Rigsrevisionen: DSB fejlvurderer IC4-opgave groft - Transportministeriet svigter tilsyn

DSB havde tilsyneladende slet ikke kalkuleret med, at den italienske producent, AnsaldoBreda, ville fortsætte leverancen af upålidelige og fejlbehæftede IC4-togsæt efter det store forlig mellem DSB og AnsaldoBreda i 2009.

Det fremgår af Rigsrevisionens længe ventede IC4-undersøgelse, som netop er offentliggjort.

Rigsrevisionen retter en skarp kritik af DSB for sin håndtering af IC4-leverancen fra og med det store forlig mellem AnsaldoBreda og DSB i 2009. Med dette forlig indvilgede DSB i at fortsætte IC4-leverancen, selv om det stod klart, at AnsaldoBreda ikke magtede opgaven.

I stedet påtog DSB sig rollen som decideret togproducent med ansvar for at opgradere togsættene til driftsikker standard mod en kontant tilbagebetalt kompensation på 1,5 mia. kr. samt en række andre rabatordninger.

Men, konstaterer Rigsrevisionen, med dette skridt gjorde DSB sig skyldig i at overvurdere egne evner og undervurdere opgavens kompleksitet.

Rigsrevisionen skriver, at DSB som togproducent 'ikke fuldt har taget det nødvendige tiltag for, at DSB hurtigst muligt kan indsætte de færdige IC4- og IC3-tog i passagertrafikken indenfor de økonomiske rammer. DSB indarbejdede blandt andet risikoen for, at AnsaldoBreda også efter forliget ville levere tog af dårlig byggekvalitet. DSB undervurderede dermed opgavens omfang og kompleksitet.'

Samtidig banker Rigsrevisionen én gang for alle en solid pæl gennem påstanden om, at den klækkelige kompensation fra AnsaldoBreda kan dække DSB's følgeudgifter til tekniske opgraderinger og erstatningsmateriel.

Tværtimod skriver Rigsrevisionen: 'Det betyder, at DSB formentlig kommer til at afholde væsentligt flere udgifter til at gøre togene færdige og til erstatningsmateriel, end den økonomiske kompensation fra forliget med AnsaldoBreda dækker.'

Rigsrevisionen konstaterer samtidig, at det pres, som DSB i forbindelse med forliget lagde på den italienske producent for at få producenten til at levere IC4-tog i den rette kvalitet til tiden, ikke har virket efter hensigten. Transportministeriet bliver på sin side kritiseret for at have svigtet tilsynet med den offentligt ejede virksomhed DSB.

'Ministeriet burde på baggrund af sagens økonomiske omfang og forretningsmæssige karakter, hvor DSB skal udfylde og koordinere rollerne som både køber og producent i forbindelse med forliget i maj 2009, have sikret sig, at DSB havde et solidt grundlag for at fordele den økonomiske kompensation på en måde, så DSB først og fremmest fik dækket sine udgifter til at gøre togene færdige. Ministeriet burde efterfølgende løbende have fulgt med i, hvordan DSB anvendte kompensationen.'

På baggrund af rapporten fra Rigsrevisionen kritiserer statsrevisorerne, at DSB har overundervurderet opgaven med at færdiggøre IC4-togene, og at DSB ikke har 'en plan for, hvordan og hvornår man vil færdiggøre togene, så de kan indsættes i passagertogtrafikken med de funktioner og den driftsstabilitet, der er forudsat.'

Læs Statsrevisorernes rapport HER

Dokumentation

Statsrevisorernes rapport

Emner : Tog
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

begynder vi at nærme os en påvisning af, at politikerne har svigtet deres ansvar.. men ender jo nok ligesom med resten, at det overhovedet koster nogen "hovedet", på trods af de ufattelig mange penge og timer, der er blevet spildt..

 • 0
 • 0

Omdøb Trafikministeriet til Legetøjsministeriet og promblemet er ikke mere så alvorligt.

 • 0
 • 0

Dette forløb viser tydeligvis at den proces der blev sat i gang i 1997, da DSB skulle være en forretning ikke er slået igennem. Det skyldes givet, at mange ikke har ønsket at det skulle være sådan. Spørgsmålet er om Henrik Dam er manden der tør rydde op - det vil givet også berøre embedsmænd, meget tæt på ministeren!

 • 0
 • 0

Spørgsmålet er om Henrik Dam er manden der tør rydde op - det vil givet også berøre embedsmænd, meget tæt på ministeren!

Mon dog der sker det fjerneste.. området har traditionelt været en af partiets 'højborge' med massevis af stemmer. Det maksimale er nok, at der flyttes lidt rundt på 1-2 fra top-brass, men seriøs oprydning det tør han ikke med nuværende vælgerklima. Han er en gammel rotte, der ikke vugger unødigt med jollen, så han dukker sig kun og holder på bundproppen.

IC4 er kun penge set fra borgen af, og de spinner allerede efter DTU rapporten fremkom, at IC4 er gode nok mht. bremseproblemer - det er vejrligets skyld :)

 • 0
 • 0

Så vidt jeg da ved er rigsrevisionen embedsmænd, hvorimod statsrevisorerne er en bred gruppe af folketingsmedlemmer, der har påtaget sig et tillidshverv?

Rigsrevisionen er underlagt folketinget og det er statsrevisorerne som udpeger Rigsrevisor. Og statsrevisorerne skal ikke være folketingsmedlemmer. Pt. er kun 2 af de 6 nuværende folketingsmedlemmer. Og sidste er 2 ex-MF og 2 har aldrig været valgt til folketinget.

 • 0
 • 0

. området har traditionelt været en af partiets 'højborge' med massevis af stemmer. Det maksimale er nok, at der flyttes lidt rundt på 1-2 fra top-brass, men seriøs oprydning det tør han ikke med nuværende vælgerklima. Han er en gammel rotte, der ikke vugger unødigt med jollen, så han dukker sig kun og holder på bundproppen.

Der må være en fejl i Grundloven hvis ovenstående er sandt. Enten må folketingsmedlemmer/ministre ikke forvalte områder med mange offentlig ansatte eller også må offentlig ansatte ikke stemme til folketinget. Det nuværende miskmask kan da aldrig komme til at fungere?

 • 0
 • 0

Ja nu kan man kun vente på at skiltet "B.I.L.K.A" kommer op... eller skal der stå "D.I.L.K.A"?

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten