Rigsrevisionen gransker kritiseret kampflyindkøb

F-35-kampflyet, som Folketinget sidste år besluttede, at Danmark skal købe 27 stk. af. Illustration: Lockheed Martin

Det er blevet kaldt uforsvarligt og bekymrende, et urealistisk glansbillede og politisk bestillingsarbejde. Og nu bliver det omdiskuterede beslutningsgrundlag for Danmarks indkøb af nye kampfly undersøgt af Rigsrevisionen.

»Jeg kan oplyse, at der kommer en beretning om de nævnte kampfly i løbet af efteråret,« skriver Rigsrevisionens pressechef, Lisbeth Sørensen, i en e-mail til Ingeniøren. Rigsrevisionen regner med at præsentere sin beretning om kampflyindkøbet for statsrevisorerne på et møde 11. oktober i år.

Anskaffelsen af 27 nye F-35 til en indkøbspris på 20 milliarder kroner blev sidste sommer vedtaget i Folketinget, og blandt de mange militærforskere, som har sat spørgsmålstegn ved beslutningsgrundlaget, er Ole Wæver, professor i international politik ved Københavns Universitet. Han ser frem til at få belyst nogle af de forhold i det omfattende beslutningsgrundlag, som har affødt kritik blandt politikere og eksperter siden offentliggørelsen.

»Eftersom kampflyindkøbet er så vigtig og dyr en beslutning, er det gavnligt, at vi bedst muligt får belyst, hvad der ligger bag beslutningsgrundlaget, og hvad man kunne have gjort anderledes. Rigsrevisionen kan forholde sig til nogle af de kritiserede forhold, som Ingeniøren også har omtalt. For eksempel kvaliteten af de data, der er blevet lagt til grund for vurderingen af de forskellige flytyper og deres flyvetimer,« siger Ole Wæver.

Udelod oplysninger

Et af de mest omstridte forhold i beslutningsgrundlaget er Forsvarsministeriets antagelse om, at hvert af de nye F-35 årligt vil præstere 250 flyvetimer i såkaldte hjemmeår og hele 290 flyvetimer under internationale missioner. Det til trods for, at de danske F-16 kun har leveret 165 flyvetimer om året. Og til trods for, at F-35-køberlandet Norge regner med blot 167,7 flyvetimer om året med det nye kampfly.

Forsvarsministeriet har over for Ingeniøren ikke ønsket at uddybe sin antagelse om, at Danmark kan opnå flere flyvetimer med F-35 end noget andet land i verden.

Læs også: Norge regner med markant færre flyvetimer med F-35 end Danmark

Læs også: Forsvarsministeriet om rekordhøjt antal flyvetimer: »Vi har ikke mulighed for at uddybe nærmere«

Antagelsen om det rekordhøje antal flyvetimer er langtfra det eneste opsigtsvækkende forhold i beslutningsgrundlaget. Få uger efter den politiske aftale om at købe F-35 erkendte daværende forsvarsminister Peter Christensen (V) over for Folketinget, at hans ministerium udelod oplysninger om konkurrenterne Super Hornet og Eurofighter Typhoon i beslutningsgrundlaget. Oplysninger, som Forsvarsministeriet vel at mærke i rapporten påstår ikke at have modtaget.

Militærforskere: Besvarer næppe alle spørgsmål

Det bliver imidlertid ikke muligt for Rigsrevisionen at komme til bunds i alle de kritiserede aspekter af beslutningsgrundlaget, siger Ole Wæver.

»Mange af de mest problematiske forhold bliver det faktisk meget vanskeligt for Rigsrevisionen at afdække. Materialet er jo enormt og har ufatteligt mange forgreninger, som ofte ender i sikkerhedspolitiske antagelser, der falder uden for det økonomiske område. Og eftersom man sjældent kan sige definitivt, om en sikkerhedspolitisk antagelse er rigtig eller forkert, er det meget vanskeligt at vurdere, om antagelserne er skræddersyede til at nå et bestemt resultat,« siger professoren.

Hos Forsvarsakademiet har lektor Peter Viggo Jakobsen nogenlunde samme forventninger til Rigsrevisionens beretning.

»Rigsrevisionen kan jo kun forholde sig til tal og ikke til de politiske og strategiske ting, som også spiller ind. Så jeg forventer ikke, at der kommer noget nyt frem, bortset fra de urealistiske økonomiske forudsætninger, som Ingeniøren allerede har afdækket i tidligere artikler,« siger han.

Læs også: Forsvarsminister: Ministeriet udelod oplysninger om to kampfly

Læs også: Fodnote: Nye kampfly forringer Danmarks kampflykapacitet

En anden grundlæggende antagelse i beslutningsgrundlaget er, at de 27 nye F-35 kan levere den samme operative kapacitet som Danmarks 44 eksisterende F-16, hvoraf 30 stadig er operative. Argumentet er blevet gentaget over for Folketinget og medierne af både Peter Christensen og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Også den udlægning har vist sig ikke at være korrekt, hvilket regeringens egne embedsmænd påpeger i en fodnote på side 67 i en supplerende rapport til beslutningsgrundlaget. Her fremgår det, at den nuværende F-16-flåde er i stand til at gennemføre luftrumsovervågning over Island eller Baltikum samtidig med, at der er udsendt F-16 på internationale missioner, hvilket de 27 ny F-35 ikke vil være i stand til.

Ingen rygende pistol

Heller ikke beskyldningerne fra såvel Konservative som Enhedslisten om, at beslutningsgrundlaget for kampflyindkøbet er politisk bestillingsarbejde, regner Ole Wæver med at se en afklaring af i Rigsrevisionens beretning.

»Er der så at sige regnet baglæns eller indarbejdet skræddersyede præmisser, der har påvirket resultatet på urimelig måde? Det kan Rigsrevisionen næppe forholde sig til. Man kan mene, at processen lugtede af, at man skulle ende med at købe et bestemt fly. Men med mindre, man kan dokumentere, at nogen har bedt om bestemte konklusioner, fører det spor næppe nogen steder hen,« siger Ole Wæver.

Ingeniøren har spurgt Rigsrevisionen om revisionskriterierne i undersøgelsen. Med andre ord: hvilke spørgsmål undersøgelsen skal besvare. Det fortæller Rigsrevisionen imidlertid ikke.

»Jeg kan ikke oplyse dig om revisionskriterierne, eller hvilke dokumenter der indgår i sagen,« skriver pressechef Lisbeth Sørensen.

Det samlede beslutningsgrundlag for kampflyindkøbet omfatter evalueringen af de tre kampflykandidater fra Forsvarsministeriets kampflykontor samt den såkaldte dimensioneringsrapport fra en gruppe embedsmænd i Finansministeriet, Forsvarsministeriet og Værnsfælles Forsvarskommando, der danner baggrund for beslutningen om, at 27 nye F-35 er det rette antal kampfly.

Læs også: Staten vil købe kampfly for 30 milliarder uden samfundsøkonomisk analyse

Rigsrevisionen udarbejdede allerede i 2009 en beretning om det planlagte kampflyindkøb og anbefalede dengang, at der skulle gennemføres en analyse af de samfundsøkonomiske konsekvenser af indkøbet, hvilket aldrig blev gjort. Rigsrevisionens aktuelle undersøgelse sker som opfølgning på en såkaldt forundersøgelse, som Ingeniøren omtalte i december, og som skulle afklare, om der er behov for en egentlig undersøgelse af kampflyindkøbet.

Det højteknologiske F-35 er indtil videre solgt til 12 lande, herunder Australien, Holland, Italien, Japan, Storbritannien og Tyrkiet. I både USA og Norge udarbejder revisionsmyndighederne hvert år en statusrapport om landenes anskaffelse af flyet.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er en politisk beslutning, der er taget og ikke lige kan gøres om.

Dertil kommer at selv hvis der udtales kritik, bliver ingen holdt ansvarlige for en forkert beslutning til 20 milliarder.

 1. Vil de involverede embedsmænd, ansatte i forsvaret og alle politikere der stemte for, blive fyret?
 2. Skal de tilbagebetale noget af deres løn?
 3. Skal miste deres pensioner?

Svaret er NEJ til alle 3 spørgsmål

SPILD AF TID af give papirsnæser til folk der ikke kan drages til ansvar.

 • 17
 • 8

Det er åbenbart en udbredt sport hos politikere at lave regnestykker på helt urimelige antagelser med det formål, at få resultatet til at støtte en allerede truffet beslutning. Det ser vi også nu med de beregninger, der angiveligt viser, at en HK-er får mere ud af skattelettelser end en topchef.

 • 23
 • 1

Det ER sket, at en politisk beslutning er taget af bordet, fordi der var modstand, og fordi regnestykkerne ikke holdt til nærmere egftersyn. Betalingsmuren omkring København er et umiddelbart eksempel.

Men det er selvfølgelig sværere, når der er mange penge på spil. Specielt, hvis der er udsigt til personlige modydelser. (host DONG host).

 • 20
 • 3

Enig i at det er spild af tid. Det såkaldte flyindkøb har jo aldrig handlet om indkøb af fly - lad os kalde det hvad det er: Beskyttelsespenge til verdens stærkeste millitær(industri).

 • 13
 • 4

Hvilken flyvetid opnås i civile fly - det ligger vel langt over de stipulerede 250/8760=2,9% af årets timer? Bare 8 timer om dagen giver 33% .... På oversøiske ruter (USA) er der et round trip i døgnet ...

Og for fuldstændighedens skyld: samme spørgsmål for helikoptere ....

 • 2
 • 0

Der er en markant forskel på hvordan de pågældende fly flyver.

Det er lidt som at sammenligne "tid på asfalt" mellem en Bybus og en PMV..

 • 2
 • 0

Levetiden for et langdistancefly er typisk omkring 100.000 flyvetimer, med en udnyttelse på 4-5000 timer om året.

En F-16 har en levetid på omkring 8000 flyvetimer, andre jagerfly typisk 6000, meget afhængigt af anvendelse og vedligehold, man kan nærmest forlænge levetiden i det uendelige ved at udskifte kritiske komponenter, som vinger, hovedspant, m.m.

Men det er som at sammenligne levetiden for en F1-racer og en mercedes taxa.

 • 9
 • 0

I et demokrati som det danske er det i sidste ende vælgernes ansvar at vælge de mennesker der skal tage beslutningerne og lovgive. Skulle det mod forventning være sådan, at de valgte mennesker ikke lever op til forventningerne - er det vælgernes forbandede demokratiske pligt IKKE at genvælge de udygtige mennesker.

Desværre kan man konstatere der er en stor genkendelighed i persongalleriet i det nuværende folketing og regering. Menneskier der har et alen langt register af fellbeslutninger og tvivlsomme argumenter for hvorfor det var vigtigt at tage de udygtige beslutninger de har gjort.

Lad os bare nævne nogle af de få; SKAT, DONG, DSB, 2% grønthøster bidraget, politiet, militæret, beredskab - og listen bliver bare ved.

Det lader til vælgerne generalt ikke kær sig synderligt, hvad deres skattepenge bruges på. Nogen gange har man det indtryk, at danske vælgere er mere optaget af at brokke sig over den politiske udygtighed, mere end hvad de selv kan gøre for at få bedere beslutningstagere.

 • 9
 • 0

At sammenligne flykøbet med betalingsmuren holder ikke. Betalingsmuren var dybest set et indenrigsanlæggende, hvor vore højt ærede politikere selv havde bestemmelse over hvad der skulle ske. F35 er alt andet end det. Her er vi blevet beordret til at betale ved kasse 1. Ellers kunne amerikanerne jo finde på at så tvivl om deres forpligtigelser vedr musketeer eden, nu hvor vi ikke bruger 2% af BMP for militært gods. Men ved at bruge en kæmpe bunke penge på det projekt som amerikanerne selv er ved at indse, er noget værre skidt, kan amerikanerne så passende fortsætte med at gennem fingrene. At Trump så kommer væltende er noget helt andet...

 • 5
 • 0

Vi får og har fået en masse valuta de her F-35 penge:

 1. Først og fremmest amerikansk beskyttelse.
 2. Amerikansk accept af dansk overhøjhed over Grønland.
 3. Vi erklærer os 100% som NATO-partnere, og følger lydigt med i USAs krige.
 4. Derudover er der kroner i kassen til vores (meget lille) våbenindustri.
 5. -og sidst men ikke mindst skylder vi jo også lidt, fordi en vis herre fik en generalsekretærpost foræret.
 • 7
 • 2

M. Mortensen - Du har 100% ret det er spild af tid og penge at få statsrevisorer etc. til , at forsøge, at undersøge virkningen af et højteknologisk produkts rolle i en eventuel krigs lignende situation / kontra virkningen i fredstid ---& afskrækkelses graden - der vil være afhængig af mange variabler - FOR det er bla. DET (afskrækkelsesgraden) der vil være afgørende for om pengene er smidt ud af vinduet - / eller har en vis værdi - og i hvor høj grad flyene vil have en værdi er udenfor samme revisorers rækkevidde at kunne vurdere i denne sammenhæng. - Det er en militærfaglig vurdering som vel næppe nogen i det danske flyvevåben vil kunne levere et tilfredsstillende / fyldestgørende svar på, men svaret må skal kunne findes hos den kommende bruger. OG ja det er en forsikring DK betaler til USA - ved at købe amerikanske kampfly. - Ifølge Trump er DK. - konstant i mange årtier, NATO-underforsikret med min. ca. 50 - 100 %. - - Så i denne sammenhæng giver købet nok sin største afskrækkelsesværdi : DK. følger USA - og hvem tør lægge sig ud med USA`s militære kapaciteter ? - Selve kampflyene i sig selv er ikke det vigtigste, - det er samhørighedssignalet med USA. - Måske man skulle blæse lidt kraftigere i trompetenog købe noget mere milli-grej : "made in USA" ?

 • 1
 • 0

citat: Hvis vi havde brugt samme beløb på at købe det andet kampfly i udbuddet, også produceret i USA. Så ville vores operationelle kapacitet være blevet væsentligt højere. citat slut Det er faktuelt forkert. Hvis det er F18 du hentyder til, vil det efter ca 15 år være outdatet og Danmark ville ALENE skulle betale for opgraderingerne. USN planlægger at udfase F18 fra omkring 2030 og det sidste er udfaset i 2035.

 • 1
 • 0

Uanset økonomien og eventuelle begynderskvulp, håber man da, at der både bliver tilstrækkeligt med kapacitet til alle opgaver (DK, Grønland, IS, Baltikum og evt. oversøisk). 27 er jo ikke meget, så måske flere fly skal indkøbes. ?!? Men i givet fald, er det så nødvendigt at alle fly er de dyre stealth-fly eller kan man tænke sig en eller to eskadriller F-16 eller F-18? Der var måske opgaver, som kunne løses billigere ?!

 • 4
 • 0

et lille land som Danmark har slet ikke mulighed for at bruge 2 forskellige typer jagerfly, det er simpelt hen for ressource krævende. 25 fly er for lidt, men mon ikke der bliver indkøbt 5-7 stykker mere, så vi samtidig kan have en stor udsendelse samt en mindre til Baltikum eller Island . F16 fly block 60-62+ koster mere end F35 i indkøb.

 • 0
 • 0

De politiske og strategiske ting er fyldt med penge.

@flere ..undersøgelsen er spild af penge..

Korruption - absolut ikke iflg. ordbogen ..http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=korrupti...

Det her er da ikke spor anderledes end logikken for din ejendomsforsikring på bolig eller din ansvarsforsikring på din bil.

Rigsrevisionens undersøgelse er tidsspilde.. Ja, men i et ethvert demokrati så skal der jo også laves materiale til kværulanter, medier og brokkehoveder, så de får noget nyt at pille i, eller brokker de bemeldte sig over at Rigsrevisionen dækker over skandaler.

Sikring af sine stumper og besiddelser det koster, og at policen så denne gang kaldes "F-35" er totalt uden betydning.

Alle andre end bolværksmatroser ved, at sådan hænger verden sammen.. har gjort det de sidste mange århundrede, og fortsætte således uændret i de kommende mange år.

 • 2
 • 2

25 fly er for lidt, men mon ikke der bliver indkøbt 5-7 stykker mere, så vi samtidig kan have en stor udsendelse samt en mindre til Baltikum eller Island .

Det vil også være mit gæt. Da vi i sin tid købte F-16 fly, blev de også indkøbt i etaper. Jeg vil ikke blive overrasket hvis vi i løbet af de først 10 år med F-35 i Flyvevåbnet, ser indkøb af 5-10 ekstra fly.

Med kun 22 fly i Danmark, kommer det gevaldigt til at knibe med at opretholde muligheden for at udsende fly. De første 4 går jo til AVB'en (faktisk 5-7 hvis samme backup kapacitet som i dag opretholdes) og så er der ikke meget at gøre med når der også skal bruges fly til træning, og nogle vil være til eftersyn.

 • 0
 • 0

Ja, men i et ethvert demokrati så skal der jo også laves materiale til kværulanter, [...] og brokkehoveder [...] Alle andre end bolværksmatroser ved, at sådan hænger verden sammen.

Det var eller ikke så få navne, jeg nu må tage på mig for følgende (der mangler næsten kun "elendige socialdemokrat"), men godt så :

Jeg synes faktisk, at undersøgelsen er relevant og at det er værd at bruge penge på. Ikke for at påvirke UDFALDET af beslutningen (den ER truffet), men for fremtidige beslutninger.

Jeg kunne faktisk have respekteret hvis man havde fremlagt alle oplysninger, og så sagt, at valget uanset ville blive truffet ud fra det politiske forhold til USA. Fint nok - ærlig snak, som voksne kan forstå.

Det er værre når man fusker med grundlaget. Det sker for tit. Og selvom endnu en undersøgelse, der påviser det, ikke kommer til at stoppe det, er det så bedre at accepteret det? At sige, at "det er i orden at man fuske, fordrejer og fortier - vi forventer jo ikke andet"?

Det er en regerings og folketings opgave at træffe beslutninger. Det har vi valgt dem til, og sommetider er nogle af os ikke enige i nogle af beslutningerne. Det gør ikke beslutningen mindre legitim. Men det gør den næste process mindre legitim hvis man kan man fuske med grundlaget og det ikke bliver gjort synligt og påtalt.

/Bo

 • 4
 • 0

Det er værre når man fusker med grundlaget.

Jeg tænker ikke i "partier" uanset hvilket du tilhører.

Det er er det sædvanlige drillespil af de sædvanlige frelste i den sædvanlige fløj, og derfor smider vi igen penge ud samt øde juristers tid væk på ingen verdens ting.

Bo altså, du er kvik nok til at vide, at befolkningen i over 100 år herhjemme har gemt sig væk fra alle krigens rædsler i virkeligheden. Vi foretrækker kun at se hyggeland med lidt hamsterhjul, og at der ruller velfærd ud i afstemte småbidder til alle.

De der rester af 68-flippernes strudseteknik, som du forsøger at sælge - ærlighed og åbenhed - du'r altså ikke i forbindelse med militæret og deres gerninger.

Anerkendes ej hos verdens utallige "Røde" og "Gule", Putin'er, i Syrien, i Nordkorea eller hos de utallige selvbestaltede fyrster, sheiker, klaner, "kaliffer" mm.

Det er en usædvanligt snavset affære både mht. mandskabets formål, ved indkøb af krudt og kugler samt ved brugen af en militær maskine, hvor virkeligheden overstiger din fantasi.

 • 1
 • 1

.......Men et land uden en vilje til at forsvare sig og uden et troværdigt forsvar....er et let bytte......Vi her i landet er dækket af Nato´s musketer ed, som alt for mange ikke værdsætter. Vore skandinaviske venner Finland og Sverige er ikke med i Nato, men de koordinerer deres forsvar med Natos !

Nordkorea har bestemt et et enormt forsvar, som de af al magt prøver at styrke med Atomvåben. De ville forlængst være løbet over ende, hvis de som os ikke havde gode venner i form af Kina og Rusland

 • 3
 • 3

Bo altså, du er kvik nok til at vide, at befolkningen i over 100 år herhjemme har gemt sig væk fra alle krigens rædsler i virkeligheden. Vi foretrækker kun at se hyggeland med lidt hamsterhjul, og at der ruller velfærd ud i afstemte småbidder til alle.

@finn

Måske er jeg nem at misforstå, men for en god ordens skyld: jeg tror, at du læser noget ind i mit indlæg, som jeg ikke havde til hensigt at udtrykke, og som jeg heller ikke mener.

/Bo

 • 2
 • 0

Jeg har ikke hørt om at F35 har været i EU Udbud.

Kineserene kunne d d stille med lignende - fungerende kampfly - til levering i morgen - og de kan flyve..

Jeg ville have større tiltro til en kinesisk leder, der står bag nye kampfly - end Trump's populistske ledelse.

En kinesiske kampfly-handel kunne desuden stabilisere verdens øknomien, til forskel fra Trump..

Seneste indkøb af veteran helikoptere til Søværnet, er godt nok en skræmmende historie, som ikke bør efterfølges af flyvevåbenet.

 • 0
 • 4

Bo Christensen

Jeg har for længst tilsluttet mig JSF-35 Haters, tilfulde.

Og jeg vil aldrig tage ansvaret for de "Managers" der knækker halsen på det her Fly.

Og heldigvis har vi endnu ikke haft nødig udkæmpe en Krig for bevise eller modbevise dette eller et sådant flys berettigelse.

Med venlig hilsen og ønsket om et godt nytår

 • 0
 • 0

Bjarke Mønnike

Jeg går da nu meget ud fra at hvis det kommer til direkte anvendelser af lige dette nævnte Fly, at MODSTANDERNE kan anvende hvilke midler man nu sender i anvendelse, det med hvad man nu har lært af Vietnam krigen. Kinesisk Krigsførelser, Clausewitz med videre.

Hvor dette fly kommer forfærdeligt til kort. For eks. Hvilke kriterier forventer Du at vores modstandere udvælger deres egne Piloter efter, med videre.

Skulle samme skæbne overgå Lockheed JSF-35 som Osprey V-22 har jeg kun tørre tårer at udgyde.

 • 0
 • 0

Efter gennem en kortere årrække have fulgt meget af denne diskussion omkring JSF-35 Flyet, lad mig afslutte dette år med, tror tilhængerne virkeligt at dette fly får nogen fremtid.

HELT ÆRLIGT ! ! ! Vi fik IKKE Kernekraft herhjemme.

 • 0
 • 0

Hej Bjarke Mønnike

Nu hvor man i en praktisk verden kan fjernstyre en bombe eller flere, via fjernstyring hvor der måske kam anvendes een eller anden minimumsafstand, mellem fjernstyringen og selve "Dronen" som dropper sprængstoffet. Direkte Kamikaze hvor det er elektronik der ødelægges ved Impact. Kun fantasien sætter grænser.

 • 0
 • 1

Hej igen

Når Amerikanerne end ikke Tilbød Danmark at modtage og opbevare vores eventuelle brugte Kerne kraft affald, denne undladelse var dæleme den mest effektive måde få Danmark vil anvende kernekraft. Men hvad der skal til for lukke og slukke det her Fly projekt _______ Jeg håber tilhængerne blive lige så frustrerede som tilhængerne af samme Kernekraft blev dengang. Med venlig hilsen

 • 0
 • 0

Om jeg aldrig kan skrive noget positivt? Hvis jeg endeligt forsøgte skulle jeg nok blive vist tilrette!

 • 0
 • 0

Måske du kunne forestille dig forbindelsen imellem drone og dronefører afbrudt / overtaget af "fjenden" med militært isenkram og måske styret tilbage i hovedet på dig selv - hvor begejstret er du så ?

 • 1
 • 1

Thorkil Pedersen

På den måde som Flyvevåbnet behandler klager over flystøj, her burde man betale folk for at flytte langt væk fra støjen.

Og ifølge tilhængere af dette fly, da bør man vel ikke anvende støjen herfra som en bremse fo anskaffe os dette fly. Og igen nægter jeg stole på tilhængerne af samme fly.

Eller det KAN ikke være rigtigt at danskere virkeligt mener flyet nogensinde kommer i anvendelse. Selvom jeg (måske) forsøgte læse imellem linierne hos tilhængere af dette her fly ______ er der lige pludseligt INTET som bliver forældet hos JSF-35 Lightningen? I min verden skal en drone styres fra et AWACs overvågningsfly BASTA

 • 2
 • 3

Flyvevåbenet behandler garanteret klager som alle andre off. systemer: i skraldespanden og hvis du klager 10 gange så gør de som om der behandles - bliver du ved med at klage / udfritte hvad der menes så går systemDK / cirkus DK over i lyv mode - for derefter aldrig at vende tilbage til sandheden / fornuften. - - Nej intet må blive forældet i F35 - specielt ikke sensorer og alt tilhørende - ellers kan det være ligemeget med F35.

 • 0
 • 2

Thorkil Pedersen

Alt hvad jeg har skrevet må man gerne smide i papirkurvene. Ingen kan forhindre mig i bringe noget frem som er skrevet tidligere.

Ligesom hvis man siger til professor Bent Jensen (Koldkrigsforskeren), Du havde Ret, Du havde Ret, Du havde Ret _____ men hvad kan han lige bruge det til!

Jeg skriver alting for min egen skyld; at jeg så nyder læse hvad jeg har skrevet for 5, 10 eller 15 år siden. Som måske opfattes mine ord forkert.

At mine ord om flyet JSF-35 Lightning på nogen måde skulle påvirke den videre udvikling eller fremtid for dette fly ______ dette drømmer jeg aldring om. Det eneste jeg drømmer om er at kunne (håbe) er at opleve hvad der sker for flyet om 3 år eller om 6 år. Kun afhængig af min egen levetid.

 • 0
 • 0

M. Mortensen - ja den operationelle kapacitet ville ha været væsentligt bedre med mange andre typer fly end F35 - fror de samme / færre penge - - men dette er ikke en operationel vurdering - det er en "krigs vurdering" ud fra de mest moderne metoder - - som du og jeg ikke behøver støtte - - men F35 vurderes ikke udfra tophastighed - eller dogfight egenskaber - eller evnen til at slæbe bomber fra A til B. "oppetid" etc.- - men udfra evnen til at kunne nedskyde flest fjendtlige fly i en direkte konfrontation - før F35 selv " går tabt". F 35 skal betragtes som en flyvende platform for div. våben - hvor formålet med platformen er at den er relativ usynlig for div. radarsystemer og at F35 opdager fjenden før fjenden opdager F35 - - -- Denne tænkte situation er F35 arbejdsscenarie - - om DET ville forme sig sådant i virkeligheden kan vi ikke vide, men det formodes.

 • 1
 • 0

Om alle våben (affyret fra et kampfly) kan afbrydes / styres fra jorden / andre - - NEJ. I mange år blev en raket eks. styret af radaren / piloten der affyrer raketten - - det har den svaghed at man kan finde afsenderens position og måske afbryde / forstyrre kontakten imellem raketten og "affyringsrampen / jagerflyet - i så fald rammer rakettet med 99,9% sikkerhed ikke målet.

De fleste raketter får idag målet indkodet og finder som regel selv målet, også selvom det forsøger at undvige - uden yderligere kontakt med jagerflyet / afsenderen. Hvilket er ret kompliceret, og dyrt, men mere sikkert for piloten der bedre kan gemme sig for modstandren. Flyet kan således anvendes til flere nedskydninger (på lang afstand) - uden modstandren fatter hvad der foregår, medmindre denne er særdeles godt udrustet - - noget "strike 1" (Tomahawk missiler etc.) skal eliminere.

 • 1
 • 0

...Denne tænkte situation er F35 arbejdsscenarie - - om DET ville forme sig sådant i virkeligheden kan vi ikke vide, men det formodes.

Ja "tænkte".. ja ja, samt mere væsentligt er en helt anden sag.

Antallet af fly, hvoraf kun en del konstant er operationsklar, fortæller at vi ikke har power, men endnu engang skal betale forsikringspræmie til US.

Kan holde eget luftrum rent til dagligt, og (moralsk) støtte vores nabolande lidt - især de tre baltiske lande ved Østersøen - samt derudover flyve en enkelt eller ingen skarpe missioner - That's All Folks.

Vores udgifter til militær (incl. tumpe- samt fejlkøb) er skrumper under det anstændige[2], da det hver gang gav stemmer til defaitistens partier på tinge.

Kompensation har så helt fra Fogh's tid været deltagelse i skarpe operationer. Vi har da set, at især US stadig fik deres mænd hjem i ligposer, og at US betalte uforholdsmæssigt høje beløb.

Men defaitistens[1] lurvede trafik er aflivet samt du'r heller ikke mere[2].

[1] ..https://ordnet.dk/ddo/ordbog?entry_id=1100... [2] ..https://jyllands-posten.dk/politik/ECE1073...

 • 1
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten