Rigsrevisionen: Hvert fjerde mindre vandværk sjofler pesticidtest

Ifølge Rigsrevisionen er det kun 74 procent af de små vandværker i Danmark, der tester drikkevandet for de pesticider, der er obligatoriske at teste for.

Det viser Rigsrevisionens 'beretning om statens sikring af grundvandet mod pesticider', der udkom onsdag.

Tallet overrasker professor på DTU Miljø, Hans-Jørgen Albrechtsen.

»Det er noget rod, for så ved de jo ikke engang, om de har et problem,« siger han.

»Konsekvensen er i første omgang, at der kan være pesticider i vandet. Men hvis tallet er rigtigt, siger det også noget om, at der er mange, der ikke tager reglerne alvorligt. Det gælder både vandforsyningerne og tilsynet,« siger han.

Vandværker er skeptiske

Der er i alt cirka 2.600 vandværker i Danmark, hvoraf cirka 100 er store og dækker de store byer. Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) organiserer langt de fleste små værker, og direktør Bent Soelberg undrer sig meget over det høje tal:

»Jeg tror ikke på, at tallet passer. For der er jo regler for, hvor ofte og for hvad man skal kontrollere - og det skal man jo!«.

»Så vi skal have tjekket de tal. Vi SKAL tage de prøver, der skal tages, og vi SKAL sikre rent drikkevand til vores forbrugere,« tordner Bent Soelberg.

Undersøgelsen bygger på tal fra databasen Jupiter, som drives af Geus. Mens 26 procent af de små vandværker altså ikke ser ud til at overholde lovkravene, viser undersøgelsen, at det samme gælder for 2 procent af de store værker og 18 procent af de mellemstore vandværker.

De mellemstore værker er hovedsagligt organiseret i brancheforeningen Danva, og her erkender direktør Carl-Emil Larsen klart, at det er vandværkernes ansvar at undersøge for de stoffer, de skal. Men heller ikke han stoler på tallene.

»Det er helt bestemt vores ansvar, og hvis der er 18 procent af de mellemstore vandværker, der ikke analyserer for de pesticider, de skal, er det mange. Men det lyder samtidigt forkert,« siger han.

Et stof er nok til at blive stemplet

Geolog og seniorrådgiver på Geus Walter Brüsch har stået for at indsamle data til Rigsrevisionen, og han har en del af forklaringen på de høje tal. Ifølge geologen har langt de fleste små vandværker analyseret for 20 stoffer - og ikke de lovpligtige 21.

Det skyldes, at analysefirmaet, som udfører analyserne for vandværkerne, ikke automatisk har testet for det sidste stof, dichlobenil. Det har de nemlig kun gjort i tilfælde af fund af BAM (2,6-dichlorbenzamid).

Rigsrevisionen læser dette som, at de værker, der kun har fået analyseret for 20 stoffer, ikke har opfyldt kravene.

Walter Brüsch kan dog ikke på stående fod oplyse, hvordan tallene ser ud, når ovenstående usikkerhed er regnet fra.