilket niveau universiteternes egenkapital skal have'.

Rigsrevisionen er nu fremkommet med et notat, der lægger op til, at Rigsrevisionen foretager en større undersøgelse af universiteternes stigende egenkapital, såfremt statsrevisorerne ønsker det. En sådan undersøgelse kan være færdig i sommeren 2013.

Når Rigsrevisionen lægger op til en større undersøgelse og ikke allerede nu har besvaret statsrevisorernes oprindelige spørgsmål, er begrundelsen en sammenhæng mellem universiteternes overskud, egenkapitalen og økonomistyringen, det tager tid at komme til bunds i.

Universiteterne er meget forskellige

Desuden er de otte universiteter meget forskellige, hvad en foreløbig sammenligning af Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School tydeligt viser.

DTU er unik ved at besidde 43 procent af universitetssektorens samlede egenkapital, men en meget stor del er bundet i fast ejendom.

Det er værd at bemærke, at Københavns Universitet i juni i år besluttede at oprette en særlig 2016-fond, der vil få tilført midler fra universitetets egenkapital til igangsættelse af tværgående forsknings- og uddannelsessamarbejder i perioden 2013-2016. Derved nedbringes egenkapitalen i samme periode.

Dokumentation

Rigsrevisionens notat (nov. 2012)

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Denne er oplysning er hentet fra Rigsrevisionens notet:

"Samlet har universiteterne godt 5 mia. kr. i egenkapital,men hvis vi ser bort fra DTU, udgør universiteternes egenkapital godt 3 mia. kr. i 2011."

 • 0
 • 0

Denne er oplysning er hentet fra Rigsrevisionens notet:

Hvad der er værd at bide mærke i side 3:

Det skal bemærkes, at der kan være bindinger på egenkapitalen i form af bygninger, udstyr og inventar.

Så burde det ikke komme som en overraskelse.

 • 0
 • 0

Så burde det ikke komme som en overraskelse.

Det gør det heller ikke. Det er nævnt i min artikel, at DTU er speciel ved at eje sine egne bygninger.

 • 0
 • 0

Var det ikke Københavns Universitet der var nødt til pludselig at fyre en masse personale? Jeg synes det lyder fornuftigt for medarbejderne hvis universiteterne får en egenkapital så vi ikke ender i den situation igen.

 • 0
 • 0

Var det ikke Københavns Universitet der var nødt til pludselig at fyre en masse personale? Jeg synes det lyder fornuftigt for medarbejderne hvis universiteterne får en egenkapital så vi ikke ender i den situation igen.

Man kan øge sin egenkapital ved at have større overskud. Det kan kan få ved at skære i omkostningerne. Det kan man gøre ved at fyre personale.

Hvad der er en fornuftig egenkapital, er derfor ikke enkelt at besvare. KU mener dog selv, at der nu kan være fornuft i at mindske egenkapitalen - det giver så mulighed for at øge aktivitetsniveauet de kommende år.

Alle disse betragtninger er under økonomernes foretrukne forudsætning: Alt andet lige.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten